Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 11 - 20 z celkem 284
Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  »  »» 
Dotaz z 01.08.2022 22:10
Dobrý den, jsem v reklamačním řízení s firmou innogy Energie s.r.o., kvůli faktuování odběru plynu v období 18.11.2021 - 15.3.2022. Od října 2021 jsme byli postiženi krachující firmou Bohemia Energy a přešel tak do režimu DPI. Dne 5.11.2021 jsem uzavřel smlouvu s innogy Energie, kterou jsem ale z důvodu nevýhodnosti v zákonné lhůtě 14 dnů (18.11.2021) vypověděl. Od té doby nemám s touto firmou žádný smluvní vztah. Přesto mi byla zaslána výzva k úhradě smluvní pokuty 28.000,-Kč za neoprávněnou výpověď. Dosáhl jsem ale zdlouhavou korespondencí její storno. S novým dodavatelem energií jsem uzavřel smlouvu 27.12.2021, přesto ale původní dodavatel povolil přechod až 15.3.2022 se lživým zdůvodněním, že jsem údajně "podepsal dodatek smlouvy o setrvání", přitom nic takového neproběhlo. Nadále ale žádá úhradu faktury za dodávku plynu 8.489,40 Kč. Žádal jsem opakovaně o doložení smluvního podkladu k faktuře, ale firma se vyhýbá jakékoliv zmínce o smlouvě a odpovědi k mému dotazu a dokonce přes adv.kancelář zaslala Předžalobní upomínku.
Můj dotaz: má firma právo vyžadovat úhradu faktury i přesto, že nemáme žádný smluvní/právní vztah? Jsem povinen danou fakturaci uhradit a to i za vyšší tarif než s novým dodavatelem? (žádal jsem o převod spotřeby za dané období na nového dodavatele).
Děkuji za trpělivost při seznámení se s problémem a předem děkuji za odpověď.

Radomír Figalla, Poštovní 671, 74213 Studénka
e-mail: r.figalla@seznam.cz
tel.: 608234500
Odpověď z 03.08.2022 16:12
Vážený pane,

z Vámi uvedených skutečností soudím, že společnost Innogy Energie byla Vaším dodavatelem poslední instance (DPI). Dne 5. 11. 2021 jste s ní uzavřel řádnou smlouvu o dodávce plynu, od které jste následně odstoupil. Předpokládám tak, že po odstoupení jste se stal zákazníkem společnosti opět v režimu DPI. Smluvní vztah se u tohoto režimu nepředpokládá.

Pokud jste dne 27. 12. 2021 uzavřel smlouvu s jiným dodavatelem, nelze z toho bez dalšího usuzovat, že od tohoto dne jste odebíral plyn od tohoto dodavatele. Mezi datem uzavření smlouvy a realizací dodávky je časový odstup, datum zahájení dodávky by mělo být uvedeno ve smlouvě. Bez doložení podkladů tak není možné posoudit, od jakého data měl energii dodávat nový dodavatel, resp. do kdy byla dodavatelem Innogy Energie.

K nutnosti doložení smlouvy o dodávce obecně uvádím, že do 1. 1. 2022 nebyla povinná písemná forma smlouvy. Společnost však musí prokázat, že smlouva byla opravdu sjednána (například prostřednictvím záznamu telefonického hovoru). Jak jsem však výše uvedla, předpokládám, že Vám byl plyn opět dodáván v režimu DPI, tento režim smluvní vztah nevyžaduje.
Otázka tak je, na základě čeho Vám byl po vypovězení smlouvy dne 18. 11. 2021 plyn dodáván. Tedy zda opět v režimu DPI, nebo na základě jiné skutečnosti, což z Vámi uvedených údajů jednoznačně zjistit nelze. Toto zjištění je přitom zásadní pro posouzení povinnosti zaplatit předmětnou fakturu.

Doporučuji proto obrátit se na Energetický regulační úřad (https://www.eru.cz/), který v případě pochybností spotřebitele o sjednání smluvního závazku rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Problém s námi dále můžete konzultovat mimo webovou poradnu, a to přímo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Je možné dohodnout i elektronické zaslání podkladů.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 15.07.2022 07:32
Dobrý den, obracim se na vás, jelikož si neumíme pomocí a okolností nás vedou ke dnu . S partnerem jsme se přistěhovali do domu jeho otce roce 2018,majitel domu partnerův otec bydlí na vesnici a tehdy když sme sem přišli tak tady nebyl splachovací WC,nebyla kuchyně normální komín ,elektřina tahaná prodlužovaky obývali jsme jen jednu místnost jeho otec druhou. Nakolik je starej a je mu už dneska 70 let , že když si barák budeme rekonstruovat tak zůstane stejně nám mimů partnerový. Barák se za 4 roky práce udělal do stádia že se pomnenili okna udělali pokoje podkroví se dokončuje je už napůl obyvatelný s tím že tchanovy SME nechali vlastně celou spodní půlku a udělal se mu tam obývák,ložnice, kuchyně a sprcha s Wc vše co se dělalo bylo na naše náklady partner s ním ped tejdnem mluvil aby to oficiálně přepsal a mi mohli dělat úpravy které je nutno oznámit úřadu ,došlo mezi nima k hádce jelikož když došlo na téma barák a přepis a teď to vypadá že se může stát že se budeme odtud stěhovat ale vše skutečně vše v tom domě i na domě je naše za naše peniaze a našima rukama prosím o radu co můžeme udělat nejake účtenky má partner uložené v šuplíku ale ne na všechno děkuji s pozdravem Pavučková
Odpověď z 20.07.2022 15:42
Vážená paní,
investicí do cizí nemovitosti došlo na straně vlastníka nemovitosti, tedy partnerova otce, k bezdůvodnému obohacení.
Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný bez právního důvodu nebo na základě právního důvodu, který odpadl.
Určení, o jaký typ bezdůvodného obohacení se jedná, je podstatné pro určení běhu promlčecí doby, to znamená doby, ve které můžete svůj nárok uplatnit u soudu.
Podle ustálené rozhodovací praxe „může dostatečný právní důvod investice na věc (nemovitost) třetí osoby představovat kupř. i neformální (ústní) příslib budoucího převodu nemovitosti, jenž odpadne, jakmile vlastník příslib odvolá, popř. kdy odmítne nemovitost prodat, či vytvoří takový stav, z něhož je zřejmé, že koupě již nebude realizován“.

Z Vámi uvedených skutečností usuzuji, že jste se s otcem partnera ústně dohodli, že nemovitost zrekonstruujete s tím, že následně přejde do vlastnictví partnera. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení na základě právního důvodu, který odpadl. Promlčecí lhůta by tak počala běžet ode dne, kdy partnerův otec oznámil, že nemovitost nepřevede, resp. ode dne, kdy jste přestali dům společně užívat.
Ke způsobu určení výše bezdůvodného obohacení je třeba si uvědomit, že není podstatná výše částky, kterou jste do oprav vložili, ale celkové zhodnocení nemovitosti. To v praxi znamená, že se (obvykle znaleckým posudkem) určí hodnota nemovitosti před rekonstrukcí a hodnota po rekonstrukci. Podstatné je tak prokázání stavu před rekonstrukcí a dále prokázání skutečnosti, že veškeré náklady jste hradila spolu s partnerem. Chybějící účtenky by tak neměly představovat zásadnější problém.
Závěrem uvádím, že odpověď je pouze obecná, pokud byste chtěli věc skutečně takto řešit, doporučuji obrátit se na advokáta.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 24.06.2022 14:54
Dobrý den, potřebuji poradit. Rodiče bývalého přítele, mu během našeho vztahu a společného soužití na můj účet posílali různé finanční obnosy na živobytí, na vybavení bytu apod. jelikož jsou na něho vedené exekuce a svůj účet nevlastní. V době kdy nepracoval a poté i když pracoval, tak po srážkách ze mzdy mu nezbývalo na základní věci. Tyto prostředky jsem mu předávala. Bydlel u mě v pronajatém bytě a přispěl mi polovinou na kauci bytu, pak na nájem a jídlo, některé měsíce jsem ovšem platila vše jen ze svých zdrojů. Jelikož má závislost na pervitinu a alkoholu, vztah se po čase začal rozpadat, po tom co mě opakovaně napadl pod vlivem drog nebo alkoholu, nepracoval, odcizil mojí platební kartu, ze které pak mi vybral peníze, kradl mi peníze co jsem měla různě schované doma, po výhružkách likvidací kdy mě fyzicky napadal byl z bytu odveden Policií a bylo mu sděleno, že své věci si z mého bytu může poté odvézt za asistence Policie, tak, aby nedošlo k dalšímu napadání. Této možnosti dosud nevyužil, tak po několika týdnech jsem mu jeho osobní věci na své náklady poslala balíkem a jeho rodinou zakoupené vybavení bytu si měl odvézt, ale dosud tak neučinil! Nyní mě intenzivně atakuje a slovně uráží jeho rodina s tím, že veškeré peníze poslané na můj účet chtějí vrátit a uhradit i zařízení do bytu, které zaplatili. Prý mají známé právníky a vyhrožují mi soudem, když jim vše okamžitě nezaplatím. Jaké mám možnosti se bránit? Děkuji za odpověď. Novotná
Odpověď z 07.07.2022 12:30
Vážená paní,

z poskytnutých údajů usuzuji, že se ze strany rodičů vašeho bývalého partnera jednalo o peněžitý dar, zaslaný po vzájemné dohodě na Váš účet. Není jasné, zda byl dar rodičů určen výlučně synovi, nebo i Vám, např. na pořízení věcí do společné domácnosti.

Dle výkladu soudů platí, že pokud byla darovaná peněžitá částka darována tak, že obdarovaný souhlasil s jejím poukázáním na bankovní účet, lze toto považovat za odevzdání a převzetí předmětu, irelevantní přitom je skutečnost, že obdarovaný nemá k bankovnímu účtu dispoziční oprávnění, jelikož šlo o účet třetí osoby.

Rodiče tak mohli synovi s jeho souhlasem darovat finanční prostředky převodem na Váš účet, účet byl pouze dohodnuté platební místo. Protože tento způsob předání (zaslání na Váš účet), rodiče i přítel zřejmě shodně zvolili, lze usuzovat, že mu byl dar předán resp. nelze bez dalšího dovozovat, že si dar nepřevzal.

Z výše uvedeného také vyplývá, že finanční dar zaslaný na Váš účet by měl právo vymáhat přítel jako obdarovaný, nikoli jeho rodiče. To samé se vztahuje i k věcem za takto darované peníze pořízeným.

Za současné situace doporučuji napsat rodičům přítele, že vůči nim žádné závazky nemáte, zaslané částky jste jejich synovi předávala. Zařízení zakoupené za darované peníze považujete za jeho majetek s tím, že si předmětné věci může vyzvednout.

V případě, že by rodiče skutečně podali žalobu k soudu, doporučuji obrátit se na advokáta.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 19.06.2022 12:07
dobrý den, prosím o radu zda mohu zrušit mé bývalé manželce spoluvlastnictví domu který jsem koupil z dědictví. manželka se nijak finančně nepodílela. jsme rozvedeni 8 roků. po dobu manželství zde neměla trvalý pobyt. a doposud nemá. děkuji.
zdeněk cibulka rychnov u nových hradů 161 psč 373 36
Odpověď z 22.06.2022 16:04
Vážený pane,

pokud Vašemu dotazu správně rozumím, tak po rozvodu manželství nedošlo k vypořádání společného jmění manželů, nemovitost tak máte v podílovém spoluvlastnictví Vy a bývalá manželka.

Jednostranným úkonem rozhodně manželce „zrušit spoluvlastnictví“ nelze. Občanský zákoník zná dva způsoby zrušení spoluvlastnictví. Prvním z nich je dohoda spoluvlastníků, druhým pak zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu.

Zrušit a vypořádat spoluvlastnictví můžete předně dohodou s bývalou manželkou. Dohoda podléhá vkladu do katastru nemovitostí. Skutečnost, že jste dům zakoupil za výlučně své peníze, se zohlední ve výši náhrady pro bývalou manželku. Předpokladem samozřejmě je, jako u každé dohody, její souhlas.

Pokud bývalá manželka na dohodu nepřistoupí, můžete dát návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k soudu.

Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví jsou stanoveny v zákoně. Soud tak může věc rozdělit, přikázat ji jednomu ze spoluvlastníků za náhradu nebo věc prodat ve veřejné dražbě a získaný obnos mezi spoluvlastníky rozdělit.

Pokud soud přikáže věc jednomu ze spoluvlastníků, stanovuje přiměřenou výši náhrady. Vychází přitom z obvyklé ceny nemovitosti. Pokud by měl zohlednit prostředky vložené jedním ze spoluvlastníků (Vaše prostředky získané z dědictví), musíte takové vypořádání v návrhu požadovat.

Skutečnost, že bývalá manželka nemá a neměla v domě nahlášený trvalý pobyt, nemá na vlastnické právo vliv.

Vzhledem k předpokládané složitosti věci doporučuji obrátit na advokáta, příp. notáře.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.06.2022 08:45
Dobrý den
Reagují na odpověď ze dne 07.06.2022 10:17 v oblasti pracovní právo.

S body, které jste uvedla jsem obeznámen. Tj podat žalobu na vyklizení, neoprávněné odpojení voda,plyn,el.., neoprávněné vniknutí do bytu v době užívaní bytu s právním důvodem, policie nikoho nevystěhuje.. atd

Ale ve věcí Občanskoprávního řízení se chci vyhnout, z důvody délky řízení a dalšího setrvání nájemníka ( děla potíže i ostatním nájemníkům )
Ve smlouvě je uvedeno, že byt se považuje za předaný v den ukončení nájmu , tj. 30.6.2022 přesně v 24:00 hodin, 00 minut a 00 vteřin a veškeré zanechané movitě věci v bytě, jsou bez dalšího prodlení považovány za věci opuštěné a vlastník bytu má právo je z bytu vyklidit na náklad posledního nájemce daného bytu

Tim to dnem končí jeho oprávněné užívaní bytu a věci k tomu spojené. Právně již byt nesmí užívat a stává se vetřelcem, i když nepáchá trestní čin.

V případě že bych podal žalobu na vyklizení, přiznal bych stav, že byt je skutečné obydlím daného vetřelce a že je chráněn proti zásahům do vyřešení sporu ( stěhovaní, odpojení energii, atd ) a to nechci , nehledě na délku řízení.

Potencionální nový nájemce je s touto situaci obeznámen a rád by od 1.7.2022 podepsal smlouvu na daný byt a následně v případě vstupu do bytu , že by narazil na „vetřelce“ by zavolal na ně policii ČR na základě neoprávněného vniknutí/užívaní a žádal o prokázaní platného právního užívaní a následně sepsání protokolu , popřípadě podal trestněprávní řízení.

Dotaz : č.1 : Je prosím někde právně uvedené , jakým způsobem se považuje byt za předaný ? Co právně určuje že byt fakticky neopustil? Popřípadě z čeho vychází Vaše tvrzení ( Děkují )
Ohledně vašeho prvního odstavce "pokud nájemce byt nepředá a je zřejmé, že byt neopustil, nejste oprávněn do pronajatého bytu vstoupit, ani nájemci vystěhovat z bytu jeho věci či vyměnit zámek. Pokud byste toto učinil, vystavil byste se riziku trestního stíhání pro neoprávněné vniknutí do obydlí jiného. Nájemce se svým setrváním v bytě po platném skončení nájemního vztahu trestného činu nedopouští"...

Dotaz č.2 : Opravdu muže Policie ČR s novým nájemcem řešit neoprávněné vniknutí do bytu ? V případě že se prokáže platnou nájemní a jedinou právně danou smlouvou k danému bytu a bývalému nájemci již skončila právní možnost užívaní bytu a má oznámeni o neprodloužení smlouvy. Z jakého důvodu policie ČR by řešila neoprávněné vniknutí s novým nájemcem a ne s bývalým, který tam nemá nic právně platného a nebyla na něj podaná žádná žaloba, a tím přiznány stav, že i po 30.6.2022 je nadále byt obydlím bývalého nájemníka.

Děkují za odpověď a Vaše informace . ( musí to byt určitě vyčerpávající )

Díky ! Toník
Odpověď z 15.06.2022 14:59
Vážený pane,

k doplňujícím otázkám k odpovědi na Váš dotaz, která byla zveřejněna na stránkách poradny dne 7. 6. 2022, uvádím následující:

K dotazu č. 1

Okamžik, kdy se byt považuje za odevzdaný, je stanoven v § 2292 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se byt se považuje za odevzdaný v okamžiku, kdy jsou kumulativně splněny následující předpoklady:
• - obdrží-li pronajímatel klíče od bytu,
• - nic pronajímateli nebrání v přístupu do bytu,
• - nic pronajímateli nebrání v užívání bytu.

Pokud není naplněna byť jedna z výše uvedených podmínek, nelze byt považovat za řádně předaný. Do nepředaného bytu nemůže pronajímatel, a ani nový nájemce vstoupit.


K dotazu č. 2

Policie ČR dle našeho názoru, který je uveden již v předešlé odpovědi, nevyřeší situaci na místě. Nanejvýš zahájí úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k bytu, ať již vůči původnímu či novému nájemci.

Upozorňuji, že soudy nemají jednotný náhled na to, zda uplatnění trestní odpovědnosti je podmíněno neúspěšným využitím prostředků civilního práva, tedy (jak bylo též uvedeno v předchozí odpovědi) podáním žaloby na vyklizení bytu.

Pokud Vám odpověď nedostačuje, je třeba se obrátit na advokáta. Upozorňuji, že zřejmě nespadáte do cílové skupiny, které je služba poradny určena, protože jako pronajímatel jste osobou vytvářející zisk. Seznam advokátů naleznete na stránkách České advokátní komory.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 28.05.2022 21:26
Dobry den V minulosti jsem byl poprve zenaty a osvojil si nezrusitelne dite Pak rozvod po te jsem se znovu ozenil a mam dceru. Jsem vazne nemocen a mam jiz omezeny cas Jak mam postupovat ohledne dedictvi abych nepripravil rodinu o majetek v dedictvi Jak vyvazat osvojene dite z dedickeho rizeni Dekuji Fiala
Odpověď z 01.06.2022 16:04
Vážený pane,

K Vašemu dotazu uvádím, že pokud jste osvojil nezletilé dítě, stalo se součástí Vaší rodiny a má tudíž stejná práva jako Vaše pokrevní děti, a to i v oblasti dědických práv.

To znamená, že pokud nenapíšete závět ani neuzavřete dědickou smlouvu, budou všechny Vaše děti (včetně osvojence) dědit v první dědické skupině. V této skupině dědí děti a manželka, a to každý z nich stejným dílem.
S ohledem na skutečnost, že osvojenec má stejné postavení jako Vaše biologické děti, jedná se též o nepominutelného dědice.

Nepominutelný dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, pokud je nezletilý. Zletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu.
Vyloučit nebo zkrátit právo nepominutelného dědice na povinný podíl lze pouze vyděděním, což je možné v případech, že tento
• neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
• neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
• byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
• nebo vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel je oprávněn vydědit i nepominutelného dědice, jenž je zadlužen nebo marnotratný do takové míry, že panuje obava o zachování povinného podílu pro jeho potomky. Zůstavitel tak může učinit pouze tím, že povinný díl odkáže potomkům nepominutelného dědice (tj. svým vnoučatům), a není-li jich, pak potomkům potomků nepominutelného dědice (tj. svým pravnoučatům).

Doporučuji věc řešit s notářem.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 20.04.2022 14:37
Dobrý den, hodlám si pořídit byt v zahraničí. Jsem vdaná, děti nemáme.Prostředky na koupi budou pocházez z : 1/3 dědictví po mé matce ( nespadá do SJM), 1(3 finanční dary od přítele v zahraničí ( většina předaná v hotovosti, nelze doložit) a 1/3 z vlastních úspor ( spadá do SJM). Může manžel v případě rozvodu nárokovat nějaký podíl z bytu, a jaký? Jak by se vypočítal? Peníze z dědictví a dary od přítele investuji a tedy zhodnocují, úspory nikoli.
Odpověď z 20.04.2022 16:17
Vážená paní,

omlouváme se, ale Vaším dotazem se nemůžeme zabývat. Bezplatná právní poradna není oprávněna řešit majetkoprávní problematiku, kromě toho nespadáte ani do cílové skupiny, pro kterou je poradna určena (viz http://poradna.krumlov.cz/w/-310/). Doporučujeme využít služby advokáta.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 01.03.2022 08:55
Dobrý den. Koupila jsem si novou baterii do auta a na místě mi jí vyměnili. Mám jí v autě asi 4 měsíce.
Bohužel mi díky této baterii mi nejede auro.
Technik v servisu zjistil,že závady,které mi vznikly na autě jsou kvůli té baterii.
Dostanu od technika protokol o závadách o opravě vozidla.
Baterii budu reklamovat.
Ale chci se zeptat jestli můžu na základě vadného výrobku,kterým mi vznikla škoda na vozidle přibližně za 12 000 kč,požadovat zaplacení opravy vozidla.
Odpověď z 15.03.2022 10:25

Vážená paní,
k Vašemu dotazu uvádíme, že náhradu škody požadovat lze. Je však třeba prokázat příčinnou souvislost mezi stavem baterie a následnou škodou na autě. Je otázkou, zda bude pro prokázání souvislosti postačovat protokol od technika, potřebovat budete nejspíše znalecký posudek.
Upozorňujeme, že pokud by se jednalo o škodu způsobenou vadou výrobku (baterie), hradí se škoda na věci jen v částce převyšující částku 500 eur.
Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 03.12.2021 15:13
Dobrý den.Bydlím v pronajatém družstevním bytě.Smlouvu mám do konce prosince 2021.A pronajímatelka která žije asi 6 let v cizině ho chce prodat.Proto napsala,že do bytu přijde makléř.Když jsem ji napsala že podle zákona má přijít taky jako pronajímatelka a jelikož je v cizině tak nepřijede tak napsala,že makléř přijde i s policii.Má na to právo?A nehledě k tomuže moje telefonní císlo mu dala bez mého svolení.Má na to právo?Děkuji za odpověď
Odpověď z 08.12.2021 15:26
Vážená paní,
podle občanského zákoníku „V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem“. Totéž pravidlo (s výjimkou určení doby do konce nájmu) se vztahuje i na případ prodeje bytu. Máte proto povinnost pronajímatelku a zájemce o koupi bytu do bytu pustit, pokud je Vám termín prohlídky sdělen v dostatečném předstihu.
Pronajímatelka nemusí být přítomna osobně v případě, že za ni jedná jiná osoba na základě udělené plné moci, realitní makléř takovou osobou obvykle je. Pokud realitní makléř existenci plné moci doloží, jste povinná mu prohlídku bytu umožnit.
Telefonní číslo v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou je v souladu s ustanovením § 4 písm. a) zákona č. 101/2000Sb. jejím osobním údajem. Správcem nezbytných identifikačních osobních údajů nájemce v souvislosti s nájemní smlouvou je pronajímatel. Pronajímatel ke zpracování údajů nepotřebuje souhlas nájemce, protože důvodem ke zpracování je oprávněný zájem pronajímatele.
Oprávněným zájmem pronajímatele se rozumí uzavření nájemní smlouvy a její další plnění. Domníváme se, že poskytnutí telefonního čísla osobě, která pronajímatelku zastupuje při prodeji bytu, spadá pod „další plnění nájemní smlouvy“, protože přístup do bytu v zákonem předpokládaných případech musí umožnit právě nájemce, a to po předchozím upozornění, což bez znalosti kontaktu možné není.
Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.11.2021 14:02
Zdravím,
Můj dotaz zní, jsem v podnájmu a už 3 dny nefunguje topeni a neteče tepla voda ale snaha majitele nebi mic vidět zatím jen slibuje ale ve finále se nic neděje jak dlouho nás může nechat bez tepla a teplé vody?
Odpověď z 24.11.2021 15:28
Vážený pane,

vady, které se nezahrnují pod běžnou údržbu a drobné opravy, musí nájemce oznámit pronajímateli. Mezi drobné vady patří dle nařízení vlády i „opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení“.
Vadu, která brání běžnému bydlení (a která nespadá do výše uvedených drobných oprav), což je i Vámi uváděné nefunkční topení, musí nájemce nahlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. To jste učinil. Přesná lhůta k odstranění vad stanovena není (nelze tak přesně uvést, jak dlouho Vás může pronajímatel nechat bez tepla a teplé vody), pronajímatel musí vadu odstranit v „přiměřené době“. Tím je míněna doba, která je pro řešení vady (zjištění příčiny, sjednání řemeslníků apod.) běžná. Pokud tak pronajímatel neučiní, můžete vadu na náklady pronajímatele odstranit sám, nebo můžete požadovat slevu z nájemného po dobu trvání vady. Můžete také vypovědět nájem, jestliže pronajímatel vadu neodstraní ani v dodatečné lhůtě.
Pokud však vady nevznikly řádným užíváním bytu, ale zaviněním jedné strany, musí je odstranit a uhradit ten, kdo je způsobil. Nájemce přitom odpovídá i za poškození způsobené členy jeho domácnosti.
Problematika řešení závad v nájemním bytě je komplexně vysvětlena v článku na webových stránkách organizace dTest https://www.dtest.cz/clanek-7083/jak-na-reseni-zavad-v-najemnim-byte.
Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz