Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 101 - 110 z celkem 268
Strana:    ««  «  8  9  10  11  12  13  14  »  »» 
Dotaz z 09.02.2009 18:25
jak mám napsat prohlášení ,že neuplatňuji daně na hypotéku?
Odpověď z 10.12.2018 09:10
Výžeý/á,
mělo by stačit čestné prohlášení. Pokud toto prohlášení které sepíšete nebude stačit, požádejte vašeho zaměstnavatele, abyvám napsal potvrzení o tom, že neuplatuňujete daně.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 09.02.2009 10:47
před 4mi lety mé paní mámě zemřel manžel..Dědictví odmítla z důvodu dluhů. Na finančním úřadě vzikl dluh a prý ze zákona musí půlku z dluhu uhradit. Pan notář jí řekl, že bude muset částku dluhu zaplatit najednou. I když je na pracovním úřadě a má studujícího syna. Podle mého by měla mít právo se dohodnout a státu uhradit dluh ve formě splátek. Moc děkuji za odpověď
Odpověď z 09.09.2009 14:55
Vážený pane, vaše matka se může pokusit písemně se dohodnout s finančním úřadem o splátkovém kalendáři.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 09.02.2009 09:53
Dobrý den.
Moje matka trpí Alzheimerovou chorobou třetího stupně,není schopna komunikovat,podepsat se a dožívá v domově důchodců.Její stav trvá již 4 roky.Podal jsem v r.2006 návrh na zbavení svéprávnosti ale dosud není soudem stanoven opatrovník.Mezi tím jsem zjistil že její úspory z vkl.knížky byly vybrány.Při zjišťování kým a kdy banka se mnou však nechtěla komunikovat,pokud nebudu mít doklad,že jsem řádným opatrovníkem.Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, ale i policie chce podpis poškozené osoby nebo jejího zákonného opatrovníka který dosud není.Doporučili mi obrátit se na soud o vydání t.zv."předběžného opatření"Vyšší soudní úřednice mi po poradě sdělila, že soud nic takového nevydává a nedokázala mi poradit, kam se v této situlaci obrátit.Má vůbec takto postižený občan, či jeho nejbližší rod. příslušník se nějak bránit proti byrokracii a kam se v této situlaci obrátit?
Děkuji za odpověď.
M.B.
Odpověď z 09.09.2009 14:56
Vážený pane B.,
v této věci je poněkud zvláštní, že v návrhu, který byl podán v roce 2006 nebylo dosud rozhodnuto. Přikláněl bych se proto k variantě, že řízení bylo zřejmě zastaveno. Navrhuji, abyste si zjistil, z jakých důvodů nebylo dosud rozhodnuto. Jedna z možností je, že byl vypracován znalecký posudek na vaši maminku, ze kterého vyplývá, že tu nejsou podmínky pro zbavení způsobilosti k právním úkonům. Navrhuji, v případě že bude zjištěno, že řízení o zbavení způsobilosti je zastaveno, abyste tento návrh podal opětovně. Jestliže maminka není dosud zbavena způsobilosti k právním úkonům, můžete podepsat plnou moc na základě které byste byl schopen zjistit, kdo peníze vybral. Pokud jde o trestní stíhání, tak aby policie mohla či musela konat, není třeba podpis poškozeného. Trestní oznámení vůči neznámému pachateli může dát jakákoliv osoba. Policie by tedy i na základě žádosti či trestního oznámení podaného vaší osobou měla zahájit úkony směřující k tomu, aby zjistila, kdo peníze z vkladní knížky vybral a poté proti této osobě zahájila trestní stíhání, jestliže by zjistila, že toto bylo trestným činem. Souhlas poškozeného je nutný k tomu, abyste se dozvěděl o tom, kdo tyto peněžní prostředky vybral, nicméně se domnívám, že bude dostatečné, abyste podal sám trestní oznámení a policie by se už o další měla postarat sama a není vyloučeno, že v průběhu vyšetřování se stejně dozvíte, kdo peněžní prostředky vybral. V případě, že byste u Policie ČR opět nebyl úspěšný a tato odmítla ve věci konat, navrhoval bych, abyste celou věc oznámil státnímu zastupitelství, které provádí dozor na policií a které je také oprávněno také přijímat trestní oznámení. Abyste tedy trestní oznámení učinil na státní zastupitelství v místě, kde byly peněžní prostředky vybrány, tedy v příslušném okresním městě, když místní příslušnost policie je dána podle místa spáchání trestného činu.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 07.02.2009 22:44
dobry den ,prosim o radu . pred 55 lety se muj otec domluvil se sousedem o pronajmu pozemku ,za ucelem zalozeni zahrady. S mlouva o pronajmu nikdy sepsana nebyla.19 let z teto zahrady platime dan z pozemku. v soucasne dobe dedic tohoto pozemku mne nabizi tuto zahradu k prodeji za castku 270000 kc.Tento pozemek nikdo jiny ,nez ja neudrzoval. PREDEM DEKUJI,ZA ODPOVED.
Odpověď z 09.09.2009 14:58
Vážený,
v případě, že v minulosti nebyla uzavřena kupní smlouva, tak vy, resp. váš otec se nikdy nestal vlastníkem pozemku. Z toho důvodu je požadavek na odkoupení pozemku vznesený dědicem oprávněný. Obávám se, že vaše užívání pozemku, resp. vaším otcem při určení kupní ceny nebude zohledněno. Právně významná by zřejmě byla ta skutečnost, za jakých okolností došlo ke vzniku nájmu či užívání pozemku vašeho otcem. Zda bylo tedy domluveno, že v budoucnu bude tento pozemek koupen, případně za jakou cenu. V případě, že toto tak domluveno nebylo, pak se obávám, že se dá těžko domáhat jiné ceny. Doporučil bych tedy, abyste se s dědicem dohodl buď na dalším užívání pozemku, případně na odkoupení. Užívání i cena pozemku bude záviset na dohodě, tedy bude muset s tím dědic souhlasit.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 07.02.2009 21:38
Dobrý den, prosím o radu.Koncem července k nám přijel pojišťovací agent a vnutil mi životní pojištění ČSOB sazba FTP na život i přesto, že jsem mu řekla o mé mamince, která pracuje o osobu blízkou a tedy nemá žádné jiné zaměstnání a o tátovi, který je v částečném invalidním důchodu. Já jsem studentka (19) vysoké školy bez příjmů. A že to pro nás bude finančně náročné. Přesto mě přemluvil a nechala jsem smlouvu napsat.Datum od kdy platila tato pojišťovací smlouva byl stanoven na 1.9. 2008 a pojistná částka činila 4 800 Kč. Teď s tímto pojištěním mám problémy, protože jsem ještě nic nezaplatila.V první upomínce se ČSOB domáhala pojistného a tvrdila, že tuto částku mohou vymáhat i soudní cestou. V druhém dopisu mi ČSOB oznámila zánik pojištění (já sama jsem však o ukončení pojištění nežádala), a že mám zaplatit 1342 Kč za 3 měsíce. Nevím jak mám postupovat, jestli mám zaplatit anebo by mi to mohlo být nějakým způsobem prominuto. Prosím o radu. Předem děkuji za Vaši odpověď. Jarka
Odpověď z 09.09.2009 14:41
Vážená Jarko,
problém je v tom, že jste smlouvu podepsala. Jste už plnoletá tak jsme mohla smlouvu opdepsat a je váš problém, že jste si jí neprostudovala, proto si myslím, že vám njikdo nic neodpustí, jak píšete v dotazu. Ve všeobecných podmínkách by mělo být napsáno jakým způsobem se může ukončit pojistná smlouva. Podle mne s vámi pojištovna mohla ukončit smlouvu, pokud jste neplatila, ale dlužnou částku budete muset zaplatit. Pokud částku nemáte, tak je písemně oslovte, aby vám povolili splátkový kalendář. I na malou částku může být exekuce ve které byste musela zaplatit i náklady exekutora, soudní výlohy apod.
Dotaz z 04.02.2009 16:57
Dobrý den,
chtěla jsem Vás poprosit o odpověď, zda si mohu vyžádat bez udání důvodu od CSSZ zdravotní kartu, která se vztahuje na můj úraz před několika lety.
Děkuji velmi za odpověď. Marie.
Odpověď z 14.09.2009 16:53
Vážená paní Marie, vaší zdravotní kartu si můžete vyžádat bez udání důvodu. Vaše zdravotní karta by měla být uložena u vašeho ošetřujícího lékaře.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 04.02.2009 10:09
Dobrý den,koupily jsme byt v družstevním domě,ke kterému náleží dvorek i zahrada,ale zahradu druzstvo nekoupilo,tak zahrada patří nadále městu.Ted nám družstvo předložilo domovní řád,ve kterém nám zakazuje na zahradě stavění stanu,pořádání pikniku a rozdělávání ohně,přitom jsme jen v létě postavily přístřešek proti slunci pro děti,máme 2 malé děti a schází se tam i jiné děti z okolních domu,dětem tam nosíme limonády a ruzné sladkosti a grilujeme,nejde o žádné zakládání ohnu pouze o grilování.Navíc chodí na zahradu i jiní lidé z okolních domu a grilují tam,bydlíme v bloku,každý dum má dvorek,zahrada velká společná patří městu.Chci se zeptat, jestli má právo družstvo nám zakazovat grilování,stavění přístřešku proti slunci a konzumaci jídla na zahradě. děkuji za odpověd
Odpověď z 09.09.2009 15:01
Vážená paní,
způsob užívání pozemku, tedy zahrady záleží na rozhodnutí vlastníka, resp. oprávněného uživatele, v tomto případě zřejmě nájemce. Doporučoval bych, abyste si nejprve zjistili, jestli má družstvo pozemek pronajatý či nikoliv. Jestliže by tomu tak bylo, pak je družstvo oprávněno rozhodovat o užívání pozemku. Družstvo by však nemělo nepřiměřeně omezovat užívání pozemku svými členy či vlastníky bytů, jestliže by k tomu nemělo důvod. Zjistíte-li, že pozemek nemá družstvo v nájmu, pak je způsob užívání na dohodě vlastníka pozemku, tedy Města a obyvatel domu. V takových případech se běžně uzavírá dohoda buď o úplatném nebo bezúplatném užívání pozemku, na základě které jsou nájemci či vlastníci bytů oprávněni pozemek užívat. Doporučoval bych i v případě, že zjistíte pronájem pozemku družstvem, abyste se informoval na Městě, jako vlastníku pozemku, zda s takovým postupem souhlasí, neboť i Město by mělo hájit zájmy svých občanů a v případě, že družstvo tento pozemek užívá v rozporu s tímto zájmem, družstvu smlouvu vypovědět a uzavřít smlouvu přímo s nájemníky domu.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 03.02.2009 19:27
Text Vašeho dotazuDobry den,
Zemrel mi otec a nevim jak bude postupovano v pripade dedictvi po prarodicich.Ti chcou odkazat veskery svuj majetek svemu druhemu synovi (memu stryci)a jeho detem.Mne chcou vydedit a pokud to nebude mozne,odkazat mi jen nejakou drobnost.Jedna se o znacne velky majetek.
Dekuji za odpoved
Odpověď z 09.09.2009 15:01
Vážený pane,
podmínky za jakých mohou být potomci vyděděni řeší §469 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Vy jako syn zůstavitele jste tzv. neopomenutelný dědic. Pokud váš otec nezanechal závěť bude se celé dědické řízení řešit soudně a tam by museli ostatní dědicové tzn. prarodiče dokázat vaši nezpůsobilost k zůstavitelovi. Pokud není neopomenutelný dědic vyděděn tak má vždy nárok na dědictví. A před tím než by dědili vaši prarodiče, tak by nejdříve dědili vaši sourozenci nebo vaše matka. Pokud nikoho takového nemáte, tak až po vás můžou dědit ostatní dědicové.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 27.01.2009 12:14
Dobrý den, prosím pěkně o zodpovězení mého dotazu: je možno vymoci peníze půjčené bez jakéhokoli dokladu,mám nějakou možnost?Děkuji za Váš čas a odpověď.
Odpověď z 09.09.2009 15:04
Vážená/ý,
pokud nemáte žádný dokument tak vymožení peněz bude dost náročné a možná i nesnadné. bylo by nejlepší kdyby vám dotyčný, který vám dluží peníze podepsal uznání dluhu. Toto stačí napsat, že dotyčný uznává dluh ve výši jméno datum a podpis, kdybyste měl takovýto dokument můžete řešit věc soudně, jestli ji nemáte a nedostanete, tak bohužel neunesete důkazní břemeno před soudem.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 24.01.2009 21:56
dobrý den. Byla na mne vyhlášena exekuce,ve výši kterou nejsem schopen uhradit hotově, ani odprodejem majetku. Dluh vznikl v podnikání, takže podle mých vědomostí nemůžu uplatnit ani tzv. osobní bankrot. Existuje, za nějakých okolností, možnost promlčení exekuce?
//jsem zaměstnanec //

děkuji za odpověd David
Odpověď z 09.09.2009 15:06
Vážený Davide,
exekuce je promlčená až po 10 letech. Doporučuji vám zkontaktovat NNO organizaci SPES, která se specialuzuje na dluhovou problematiku. Internetové stránky jsou www.pomocsdluhy.cz.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz