Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 241 - 250 z celkem 274
Strana:    ««  «  22  23  24  25  26  27  28  »  »» 
Dotaz z 19.06.2008 09:50
Dobrý den, velice bych potřebovala poradit, jak mohu vyřešit svoji složitou situaci. Jsem 3 roky rozvedená, ale dosud neproběhlo vypořádání společného majetku - domu, který jsme společně postavili během manželství. V současné době v domě nebydlím (nebylo možné se domluvit na společném užívání, docházelo k slovnímu i fyzickému napadání, žiji v náhradním bytě, který není můj), bydlí zde bývalý manžel s naším dospělým synem. Vzhledem k tomu, že ani soužití syna s ním není snadné - syn platí 3/4 nákladů na provoz domu, přesto je otcem neustále napadán (musela už i zasahovat policie), vypíná mu vodu, elektřinu atd., chtěla bych polovinu domu od bývalého manžela odkoupit, protože bych tady chtěla se synem bydlet. Bohužel se s ním na tom nemohu domluvit. Existuje nějaký způsob, jak toto vyřešit?
Odpověď z 09.09.2009 17:51
Vážená paní,
vzhledem k tomu, že jste již tři roky rozvedená, není vypořádání SJM možné. Vypořádání společného jmění manželů lze provést jen do tří let po rozvodu. Pokud jste vypořádání neudělali, jste nyní s bývalým manželem podílovými vlastníky nemovitosti. Podílové vlastnictví lze zrušit - dle §141 občanského zákoníku - zrušením spoluvlastnictví písemnou dohodou a provést vypořádání a následně musí být provedena změna v katastru nemovitostí.
Pokud nedojde mezi vámi k dohodě, může být spoluvlastnictví zrušeno jedním z Vás na návrh u okresního soudu, který rozhodne o velikosti podílů ve vztahu k předmětné věci.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 18.06.2008 15:46
Dobrý den,prosím o radu, dům ve kterém bydlíme máme s manželkou v sjm.Co je třeba udělat,aby byla výlučním vlastníkem jen manželka.Lze to udělat jinak než zúžením sjm?Je potřeba k zúžení odhad nemovitosti,nebo se lze s notářem dohodnout.Pokud bude výlučním vlastníkem manželka,bude tato nemovitost předmětem dědictví v případě mé smrti?Rozvádět se nechceme. Děkuji Vám za radu.Zdeněk K.
Odpověď z 09.09.2009 17:51
Vážený pane,
převod majetku náležejícího do SJM pouze na jednoho z manželů lze pouze zúžením společného jmění manželů, které je prováděno notářským zápisem. Jiným způsobem na druhého manžela nelze majetek převést. Pro převod, resp. zúžení společného jmění manželů není třeba dělat znalecký posudek. Zákon vypracování znaleckého posudku nepožaduje. Znalecký posudek by měl pouze smysl pro stanovení odměny notáře. S notářem se však lze domluvit na jiném způsobu určení ceny za vypracování notářského zápisu. V případě vaší smrti by do dědictví náležel pouze majetek, který jste měl v okamžiku smrti. V případě zúžení společného jmění manželů a převodu domu na manželku byste již nebyl vlastníkem a proto by do dědictví dům nenáležel.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 16.06.2008 17:15
Dobrý den,nemovitost v SJM jsme darovací smlouvou převedli na syna začátkem roku 2008.Nyní to vypadá,že odcestuje na stáž do ciziny a nechce mít závazky s pronájmem a různým zařizováním,protože by to bylo na dálku komplikované.Může nemovitost darovat do výlučného vlastnictví pouze jednoho z rodičů a ne do SJM? Musí být dodržen nějaký časový odstup pro převod?Moc děkuji za odpověď.Eva.
Odpověď z 09.09.2009 17:51
Vážená paní Evo,
můžete převést zpět nemovitost jednomu z rodičů syna tzn. na vás nebo manžela. Není tam určená žádná doba po kterou byste mohli převést nemovitost zpět a pokud ji tak převedete nebude součástí SJM. Nejlepší je sepsat tu darovací smlouvu u notáře. A nemusíte platit darovací daň.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 14.06.2008 16:19
Dobrý den,mám dotaz ohledně FÚ:2roky mám zastavené podnikání,jsem ve stálém pracovním poměru a nyní jsem pozván na kontrolu za rok 2004,2005,2006,jenže mezitím jsem se rozvedl a nebylo to nijak klidné,tak bývalá žena vše dokonale zlikvidovala že nemám potřebné dokumenty ke kontrole.Otázka zní co hrozí za ztrátu daňové dokumentace,jak velký postih mám očekávat a v jaké formě,jak vysoká pokuta mě může dostihnout?Předem děkuji
Odpověď z 14.09.2009 16:45
Vážený pane,
váš problém je opravdu dost závažný, jelikož vaše povinnost je uchovávat doklady o podnikání nejméně 5 let po ukončení podnikání. Pokutu můžete dostat až do výše 2.000.000,- Kč a to podle zákona č. 337/1992 Sb. o správách daní a poplatků. Od FÚ můžete dostat pokutu za to, že jste ztratil doklady, popřípadě dopatek daní a penále za to, že jste daně nezaplatil včas. Ale toto bude muset úředník vše vypočítat obecně, jelikož nemáte potřebnou dokumentaci.
Pokud jste začal podnikat v manželství a neměli jste podnikání vymazané ze společného jmění manželů, tak můžete po bývalé manželce žádat polovinu nákladů na pokutu. Ale to byste musel řešit nejspíše soudní cestou.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 11.06.2008 12:02
Dobrý den,kupuji druhou polovinu domu ve které žiji.nechci to přes realitní kancelář.Zajímalo by mě co k tomu potřebuji,aby se prodej uskutečnil.děkuji bařinová
Odpověď z 09.09.2009 17:52
Vážená paní Bařinová,
než podepíšete kupní smlouvu, tak si zajděte na katastr nemovitostí a podívejte se jestli není druhá půlka domu zastavená kvůli exekuci, jestli tam není věcné břemeno nebo podílově spoluvlastnictví. Pokud ne katastru nebude žádný zápis, tak můžete sepsat kupní smlouvu a podepsat jí u notáře, ale doporučuji si na sepsání kupní smlouvy najmout právníka. Je lepší, když vám smlouvu napíše odborník.
Až budete mít smlouvu sepsanou a ověřenou tak s ní musíte zajít na katastr nemovitostí, aby vám přepsali vlastnictví. A pak musí prodávající zaplatit daň z převodu nemovitosti, ale to si ohlídejte, protože vy jste ručitelem. Aby se vám nestalo, že prodávající daň nezaplatí a vy pak budete muset platit za něj.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 10.06.2008 17:00
Dobrý den mám velký problém před 6 měsíci jsme koupili rodiný dum přes realitní kancelář.Smluvenou častku jsme zaplatili a stávající majitel se odmítá odstěhovat a samozřejmě nechce vrátit ani peníze.Podal žalobu o neplatnosti kupních smluv.Soud zatim nic prosíme poradte co máme dělat je to strašná situace děkuji P.ˇZ
Odpověď z 09.09.2009 17:53
Vážený,
pokud je to už dlouhá doba, kdy měl vaši záležitost řešit soud, tak dejte podnět, aby se vám k tomu soud co nejdřívě vyjádřil.
Může se stát, že je problém i v reaalitní kanceláři, bylo by dobré obrátit se i na ní.
Pokud se nebude stále nic dít, budete muset dát žalobu k soudu o vystěhování.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 10.06.2008 14:13
Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat jestli mám nějaké přednostní právo ke koupi pozemku který vlastním už 40 let. ?
Odpověď z 09.09.2009 17:53
Vážený,
podle vašeho dotazu si myslím, že píšete o užívání a né vlastnění. Podle § 134 občanského zákoníku je věc vydržená po 10 letech, podle toho byste přednoatní právo na kopi měl mít.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 08.06.2008 00:30
Dobrý den.
Jaká je promlčecí lhůta u finanční pohledávky,o které rozhodl Okresní soud v rámci dědického řízení? Děkuji.
Odpověď z 09.09.2009 17:55
Vážený,
pro váš účel by měla být doba promlčení
desetiletá
a) objektivní promlčecí doba pro náhradu škody (§ 106 odst. 2) a bezdůvodné obohacení (§ 107 odst. 2), pokud vznikly úmyslně
b) promlčecí doba u práv přiznaných pravomocným rozhodnutím státního orgánu (§ 110),
c) promlčecí doba u práv dlužníkem písemně uznaných co do důvodu a výše
d) práva odpovídající věcnému břemenu (§ 109),
e) úroky a opětující se dávky pravomocně přiznané.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 06.06.2008 10:58
Prodal jsem nemovitost(pozemky+budovu),jaká je sazba daně z prodeje nemovitosti a jsem vždy povinen tuto daň zaplatit?
Odpověď z 14.09.2009 16:45
Vážený,
toto je výčet ze zákona o dani z převodu nemovitosti č. 357/1992 Sb.
§ 15 Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny
Daň činí 3 % ze základu daně.
Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru.
§ 18 Vyměření a splatnost daní

Základem daně z převodu nemovitostí je
cena platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná,
cena platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci nebo na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva,
cena sjednaná, jde-li o převod nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku,
Nelze-li cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit způsobem uvedeným v odstavci 1, základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu.

Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo Pozemkového fondu České republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu,
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,
c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,
d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů,
e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí (dále jen "svazek") vytvořených podle zvláštního zákona, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí,
f) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných institucí a veřejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zřizovateli veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení a veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními,
g) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.
(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud s majetkem státu hospodaří organizační složky státu, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, státní příspěvkové organizace, státní fondy nebo Česká konsolidační agentura, jakož i převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku.
(7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví
a) ke stavbě, která je novou stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novou stavbou nebo rozestavěnou novou stavbou a stavba nebyla dosud užívána, s výjimkou zkušebního provozu,
b) k bytu v nové stavbě a k bytu, který vznikl změnou dokončené stavby a byt nebyl dosud užíván, jde-li o převod bytu podle zvláštního právního předpisu, jestliže převodcem je fyzická či právnická osoba a převod stavby je prováděn v souvislosti s jejich podnikatelskou činností, kterou je výstavba nebo prodej staveb a bytů, nebo jejich předmětem činnosti je výstavba nebo prodej staveb a bytů, anebo je-li převodcem obec.
(8) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen úplatný převod nemovitosti, jestliže převodcem je právnická osoba, které byla nemovitost bezúplatně převedena likvidátorem na základě zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Dotaz z 05.06.2008 11:42
dobrý den,chtěla bych poradit, kdy jsme se spřítelem dostali do situace,kdy byl přítel obžalovan při podvodnem vylákání peněz.Začalo to tím že jsme kamarádovi pronájmuli byt který byl v životní tísni kde uved že se rozvádí a že nemá kde bydlet.Spřítelem se pak dohodli že předělá elektriku,jelikož elektrika nebyla v pořádku.Dále uvedl že by chtěl si brát děti,tím pádem chtěl aby byl byt v pořádku.Po podepsané faktury mím přítelem,bylo dohodnuto že do částky rekonstruce elektřiny bude tam bydlet za darmo.Mě se to však nelíbilo,přítelovi jsem říkala že by bylo dobré napsat smlouvu jak s bytovím družstvem tak i s podnájemníkem.Přítel když za kamarádem stímto návrhem přišel,tak on to odmítl že mu řekl že se nemusí bát kdyby něco že má dost známích na patřičních místech a že by nerad kuli jsvé ženě skterou se rozvádí aby o tom věděla.Čas plynul a týdny utíkali.Mezi tí si přítel pujčil od okamáráda peníze,který mu je sám nabýdl stím že potřebuje se zbavyt peněz na účtech kuli finánčáku a kuli ženě.a tady byl kámen urazu. stím že přítel začal být závislí na hracích automatach kolikrát mu sám v herně pujčil peníze, že to přimázne ktomu dluhu stím že ho peníze netrápěji.Po čase kdy jsem na to přišla dluh byl přest třistatisíc.Přítel se počase spamatoval stím že jsme udělali to, že já bych prodala svuj byt,tím že by jsme se přestěhovali do přítelová bytu.A stěch peněz co bych obdržela za svuj byt ,by se vrátil kamarádovi dluh.Když mu to přítel oznámil přestal snámi komunikovat akorát přítelovi vihrožoval at to vubec neskouší že by se mohlo něco stát že by také o ten byt mohl příjít a neli něco horšího,pak se rozjelo že nas sám udal na bytové družstvo stí že nelegálně pronájmáme byt.S bytového družstva nám přišel dopis výstraha před vyloučení s bytového družstva a zánik členství.na tento dopis jsme reagovali okamžitě při zjištění stím že jsou vyměněný zámky,museli jsme vyzvat zámečníka aby tyto dveře otevřel. pri asistence zámečníka a tří svědku jsme čekali na kamaráda který se snenadála oběvil,přítel mu řek stěhuješ se,myslel jsem že se normálně domluvíme...odpověd kamaráda zněla když mylíš tak si to mysli ale plakat budeš ty.Mezi tím přijela policie kterou jsem nevolali,přítel se zeptal kdo je volal,oni odpověděli, že jedou jentak okolo.Kamaráda jsme vystěhovali a druhý den byl přítel přizván na kriminálku kde mu bylo zneseno obvinění pro trestní čin..podvodné vylákání peněz.Tento dobrý kamarád předložil dukazy ofocení přehled plateb notesu částky které příteli pujčoval stím že tam je skoro třista tisíc bez přítelova podpisu a dopsáno do sešitu splátka na byt která tam nebyla dříve napsaná .Přesto je přítel obviněný a byl mu při dělen obhajce....(DOTAZ) jak se má muj přítel branit,když jde všechno proti němu. DĚKUJI
Odpověď z 09.09.2009 17:56
Vážená paní,
váš přítel udělal několik chyb, které ho přivedli to této situace. Samozdřejmě si měl nechat všechno od svého "kamaráda" podepsat. Teď nemá v roce žádný dokument ano dohodu jako mezi sebou měli. Zastupování v tomto případě bude dost náročné a když přítel nemá žádné dokumenty, které by mu přilepšili je skoroaž nemožné takovýto spor vyhrát. Určitě bude mít u soudu právníka, tak ten by mu měl pomoci, ale i právník, který nemá žádné podklady nemůže dělat "zázraky". Byla by možná možnost prohlásit vašeho přítele za nesvéprávného v té době, kdy se mělo všechno to co jste v dopisu popsala stát. Ale bylo by to dost náročné a komplikované.
Bohužel vám nemůžu poradit nic co by váš případ hned vyřešilo, ale vy můžete být důležitým svědkem u soudu.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz