Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 251 - 260 z celkem 274
Strana:    ««  «  23  24  25  26  27  28  »  »» 
Dotaz z 02.06.2008 09:37
Dobrý den,potřebuji vědět,jak to bude s majetkem po rozvodu.Manžel podniká,máme společný dům,5 automobilů,Vše je naším majetkem,nabytým za manželství.Manžel tvrdí,že je vše pouze jeho,že na nic nemám nárok,kromě částky malé za dům,kterou si určil on.Máme tři děti/8,5.2 roky/.Firmu založil po roce manželství,nejsme zatíženi ani hypotékou ani leasingy.Jak to tedy mam řešit s majetkem,když on sám mi určuje hodnotu našeho domu podle sebe,tedy co nejnižší.Děkuji
Odpověď z 09.09.2009 17:57
Vážená paní,
pokud nemáte nějakou písemnou dohodu o zúžení společného jmění manželů na podnikání, máte právo na část majetku, která vznikla za manželství. Většinou to soud řeší tak, že manželé mají právo na majetek stejným dílem. Pokud se s vámi manžel nechce dohodnou a vám se zdá, že jeho nabídka je nízká, dejte k soudu návrh na vypořádání SJM.
Může vám manžel říkat, že jste do manželství nic nepřinesla a pokud jste nechodila do zaměstnání a starala se o děti a rodinu, ničeho se nebojte jelikož v občanském zákoně je toto ukotveno, jelikož se tam píše, že se manželé podílejí na domácnosti. To znamená, že soud bude zkoumat jak jste se podílena na domácnosti.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 01.06.2008 21:02
Dobrý den, chci požádat o radu, jak postupovat v následujícím případě. S manželem jsme měsíc rozvedeni, nyní se stěhuje, jak bylo určeno dle rozsudku z místa trvalého bydliště ( kde bydlel s dětmi a se mnou) na 6 měsíců do podnájmu, než mu bude přidělena z jeho firmy služební garsonka . Jak ho můžu od nás odhlásit z trvalého bydliště? Má si na pronájem nahlásit přechodné bydliště? Trvalé může změnit až s nástupem bydlení do služební garsonky ?
Děkuji předem za odpověď. Zuzana
Odpověď z 09.09.2009 17:57
Vážená paní Zuzano,
jestli jste v současné době vlastníkem bytu tak můžete bývalého manžela odhlásit z trvalého bydliště hned a bez jeho souhlasu, ale přechodné bydliště už neexistuje a nikdo ho bývalému manželu nezapíše. Bylo by nejlepší domluvit se s ním písemně o tom, že mu tam to trvalé bydliště ještě těch 6 měsíců necháte a pak mu ho odhlásíte. Ta dohoda může být sepsána podle vás nemusí být notářsky ověřená.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 31.05.2008 08:36
Přeji dobrý den !
Mám dotaz, který mě velmi trápí . Tedy už mě spadl kámen ze srdce po tolika letech , ale důsledky jsou dost vážné .
V roce 2004 jsem náhle zjistila , že mám zablokovány všechny účty exekutorem kvůli sporu s českou pojišťovnou / který byl z roku 1998 a já jsem ani netušila , že mě dali k soudu - ani jsem to tušit nemohla , protože mě obesílali s úplně jiným křestním jménem než jsem měla v OP - takže došlo k tomu , že mi pošta žádnou korespondenci nevydala / . Musela jsem si najmout advokátku , protože nebylo v mých silách se exekutorovi a soudu bránit . Nemá cenu se rozepisovat o co šlo - hlavní je , že nyní celkem po 10 letech od začátku sporu a 4 letech kdy jsem se začala bránit držím v ruce rozsudek , že exekuce byla neoprávněná / soud pochybyl v rozhodnutí / . Rozsudek je pravomocný . Co se ale za ty 4 roky odehrálo ? Dostala jsem se do dost špatné situace - podnikatelský účet , kteý mi byl zablokován mi zabránil v dalším podnikání ............bez účtu jsem byla úplně vyřízená - narychlo jsem to vyřešila tím , že jsem několik už dopředu avízovaných plateb přesměrovala na účet svého známého / teď z toho má problémy na finančním úřadu / a soukromý účet na který mi docházely přídavky a výživné na dítě jsem také nemohla používat ! jako samoživitelka jsem se ocitla v situaci , kterou nemusím asi nikomu popisovat . Nicméně podnikatelský účet u KB na kterém nebyla tak vysoká částka jsem nemohla zrušit - takže jsem se brzy dostala do několikatisícového debetu / za různé poplatky / , který jsem musela uhradit . Tato exekuce - neoprávněná mě přivedla doslova "na mizinu" . Kdyby nebylo mého přítele "bydlela bych asi s dítětem pod mostem a živila se vybíráním popelnic" . A co teď ? Mám v ruce rozsudek , že se jednalo o pochybení soudu když nařídil exekuci . Tato netušená a neoprávněná exekuce mi doslova "zničila život" mohu se nějak bránit ? Může mi někdo nahradit škodu ?

děkuji
Vernerová
Odpověď z 09.09.2009 17:57
Vážená paní Vernerová,
máte právo na náhradu škody, je však třeba určit subjekt, po kterém tuto náhradu můžete chtít. Škodu můžete chtít zásadně po osobě, která určitým způsobem pochybila. Z okolností případu by se tedy muselo zjistit, kdo zavinil špatnou vaši identifikaci v řízení a tím i nedostatek podmínek řízení, tedy dalšího vedení řízení proti vám. Toto pochybení bude zřejmě na více stranách, kdy právní povinnosti porušil jak žalobce, tak zřejmě i soud. Musela by se určit míra tohoto porušení a vzhledem k této míře by potom byla podána žaloba. Soud, resp. stát by za škodu odpovídal podle zákona č. 82/1998 Sb., tedy zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, a ostatní subjekty by za škodu odpovídaly podle obecných ustanovení občanského zákoníku. Určení odpovědného subjektu a jeho rozsahu odpovědnosti za škodu je věcí poměrně složitou, proto bych vám navrhovala, abyste tuto věc neřešila sama, ale abyste obrátila na svou právní zástupkyni a s ní celou věc projednala a postupovala podle rad, které jí budou uděleny.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 30.05.2008 17:53
Dobrý den.Můj přítel a jeho bratr ,vlastní společně nemovitost.Každý jednu polovinu.Náhodným nahlédnutím do katastru nemovitostí ,jsme zjistili,že bylo omezeno vlastnické právo,exekučním příkazem k prodeji nemovitosti.Neměl by být můj přítel,spolumajitel nemovitosti informovován o tomto kroku?Zvláště když je zde hlášen k trvalému pobytu.Jak máme postupovat?Kde zjistíme podrobnosti?Máme jako majitelé poloviny domu,přednostní právo na koupi,druhé poloviny domu?Děkuji za odpověď.Michaela
Odpověď z 09.09.2009 17:57
Vážená paní Michaelo,
opravdu by váš přítel jako spoluvlastník má přednostní právo na informace ohledně exekuce. Exekutor by měl vašeho přítele oslovit a sdělit mi, že na nemovitost je podána exekuce. Měl by mít i předkupní právo na to, aby nemovitost odkoupil. Pokud chcete řešit to, že vám nikdo o exekuci neřekl, může to být tím, že druhá strana neřekla u soudu, že je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví. Pokud nesouhlasíte s exekucí musíte oslovit soud, aby se vám vyjádřil k tomu, proč vás neoslovil ohledně exekuce.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 29.05.2008 16:30
Text Vašeho dotazu
Budu u soudu zastupovat svou dceru i když nejsem advokátka, jedná se o děti. Jen bych potřebovala vědět,jak se hlásit o slovo, poučení znám, vím, že musím čekat, až mi předseda dovolí promluvit, ale chci-li promluvit, mám vstát a hlásit se jako ve škole nebo je jiný postup. Děkuji Zdena.
Odpověď z 14.09.2009 16:44
Vážená paní Zdeno,
soud v případě potřeby vyzve zpravidla zástupce účastníka k tomu, aby se vyjádřil. V případě, že by se chtěl vyjádřit sám, bez výzvy soudu, může k tomu zvolit jakoukoliv vhodnou formu, např. oslovení : pane předsedo, mohl bych se vyjádřit ….Soud by potom účastníkovi sdělil, zda jeho vyjádří připustí okamžitě nebo až např. po provedení důkazu či dokončení vyjádření protistrany.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 27.05.2008 08:50
Dobrý den chtěla jsem vás požádat o radu.Dne 23.11 2007 jsme prodali osobní automobil,kupec byl seznámen se stavem vozidla a auto si koupil.včera 26.6 2008 jsem obdržela doporučený dopis kde pán píše že odstupuje od kupní smlouvy dle obchodního zákoníku z důvodu skryté závady v motoru.V kupní smlouvě je odstavec 7 kde se píše že.. smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení paragraf262 odst.1 a 2 zákona č.513-1991 SB. Obchodního zákoníku,že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se bude řídit Obchodním zákoníkem.Nevím si ted rady jak mám reagovat a jak mám pánovi odpovědět. Děkuji Vladka
Odpověď z 09.09.2009 17:58
Vážená paní Vlaďko,
v této věci lze připustit, že kupující má za určitých okolností právo od smlouvy odstoupit. Toto právo mu však vzniká po splnění současně několika skutečností, se kterými obchodní zákoník právo odstoupit spojuje. Stručně možno uvést, že kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, že auto má skutečně vadu motoru, tato vada existovala již dne 23.11.2007, tuto vadu uplatnil u prodávající bezprostředně poté, co ji zjistil a tato vada činí osobní automobil neupotřebitelný. Po současném splnění všech výše uvedených okolností lze od kupní smlouvy odstoupit. Obávám se, že nejste schopna posoudit, zda tyto okolnosti jsou naplněny či nikoliv, neboť kupující vás k tomu nesdělil potřebné informace. Za tohoto stavu by tedy přicházel v úvahu buď dopis kupujícímu, že odstoupení od smlouvy není vámi uznáváno, neboť nebyly splněny všechny zákonem stanovené náležitosti nebo další postup, a to za situace, kdybyste měla zájem s kupujícím dále jednat, tak ho vyzvat k doložení právně významných skutečností, aby klientka byla schopna posoudit oprávněnost či neoprávněnost odstoupení od smlouvy.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 27.05.2008 08:00
Dobrý den. Budu se rozvádět (manžel si našel jinou ženu), děti nemáme. Po této stránce by tedy neměl být problém naše manželství rozvést, bohužel s manželem se nemůžu vůbec domluvit jak to bude, co se majetku týče, odmítá jakoukoliv komunikaci a prakticky ho vůbec nevidím. V současné době máme 3 pokojový být (v tom jsem nyní já, manžel má bydlet u rodičů na chatě), který sice před manželstvím manžel dostal (tedy my oba, on říká že on od jeho rodičů), ale byl to byt, který jsme museli kompletně zrekonstruovat, rekonstrukce probíhala i po svatbě, opravy jsem financovala i já a do bytu jsem se stěhovali jako manželé. Manžel tvrdí, že to je jeho byt, nejraději by byl, kdybych sbalila 2 kufry a odešla, stejně tak vlastníme garáž (kterou sice taky dostal manžel, ale až v době našeho manželství), máme nové auto, které ještě není plně zaplaceno, tím jezdí v současné době pouze manžel. Navrhovala jsem vše prodat a majetek rozdělit napůl, a tak se vypořádat, bohužel naprosto s tímto nesouhlasí. Vše je dle jeho slov jeho, vyplatit mě nemá z čeho. Veškeré naše úspory totiž před pár měsíci utratil s jinou slečnou (statisícové částky), i když to byl náš společný účet, na který přicházela má výplata, tak během 3 měsíců dostal účet do kontokorentu (mám výpisy výběrů), proto jsem si nyní zřídila účet sama. Prosím, jak mám v tomto případě postupovat a opravdu nemám na nic nárok? Bohužel účtenky apod., asi už nenajdu, manželé jsme 7let, byt je družstevní.
Děkuji, Ela
Odpověď z 09.09.2009 17:58
Vážená paní Elo,
pokud se jedná o majetek je s ním většinou problém. Pokud jde o byt tak pokud má na něj manžel darovací smlouvu od rodičů nebo prohlášení, že je to dar tak by neměl být součástí společného vypořádání. Ale co se týče rekonstrukce tak ta už by v SJM měla být. Pak by měl o tomto rozhodnout soud. Soud by měl také rozhodnout o autu a garáži.
Doporučuji vám při rozvodovém jednání požádat soud o nařízení soudního jednání o vypořádání společného jmění manželů. Pokud podáte návrh vy může to být pro vás výhodou. A uveďte u soudu, že manžel se mimosoudně dohodnout nechce, že jste to zkoušela a on na to nereagoval a že vám i vyhrožoval. Pokud budete vypořádání SJM řešit soudně je lepší mít u toho právníka. Pokud nemáte peníze na právníka požádejte Českou advokátní komoru o bezplatné zastupování.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 23.05.2008 13:13
Můj otec s matkou žili jako druh a družka, po smrti mé matky jsme v dědickém řízení já a můj nevlastní bratr.
Matka nevlastnila žádný majetek, jen auto odhadnuto soudním znalcem na 14 000 KČ a 0,18 Ha pole, cenu zatím neznám.
Problém je v tom, že má dluh u společnosti asi 35 000 KČ. Já jsem student a pobírám jen sirotčí důchod cca 4 300 KČ,
a zajímalo by mě, jak se to bude u notáře řešit.
Děkuji Zdeněk
Odpověď z 09.09.2009 17:58
Vážený pane Zdeňku,
máte dvě možnosti 1) buď dědictví přijmout a prodejem pole část dluhu
zaplatit
nebo 2) dědictví odmítnout a to podle § 463 občanského
zákoníku a to ústní formou nebo písemnou u soudu,
který o dědictví rozhoduje
Dále dědil byste část ze zákona což znamená nedědíte vše sám a poměrnou část dluhů i toho ostatního (auta a pole)
Je na vás jak se rozhodnete.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 22.05.2008 15:13
Dobrý den, chci se zeptat na neoprávněnou exekuci (jde o zneužití občanského průkazu). Podali jsme odvolání proti nařízené exekuci, která se provádí srážkama ze mzdy. Volala jsem na příslušný okresní soud kde mi sdělili, že věc bude dále postoupena krajskému soudu k projednání. Je to už měsíc od podání návrhu na zastavení a zajímá mě kdy je nějaká šance, že už soud rozhodne. Jak dlouho tato situace ještě potrvá, jsou nějaké lhůty na rohodnutí?? Děkuji Dana
Odpověď z 09.09.2009 17:58
Vážená paní Dano,
obecná hlůta na vyjádření se k dané problemtatice je 30 dnů, ale jelikož jsou naše soudy zaneprázdněné může to trvat i déle. Jelikož ve vašem případě jde o krajský soud, který může získávat informace od soudů nižší instance ohledně vašeho problému, tak se doba může prodlužovat. Vy byste měla na soud často volat nebo psát, abyste je tímto způsobem dovedla k činnosti. Je to sice zákeřné, ale někdy to pomáhá.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 21.05.2008 15:10
Děkuji za odpověd jen se chci zeptat pokud manžel podniká na živnost a dělá mlm obchod kde pobírá 30-50tisic měsíčně mám nárok na půlku jeho firmy toho mlm??Nárok na půlku toho přijmu???
děkuji
Odpověď z 09.09.2009 17:59
Vážená paní,
pokud jde o použití SJM (společného jmění manželů) v podnikání, tak obecně závazky plní manželé společně a nerozdílně, to znamená, že nejsou stanoveny přesné podíly na majetku, ale každý z manželů má právo a povinnost požadovat zaplacení celého dluhu či věřitelé můžou na něm požadovat zaplacení celé jejich pohledávky. To se týká jak příjmů, tak závazků z podnikání, zákon tedy nerozlišuje, jestli příjmy v manželství má manžel ze zaměstnání nebo z podnikání. Při vypořádání SJM by se pak k tomu přihlíželo, nicméně tato okolnost by neměla vliv na vztah vůči věřitelům manžela. Pokud byste neměla s manželem sepsanou dohodu o zúžení majetku tak byste měla nárok i na část z manželova podnikání, ale jelikož je toto komplikovaná situace je lepší, abyste podala návrh na soud o vypořádání SJM a vzala si na to právníka, který by vám s vypořádáním pomohl.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz