Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Rodinné právo

 Odpovědi 11 - 20 z celkem 246
Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  »  »» 
Dotaz z 17.10.2021 16:35
Dobrý den tady Jarek dnes mi dcera řekla že pi mě nechce vyžívne i když studuje vysokou školu prý mi to pošle i písemně jak se mám dál zachovat děkuji za odpověď
Odpověď z 19.10.2021 12:10
Dotaz zodpovězen.

Adéla Kamenská
Dotaz z 17.10.2021 16:35
Dobrý den tady Jarek dnes mi dcera řekla že pi mě nechce vyžívne i když studuje vysokou školu prý mi to pošle i písemně jak se mám dál zachovat děkuji za odpověď
Odpověď z 19.10.2021 12:09
Vážený pane Jarek,

na Váš dotaz lze odpovědět pouze obecně, protože žádné bližší okolnosti k věci neuvádíte. Z dotazu není jasné, z jakých důvodů dcera na platbě výživného netrvá, zda výživné platíte na základě rozhodnutí soudu nebo dohody atd.

Povinnost platit výživné dítěti obecně trvá do doby, než je dítě schopno se samo uživit. V případě, kdy si dosud vyživované dítě začne vydělávat a uživí se samo, zaniká povinnost platit výživné bez dalšího.

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že Vaše dcera dosud studuje, nicméně má jiné příjmy, mohlo by se jednat o zánik vyživovací povinnosti. Doporučujeme proto, aby dcera sepsala a podepsala prohlášení, kde uvede, že má určité příjmy, je schopna se sama živit a nadále výživné nepožaduje. Je třeba si uvědomit, že dcera může o své příjmy přijít a výživného se opět domáhat. Její prohlášení je dokladem prokazujícím, že jste výživné nepřestal platit bezdůvodně.

S ohledem na nedostatek dalších údajů potřebných k posouzení věci upozorňujeme na možnost využití telefonické konzultace na čísle 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 06.08.2021 20:22
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na platbu alimentů mého syna.Když se oženil, byl zdravý a jeho ex z něj udělala PID ,připravila ho o byt a pak ho vyhodila n ulici. bydlel u dcerky a pak u nás. Platí alimenty na dceru ( když já si myslím , že není jeho , neboť byla lehká holka bez vzdělání a střídala muže)je 21 let je v jiném stavu a dítě čeká v říjnu.
Nejdřív studovala na ošetřovatelku 4 letý obor a v září dělala opravné zkoušky.To ale synovi také nahlásila , že studuje Ostravskou univerzitu Přírodovědeckou fakultu v Ostravě.Když syn chtěl po ní potvrzení , tak se vytáčela že je Kovid a po Kovidu mu je přinese.V červnu se sešla se synem , že nestuduje a je v jiném stavu a žije s otcem ve společné domácnosti. Ptal se jí , proč nikde nepracuje a ona prý se ji nechce.Ten její přítel řekl, že jeho máti ji také chtěla zaměstnat u ní , ale ona ne.Synovi volala jeho ex a nadala mu, že ji nebude živit sama tak ať zvedne výživné o 1200 kč (a to bez soudu)byla na něj vulgární.
Píši proto, že dcera mu napsala smsku aby ji platil zase dál alimenty, prý začne od září studovat(v říjnu -listopadu má rodit).Nemá příjem, ale myslím si , že je na ÚP vedená je přece v jiném stavu. Její přítel také moc nedělá , je věčný student a dává ji rady jak vytahat peníze.Také mu řekla, že po porodu půjde dělat servírku a otec dítěte bude na mateřské.O studiu ani slovo.
Nevím jak pomoct synovi ,já ho živit nebudu, manžel mi zamřel v říjnu 2020 a je toho na mne moc.
Já nemohu žádat na úřadech zda je tam vedená nebo né. byla bych moc ráda , když mi poradíte a já to zkusím sama potom zjišťovat. Moc děkuji Alice Hofmanová
Odpověď z 09.08.2021 14:12
Dobrý den, paní Hofmanová,

co se Vašeho dotazu týče a povinnosti hradit výživné neboli alimenty Vašeho syna si Vám dovoluji sdělit, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit. Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. Věková hranice 18 ani 26 let není žádným mezníkem pro vyživovací povinnost, tato hranice se uplatňuje v rámci sociálních dávek. Zda je Váš syn povinen platit dceři výživné záleží na tom, zda je schopna se sama živit, tedy zejména na tom, zda stále studuje. Okolnost, že je dcera těhotná, pak ovlivňuje trvání vyživovací povinnost v několika směrech. Zejména tím může dojít ke zvýšení potřeb dcery, může mít zvýšené výdaje na výživu, léky apod. Naproti tomu jí však vznikají nároky vůči otci dítěte. Pokud dcera není provdaná, má nárok na náhradu nákladů neprovdané matky. Otec dítěte, za kterého není matka provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Dcera, jako oprávněná z vyživovací povinnosti, by tedy Vašemu synovi měla zodpovědět, případně doložit svá tvrzení a dalším studiu. Dceru může syn vyzvat ke sdělení skutečností rozhodných pro trvání vyživovací povinnosti písemně. Pokud dcera neodpoví, může se Váš syn obrátit na soud s žalobou o posouzení trvání vyživovací povinnosti. Pro případ podání žaloby však doporučuji postup zkonzultovat s advokátem, neboť se jedná o civilní řízení, ve kterém hrozí uložení povinnosti náhrady nákladů řízení. V každém případě doporučuji zajistit si doklad o tom, že jste se u dcery snažil zjistit okolnosti rozhodné pro trvání vyživovací povinnosti před podáním žaloby a dcera vám je odmítla sdělit.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 29.03.2021 12:56
Dobrý den,

moji rodiče se minulý rok rozvedli a žiji s matkou. Je mi 20 let a studuji VŠ, ráda bych si u otce zažádala o alimenty, bohužel nevím kde ani jak zažádat nebo kam zavolat.
Děkuji za pomoc.
Odpověď z 30.03.2021 11:20
Dobrý den,

vzhledem k Vašemu věku musíte v řízení o výživném jednat sama za sebe, jestliže se s otcem nedohodne po dobrém. Návrh musí mít písemnou formu, kdy sama musíte podat návrh na určení výživného zletilého dítěte u soudu, dle vašeho trvalého bydliště. Na internetu naleznete několik vzorových žádostí.
Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné Vaše potřeby a majetkové poměry, jakož i schopnost, možnost a majetkové poměry vašeho otce. Přičemž soud bude chtít, aby jste mu předložila důkazy - např. Potvrzení o studiu, potvrzení o lécích, které potřebujete, či nákladech na bydlení (pouze pokud bydlíte sama, neboť i vaše matka má vůči Vám vyživovací povinnost). Současně se soud zajímá i o to, jak rodič o dítě (byť zletilé) pečuje, jak se stará o rodinnou domácnost.
Uvádíte, že se Vaši rodiče rozvedli již minulý rok, proto si dovoluji zmínit, že můžete u soudu žádat výživné i nazpět(ke dni pravomocného rozhodnutí o rozvodu).

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 28.03.2021 23:53
Dobrý den chtěla bych poprosit o vaší radu.Přítel měl dceru ve střídavé péči.Nyní soudně proběhlo ,že je dcera u matky.Platí výživné 4500měsíčně ,ale dcera je tu čtvrtý týden jako, když byla ve střídavé péči .Na koho se máme prosím obrátit.Děkuji za vaši odpověď Seďová
Odpověď z 30.03.2021 13:39
Dobrý den, paní Seďová,
povinnost podílet se na výživě dítěte nezaniká ani v případě střídavě péče.
Pokud byla dcera v rovnoměrné střídavé péči obou rodičů, oba rodiče mají srovnatelné vzdělání, příjmy a majetek, měli by oba mít stejnou vyživovací povinnost k dítěti. Pokud v případě péči o dítě rozhoduje soud, bude se týkat výživné u obou rodičů, neboť oba rodiče jsou v tomto případě povinné osoby.
Výživné se vypočítává podle toho, v jaké míře rodič o dítě osobně pečuje, ale také podle toho, jaké jsou možnosti, schopnosti a majetkové poměry rodičů.
Z Vašeho dotazu mi proto není zřejmé, jak byl upraven styk s nezletilou dcerou při určení výživného 4.500,-Kč. Pokud by jste tedy vzhledem k tomu, že je dcera i nadále ve střídavé péči požadovali snížení výživného, je potřeba aby se Váš přítel obrátil na soud s návrhem na snížení výživného na nezletilou dceru, jenž je v péči matky. Ve věci snížení výživného může rozhodovat pouze soud a nepostačí tak ani souhlas druhého rodiče. Návrh na snížení doručte ve třech vyhotoveních i s případnými přílohami. Důležité je aby otec nezletilého dítěte jenž žádá o snížení výživného vylíčil rozhodné skutečnosti a označil např. důkazy na podporu svých tvrzení. Rozhodující ve věci snížení výživného je skutečnost, že se jedná o dlouhodobý a trvalý stav.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 26.02.2021 07:46
Dbrý den. Kdy končí alimenty? Dcera šla studovat VŠ va r. 2014. Bakalářské studium 3 roky, magisterské studium 2 roky, 24.5.2019 promovala a dále na podzim 2019 šla studovat doktorské studium. To ale nedokončila. 2020 v únoru jej ukončila a od března 2020 pracuje. Kdy se jí ukončí alimenty? Děkuji za odpověď. Michalec
Odpověď z 26.02.2021 11:04
Dobrý den, pane Michalec,

vyživovací povinnost trvá do doby, než jsou děti schopny se živit samy. V případě Vaší dcery k tomu došlo nástupem do zaměstnání v březnu 2020.
Pro zánik vyživovací povinnosti k dítěti je třeba shody všech zúčastněných nebo rozhodnutí soudu. Pokud tedy ve vašem případě nedojde ke shodě mezi vámi a dcerou na tom, že vyživovací povinnost zanikla, bude třeba žádat o rozhodnutí o zrušení vyživovací povinnosti soud.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Dotaz z 20.11.2020 11:59
Dobrý den.
Můj dotaz spadá do SJM
Manželce darovala maminka 1/4 činžovního domu z kterého jde nájemné, a dále je ještě zaměstnána a pobírá plat.
Před třemi lety vznikla situace, kdy manželka si "odklonila" přijmy z nájmu a platu na svůj účet, a odmítá uznat, že tyto příjmy spadají doSJM.
Já jsem ještě nedamvno podnikal, a veškeré příjmy jsem dával do společných příjmů.
Tedy samozřejmě jsem oředpokládal, že příjmy manźelky zůstano na společném účtu.
Pokud je to možné mně zodpovědět tento dotaz, děkuji předem.
Poradíte mně jak to řešit? Vím, že už je to tři roky, ale snad se s tím něco ještě dá udělat.

Ladislav
Odpověď z 24.11.2020 09:37
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 20.10.2020 17:55
Dobrý den. Syn přítele již 2x neukončil 3. ročník na VŠ. Letos se nechal zapsat opět do 3. ročníku. Musí mu otec nadále platit alimenty?
Odpověď z 21.10.2020 08:53
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 29.06.2010 22:59
Dobrý večer. V současné době u mě došlo ke změně zaměstnání a situace mi neumožňuje platit výživné v plné výši určené soudem na svou dceru. Platím asi polovinu částky a zároveň jsem podal na soud žádost o snížení výživného. Nevím zda v době, ve které budu čekat na rozhodnutí soudu mohu být trestně stíhán (protože plnou částku skutečně platit nemohu - není to úmysl) a nebo být exekučně řešený. A také nevím co bych ještě pro tuto věc mohl udělat, abych rozhodnutí soudu urychlil a nedostal se tak ještě do větších potíží. Igor M.
Odpověď z 30.06.2010 18:29
Pane Igore,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 29.06.2010 15:59
Text Vašeho dotazu
DOBRÝ DEN, MŮJ MANŽEL PLATÍ VÝŽIVNÉ NA DCERU Z PRVNÍHO MANŽELSTVÍ VE VÝŠI 3500. VÝŽIVNÉ ZASÍLÁ POŠTOVNÍ SLOŽENKOU. V KVĚTNU BYLO DCEŘI 18 LET, TAK ZAČAL POSÍLAT VÝŽIVNÉ POŠTOVNÍ SLOŽENKOU PŘÍMO DCEŘI. NÁSLEDNĚ NA TO JSME S MANŽELEM OBDRŽELI VÝHRUŽNÝ DOPIS OD JEHO BÝVALÉ ŽENY, ŽE TO POVAŽUJE ZA NEPLACENÍ VÝŽIVNÉHO A VYHROŽUJE TRESTNÍM STÍHÁNÍM ATD. ONA SAMA NEPRACUJE JIŽ NĚKOLIK LET.
MŮŽETE NÁM PORADIT ? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ
Odpověď z 29.06.2010 20:16
Vážená paní,
rozhodně s manželem postupujete správně. Jelikož dcera již nabyla zletilosti a stále studuje, má právo a povinnost si záležitosti ohledně výživného řešit sama. Pokud tedy matka podá trestní oznámení, nemělo by se vůbec nic šetřit, jelikož vy dokážete, že výživné platíte, dcera, že ho dostává a matka již na něho nemá nárok. Pokračujte v placení výživného jak jste zvyklí.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz