Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 51 - 60 z celkem 268
Strana:    ««  «  3  4  5  6  7  8  9  »  »» 
Dotaz z 18.03.2010 18:01
Po úmrtí bratra proběhlo 4.10.2005 dědické řízení,které jsem přijal.Dne 18.4.2007 uplatnil magistrát města pohledávku na poplatky z prodlení,které nebyly součástí dědického řízení !Na závěr dopisu jsem byl upozorněn na možné soudní vymáhání.Bál jsem se exekuce a tak jsem poplatky z prodlení městu během 6 měsíců splatil i když jsem s postupem magistrátu nesouhlasil a písemně jsem jim sdělil důvody.Dnes jsem se dozvěděl,že možná magistrát neměl právo je na mne vymáhat obzláště s pohrůžkou soudního výkonu ?! Mám šanci získat částku zpět ?
Odpověď z 30.03.2010 10:56
Vážený pane,
Magistrát se měl přihlásit do dědického řízení pokud tak neučinil je to jeho chyba. Pokud jste zaplatit dlužné peníze, na které neměl mít dle vašich informací Magistrát právo, můžete situaci řešit žalobou o zaplacení částky, kterou po vás magistrát vymáhal. Pozor jen na promlčení. V tomto případě by mělo jít o 3 roky od doby, kdy jste zaplatil dluh či jasně prokázaná skutečnost, kdy jste se dozvěděl o skutečnosti, že Magistrát nemá na peníze nárok. Doporučuji se obrátit osobně na poradnu či právníka.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 15.03.2010 09:14
Je možné bez mého souhlasu vložit věcné břemeno na pozemek?
Sousední městečko si naplánovalo vést vodovod přes mé pole. Položí trubky a ty budou z takového materiálu, že již více nebude nutné na pole vstupovat. Dala jsem souhlas s poležením potrubí, ale ne se zapsáním věcného břemene do katastru nemovitostí. Což jsem narazila a zastupitelstvo ono městečka i náš starosta mne pozvali k jednání s tím, že mám břemeno podepsat. Mohou mne k tomu nutit, třeba i soudně, když je v případě nouze možné můj pozemek obejít? Hofmannová
Odpověď z 16.03.2010 07:41
Paní Hofmannová,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 14.03.2010 19:57
Dobrý den.můj manžel si nadělal dluhy z automatů ve výši 800 000 KČ.Celý svůj plat (16 000Kč)splácí různé půjčky - u spořitelny dluh svému bratrovi,který mu půjčil 500 000Kč, aby zaplati asi 8 různých půjček u bank,které už nezvládal platit.)Takže mě nedává ani výživné na dvě 15ti leté děti,ani na byt ani na jídlo.Samozřejmě že doma bydlí a bere si jídlo,které já koupím.Dokonce mi doma i ukradl peníze.Ale co je předmětem mého dotazu.Co mám dělat,abych dluhy které si nadělal-nebo ještě třeba nadělá já nemusela platit,nebo neplatili v budoucnu moje děti.Když se zmíním o rozvodu,tak mi vyhrožuje,že si něco udělá.Takže chtěla bych od Vás poradit,co mám dělat.Samozřejmě že už spolu nežijeme jako manželé,jen spolu stále bydlíme.Já bych chtěla,aby odešel,ale on nemá kam a ještě by neměl z čeho žít.Ale já ho nechci živit a platit za jeho chyby.Jsem bezradná a nevím,co mám dělat,kam j
ít,nebo koho požádat o pomoc.

Děkuji předem za Vaši odpověď.H.M.

Odpověď z 23.03.2010 20:33
Dobrý den,
z Vašeho psaní je patrné, že řešíte velice složitou rodinnou situaci - manžel se zadlužuje, na domácnost ani děti nepřispívá. Tím, že se Váš manžel takto chová porušuje Vaše práva a práva Vašich dětí.

Na Vaše dotazy mám tyto odpovědi:
1. Jak ochránit sebe, děti před zadlužováním Vašeho manžela?
Dluhy, které již jsou - mohou být uspokojovány z Vašeho Společného jmění manželů. Pokud byste chtěla, aby další dluhy, které si Váš manžel vezme, nemohly být hrazeny z Vašeho společného jmění - měla byste zúžit Vaše společné jmění manželů. Toto zúžení je možno udělat dohodou mezi manželi, pokud dohoda není možná může o zúžení rozhodnout pouze soud na návrh jednoho z manželů. Soud může zúžit společné jmění manželů ve dvou případech - ze závažných důvodů, nebo kvůli podnikání jednoho z manželů. Ve Vašem případě jde o první případ - např. v situaci, kdy jeden z manželů výrazně nehospodárně nakládá se společným majetkem na úkor rodiny, nebo když se o vytváření společného jmění nepřičiňuje.
2. Ptáte se na koho se obrátit?
Můžete se osobně obrátit na Občanskou poradnu v Českých Budějovicích na adrese B. Smetany 34 České Budějovice nebo na Bezplatnou právní poradnu Náměstí Svornosti 2 v Českém Krumlově.

Přeji Vám hodně štěstí v řešení Vaší situace a určitě se o pomoc obraťte na jednu z výše uvedenou poradnu.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
Poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Dotaz z 13.03.2010 15:58
Text Vašeho dotazu.Dobrý den,sousedi s malými dětmi mají plovouci podlahy a hluk,skákání,kde jaký jejich pohyb se rozléha ve dne i v noci naším bytem.jelikož jsem souseda žádala at nejsou tak hluční,nic se nezměnilo.Pokládal si podlahu doma sám a nejsme si jisti,zda ji má spravně položenou.Kam ,či na koho se mohu obrátit pomoc jak postupovat a nenechávat si znepříjemnovat život sousedy Děkuji Jana
Odpověď z 22.03.2010 16:38
Dobrý den,
v návaznosti na Váš dotaz mám pro Vás tuto odpověď. Musím Vás pochválit, že jste se již pokusila s oním sousedem dohodnout a pokud jak píšete na Vaše vyzvání nijak nereflektuje omezuje tím Vaše vlastnická práva (§ 127 , Zákona 40/1964 Sb., obč. zákoník, v platném znění: vlastník věci se musí zdržet všeho čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného.....nesmí nad míru obtěžovat sousedy hlukem, prachem...
Proti takovému jednání se můžete bránit prostřednictvím:
a) soudu b) správního orgánu c) svépomocí

V občanské poradně doporučujeme klientům v první řadě vše řešit dohodou - můžete zkusit ještě jednou kontaktovat Vašeho souseda - písemně - v dopise popíšete - do kdy byl v domě pokojný stav a kdy se tento stav porušil a jak a jak byste chtěla pokojný stav navrátit zpět. Popište jakým způsobem Vás hluk obtěžuje. Tento dopis můžete dát v kopiích i ostatním sousedům - kterých se to týká. Možná nebudete jediná, kdo je rušen. Do dopisu stanovte dobu pro odpověď a nápravu- cca 14 dní, napište tam také, že pokud nebude věc řešit, budete nucena využít další právní kroky K vymožení svého práva. Všechny doklady i kopie listin si uschovejte. V případě žaloby máte důkaz, že jste se svých práv chtěla domoci dohodou.
Pokud soused nebude reagovat, obraťte se na příslušný orgán státní správy - ve Vašem případě obecní úřad, místně příslušný, kde došlo k zásahu do pokojného stavu. Ten může předběžný zásah do pokojného stavu zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav (§ 4-5, Zákona 40/1964 Sb., obč. zákoník, v platném znění).
Uplatněním ochrany touto cestou - není dotčeno právo domáhat se ochrany soudní cestou.

Přeji Vám hodně štěstí v řešení vaší situace.


Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.


Dotaz z 11.03.2010 11:04
Dobrý den,
mám dotaz ohledně exekuce, dozvěděla jsem se, že v případě, když si jistá osoba, která nezaplatila svůj závazek ve formě alimentů, nechává posílat zbytek peněz na jiný než vlatní účet, konkrétně na můj, mohu s tím v budoucnu mít problémy? Případně jaké?
Ty peníze co mi ta osoba posílá jdou na splátku úvěru, kterou mi platí (je to jeho úvěr, ovšem na moje jméno).
Předem velmi děkuji za odpověď. Nováková
Odpověď z 16.03.2010 07:40
Paní Nováková,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Doporučuji se obrátit na bezplatnou poradnu při exekutorské komoře, podívejte se na jejich internetové stránky.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 10.03.2010 14:00
Text Vašeho dotazu
Matka žila ve společné domácnosti s přítelem 20 let a byla v jeho družstevním bytě trvale hlášena. Po úmrtí přítele zdědil byt do osobního vlastnictví jeho syn, který v bytě nebydlí. Chce, aby se matka odstěhovala. Matka doposud platí všechny poplatky za byt. Má nárok na náhradní bydlení ? Děkuji. Eva
Odpověď z 10.03.2010 17:56
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 04.03.2010 12:25
Dobrý den.
přišel jsem o práci a jsem momentálně bez příjmu.Díky tomu mi hrozí exekuce.
Jelikož bydlím u rodičů,tak mám obavy,aby exekutoři nešáhli i na majetek rodičů.
Napadlo mě tedy zrušit si u nich trvalý pobyt a vytvořit pouze nájemní vztah.
Jen by mě zajímalo,jak mám postupovat.
děkuji za odpověď.
Petr
Odpověď z 05.03.2010 10:13
Pane Petře,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Dotaz z 01.03.2010 20:55
dobrý večer,měla bych takový dotaz .na našem panelovém domě /byt máme v os.vlastnictví/se
opravuje a zatepluje fasáda,jelikož máme na této staně paneláku satelitní přijímač
,dělníci mi ho bez mého souuhlasu sundali.Bylo mi řečeno že oprava potrvá až 6 měsíců...to
bych byla 6 měsíců bez televize.Volala jsem do společnosti vlastnící satelit a oni
že mi ho přijedou namontovat na lešení ale za to jsem zapaltila 1300 kč + výdaje
za nový držák satelitu.Televize jde.Ale až odstraní lešení musí opět přijet společnost
vlastnící satelit a opět mi ho nastavit-což mě opět bude stát 1300 kč.Někde jsem
zaslechla že ze zákona mám nárok na proplacení těchto nákladů/že s tímto se počítá
a je to započítáno /Tak jsem se chtěla zeptat zda na to mám nárok či nikoli.Děkuji
za odpověd.h.p.
Odpověď z 10.03.2010 17:28
Dobrý den,obracím se na Vás v souvislosti s Vaším dotazem, který se týkal demontáží a montáží Vašeho satelitního přijímače v souvislosti s rekonstrukcí Vašeho domu.
Vyhledala jsem pro Vás tyto informace:
1. pokud demontáž a montáž nebyla v projektové dokumentaci k Vašemu domu - jde o tzv. vícepráce na straně dodavatele
2. pokud v projektové dokumentaci je tato položka zařazena - jde tato za dodavatelem

Jak by mělo vypadat, aby bylo správně: Když Vaše společenství uzavíralo či schvalovalo smlouvu a projektovou dokumentaci, muselo toto řešit, pokud firma v dokumentaci neměla, mělo se společenství sejít a rozhodnout jak bude tato položka hrazena. Kdo by toto měl řešit nejste Vy, ale společenství.
Každopádně byste se měla obrátit na vedení Vašeho společenství a chtít, aby ono tuto záležitost řešilo. Určitě nejde jen o Vás - takových spolubydlících může být více. Oslovte je a řešte to společně.

Přeji Vám hodně štěstí v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny

Dotaz z 01.03.2010 10:46
Dobrý den ,rodiče mi darovali dům/darovací smlouva a věcné břemeno pouze pro ně/ v domě má má sestra přihlášené trvalé bydliště ale již 10 let zde nebydlí,podala jsem žádost na ob.úřad o zrušení trv.bydliště"jsem 1 vlastník-výpis z katastru,sestra zde nebydlí ,bydlí v pronájmu jinde,mám svědectví souseda,z obec.úřadu po mě chtějí doložit neužívání objektu a zánik užívacího práva.dům mi rodiče darovali,sestra v domě již 2 roky nebydlela,neměla nájemní smlouvu..ani nemusela mít můj souhlas s bydlením,protože tu vlastně již nebydlela,jak zaniká užívací právo ,jedná se o tzv.odvozené užívací právo ?nechce si trvalé bydliště zrušit,pronajímatel bytu ji nechce dát souhlas ,aby si nahlásila trv.bydliště u něho,nechápu proš by měla mít nadále trv.bydliště u mě,když zde nebydlí,nic neplatí a není vlastníkem nemovitosti? předem děkuji za odpověd a přeji hezký denText Vašeho dotazu
Odpověď z 17.03.2010 14:35
Dobrý den,
v souvislosti s Vaším dotazem jsem pro Vás vyhledala tyto informace. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že vlastníkem na základě darovací smlouvy jste pouze Vy a Vaše rodiče mají k nemovitosti zřízené věcné břemeno. Nevím proč Vám na obecním úřadě nechtěli vyjít vstříc a zrušit trvalý pobyt Vaší sestře. Na druhou stranu chápu úředníky, kteří nechtějí dělat ukvapené kroky. Doporučuji Vám pokusit se jednat s obecním úřadem písemnou formou - zašlete jim Žádost o zrušení trvalého pobytu (viz dole) a k tomuto přiložte kopii listu vlastnictví + svědectví + můžete doložit, že platby za dům hradíte pouze Vy a ne Vaše sestra. Do žádosti uveďte nynější adresu sestry, aby mohla být vyzvána k jednání - upozorňuji - kdyby jste adresu neznala - byla neznámá - není to důvod k zamítnutí Vaší žádosti. Obecní úřad musí jednání oznámit vývěskou.


Příloha: Žádost


Žádost o zrušení trvalého pobytu
Dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
Já …………………………………..……................... Datum nar. ……..……………………
Bytem …………………………………………………………………………………………
Žádám o zrušení trvalého pobytu pro :
Jméno……………..………………......……………………………………………………………………………
Datum narození nebo RČ .......…………………………………………………………………………………
Bytem (adresa trvalého pobytu) .....………………………………………………………………………...
Je-li známa adresa, kde se odhlašovaná osoby zdržuje …..........……………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
K žádosti doložte požadované doklady:
1) užívací právo k předmětnému bytu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, atd.)
2) doložení skutečnosti, že jmenovaná/é osoba/y předmětný byt neužívá/jí – 3 svědci
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3) doložit vznik, nebo zánik užívacího práva k bytu, nemovitosti (soudní rozhodnutí o zrušení
užívacího práva k bytu)
4) popř. další doklady, z nichž vyplývá důvod ke zrušení trvalého pobytu
5) jak dlouho se jmenovaný na uvedené adrese nezdržuje ...........................................................
Ve Stochově dne ……………………… Podpis…………………………………
Telefon: ……………………………….


Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně občanské poradny
Dotaz z 16.02.2010 18:51
Dobrý den,chci se zeptat.Bohužel v loni říjnu jsem dala právníkovi panu Ondřeji Jordánovi do ruky originální smlouvy,aby mě oddlužil.Ale bohužel,ani neoddlužil(zamítli to),ani nenám doteď svoje orig.smlouvy.A nemohu je z něho dostat a už nevím,jak dál.Jsem psychicky na dně,neboť už mi je uvalena exekuce a já nemám žádné svoje doklady.Mám tam všechny čísla smluv,nemohu s nimi jednat,neboť nevím kam jim volat.Prostě chtěla bych ho zažalovat za zadržování osobních dokumentů,ale nevím jestli to bude k něčemu dobré.Prosím poraďte mi.Děkuji za odpověď,s pozdravem K.J.
Odpověď z 22.02.2010 13:43
Dobrý den!

Vzhledem k situaci, kterou popisujete, bych Vám doporučila nejprve se ještě jednou naposledy v písemné podobě pokusit s dotyčným jmenovaným právníkem spojit. V dopise byste právního zástupce vyzvala k navrácení dokumentů, které jste mu z jistých důvodů svěřila. Do dopisu byste právníka seznámila s faktem, že pokud dokumenty nevrátí, budete nucena učinit další právní kroky.

Pokud by byl právník zaměstnancem nějaké advokátní kanceláře, mohla by být dalším krokem stížnost vedoucímu advokátní kanceláře, spojená s žádostí navrácení dokumentů. Pokud by ani tato nebyla účinná, pak bych Vám doporučila zjistit si na webových stránkách www.cak.cz, zda je právník členem České advokátní komory a pokud ano, tak podat na právníka stížnost adresovanou výše zmíněné komoře.

Ve Vašem případě by samozřejmě mohla přicházet v úvahu i Vámi zmiňovaná žaloba, např. na vydání věci (smluv), ale zde je nutné se připravit na situaci, že budete muset při podání této žaloby uhradit soudní poplatek ve výši 1000,-.

Samozřejmě Vám tímto nabízím možnost řešit posléze Vaší „dluhovou situaci“ při osobní konzultaci a to v jedné z našich poraden.

Přeji mnoho štěstí v řešení Vaší složité situace.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz