Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Pracovní právo

 Odpovědi 31 - 40 z celkem 151
Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  »  »» 
Dotaz z 13.04.2010 09:21
dobrý den,
pracuji od roku 1.1.2008 jako servirka v hotelu, 12.11.2009 jsem byla prerazena na jine pracoviste kvuli docasnemu uzavreni strediska. Do dnesniho dne 13.4.2010 mi nebyla predlozena smlouva o zmene pracoviste ci dodatek ke smlouve jelikoz se jedna o zcela jinou pracovni napln. Premyslim o odchodu,protoze je prace velmi narocna po zdravotni strance, a zajimalo by mne jestli mam diky jejich pochybeni narok na odstupne?
Odpověď z 26.04.2010 08:18
Vážená paní,
pokud jste nedostala ještě dodatek pracovní smlouvy může to být problém. Pokud se doba bude prodlužovat, tak požádejte o pomoc Oblastní inspektorát práce, kde by vám s tímto mohli pomoci.
Co se týká odstupného, měla byste na něj nárok pokud by s vámi ukončil zaměstnavatel pracovní poměr pro nadbytečnost či z důvodu ukončení nebo přesměrování provozu. Pokud máte problém se zdravotním stavem, tak byste měla nárok na okamžité zrušení pracovního poměru a odstupné v případě pokud byste měla z Okresní správy sociálního zabezpečení či oddělení pro pracovně lékařskou péči potvrzení o tom, že nemůžete vykonávat danou práci. Jestliže nemáte v pracovní smlouvě jinak platí pro vás odstupné dle § 67 ZP ve výši trojnásobku průměrného výdělku.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 13.04.2010 09:04
Dobrý den. Dne 12.4.2010 jsem se zaměstnavatelem podepsal ukončení pracovního vztahu dohodou k 30.4.2010 bez nároku na odstupné. Jelikož mi zaměstnavatel stále nevyplatil únorovou mzdu, mohu 16.4.2010 dát okamžitou výpověď dle §56, ods.1 pism. b zák. práce s nárokováním tříměsíčního odstupného ikdyž už jsem ve výpovědní lhůtě, ale přesto stále do 30.4.2010 zaměstnán? Upřímně děkuji za brzkou odpověď.
Odpověď z 22.04.2010 08:15
Dobrý den,
v souvislosti s Vaším dotazem Vám sděluji, že pokud už jste se zaměstnavatelem uzavřel dohodu o ukončení pracovního vztahu – je tedy na smlouvě Váš a zaměstnavatelův podpis – pak je smlouva platná a nelze jí změnit na výpověď s nárokem na tříměsíční odstupné. Zaměstnavatel však porušil Vaše právo na výplatu mzdy, které Vám přísluší dle zákoníku práce za vykonanou činnost. Jak uvádíte, nebyla Vám ještě vyplacena únorová mzda – její splatnost je do konce března, ale zaměstnavatel má ještě nárok do 15.4 Vám jí uhradit, až pokud tak do 15.4 neučiní můžete učinit další kroky vedoucí k jejímu získání. Navrhuji se nejdříve pokusit se zaměstnavatelem dohodnout. Napsat dopis, ve kterém mu sdělíte, že Vám dluží na mzdě za měsíc únor .....Kč. S ohledem na to, že jste práci odvedl a na výplatu máte nárok, žádáte ho o vyplacení dlužné mzdy do ....vypsat termín na účet ....nebo na adresu ....V dopisu také uveďte, že pokud nebude zaměstnavatel jednat, využijete další právní kroky k vymožení svého práva. Např. podáte k soudu žalobu na proplacení dlužné mzdy. Tato žaloba se podává k okresnímu soudu v místě sídla firma. Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, doporučuji požádat o pomoc právníka. Vaším právem je taky ohlásit na Oblastní inspektorát práce skutečnost, že Vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu. Inspektorát je povinen tuto věc prošetřit.
Přeji Vám mnoho štěstí při řešení Vaší situace,
Odpověděla:
Pavla Varechová
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 08.04.2010 22:26
k 31.3.2010 byl ukončen pracovní poměr dohodou ve školství a požádal jsem o proplacení dovolené za loňský rok a poměrrnou část za letošní rok - ve výplatě za březen 2010 proplacena nebyla. Mám nárok proplacení dovolené?
Odpověď z 20.04.2010 21:18
Dobrý den, v souvislosti s Vaším dotazem, Vám navrhuji dožadovat se u zaměstnavatele proplacení dovolené za loňský rok a poměrnou část za letošní rok. Jak uvádí § 222 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění - zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku v době čerpání dovolené a i nárok na nevyčerpanou dovolenou nebo její část ve výši průměrného výdělku a to jen v případě ukončení pracovního poměru. Pedagogický pracovník má nárok pouze na proplacení čtyř týdnů dovolené z celkových osmi.
Přeji Vám mnoho štěstí při řešení Vaší situace,
Odpověděla:
Pavla Varechová
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 31.03.2010 16:59
Dobrý den. Pracuji pro distribuční firmu jako roznosce propagačních letáků, avšak ta firma se neustále zpožďuje se zaplacením výplaty. Peníze za listopad a prosinec mi poslali s dvouměsíčním spožděním a peníze za leden a únor doposud nedorazily na můj účet. Ani po neustálem upozorňování nereagují.
Mám nějakou možnost jim například pohrozit, aby konečně začali platit?
Děkuji za odpověď
Odpověď z 14.04.2010 00:16

Dobrý den,
obracíte se na poradce s dotazem, který se týká nevyplacené mzdy za Vaši práci. Zaměstnavatel tím porušil povinnost, která vyplývá ze Zákoníku práce a to, že zaměstnanci za jeho práci náleží mzda (plat). Zákon pamatuje i na případy, kdy zaměstnavatel tuto povinnost nedodržuje a tím poškozuje Vás jako zaměstnance.
Kroky, které můžete podniknout jsou tyto, je jen na Vás který z nich si vyberete:
1. V případě, že zaměstnavatel dluží zaměstnanci mzdu - po době její splatnosti, může zaměstnanec zrušit pracovní poměr okamžitým zrušením, které můžete podat 1 měsíc poté co jste se o dluhu dozvěděl a nejpozději do jednoho roku. Při zrušení Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy (viz dole - vzor přikládám - je potřeba přizpůsobit na Vaši situaci.

2. Můžete zaměstnavateli napsat dopis, ve kterém mu sdělíte, že Vám dluží na mzdě za měsíc leden ....Kč a za měsíc únor ....Kč. S ohledem na to, že jste práci odvedl a na výplatu máte nárok, žádáte ho o vyplacení dlužné mzdy do ....vypsat termín na účet ....nebo na adresu ....Dále v dopisu uvést, že pokud nebude zaměstnavatel jednat, využijete další právní kroky k vymožení svého práva. Např. okamžitě zrušíte pracovní poměr pro nevyplacenou mzdu, nebo podáte k soudu žalobu na proplacení dlužné mzdy.

3. Podání žaloby na proplacení dlužné mzdy k soudu v místě sídla firmy - s tímto krokem doporučujeme počkat až po vyjednávání se zaměstnavatelem - viz dopis výše.

4. Pokud je zaměstnanců tohoto zaměstnavatele více - minimálně 2 - a zaměstnavatel mu také dluží mzdu již 3 měsíce - podat na soud Návrh na konkurs (dle Insolvenčního zákona )- tímto podáním je možno obrátit se na Úřad práce, kde Vám dlužná mzda bude z části uhrazena. S tímto krokem bych Vám doporučila obrátit se některou z poraden: bezplatná právní poradna Český Krumlov nebo Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. České Budějovice.

5. Dále můžete ohlásit na Oblastní inspektorát práce, že Vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu - ten je povinen tuto věc prošetřit.
Přeji Vám hodně štěstí v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.


Vzor:
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Název firmy ………………………………….
Sídlo firmy ……………………………………..V …………………… dne ……………………….

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru
Vážení,
Dne …………………… jsem uzavřel/a s Vaší společností pracovní smlouvu, na základě které jsem byl/a u Vás zaměstnán/a na pozici …………………………………. .
Do dnešního dne mi nebyla vyplacena mzda za měsíc …………………..v částce....... a za měsíc ………………..v částce, jsem do dnešního dne neobdržel/a.
Vzhledem k tomu, že mzda za měsíc ....... byla splatná ke dni ………………… a mzda za měsíc ...... ke dni …………………….., a tedy Vaše společnost jako zaměstnavatel mi nevyplatila mzdu do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti, zrušuji tímto okamžitě výše uvedený pracovní poměr na základě ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení.
Zbývající dlužnou část mzdy ve výši …………………… Kč společně se zákonným odstupným ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku podle § 67 zákoníku práce mi zašlete na můj bankovní účet uvedený v pracovní smlouvě ze dne ……………………, a to nejpozději do ……………………… .
S pozdravem
…………………………….
Dotaz z 30.03.2010 15:09
Přihodil se mi pracovní úraz, při kterém došlo k poranění pravého ramene. Práce neschopen jsem byl déle než rok, za tu dobu mi byly provedeny dvě operace ramene a ještě nyní není vše v pořádku. Po uplynutí podpůrčí doby jsem musel neschopenku ukončit a nastoupit do zaměstnání. Tam jsem nemohl vykonávat dosavadní práci a jinou práci podnik nebyl schopen zajistit. Proto jsme ukončili prac. poměr dohodou ve které je také uvedeno že zaměstnavatel mi jinou práci nemohl nabídnout. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (§370 zák. práce) mi byla vyplacena. Myslím že bych měl mít nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§371 zák. práce). O tomto ale se mnou zaměstnavatel nechce jednat a spojuje tyto dva nároky k sobě a tvrdí že my bylo vyplaceno. Můj dotaz zní: Mám nárok na vyrovnáví platu po skončení neschopnosti a jak se tohoto domáhat? Děkuji za odpověď
Odpověď z 07.04.2010 14:03
Dobrý den,
omlouváme se, Váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Pavla Varechová
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 24.03.2010 16:00
Dobrý den, můžete mi prosím poradit s mým problémem? Před třemi roky jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, pracovala jsem jako servírka a jsem stále zaměstnancem. Dne 16.3.2010 mi skončila mateřská a já tentýž den nastoupila na nemocenskou. Když jsem ale chtěla odnést lístek od nemocenské do práce, pobočka už tam nebyla, poslala jsem tedy doporučený dopis s lístkem na sídlo firmy, ale lístek se mi vrátil zpět s tím, že firma se odstěhovala. Volala jsem tedy na čes.správu soc. zabezpečení na Prahu 2, kde je firma vedena. Tam mi ale řekli, že firma už přes rok neexistuje, že zkrachovala a vůbec se mě nesnažili kontaktovat. Tak mi řekli, že mi nezbývá nic jiného, než si vzít právníka, že mi nepomůžou, že je to můj problém, což zase nepochopím já, když nemůžu za to, že zkrachovala firma a já si mám brát ještě na vlastní náklady právníka. Takže jsem teďkom bez práce, sociálka mi nechce vyplatit nemocenskou a já jsem těhotná na začátku pátého měsíce. Můžete mi prosím nějak poradit, na koho se mám obrátit a nějak mi poradit? Předem děkuji, Svobodová
Odpověď z 02.04.2010 13:32
Dobrý den,
obracím se na Vás v souvislosti s Vaším dotazem, který se týká neexistence Vaší firmy, ve které jste pracovala. Pak jste odešla na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. Po skončení rodičovské dovolené jste opětovně chtěla nastoupit na nemocenskou. Nebylo však kam odnést neschopenku, pro vyplácení dávky v nemocenské. Bylo Vám sděleno, že firma neexistuje, že byla zrušena a pokud se chcete bránit máte si najít právníka.

V souvislosti s tímto dotazem mám pro Vás tyto informace:
Dle legislativy by nemělo být žádnému podnikatelskému subjektu, který má i byť jednoho zaměstnance, umožněno ukončit podnikání, do doby než si tuto pracovně právní otázku s tímto zaměstnancem ukončí.

1.Měla byste se pokusit znovu vyhledat správu sociálního zabezpečení a zjistit kdy, kým a na základě jakých dokladů - které se týkají Vaší osoby, bylo tomuto subjektu umožněno ukončit svoji činnost.V dotaze jste již sdělila, že jste na správě sociálního zabezpečení byla - pokud Vám nepodali všechny informace, které k Vašemu případu potřebujete, zkuste chtít jednat s nadřízeným pracovníkem pracovníka, který Vám tyto informace nepodal. Je možné, že Váš zaměstnavatel doložil výpověď, kterou však Vám nezaslal - jako důkaz, že pracovní poměr s Vámi ukončil.

2. Zkuste tyto informace zjistit i na finančním úřadě v místě sídla firmy, kde je potřeba také k ukončení doložit, že všechny pracovně právní vztahy se zaměstnanci byly ukončeny.

3. Pokud neuspějete ani tady, pokuste se zjistit, zda firma neskončila činnost - dle insolvenčního zákona - konkurzem - to zjistíte na krajském soudě, kde má firma sídlo. Pokud konkurz proběhl, je potřeba dohledat konkurzního správce, který ukončení umožnil i bez vypořádaných pracovně právních vztahů se zaměstnanci.

Až tyto informace zjistíte, možná se Vám podaří dohledat důkaz, který potřebujete pro svoje další kroky - ať již s pomocí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích nebo Bezplatné právní poradny v Českém Krumlově. V obou organizacích je možno využít bezplatnou právní konzultaci.

Přeji Vám hodně štěstí v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Dotaz z 24.03.2010 13:47
Dobrý den, prosím vás potřebovala bych od vás poradit, od roku 2003 jsem pracovala v jedné soukromé firmě, začátkem srpna 2008 jsem nastoupila na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství a 31.12. 2008 mi skončila pracovní smlouva na dobu určitou. Zaměstnavatel mi to nedal ani vědět a odhlásil mě, na neschopence jsem byla až do dubna 2009, nic jsem nepodepisovala a do dnešní doby mi nepředal zápočtový list, o který jsem ho několikrát žádala. Také mi nevyplatil žádnou zbývající dovolenou, které jsem měla asi 15 dni s tím, že na ni nemám nárok, chtěla jsem se zeptat, jestli ještě mohu uplatnit nárok na zbývající dovolenou a zda-li je povinnen mi zápočtový list vrátit, nebo kam se mám obrátit. Ještě vlastně jedna věc, za rok 2008 jsem mu ještě předložila papír na navrácení daní, ty mi také neproplatil. Děkuji vám za odpověd s pozdravem Katka
Odpověď z 30.03.2010 10:49
Paní Katko,
ve vašem případě se jedná o šikanu zaměstnavatele, protože všechny věci, na které jste měla právo vám měl vyplatit nebo předat. Problém je ovšem v tom, že situaci řešíte pozdě. Pokud jste měla výpověď k 31.12.2008 měla jste situaci řešit okamžitě a to max. do 2 měsíců od doby, kdy nastala daná výpověď. Obávám se, že v současné době s proplacením dovolené, případně vratky z daní sama nic nezmůžete. Obraťte se na Inspektorát práce, který vám snad pomůže dostat Zápočtový list a zkuste se obrátit na Finanční úřad a požádat o pomoc ohledně vratky peněz.
Bohužel to je vše co vám ze své pozice doporučit.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 24.03.2010 00:34
Dobry den,můj dotaz se tyče Pracovního práva.Dne 5.5.2010 mé dítě dovrší 3let věku,vzhledem k tomu mi končí rodičovská dovolená,předem jsem kontaktovala svého zaměstnavatele ,osobní návštěvou ve firmě ,bohužel místo pracoviště je prázdne telefon je zrušen,zaslala jsem doporučený dopis do firmy se žádosti o zasláni informaci kdy mám nastoupit do zaměstnáni ,bohužel dopis se mi vrátil /ozn.3.3.2010-ulož.do 18.3.2010/.Prosím co mám dělat ,zaměstnavatel mi nezaslal výpoved ani mne nijak neinformoval o zamyšlených změnách racionalizačních nebo organizačních opatřeních v suvislosti s hromadným propuštěním zaněstnanců.Děkuji.
Odpověď z 02.04.2010 13:28
Dobrý den,
obracím se na Vás v souvislosti s Vaším dotazem, který se týká neexistence Vaší firmy, ve které jste pracovala. Pak jste odešla na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. Po skončení rodičovské dovolené jste firmu kontaktovala osobně i prostřednictvím dopisu. Bohužel dopis nikdo nepřevzal a telefon je hluchý. Píšete, že o rušení firmy jste se jako zaměstnanec nedozvěděla.

V souvislosti s tímto dotazem mám pro Vás tyto informace:
Dle legislativy by nemělo být žádnému podnikatelskému subjektu, který má i byť jednoho zaměstnance, umožněno ukončit podnikání, do doby než si tuto pracovně právní otázku s tímto zaměstnancem ukončí.

1. Měla byste zajít na okresní správu sociálního zabezpečení v místě sídla firmy a pokusit se zjistit kdy, kým a na základě jakých dokladů - které se týkají Vaší osoby, bylo tomuto subjektu umožněno ukončit svoji činnost. Pokud Vám nepodají potřebné informace, které k řešení Vašemu případu potřebujete, zkuste chtít jednat s nadřízeným pracovníkem - pracovníka, který Vám tyto informace nepodal. Je možné, že Váš zaměstnavatel doložil výpověď, kterou však Vám nezaslal - jako důkaz, že pracovní poměr s Vámi ukončil.

2. Zkuste tyto informace zjistit i na finančním úřadě v místě sídla firmy, kde je potřeba také k ukončení doložit, že všechny pracovně právní poměry se zaměstnanci byly ukončeny.

3. Pokud neuspějete ani tady, pokuste se zjistit, zda firma neskončila činnost - dle insolvenčního zákona - konkurzem - to zjistíte na krajském soudě, kde má firma sídlo. Pokud konkurz proběhl, je potřeba dohledat konkurzního správce, který ukončení umožnil i bez vypořádaných pracovně právních vztahů se zaměstnanci.

Až tyto informace zjistíte, možná se Vám podaří dohledat důkaz, který potřebujete pro svoje další kroky - ať již s pomocí Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v Českých Budějovicích nebo Bezplatné právní poradny v Českém Krumlově. V obou organizacích je možno využít bezplatnou právní konzultaci.

Přeji Vám hodně štěstí v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Dotaz z 13.03.2010 23:29
Prosím o radu.Jsme s manželem rozvedeni.Mám v peči 10letého syna a 14 letého postiženého syna DMO na vozíku.Bydlíme v jeho domě a máme se vystěhovat.Bezbariérové bydlení u nás na vesnici nemohu sehnat.Mám i žádost na obci,ale ta také nic vhodného nemá.Manžel nám navrhuje náhradní bydlení synovi nevyhovujíci(potřebuje pro těžkou spasticitu vanu) a tam je sprchoví kout a 9 kilomerrů dál od školy..Jaké máme možnosti?když tady má všechno přizpůsobené a nájemné co si určil nejsem schopná utáhnout.Také dělá problém s majetkovým vyrovnáním a před rozvodem jsme se schodly na částce 450tisic,nyní to neplatí a každou korunu mu mám dokázat.Částka by mi pomohla ke koupi ihned kdyby se něco naskytlo.Přitom vše co jsme sepisovali a měli učtenky na opravy domu odvezl.Než mu rodiče před lety darovali dům dělal se odhad -je možné udělat nynější a rozdíl vzít polovinou a tak se vyrovnat?Moc děkuji za zodpovězení a radu.Budu asi muset všechno řešit soudní cestou.Text Vašeho dotazu
Odpověď z 22.03.2010 19:03
Vážená paní,
váš dotaz je dost komplikovaný na písemné vyjádření, proto bych vám doporučila řešit situaci osobně v poradně. Pokud hledáte nějakou blízko vašeho bydliště podívejte se na www.obcanskeporadny.cz nebo se obraťte na bezplatnou právní poradnu.
K vašemu problému bych mohla říci obecně toto:
1) jestli jsem dobře pochopila bývalý manžel po vás chce abyste s dětmi opustila jediný bezbarierový byt, který prozatím máte. Tady se budete muset buď dohodnout nebo se o pomoc obrátit na soud, aby rozhodl, že v bytě zůstat můžete, ale na toto vám odpoví buď poradce či právník.
2) Pokud nestačíte s financemi, tak můžete požádat o zvýšení výživného na děti či výživné na rozvedenou manželu. Návrh se podává k soudu, kde jste se rozváděli a má podobné náležitosti jako návrh na výživné dětí.
3) Co se týče majetkového vypořádání, pokud bývalý manžel nedodržel dohodu a finančním vypořádání budete muset situaci řešit jen žalobou na vypořádání společného jmění manželů.
Za CSS Tereza Lysoňková- sociální pracovnice ICOS Český Krumlov, o.s.
Dotaz z 11.03.2010 07:52
Dobrý den, prosím Vás o radu. Své soukromé tel. číslo jsem si nechala přiřadit k Rámcové smlouvě společnosti ve které pracuji. Faktura je vystavována na mou adresu a fakturu si platím. Zaměstnavatel si bez mého vědomí nechal udělat výpis hovorů, což jsem zjistila když mi přišla potvrzující sms zpráva od T-Mobile. Tento výpis zaměstnavatel zneužil. Otázka zní: Má na to právo? Děkuji za odpověď. Renata
Odpověď z 22.03.2010 14:51
Dobrý den,
v návaznosti na Váš dotaz mám pro Vás tyto informace. Výpis z účtu je možno obdržet na žádost vlastníka účtu - tedy Vás - v tomto případě je možno odpovědět, že Vaše práva v tomto bodě mohla být porušena.

Na druhou stranu, je potřeba mít na paměti, že odpovídám bez znalosti obsahu oné rámcové smlouvy, která je ve vztahu zaměstnavatel -zaměstnanec ojedinělá. Bez znalosti, proč jste si své osobní číslo k této smlouvě přiřadila.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.


Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červenec 2022
     1  2  3 
 9  10 
 13  14  15  16  17 
 19  20  21  22  23  24 
 25  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz