Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 201 - 210 z celkem 274
Strana:    ««  «  18  19  20  21  22  23  24  »  »» 
Dotaz z 22.09.2008 12:30
Dobry den,muj byvali pritel me opustil kdyz jsem byla mesic tehotna.Po narozeni syna jsem podala zalobu na urceni otcovstvi, ale jelikoz ex.. je cizinec britske narodnosti [i po udani adres vsech pribuznych a tel. kontaktu se ho stale nedari najit], jsem se chtela zeptat, jestli je pro nej nejaka promlceci lhuta.Posledni soud jsme mela v zari min.roku a od te doby nic.Kde bych se mohla informovat o procesu a zazadat si o bezplatneho advokata... Predem dekuji za odpoved
Odpověď z 09.09.2009 17:07
Vážená paní,
v této věci není promlčecí lhůta. Návrh není ani možné stáhnout. Je to vše věcí soudu. O průběhu procesu se můžete informovat přímo u soudu. Rovněž zažádat si o bezplatného advokáta si musíte u soudu.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 21.09.2008 23:28
Dobrý den,chtela bych se zeptat jestli budu osvobozena od soudnich poplatku kdyz se staram o osobu blízkou a dcera studuje a manzel je na nemoc uz 8 mesícu a ma nemocenskou 9200 dekuji
Odpověď z 09.09.2009 17:07
Vážená paní,
vy samozřejmě můžete požádat o osvobození od poplatků a dostanete od soudu formulář : Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci...
a do tohoto dokumentu vy vypisujete: příjmy z pracovního poměru, příjmy z dohod mimo pracovní poměr, příjmy z podnikání, příjmy z hmotného a sociálního zebezpeření, další příjmy, výši osobního majetku, výdělkové a majetkové poměry manžela, vaše závasky jak dluhy ta i vyživovací povinnosti.
Pokud nemáte větší majetek a opravdu tak nízký příjem, myslím si, že byste měla na osvobození nárok. ale upozorňuji vás, že o tomto rozhoduje soud.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 16.09.2008 10:00
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně vydrženého práva. Před dvěma lety jsem zdědil baráček s větší zahradou a poslední dobou me začíná "obtěžovat" soused, že cca 4 m2 ze zahrady patří jemu a nabídl mi dokonce i odkup za 1500 kč. Zahrada je oplocena již od rodičů mého otce, tedy více než 50 let, nikdy to nikomu nevadilo, až doteď. Plot byl cca před 10 lety renovován a opět se nikdo neozval. Co mám v tomto případě dělat? Děkuji za pomoc.
Odpověď z 09.09.2009 17:34
Vážený pane,
vzhledem k době, po kterou je pozemek užíván vámi resp. vašimi právními předchůdci, již pravděpodobně došlo k vydržení, i tehdy pokud původně vám vlastnické právo k pozemku nebo jeho části nesvědčilo. Vydržecí doba je desetiletá. Předpokladem je ale tzv. "oprávněná držba" věci, což znamená, že držitel je přesvědčen s přihlédnutím ke všem okolnostem, že mu věc patří ( o tom, zda k vydržení došlo rozhoduje soud a na základě jeho rozhodnutí se provádí zápis do katastru ).
V případě, že byste uvažoval, že spornou část pozemku koupíte od souseda, bylo by vhodné zjistit z katastru nemovitostí a z geometrické mapy, kdo je vlastníkem sporné části a udělat geometrické zaměření, aby se zjistilo, kudy vedou hranice pozemku.
Pokud by se zjistilo, že pozemek je skutečně ve vlastnictví souseda, bylo by možné podat žalobu na vydržení u soudu, event. souhlasné prohlášení u notáře, na základě kterých by event. katastr následně zapsal vlastnické právo vám. Obě záležitosti by byly ale asi nákladnější než v případě, že se zjistí, že pozemek je ve vlastnictví souseda, uzavřít s ním kupní smlouvu.
V každém případě se nevyhnete geometrickému zaměření sporné části.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 11.09.2008 21:35
Dobrý den , okolo mého pozemku vede obecní komunikace , na které soukromá firma každý den skládá zboží , čimž blokuje a uzavírá pokaždé cca.na 30min. veřejnou cestu. Dost často se stává , že toto zboží (plastové profily dlouhé 6m) skládají tak , že tyto profily doslova létají ve výšce dvou metrů nad mým pozemkem. Ústní domluva nezabírá ! Jak bych jinak mohla tuto situaci řešit ? Děkuji
Odpověď z 09.09.2009 17:34
Vážený pane,
váš dotaz se týká dvou problémů, a to užívání veřejné komunikace, která je blokována soukromým subjektem při skládání zboží a dále omezování vlastnického práva k vašemu pozemku.

Pokud jde o blokování veřejné komunikace, pak na užívání této komunikace se vztahují běžná pravidla silničního provozu. Doporučoval bych vám, abyste se případně obrátil na Policii ČR s žádostí o posouzení, zda soukromá firma neporušuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Měl byste jednání soukromé firmy co nejpodrobněji popsat, případně doplnit obrazovou dokumentací a zaslat buď Policii ČR, případně pověřenému obecnímu úřadu, který je oprávněn řešit přestupky proti pravidlům silničního provozu. V případě, že by příslušný orgán zjistil porušení předpisu o užívání pozemních komunikací, měl by se soukromou firmou zahájit správní, resp. přestupkové řízení.

Pokud se týká zásahu do vašeho pozemku, tak vám náleží i prostor nad pozemkem. Zásah do tohoto prostoru je možný pouze se souhlasem. Jestliže je do prostoru nad pozemkem zasahováno, máte možnost použít běžné právní prostředky k ochraně vašeho vlastnického práva, v tomto případě se jedná o vlastnickou žalobu, kterou byste se po soukromé firmě domáhal uložení povinnosti zdržet se zásahu do jeho vlastnického práva nakládáním zboží nad jeho pozemkem. V případě, že byste prokázal, že k nakládání se zbožím dochází nad pozemkem, byla by žaloba úspěšná. Je však samozřejmě otázkou praktičnost tohoto řešení, případně může být spor řešen i oplocením pozemku a fyzickým zabráněním zásahu do jeho vlastnického práva.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 11.09.2008 04:31
Dobrý den, mám velikou prosbu o radu, pobírám rodičovský příspěvek a zároveň jsem začala před 4 měsíci provozovat činnost na ŽL, manžel je nezaměstnaný a já doposud nemám žádné příjmy z podnikání, zjistila jsem, že mi byla uvalena na účet, kam mi chodí doposud jediný příjem RP, exekuce, mohu situaci nějak řešit, abych měla alespoň ten RP? Děkuji předem za odpověď. M. Gubová
Odpověď z 09.09.2009 17:34
Vážená paní Gubová,
rodičovský příspěvek není možno exekuovat, ale na druhou stranu je exekutorovi jedno z jakých částek exekuci na účtě vymáhá. Je to tím, že na účtě nemá napsáno o jakou částku jde. Jedinou možností je domluvit se se sociálním odborem, aby vám posílali RP na složenku a zkusit jednat s exekutorem o tom, že peníze které vám zablokoval jsou z RP. Ale podle mé zkušenosti u exekutora neuspějete.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 08.09.2008 08:55
Jak postupovat a jak získat splátkový kalendář, dluh, který není splácen
Odpověď z 09.09.2009 17:36
Váženy,
z vašeho dotazu není patrné jestli někdo dluží vám nebo jestli dlužíte vy. Dále není patrné jakým stylem půjčka vznikla. Jestli darováním nebo přes smlouvu. Nejsem proto schopná vám na toto odpovědět. Pokud budete chtít poradit obraťte se na mne lysonkova@latran.cz
Pro vyřešení vašeho problému potřebuji vědět jakým způsobem dluh vznikl, jak dlouho dotyčný neplatí, co myslíte tím jak získat splátkový kalendář.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 06.09.2008 13:29
Dobrý den,
matka prodala domek ve kterém jsem měla trv.bydliště na kterém jsem dlouho/5 let/ nebydlala.Nový majitelé domku si nepřejí, abych u nich měla trvalé bydliště, což je pochopitelné.Nyní bydlím v podnájmu mám podnájemní smlouvu na 1 rok, majitel bytu si nepřeje,abych se v bytě přihlásila k trvalému pobytu, protože je v něm přihlášený on a ani schránku na dopisy nemohu používat.Na MÚ, kde teď bydlím mi řekli, že pokud bych se chtěla přihlásit k TP musím mít souhlas majitele bytu , ale ten to nedovolí. Co mám dělat, kde se mám přihlásit?Děkuji
Odpověď z 09.09.2009 17:36
Vážená paní,
úprava trvalého pobytu je obsažena v zákoně č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. Tento zákon v § 10 odst. 6 uvádí podmínky, které musí osoba splnit pro přihlášení k trvalému pobytu. Jedná se o 3 podmínky, první je vyplnění a podepsání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu, druhá je předložení občanského průkazu a třetí nejdůležitější pro vás je buď doložení vlastnictví bytu nebo domu nebo doložení oprávněnosti užívání bytu nebo předložení úředně ověřeného písemného potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Z tohoto tedy vyplývá, že v případě, kdy máte podnájemní smlouvu, resp. nájemní smlouvu podepsanou vlastníkem bytu, stačí k zaevidování trvalého pobytu výpis z listu vlastnictví, kterým bude mít ohlašovna osvědčeno, že pronajímatel je vlastníkem bytu a nájemní smlouvu, resp.podnájemní smlouvu, kterou bude mít ohlašovna potvrzeno, že jste oprávněna byt užívat. Po předložení těchto dokladů je povinností ohlašovny zaevidovat trvalý pobyt v bytě.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 05.09.2008 08:42
Dobrý den chtěla jsem se zeptat na finanční povinnosti placení bytu. Manžel se odstěhoval ale nahlášený je pořad v bytě kde má trvalé bydliště. Chtěla jsem ze zeptat jestli musí platit polovinu nájmu a polovinu půjčky na splaceni bytu???? Děkuji za odpověd.
Odpověď z 09.09.2009 17:36
Vážená paní,
z vašeho dotazu není patrné v jaké fázi se s manželem nacházíte. Jestli se chcete rozvádět nebo jste se jen dohodli na tom, že spolu nebudete žít ve společné domácnosti. Samozřejmě má každý manžel povinnost přispívat na domácnost. Pokud máte děti musí přispívat i na ně. Řešte svou situaci tím, že podáte na soud návrh na výživné v manželství. Uveďte tam důvody, proč chcete, aby manžel platil část nájmu a splátky na byt.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 03.09.2008 20:46
Prosím o radu, jsem spoluvlastník stavební parcely, na kterou je vydán exekuční příkaz k prodeji. Rozvedli jsme se před 17 lety a nevypořádali jsme si majetek, tím pádem exekuce byla uvalena na celou stavební parcelu před 3 lety. V nynější době jsem polovičním vlastníkem parcely. Lze má polovina očistit od exekucí ? Dále bych se chtěla zeptat, jak se postupuje v případě, je-li druhý vlastník nezvěstný 7 let a je na něj vyhlášeno celostátní pátrání. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď z 09.09.2009 17:37
Vážený pane,
v tomto případě je vedena exekuce a může být vedena pouze na spoluvlastnický podíl dlužníka. To tedy znamená, že váš spoluvlastnický podíl není exekucí dotčen. Tento může se svým spoluvlastnickým podílem libovolně nakládat. I v případě, že je druhý spoluvlastník nezvěstný, tak lze požádat o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Soud by druhému spoluvlastníkovi ustanovil opatrovníka, který by ho zastupoval. V tomto soudním řízení by soud buď rozhodl o rozdělení parcely na polovinu, když každému ze spoluvlastníků by přiřknul 1/2 parcely nebo by rozhodl o tom, že některý ze spoluvlastníků, s největší pravděpodobností vy, byste se stal vlastníkem celé parcely a byl byste povinen druhému spoluvlastníkovi uhradit odhadní cenu. Za nejúčelnější způsob považuji v případě, že byste se chtěl stát vlastníkem celé parcely nechat provést exekuci na spoluvlastnický podíl spoluvlastníka, tedy že by exekutor prodával tuto jednu ideální polovinu v dražbě a vy byste si tuto 1/2 parcely koupil v dražbě. V této dražbě lze snížit cenu dražené nemovitosti i pod zákonný odhad a z toho důvodu byste tak mohl nabýt druhou polovinu parcely za velice výhodných podmínek.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 29.08.2008 16:49
Dobrý den,
žiji už přes rok s přítelem, který koupil byt na hypotéku a je psaný výlučně v jeho vlastnictví. Vybavili jsme jej společně. Přítel svým platem nezvládá pokrýt veškeré jeho výdaje, takže mu finančně přispívám měsíčně na účet, aby bylo vše řádně zaplaceno. Bohužel má tendence některé pohledávky neplatit. V případě exekuce na jeho byt, mám právo na část bytu či vybavení, když tam nemám ani trvalé bydliště? Děkuji
Odpověď z 09.09.2009 17:39
Vážená slečno,
v prvním případě musíte mít připraveny dokumenty o tom, že jste nějakým způsobem přispívala do domácnosti tzn. výpisyz účtů apod. Bude náročné bránit před exekutorem co je vaše, ale jediná možnost, kterou máte je podat k soudu žalobu o vyloučení některých věcí z daného bytu popřípadě majetku vašeho přítele. Bylo by dobré, kdybyste si spolu s přítelem sepsali co je vaše a co je jeho toto byste si nechali ověřit na matrice a pak byste podala vylučovací žalobu, která by byla uložena u soudu a pomohla by proti exekutorům.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz