Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Pracovní právo

 Odpovědi 101 - 110 z celkem 152
Strana:    ««  «  8  9  10  11  12  13  14  »  »» 
Dotaz z 25.01.2009 10:05
Je možno propustit ženu samoživitelku s dvěma dětmi 9 a 15 let.
Děkuji za odpověď.
Odpověď z 09.09.2009 15:06
Vážená paní,
zaměstnavatel může propustit zaměstnance naplní-li se jeden z důvodů k výpovědi (viz. Zákoník práce §252).

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 23.01.2009 18:38
Dobrý večer...nedostala jsem 14 plat...důvod byl,že jsem podala výpověd...má na to zaměstnavatel právo?..děkuji
Odpověď z 09.09.2009 15:07
Vážená paní,
pokud máte sjednaný plat v kolektivní smlouvě nebo ve vaší pracovní smlouvě, měl by zaměstnavatel toto dodržet. Pokud tam máte ujednání, že 14. plat nedostanete, když podáte výpověď nemusí vám ji dát. Další platy co jsou navrch jsou nenárokové a musí být o nich jednáno v pracovní nebo kolektivní smlouvě.


Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 23.01.2009 18:35
Text Vašeho dotazuDobrý den...podala jsem 2 měsíční výpověd,která už běží...mohu jí zrušit?
Odpověď z 09.09.2009 15:08
Vážená paní, výpověď může být odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele a to písemně (rozhodnout o neplatnosti může jen soud). ZP §50 ods.5

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 21.01.2009 17:59
Dobrý den, mohu se ještě zeptat, ZDA a JAKÝ nárok mám na dovolenou když:
- jsem po několika letech změnila zaměstnání k 30.11.2008
- nastoupila 1.12.2008 s nárokem 4 týdny dovolené za rok
- 15.1.2009 jsem onemocněla a ukončím prac. poměr v nemoci ve zkušební době k 30.1.2009
- mám nárok na automatické proplacení vzniklého nároku?
Platí zde pravidlo "21 dní v měsíci" (což v prosinci nevyšlo) a pravidlo "60 dní v kalendářním roce"(což nevyjde v lednu)? U minulého zaměstnavatele jsem čerpala do 30.11.2008 11/12? Přesto, že jsem celý rok pracovala, ztratím nárok na prosinec a leden? ...

A jaký má vliv a platnost dnešní rozhodnutí evropského soudu o nároku na dovolenou v době nemoci? Umožňuje náš právní řád okamžitou aplikaci nebo musíme (nemusíme) upravit náš ZP?

Děkuji. JanaOdpověď z 09.09.2009 15:11
Vážená Jano,
na váš případ, kdy jste pracovala ode dne 1.12.2008 do dne 15.1.2009, nepracovala tedy celých 60 dnů pro jednoho zaměstnavatele, dopadá ust. § 214 ZP, kdy za každých 21 odpracovaných dnů v kalendářním roce náleží zaměstnanci 1/12 dovolené za kalendářní rok. Těmito pravidly je tedy třeba se řídit při výpočtu dovolené zaměstnankyně.
Rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou sice závazná pouze pro účastníky, nicméně Evropský soudní dvůr vykládá evropské právo, které je pro Českou republiku závazné. Lze se tedy u zdejšího soudu dovolat přímé aplikace evropského práva, které je vykládáno klientkou uváděným rozhodnutím Evropského soudního dvora.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 21.01.2009 09:36
Dobrý den, prosím o radu. Po 8 letech jsem změnila zaměstnání a po 4 letech onemocněla. Jsem 6 týdnů ve zkušební době, onemocněla jsem a zároveň chci ukončit pracovní poměr. Hledám si vhodnější práci,protože nemohu být bez prostředků. Platí mi zaměstnavatel v r. 2009 nemoc prvních 14 dní i ve zkušební době? Když nemoc pokračuje, vyřídí mi další nemocenské dávky zaměstnavatel? A náleží mi dávky? A po jakou dobu - pouze 7 ochranných dní po skončení prac.poměru nebo i za nemoc delší? Nebo po 7 dnech ztrácím nárok na nemocenské dávky a jsem pouze pojištěná? Může z druhé strany dát výpověď při nemoci delší než 14 dní i zaměstnavatel?
Konkrétně: je pro mě vhodnější ukončit nemoc i pracovní poměr po 14 dnech (k 30.1.2009) a požádat ÚP o podporu nebo se doléčit, cca dalších 14 dní a ukončit prac.poměr k 15.2.2009?
Děkuji. Jana
Odpověď z 09.09.2009 15:13
Vážená Jano,
výhodnější pro vás je ukončit pracovní poměr k 15.2. 2009, protože od 4. dne prac. neschopnosti, vám nemocenské pojištění proplácí zaměstnavatel i ve zkušební době a od 15dne přechází povinnost na okr. správu soc. zabezpečení. Teprve poté, co zaměstnavatel splní povinnost vám proplácet nem. pojištění, může rozvázat prac. poměr.. Na PÚ je možné se přihlásit po ukončení vaší prac, neschopnosti.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 19.01.2009 22:02
Dobrý den,prosím o právní poradenství.
V loňském roce jsem byla delší dobu práce neschopná z důvodů gyn. operace a to v době od 15.10. 08 do 15.12. 08 a pak jsem ještě vybírala dovolenou /8 dnů/. Jeden den jsem byla v práci dle ústní dohody se svou nadřízenou.
Od 2.1.09 pracuji, ale po tak dlouhé nemocenské jsem pro svou vedoucí nežádoucí. Dne 12.1.09 mi předala na konci prac. doby osobně beze svědků písemné " Upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky" ve smyslu ustanovení & 52, které chtěla mnou podepsat. Já jsem tímto jejím chováním byla zaskočena, vůbec jsem to nečekala a toto upozornění jí podepsala. Po chvíli jsem si uvědomila jakou neuvaženou věc jsem udělala, ale už bylo pozdě, vedoucí odjela domů a výše uvedený dokument by mi stejně už nevrátila. Podotýkám, že v pracovní neschopnosti nebývám, toto byla má druhá nemocenská a pracuji u dané organizace již 7 let.Na internetu jsem si našla & 52 a to co z něho vyplývá. Kdykoliv můžu být propuštěná.Také mi už v minulosti několikrát vedoucí ústně sdělila, že jsem stará / letos 54 let/ a že se na tuto práci už nehodím. Pracuji v soc. službách jako pečovatelka a pečuji o seniory/ nákupy, úklidy apod /.Je pravdou, že senioři si občas stěžuji, ale vše v minulosti bylo vždy vedoucí použito proti mne. Já si nejsem žádného porušení pracovní kázně vědoma a vždy se klienta ještě zeptám jestli něco nepotřebuje. Pracovní smlouva mi končí 18.11.2009. Jsem samoživitelka a starám se o zdr. postiženou dceru / letos 18 let/ a nevím kde hned najdu novou práci.
Prosím o právní informace,jestli je možnost mou podepsané " Upozornění na neuspokojivé prac. výsledky" právně napadnout.
S pozdravem M.J.
Odpověď z 09.09.2009 15:14
Vážená paní,
záleží na tom co jste v dokumentu podepsala. Mělo by to být upozornění na "nekvalitní" práci a proto byste měla svojí práci napravit. Pokud nebudete nemocná a nebudou na vás stížnosti, tak nemá zaměstnavatel právo s vámi pracovní poměr rozvázat. Pokud ale tak udělá, musela byste řešit danou situaci žalobou o neplatnosti výpovědi.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 19.01.2009 19:00
Dobrý den,chci se zeptat,zdali je možné dostat náhradu za ztrátu na výdělku,když mi byla přiznána nemoc z povolání a já z podniku odešla.Děkuji Hochová
Odpověď z 09.09.2009 15:14
Vážená paní Hochová,
nemoc z povolání je vám přiznávána na základě určitého rozhodnutí. V tomto rozhodnutí by mělo být uvedeno u jakého zaměstnavatele nemoc vznikla a kdo za ni odpovídá. Jestliže v tomto rozhodnutí krajského úřadu, případně nemocnice, oddělení pracovně právního lékařství je uvedeno, že za nemoc z povolání odpovídá váš bývalý zaměstnavatel, tak je povinností zaměstnavatele hradit vám ztrátu na výdělku. V tomto směru bych tedy vyzval zaměstnavatele k plnění ztráty na výdělku. Zaměstnavatelé jsou pro tento případ se zákona pojištěni, takže by mělo být hrazeno plnění z pojištění.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 19.01.2009 12:28
Muže mi byt zakázáno po ukončení smluvního vztahu S RK pracovat pro jinou RK,když jsem měl tuto klauzuli ve smlouvě:Smluvní strany se dohodly,že realitní makléř není oprávněn po dobu 60ti měsíců po ukončení/zániku této smlouvy provádět na vlastní nebo cizí účet činnost, která by byla shodná nebo obdobná s činností specifikovanou jako realitní činnost, či jinou činnost,která by měla soutěžní povahu vůči podnikání realitní kanceláře v oboru realitní činnosti, a to ani skrytě v rámci jiné činnosti dle předpisů živnostenského podnikání, obchodně právních či pracovněprávních předpisu.Děkují za odpověď.
Odpověď z 09.09.2009 15:14
Vážený pane,
vaším problémem se zabývá zákoník práce v § 310 a další. Je to tzv. konkurenční doložka, která ale zaměstnance zavazuje nevykonávat činnost nejdéle do 12 měsíců od ukončení pracovní smlouvy.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 18.01.2009 20:15
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, dne 26.1.2009 nastupuji na mateřskou dovolenou. Mám nárok na nějakou dovolenou /nezbývá mi žádná z roku 2008/? Tedy za rok 2009 budu mít odpracováno pouze 16 dní.Zajímá mě, zda vzniká nějaký nárok na proplacení dovolené (pokud vůbec vzniká nárok na dovolenou), po ukončení mateřské dovolené a před začátkem rodičovské dovolené. Předem děkuji.
Odpověď z 09.09.2009 15:15
Vážená paní,
pokud jste nastoupila na mateřskou dovolenou dříve než jste odpracovala u zaměstnavatele 21. dní nemáte na dovolenou nárok. Vy jste odpracovala pouze 16. dní.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 18.01.2009 20:07
Dobrý večer.Chtěla bych poradit.V unoru to budou tři roky co jsem na mateřské dovolené.Teť žeším se svími zaměstnavateli nástup spět do práce.Ale bohužel mě nějak najednou tvrdí,že neví zda mě vezmou na spět na funkci kterou jsem vykonávala.Zajímalo by mě co mohou a co mohu já udělat abych o práci nepřišla popřípadě dospěla k rozumné domlluvě.Nebo na co mám nárok.Děkuji předem za opověď.S pozdravem V.
Odpověď z 09.09.2009 15:15
Vážená paní,
zaměstnavatle je povinnem držet zaměstnankyni pracovní místo pokud je na rodičovské dovolené po dobu 3. let. Pokud vám sděluje, že pro vás nemá místo, kde jste pracovala před nástupem do zaměstnání, tak vás může přeřadit na jiné pracovní místo, ale to pouze s vaším souhlasem a popřípadě vám musí dorovnat příjem. Pokud by to nešlo, musíte se s ním domluvit a pokud byste chtěla odejít, myslím, že byste měla mít nárok dle § 52 a § 67 nárok na odstupné ve výši nejméně 3 násobku průměrného výdělku.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2023
      
 2  3  4  6  7  8 
 11  13  14  15 
 17  18  20  21  22 
 25  27  28  29 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz