Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 61 - 70 z celkem 271
Strana:    ««  «  4  5  6  7  8  9  10  »  »» 
Dotaz z 01.03.2010 20:55
dobrý večer,měla bych takový dotaz .na našem panelovém domě /byt máme v os.vlastnictví/se
opravuje a zatepluje fasáda,jelikož máme na této staně paneláku satelitní přijímač
,dělníci mi ho bez mého souuhlasu sundali.Bylo mi řečeno že oprava potrvá až 6 měsíců...to
bych byla 6 měsíců bez televize.Volala jsem do společnosti vlastnící satelit a oni
že mi ho přijedou namontovat na lešení ale za to jsem zapaltila 1300 kč + výdaje
za nový držák satelitu.Televize jde.Ale až odstraní lešení musí opět přijet společnost
vlastnící satelit a opět mi ho nastavit-což mě opět bude stát 1300 kč.Někde jsem
zaslechla že ze zákona mám nárok na proplacení těchto nákladů/že s tímto se počítá
a je to započítáno /Tak jsem se chtěla zeptat zda na to mám nárok či nikoli.Děkuji
za odpověd.h.p.
Odpověď z 10.03.2010 17:28
Dobrý den,obracím se na Vás v souvislosti s Vaším dotazem, který se týkal demontáží a montáží Vašeho satelitního přijímače v souvislosti s rekonstrukcí Vašeho domu.
Vyhledala jsem pro Vás tyto informace:
1. pokud demontáž a montáž nebyla v projektové dokumentaci k Vašemu domu - jde o tzv. vícepráce na straně dodavatele
2. pokud v projektové dokumentaci je tato položka zařazena - jde tato za dodavatelem

Jak by mělo vypadat, aby bylo správně: Když Vaše společenství uzavíralo či schvalovalo smlouvu a projektovou dokumentaci, muselo toto řešit, pokud firma v dokumentaci neměla, mělo se společenství sejít a rozhodnout jak bude tato položka hrazena. Kdo by toto měl řešit nejste Vy, ale společenství.
Každopádně byste se měla obrátit na vedení Vašeho společenství a chtít, aby ono tuto záležitost řešilo. Určitě nejde jen o Vás - takových spolubydlících může být více. Oslovte je a řešte to společně.

Přeji Vám hodně štěstí v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně Občanské poradny

Dotaz z 01.03.2010 10:46
Dobrý den ,rodiče mi darovali dům/darovací smlouva a věcné břemeno pouze pro ně/ v domě má má sestra přihlášené trvalé bydliště ale již 10 let zde nebydlí,podala jsem žádost na ob.úřad o zrušení trv.bydliště"jsem 1 vlastník-výpis z katastru,sestra zde nebydlí ,bydlí v pronájmu jinde,mám svědectví souseda,z obec.úřadu po mě chtějí doložit neužívání objektu a zánik užívacího práva.dům mi rodiče darovali,sestra v domě již 2 roky nebydlela,neměla nájemní smlouvu..ani nemusela mít můj souhlas s bydlením,protože tu vlastně již nebydlela,jak zaniká užívací právo ,jedná se o tzv.odvozené užívací právo ?nechce si trvalé bydliště zrušit,pronajímatel bytu ji nechce dát souhlas ,aby si nahlásila trv.bydliště u něho,nechápu proš by měla mít nadále trv.bydliště u mě,když zde nebydlí,nic neplatí a není vlastníkem nemovitosti? předem děkuji za odpověd a přeji hezký denText Vašeho dotazu
Odpověď z 17.03.2010 14:35
Dobrý den,
v souvislosti s Vaším dotazem jsem pro Vás vyhledala tyto informace. Z Vašeho dotazu je zřejmé, že vlastníkem na základě darovací smlouvy jste pouze Vy a Vaše rodiče mají k nemovitosti zřízené věcné břemeno. Nevím proč Vám na obecním úřadě nechtěli vyjít vstříc a zrušit trvalý pobyt Vaší sestře. Na druhou stranu chápu úředníky, kteří nechtějí dělat ukvapené kroky. Doporučuji Vám pokusit se jednat s obecním úřadem písemnou formou - zašlete jim Žádost o zrušení trvalého pobytu (viz dole) a k tomuto přiložte kopii listu vlastnictví + svědectví + můžete doložit, že platby za dům hradíte pouze Vy a ne Vaše sestra. Do žádosti uveďte nynější adresu sestry, aby mohla být vyzvána k jednání - upozorňuji - kdyby jste adresu neznala - byla neznámá - není to důvod k zamítnutí Vaší žádosti. Obecní úřad musí jednání oznámit vývěskou.


Příloha: Žádost


Žádost o zrušení trvalého pobytu
Dle zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
Já …………………………………..……................... Datum nar. ……..……………………
Bytem …………………………………………………………………………………………
Žádám o zrušení trvalého pobytu pro :
Jméno……………..………………......……………………………………………………………………………
Datum narození nebo RČ .......…………………………………………………………………………………
Bytem (adresa trvalého pobytu) .....………………………………………………………………………...
Je-li známa adresa, kde se odhlašovaná osoby zdržuje …..........……………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
K žádosti doložte požadované doklady:
1) užívací právo k předmětnému bytu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, atd.)
2) doložení skutečnosti, že jmenovaná/é osoba/y předmětný byt neužívá/jí – 3 svědci
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3) doložit vznik, nebo zánik užívacího práva k bytu, nemovitosti (soudní rozhodnutí o zrušení
užívacího práva k bytu)
4) popř. další doklady, z nichž vyplývá důvod ke zrušení trvalého pobytu
5) jak dlouho se jmenovaný na uvedené adrese nezdržuje ...........................................................
Ve Stochově dne ……………………… Podpis…………………………………
Telefon: ……………………………….


Odpověděla:
Mgr. Miloslava Hanousková
poradkyně občanské poradny
Dotaz z 16.02.2010 18:51
Dobrý den,chci se zeptat.Bohužel v loni říjnu jsem dala právníkovi panu Ondřeji Jordánovi do ruky originální smlouvy,aby mě oddlužil.Ale bohužel,ani neoddlužil(zamítli to),ani nenám doteď svoje orig.smlouvy.A nemohu je z něho dostat a už nevím,jak dál.Jsem psychicky na dně,neboť už mi je uvalena exekuce a já nemám žádné svoje doklady.Mám tam všechny čísla smluv,nemohu s nimi jednat,neboť nevím kam jim volat.Prostě chtěla bych ho zažalovat za zadržování osobních dokumentů,ale nevím jestli to bude k něčemu dobré.Prosím poraďte mi.Děkuji za odpověď,s pozdravem K.J.
Odpověď z 22.02.2010 13:43
Dobrý den!

Vzhledem k situaci, kterou popisujete, bych Vám doporučila nejprve se ještě jednou naposledy v písemné podobě pokusit s dotyčným jmenovaným právníkem spojit. V dopise byste právního zástupce vyzvala k navrácení dokumentů, které jste mu z jistých důvodů svěřila. Do dopisu byste právníka seznámila s faktem, že pokud dokumenty nevrátí, budete nucena učinit další právní kroky.

Pokud by byl právník zaměstnancem nějaké advokátní kanceláře, mohla by být dalším krokem stížnost vedoucímu advokátní kanceláře, spojená s žádostí navrácení dokumentů. Pokud by ani tato nebyla účinná, pak bych Vám doporučila zjistit si na webových stránkách www.cak.cz, zda je právník členem České advokátní komory a pokud ano, tak podat na právníka stížnost adresovanou výše zmíněné komoře.

Ve Vašem případě by samozřejmě mohla přicházet v úvahu i Vámi zmiňovaná žaloba, např. na vydání věci (smluv), ale zde je nutné se připravit na situaci, že budete muset při podání této žaloby uhradit soudní poplatek ve výši 1000,-.

Samozřejmě Vám tímto nabízím možnost řešit posléze Vaší „dluhovou situaci“ při osobní konzultaci a to v jedné z našich poraden.

Přeji mnoho štěstí v řešení Vaší složité situace.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 15.02.2010 14:15
Dobrý den, chtěla bych se poradit. V dědictví po rodičích jsme se sestrama zdedily dům a jedna sestra prodala svou třetinu lichvářovi. Ja jsem na MD a on chce at´ tu třetinu odkoupíme. Před rokem ji chtěl za 300000,- kč a dnes už za 700000,-kč. Dům je zkolaudován na jednu bytovou jednotku a vyhrožuje mi že sem někoho nastěhuje. Tímto vás žádám o radu, děkuji za kladné vyřízení
Odpověď z 15.02.2010 16:15
Vážená paní,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Dotaz z 13.02.2010 15:07
Mám uložené peníze z bývalé podnikatelské realitní činnosti.Protože cítím, že mé manželství bude nutno ukončit z důvodu ne mé nevěry, potřebuji tyto osobní úspory uložit, či zabespečit, ještě před event.rozvodem, pro pro mne a mé děti tak, aby nebyly brány do společného majetku.Mám je vložit do cenných papírů, do schránky, převést do zahraničí, či do cených papírů kde není veden vlastník.Prosím o radu. Děkuji
Odpověď z 15.02.2010 12:58
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 10.02.2010 10:34
Dobrý den, mám na Vás prosbu. V dětství jsem byl umístěn společně se svými mladšími sourozenci do DD z důvodu nedostačující péče rodičů, kteří měli a stále mají povinnost platit v době našeho pobytu v DD poplatek, který ovšem neplatí. Jsem jako jediný ze sourozenců několik let z DD pryč a zničeho se snažím již několik let jak se říká postavit na vlastní nohy. Z přítelkyní chceme financovat stavbu domu částečně přes hypotéku. Máme však strach, že v případě umrtí mých rodičů bude vysoký dluh, který je nyní v DD převeden na mě a mé sourozence, tudiž by nás to při splácení hypotéky zruinovalo. Máme se této mnou uvedené situace obávat nebo se jí dá nějak obejít či předejít? Mockrát děkuji za případnou odpověď.
Odpověď z 12.02.2010 11:47


Omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

PS: dluhy rodičů můžete jen dědit - pokud dědictví odmítnete - celé, nepřejdou na Vás ani dluhy ani žádný případný majetek.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 09.02.2010 15:21
Dobrý den.Prosím Vás o radu.Můj otec je nemocný upoután na lůžko v Domově důchodců.Nechápe realitu.Notářka provedla u jeho postele převod jeho majetku bez účasti přítomnosti svědků.Jsou k dispozici jeho lékařské zprávy,kde je jasně deklarováno,že není schopen právních úkonú pro jeho nemohoucnost.Podal jsem přes advokáta žalobu na určení vlastnictví.Soud jsem prohrál.Vyšlo na jevo,že notářka provedla ještě jeden úkon,byla vytvořena notářkou jeho závět.On v té době nemohl pro svou nemoc takovou závět učinit,protože nikoho nepoznává.Přesto všechno tyto úkony jsou platné.Můj otec byl zneužit v nemohoucnosti.Nevím jak a kam bych se mohl obrátit v ČR abych mohl toto nechat prokázat.Mám za to,že tu spravedlnost neexistuje.Chtěl jsem ochránit zneužitá práva mého otce,protože on sám se bránit nedokáže.Spravedlnost v ČR je bohužel slepá.Prosím o radu co mohu a kam se obrátit o pomoc.Děkuji s Pozdravem Kopečný. --------Z.K.
Odpověď z 15.02.2010 12:56
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.PS:
Abych Váš dotaz mohla zodpovědět, potřebovala bych více informací. K Vašemu dotazu Vám mohu sdělit pouze následující:
Nevím, zda soudně byl Váš otec omezen či zbaven způsobilosti k právním úkonům. Píšete, že lékařská zpráva toto potvrzuje, ale aby Váš otec nemohl činit právní úkony, ke kterým dle této zprávy nebyl způsobilý , musel by o tom rozhodnout soud - na něčí návrh - například Váš či jiné osoby. Pokud k tomuto právnímu aktu nedošlo - byl dle práva otec způsobilý cokoli podepsat. V tomto případě k porušení práv nedošlo (§ 476 Obč. zákoníku - Závěť může platně pořídit člověk, který v okamžiku jejího pořízení je plně způsobilý k právním úkonům).

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 02.02.2010 10:39
Dobrý den, potřebovala bych poradit. S exmanželem jsem od roku 1998 nežila, rozvedli jsme se ale až v roce 2002, protože on do té doby nechtěl kvůli dětem. Podnikal a pak si našel přítelkyni, znovu se oženil, splodil děti a opět se rozvedl.
Nyní jsem zjistila, že už v době našeho manželství kdy podnikal, nadělal spoustu dluhů (neplatil si zdravotní pojištění, bral si půjčky a úvěry ... atd.) Některé dluhy tedy vznikly i v době trvání našeho papírového manželství. A já bych potřebovala vědět, zda i nyní po letech co jsme rozvedení, může po mě někdo vymáhat dluhy za něj, nebo mě může postihnout exekuce za jeho dluhy z půjček a pohledávek, které vznikly před rokem 2002, tedy za období kdy jsme byli ještě manželé. A jak a kde zjistit jestli mě po těch letech něco hrozí. Vím, že po jeho druhé exmanžele už exekutoři chtějí splátky za jeho dluhy. Existuje nějaká promlčecí lhůta, jak se bránit případným problémům. Velice děkuji za odpověď
Odpověď z 08.02.2010 15:13
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.


Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 01.02.2010 09:37
Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce. Chtěl jsem se zeptat, jak postupuje exekutor, pokud dlužník nemá žádný majetek, kterým by mohl splatit pohledávku. Existuje v tomto případě hrozba vězení?
Předem děkuji za odpověď L. Koželuh
Odpověď z 08.02.2010 09:53
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 31.01.2010 00:21
Dobrý den,mám dotaz.Více jak 10 let jsem žil ve společné domácnosti vč.trvalého bydliště.Po dobu spol.soužití díky mím fin.možnostem(dědictvý) jsem postupem času zrekonstruoval dům a jeho okolí mé ex přítelkyně a založil jsem firmu,kterou jsem napsal na ní.Bez jakého koliv právního ošetření.Přítelkyně byla na podpoře od samého začátku našeho vztahu popř.vypomáhala bez fin.odměny v mém podnikání.Veškeré investice byli z mé starny jak do rek.domu tak do vzniku firmy.Rozešli jsme se a ex přítelkyně pojala veškeré hmotné a nehmotné statky za své tak jak je psáno.Já jsem odešel se zanedbatelným odstupným cca ve výši 1měs.platu a odhadovaná cena domu+pozemku+firmy je několik desítek milionú.Žádám vás tedy o radu zda-li mám nárok popř.práva na nějaké odstupné.
Odpověď z 01.02.2010 08:37
Vážený pane,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice


Strana:    ««  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červenec 2022
     1  2  3 
 9  10 
 13  14  15  16  17 
 19  20  21  22  23  24 
 25  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz