Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 231 - 240 z celkem 274
Strana:    ««  «  21  22  23  24  25  26  27  »  »» 
Dotaz z 01.07.2008 21:23
Dobrý den, v únoru letošního roku jsem se rozvedl. Máme dvě zletilé děti, které studují na VŠ a na které přispívám 3000,-- Kč měsíčně, na třetí nezletilé přispívám 2.800,--. V SJM máme rodinný dům, který jsme původně chtěli prodat v realitní kanceláři, bohužel manželka se poradila se svojí právní zástupkyní a od prodeje odstoupila. Vyhrožuje mi, že pokud požádám o vypořádání soud nedostanu ani vyndru, protože soud přihlédne k potřebám jejím a dětí. Myslím, že děti, které 70% času tráví na kolejích VŠ, jsou mnou dostatečně zabezpečené. Navíc manželka vlastní 1/4 dalšího rodinného domu, ve kterém je bytová jednotka 2+1. V domě bydlí pouze manželčina matka (otec zemřel, 1/4 dědictví), která navíc
ze zdravotních důvodů teď bydlí u druhé dcery v Ústí n. L.. Sám bydlím v podnájmu v panelovém domě. Může tedy skutečně bývalá manželka mým soudním návrhem na vyrovnání dosáhnout toho, že
z rodinného domu neuvidím ani korunu?
Odpověď z 09.09.2009 17:48
Vážený pane,
vaše manželka dává dohromady dvě odlišné děti. Pokud vám vyhrožuje kvůli dětem, tak ať požádá o zvýšení alimentů a nevyhrožuje vám vypořádáním SJM.
Podle mého názoru máte právo žádat vypořádání SJM, když vy sám osobně žijete v garsonce a bývalá manželka používá rodinný dům.
Soud je nestranný. Alimenty řeší jiný soudce než vypořádání SJM, tak vám manželka nemůže vyhrožovat, jelikož soudci nebudou vědět jak rozhodl ten druhý.
Je to jenom psychologická hra od vaší bývalé ženy. Bylo by nejlepší kdybyste návrh na vypořádání SJM podal sám, aby jste tam napsal co byste si za vypořádání představoval.


Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 30.06.2008 06:56
Dobrý den 10.6 jsem vám psal ohledně koupi rodiného domu jen se chci zeptat jestli mužeme podat žalobu o vystěhováni nejsme totiž zapsáni v katastru a jaký postup ješte zvolit.V realiní kanceláři jsme byli jejich odpověd zněla že to není jejich starost děkuji za radu p.ž
Odpověď z 09.09.2009 17:49
Vážený pane,
v této věci zatím nemůžete podat žalobu na vyklizení nemovitosti, neboť tuto žalobu může podat především vlastník. Dosud je vlastníkem původní majitel, a to z důvodu, že nedošlo zatím ke vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí. K tomuto vkladu dojde bohužel až poté, co rozhodne soud o tom, zda smlouva, která byla předložena do katastru je platná či není platná. Obávám se, že za tohoto stavu nemáte jinou možnost, než se bránit v řízení o neplatnost smlouvy. Navrhoval bych vám, abyste se pokusili spor co nejvíce urychlit. Jakým způsobem však bez podrobností o soudním sporu, tedy o tom, z jakého důvodu je napadána neplatnost smlouvy, čím je prokazována, atd. se nemohu vyjádřit. Každopádně bych navrhoval obrátit se na odbornou pomoc advokáta, který by měl pomoci klientům vést spor co nejefektivněji a dosáhnout tak požadovaného cíle co nejdříve.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 30.06.2008 05:43
Text Vašeho dotazu:co dělat v případě,že jsem se dostal do situace,kdy platcení mých půjček je nad mé síly (již mně chybí peníze a občas něco nezaplatím).Navíc mám zastaven byt,realitní kanceláři,kde dlužím asi 300 tis,které jsem si od nich půjčil.Pokud to nebudu moci splatit,bude mně náležet alespoň zbylá část peněz za byt,nebo je byt jejich už za tuto částku,když je převeden na ně a já nyní platím bydlení + dluhpřímo jim,ne bytovém družstvu.
Odpověď z 09.09.2009 17:49
Vážený pane,
v dotazu se ptáte, jak řešit situaci v případě, že máte dluh. Z dotazu vyplývá, že dluh máte u realitní kanceláře, které k zajištění zaplacení dluhu převedl zřejmě svá družstevní práva k bytu. Domnívám se, že nelze předpokládat nějakou shovívavost realitní kanceláře. Z tohoto důvodu když by stav zajištění závazku zůstal takový jaký je, tak byste zřejmě o byt přišel. Nedokážu odpovědět, zda by vám realitní kancelář vyplatila částku, která by činila rozdíl mezi dluhem a hodnotou bytu. Toto by záleželo na smlouvě, kterou máte s realitní kanceláří uzavřenou. Obecně mohu uvést, že zajištění pohledávky převodem družstevního podílu k bytu je dosti neobvyklé a je poté otázkou, zda tento převod byl učiněn platně či neplatně. Z tohoto důvodu bych doporučoval, aby smlouvu, na základě které přešla práva družstevního bytu na realitní kancelář, jste nechal přezkoumat advokátem, který by vám poradil, zda je smlouva platná či neplatná a zda byste se tedy u soudu neměl domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy, a tedy i rozhodnutí o tom, že jste opět členem družstva.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 30.06.2008 04:40
Dobrý den. Došlo s manželkou k ústní dohodě, že z důvodu vypořádání SJM prodáme vůz, který jsme za doby trvání manželství vlastnili a o částku se rozdělíme rovným dílem. Z toho důvodu jsem nechal udělat soudní odhad a vůz přes bazar prodal. Nyní ona rozporuje výši částky a chce zrušit kupní smlouvu. Má na to právo? Ústní dohodu popírá a rozporuje soudní odhad. Co teď s tím?
Odpověď z 09.09.2009 17:49
vážený pane,
domnívám, že lze napadnout neplatnost kupní smlouvy v případě společné věci, jestliže jeden z manželů nebo bývalých manželů nedal souhlas k uzavření kupní smlouvy. Záleží však, zda by manželka byla schopna prokázat, že s prodejem nesouhlasila. Domnívám se však také, že manželka tímto způsobem postupovat nebude, neboť tento postup je neúčelný. Váš případ se zpravidla řeší v rámci vypořádání společného jmění manželů v soudním řízení, kdy soud zohledňuje, jak bylo naloženo s společným majetkem. V tomto případě lze předpokládat, že by soud rozhodl o tom, že vůz by byl ve vlastnictví manžela, tedy vašem a byl byste povinen zaplatit manželce vypořádací podíl. Tento vypořádací podíl by vycházel z obvyklé ceny, která by se zjišťovala znaleckým posudkem. Je tedy otázkou, zda by vám bývalá manželka v soudním řízení dosáhla lepšího výsledku než toho, resp. než té částky, kterou jste jí nabídl. Navrhoval bych abyste jí vyplatil to, co jí náleží, tedy polovinu kupní ceny a v případě, že by manželka s tímto nesouhlasila a dožadovala se ještě doplatku kupní ceny, nechť se obrátí na soud a žalovanou částku si vyžaluje. Domnívám se však, že tento postup by s největší pravděpodobností nezvolila pro neúčelnost a roziko prohry ve sporu.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 26.06.2008 14:32
Dobrý den,jsem v zoufalé fin.situaci, jsem matka 3 dětí, mám dluhy z podnikání, ze všch stran se na mě valí rozhodnutí soudu a exekuce. Splácím jak se dá.Jak se mohu proti nařízené exekuci odvolat, požádat o splátky přímo exekutora či soud_ Je povinností exekutora na ně přistoupit, jak docílit toho aby mi exekutor nebral soc. dvky-mám 2 měsíční miminko a je to můj jediný příjem. lze mít nějaké úlevy od soudních poplatků a poplatků za advokáty když nemám prakticky žádné peníze a žalující strana si za advokáta účtuje strašné sumy,kolik je vlastně odměna advokáta a dá se nějak požadovat aby byla přiměřená? Je toho hodně ale jsem už na dně , bojuji sama ze dne na den, nemít děti, tak bych asi život vzdala, už nemůžu dál,pomozte mi prosím...Čím víc rad tím lépe na právníky nemám
Odpověď z 09.09.2009 17:50
Vážená paní,
pokud se chcete proti nařízené exekuci odvolat musíte to stihnout v době, kterou máte napsanou v platebním rozkazu nebo exekučním příkazu. Samozdřejmě si můžete podat žádost jak na soud tak exekutorovi o splátkový kalendář, ale toto je pouze nenároková záležitost tzn. že ani soud nebo exekutor nemusí žádosti o splátkový kalendář vyhovět.
Pokud jde o exekutora a rodičovský příspěvek tak ten by vám exekutor neměl brát, jelikož nění uveden v zákoně § 299 občasnkého soudního řádu, ale pokud vám přicházejí přídavky na účet exekutor nesleduje odkud peníze přišli a bere je pro uspokojejí pohledávky. Pokud se vám toto stalo oslovte exekutora. Můžete žádat o osvobození od soudních poplatů jeto možné napiště žádost na příslušný soud. Sazby za advokáta jsou ve vyhlášce Ministrestva sptavedlnosti 484/2000 Sb. Můžete si ji najít na internetu ve sbírce zákonů.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 26.06.2008 12:39
Dobrý den,bydlíme u manželova rodičů, kteří vlastní ideální polovinu rodinného domku. Druhou, taktéž ideální polovinu vlastní svobodná sestra otce. Otec se koněčně rozhodl darovat svou polovinu synovi.
l. Když jsme manželé, budu mít na tuto část také nějaký nárok?
2. Budeme mít nějaké předkupní právo nebo možnost se vyjadřovat k případné prodeji druhé části domu? Kdyby sestra otce prodávala dům, musí mít souhlas otce.Přejde toto právo na syna automatický?
Odpověď z 09.09.2009 17:50
Vážená paní,
pokud bude váš tchán chtít darovat vašemu manželu tu polovinu domu tak na ní nárok nebudete mít, jelikož věci nabyté v manželství darováním nebo dědictvím náleží pouze tomu komu bylo darováno. Pokud byste chtěla, aby vám byla nemovitost také darována tak musí tchán nemovitost darovat oběma nebo musí manžel o tuto nemovitost rozšířit SJM.
Jako druzí majitelé máte předkupní právo, kdyby chtěla sestra vašeho tchána dům prodat. Pokud bude chtít sestra prodat dům měla by mít souhlas a když vám tchán dům daruje přechází všechna práva a povinnosti na vašeho manžela tzn. že by se k prodeji měl vyjadřovat on.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 26.06.2008 11:07
Dobrý den, zajímalo by mě, kdo platí náklady spojené s návrhem na vypořádání movitých věcí ze SJM. Manželka chce podat návrh a já s tím nesouhlasím, zdá se mi to zbytečné vyhození peněz, bohužel domluva s ní není možná.
Odpověď z 09.09.2009 17:50
Vážený pane,
počáteční vklad do soudního jednání dělá navrhovatel. Ve vašem případě to bude manželka a to částkou 1.000,-. Pokud jde o náklady soudního jednání záleží na soudci jak rozhodne. Většinou platí půl jedna strana a půl druhá, ale pokud jste na ÚP a nemáte žádný příjem můžete požádat o zproštění soudních poplatků, ale s tím asi nebude souhlasit manželka, protože by celou částku musela zaplatit ona. Opravdu je to individuální a o tom, kdo bude platit rozhoduje soudce.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 26.06.2008 11:05
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, v době manželství mi maminka darovala rod. dům a já jsem nechal o tento dům rozšířit SJM. Dům jsem zrekonstruoval a pak se rozvedl. Manželka si samozřejmě činí nárok na 1/2 z prodeje. Dům v době darování byl oceněn na 590.000,--. Tím jsem tedy prokazatelně rozšířil SJM ze svého. Mám na tyto peníze nárok?
Odpověď z 09.09.2009 17:51
vážený pane,
domnívám se, že z důvodu rozšíření společného jmění manželů o dům vám nevznikají žádné speciální nároky. Jakým způsobem došlo k nabytí nemovitosti do společného jmění manželů by soud měl ze zákona zohledňovat. Zohledňuje se to však pouze v minimální míře. V praxi jsem se ještě nesetkal s případem, že by soud toto zohlednil. Lze ale připustit, že o určitou částku by vypořádací podíl manžela, tedy váš mohl být upraven. V občanském zákoníku však takový postup výslovně uveden není a nejsem si ani vědom toho, že by soudní judikatura takový případ již řešila. Záleželo by tedy na úvaze konkrétního soudce, jak by věc posoudil a co by v řízení vyšlo najevo. Myslím tím okolnosti, za jakých byl dům zahrnut do společného jmění manželů. Lze tedy uzavřít, že zákon toto určitým způsobem připouští, avšak míra závisí na okolnostech, které soud v řízení zjistí, nelze proto automaticky říci, že byste měl nárok na celou hodnotu nemovitosti, o kterou jste rozšířil společné jmění manželů.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 24.06.2008 18:24
Dobrý den,rád bych se zeptal za jakých podmínek a v jaké zákonné lhůtě mohu vrátit zakoupené zboží pokud jsem v něj ztratil důvěru pro jeho funkčnost.
Odpověď z 09.09.2009 17:51
Vážený pane,
pokud jste kupoval produkt přes internet, telefonicky nebo v obchodě, který nebyl kamenný tak máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14. dnů, v jiných případech je to do 30. dnů. Když to nestihnete tak nemůžete výrobek vrátit jen tak jde to pouze u produktů, které byste reklamoval a na které se vztahuje reklamační řád.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 21.06.2008 20:54
Dobry den.Před 9 lety jsem dostal od rodičů darem rodinný domek i s pozemky kolem něj.Pozemky byly řádně oploceny, vysazeny ovocné stromy a rodiče jej užívali asi 40 let.Nedávno soused prodal část pozemku,hraničícím s mým, své dceři a při zaměřovaní se přišlo , že užívám část jejích pozemku a chtějí abych jím pozemek vrátil.Mohl bych uplatnovat vydržené právo??? V případě, že bych chtěl část pozemku vrátit a jsou na něm ovocné stromy,můžu za ně chtít finanční vyrovnaní???děkuji za odpověd
Odpověď z 09.09.2009 17:51
Vážený pane,
v tomto případě se domnívám, že jste v dobré víře, že část pozemků, které jste užíval a které jste dostal darem od svých rodičů skutečně vlastnil. Za tohoto stavu by tedy mělo dojít k vydržení vlastnického práva k příslušné části pozemků. Za tohoto stavu máte právo se obrátit na příslušný soud s žalobou, kterou byste se domáhal určení, že jste vlastníkem předmětné části pozemku. Takové žalobě by bylo s největší pravděpodobností vyhověno.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz