Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Bytová oblast

 Odpovědi 41 - 50 z celkem 61
Strana:    ««  «  2  3  4  5  6  7  »  »» 
Dotaz z 12.10.2010 11:13
Dobrý den.
Bydlím v domě jako nájemník a chci se zeptat zda může majitel domu nařídit nájemníkům jako povinost úklid chodníku přilehléhajícího k domu.V zimě úklid sněhu a posyp.Toto vše na vlastní náklady.Toto vše napsal do domovního řádu s upozorněním pokud to nebude prováděno zjedná na to úklidovou firmu a náklady rozůčtuje mezi nájemníky.Jedná majitel domu zprávně ?
Děkuji za odpovědˇ.
Odpověď z 18.10.2010 15:48
Vážený pane,
jako nájemník máte práva a povinnosti pouze k bytu, který máte pronajatý a ke společným prostorám v domě. Přilehlý chodník má povinnost spravovat majitel domu na své vlastní náklady.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková - sociální pracovnice
Dotaz z 06.10.2010 22:51
Dobrý den. Obracím se na Vás o radu. Před několika dny mi přišlo oznámení od firmy, která pro ČEZ Distribuci a.s. zajišťuje „udržovací práce“ a oznamuje mi vstup na můj pozemek, přes který údajně vede kabel VN. Oznamují vstup, výkop, demontáž, výměnu kabelu a uvedení pozemku do původního stavu. Na katastru však žádný kabel zapsán není ani není uveden nikde jako věcné břemeno a to ani na výpisu z katastru řádově před 10 lety ale ani na výpisu pár měsíců starém. Na trase kabelu, kterou uvedla společnost, se nachází vzrostlé stromy a zeď vedoucí podél mého pozemku. Musím společnosti umožnit vykonat tyto práce, potažmo hlavně vstup na můj pozemek? Jakým způsobem je možné se proti tomuto bránit? Moc Vám děkuji za odpověď.
Odpověď z 14.10.2010 10:08
Vážený pane,
jestliže není prokazatelně, navíc ani v katastru nemovitostí, dáno, že na příslušném pozemku je kabel cizího subjektu, který vyžaduje údržbu, žádnou takovou povinnost nelze vymáhat. Obrana je v zásadě faktická (oplocení). Jiným způsobem jen velice těžko zabráníte jednorázovému vstupu na pozemku. Pak budete moci jen se domáhat případné způsobené škody. Při dlouhodobějším užívání pozemku je možno požadovat po příslušném správním orgánu odstranit závadný zásah, příp. domáhat se uložení této povinnosti soudně nebo i zaplacení bezdůvodného obohacení z důvodu neoprávněného užívání pozemku.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 06.10.2010 20:56
Dobrý den.V dědickém řízení jsem já a můj bratr zdědili každý 50% podíl z bytu,který je v družstevním vlastnictví.Jelikož zapsán jako družstevník může být jenom jeden,stal se jím bratr.Nyní byt kupujeme do osobního vlastnictví a chtěli jsme být v katastru uvedeni oba jako rovnocenní majitelé.Avšak dle právního oddělení družstva může být zapsán jako majitel zase pouze jeden.Jak mohu ochránit nebo ošetřit svůj nárok na polovinu bytu?Předem děkuji za odpověď.
Odpověď z 14.10.2010 10:03
Vážený pane,
ve vašem případě nešlo o dědení podílu z bytu, ale dědění členského podílu v družstvu, s nímž je spojené nájemní právo k bytu. Není nám známá konkrétní forma řešení dědictví - mohlo to být tak, že byla uzvařena mezi vámi a bratrem dohoda nebo došlo k přikázání jednomu bratrovi a drhuý obdržel pohledávku v hodnotě poloviny členského podílu. Pakliže není spor mezi vámi, jak z dotazu vyplývá, není problém, aby byl družstevní byt privatizován ve prospěch pouze jednoho s tím, že následně převede tento bratr na druhého ideální polovinu svého vlastnictví darováním (daň z převodu nemovitostí se v tomto případě neplatí).

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 05.10.2010 22:30
Dobrý den ,bydlím se ženou a dvěma malými dětmi /7a2roky/ v domě kde je majitelem vlastní otec .v roce 1989 mi umřela matka a v té době už byli rodiče asi rok rozvedení .Otec se s matkou nijak majetkově nevypořádal i když každý měl polovinu domu ,prostě dům napůl -pořizovali ho už jako manželé v roce 1966. v době úmrtí matky jsem byl na vojně a soud nařídil aby nás otec oba syny vyplatil každému asi 33000,- ,ale mně v té době bylo 21let a mněl jsem tam trvalé bydliště a bydlel jsem tam s otcem .bratr byl vyplacen a já nedostal nic .před osmi lety jsem se vrátil domů s tím že mne tam opět otec přihlásil i s mojí manželkou k trval.bydlišti - to bylo v roce 2002 ,nájemní smlouvu máme ústní a mezitím se nám narodil syn a v roce 2008 dcera .Otci je 76let a v poslední době si nájemné určuje jak se vyspí a vyhrožuje že nás vyhodí .nemáme s dětmi kam jít a tak vlastně žijeme ze dne na den .v bytě jsme vpořádku žádné hlučnosti ani mejdany nic takového nijak ho neomezujeme .jestli jsem tomu dobře vyrozumněl tak trval.bydliště nás nepravnuje k majetnickému vztahu k bytu v přízemí kde bydlíme - 29 metrů čtverečních a nad náma v patře bydlí otec s přítelkyní v 5+1. ale máme odvozené užívací právo -jestli je tento termín správně.Ptám se tedy zda-li může kdykoli zrušit naše trvalé bydliště i dětí a vystěhovat nás na ulici ? Děkuji .
Odpověď z 08.10.2010 12:26
Vážený pane,
máte pravdu v tom, že trvalé bydliště nezakládá na tom, abyste měl užívací právo k danému bytu. Musím vás ale upozornit, že pojem ústně sjednaná nájemní smlouva není dle občanského zákona přípustná. Nájemní smlouva i mezi rodinou musí být vždy písemná dle § 686 odst. 1) občanského zákona. Ptáte se na to jestli vám může otec zrušit trvalé bydliště a vystěhovat vás.
Jelikož nemáte oficiální právo užívat daný byt vztahuje se na vás nájemné jako pro osobu blízkou, ale jestli nebude chtít váš otec, abyste v daném bytě bydleli, může dát pouze návrh na soud na soudní vystěhování a prokázat, že si již nepřeje abyste byt užívali. Toto se vše musí řešit přes soud. Velký problém je se zvyšováním nájemného, jelikož vám otec nemůže regulovat nájemné případně vy se proti výši nemůžete bránit u soudu, protože nemáte písemně nájemní smlouvu.
Doporučuji nájemní smlouvu napsat, aby vám jí otec podepsal. Pak byste mohli situaci začít řešit.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 01.10.2010 23:11
Text Vašeho dotazuDobrý den četla jsem že při sporech s majitelem bytu mám možnost napadnout smlouvu je jeho velká chyba když mi ve smlouvě v roce 2005 napsal nájem 3000kč a napsal že je to nájemné regulováné avšak to tu měli nájemníci ostatní a bylo cirka 1200kč takže mé nájemné tudíž bylo vlastně smluvní nebo se mílim a jestli se nemílim je to závažný omyl mám právo kuli tomu smlouvu nyní napadnout ještě musim poznamenat byla to smlouva na dobu určitou od 28.2.2005 do 30.6.2005 s možností prodloužení o tři měsíce nedéle však do 31.12.2005 a jinou jsem nikdy neobdržela jakou mám teda platnost této smlouvy a mužu jí kůli již zmíněné chybě napadnout děkuji
Odpověď z 07.10.2010 16:58
Vážená paní,
váš dotaz je na odpověď přes e-mail dost komplikovaný, protože nemám k nahlédnutí vaši nájemní smlouvu. Obecně lze ale říci, že pokud majitel nemovitosti neoprávněně zvyšoval nájemné, můžete se obrátit nav soud s náhradou škody. Pozor, ale na dobu promlčení nároku. Bohužel vám k tomu nemohu napsat více. Obraťte se prosím osobně na naši poradnu či na jakoukoli občanskou poradnu www.obcanskeporadny.cz nebo Sdružení nájemníků. Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková
Dotaz z 01.10.2010 16:42
Text Vašeho dotazu dobrý den mám nájemní smlouvu z roku 28.2.2005 která končila 30.6.2005 s možností prodloužení o tři měsíce nejdéle však do 31.12.2005 jinou smlouvu sem nedostala tak se chci zeptat jak je to teď z její platností jelikož nikdo nikdy nechtěl aby sme se vystěhovali nájemné v ní určené platím řádně
Odpověď z 07.10.2010 16:57
Vážená paní,
pokud vám majitel nemovitosti dovolil po 31.12.2005 bydlet v bytě na kterém máte nájemní smlouvu, tak se smlouva prodlužuje o jeden rok. Tak to pokračuje každý rok. Proto by vám měla teoreticky končit nájemní smlouva k 31.12.2010. Pokud tedy bude chtít majitel nemovitosti ukončit nájem může ,ale s největší pravděpodobností se bude muset obrátit na soud s návrhem na soudní vystěhování. Doporučuji řešit vaši situaci osobně buď v naší poradně nebo jakékoli občanské poradně www.obcanskeporadny.cz nebo přes Sdružení nájemníků.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková
Dotaz z 01.10.2010 16:33
Text Vašeho dotazuDbrý den bydlím ve Lnářích okr Strakonice c nájemním domě od nového roku tu bude platit volné nájemné majitelka nám nyní poslala nějaký dopis a evidenční list s novým nájmem já jsem se informovala že volné nájemné je dohoda mezi majitelkou a námi mi však jsme obdrželi jen papír že se majitelka rozhodla to přece neni žádná dohoda nic jsem nepodepsala a proto se chci zeptat jestli i přet to jsem povinna nové nájemné od nového roku platit nebo ne děkuji
Odpověď z 07.10.2010 16:51
Paní Masáková,
regulace nájemného opravdu koncem tohoto roku končí. Znamená to, že od příštího roku se musíte na výši nájmu případnému zvýšení domluvit s majitelem nemovitosti. Pokud s dopisem, který vám majitelem. poslal nesouhlasíte, doporučuji odeslat písemné vyjádření majiteli, že nechcete zvýšit nájem z důvodu neinvestování do nemovitosti. Stále plaťte nájemné, které platíte letos. Pokud bude chtít majitel nemovitosti zvýšit nájemné bude se muset on obrátit na soud, aby soud rozhodl jestli je zvýšení nájmu reálné či nikoli. Soud bude muset udělat znalecký posudek, který vypočítá přiměřené nájemné v dané obci.
Za CSS Tereza Lysoňková- sociální pracovnice ICOs Český Krumlov, o.s.
Dotaz z 29.09.2010 16:59
prosim o pomoc jsem člen družstva zamitli mi vyměnu bytu ppfilova
Odpověď z 01.10.2010 11:57
Bohužel vůbec netuším co máte za problém. Prosím napište svůj dotaz konkrétněji jinak vám nebudu moci pomoci. Děkuji za pochopení.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková
Dotaz z 23.09.2010 12:57
Text Vašeho dotazuPotřebujeme poradit. Máme problémy s majitelkou bytu v zprivatizovaném domě. Má problémy s uklízením, když na ni přijde řada, je problém ji donutit, aby uklidila. Teď již pátý týden odmítá uklidit. Když ji ostatní obyvatelé upozornili na povinnosti úklidu, tak každá obavatelka je p... , k.... , chlapi jsou č..... . Navíc dluží za vodu a do fondu oprav 20 000 Kč. Již podruhé na ní bylo podáno soudní oznámení, bylo nařízeno exekuční řízení a stále se nic neděje. Stav trvá již 1,5 roku. Nyní rozprodává nábytek, který koupila před dvěmi měsíci, včetně počítače. Více jak rok pronajímala byt, za který jí bylo placeno 5 000 Kč a dostávala příspěvek na bydlení. Když jí byla položena otázka, při pronájmu bytu, kdo bude platit do fondu oprav, suverénně prohlásila, že ona. Od té doby nezaplatila ani korunu. Společenství nájemníků mělo značné výdaje ( nové odpady, stoupačky, hromosvod) a nyní chce vstup do domu, protože vchodové dveře jsou ve stavu, že nejdou zamykat, opatřit novými dveřmi. Na ně však díku dluhům nemá peníze. Poraďte jak dále máme postupovat
Odpověď z 05.10.2010 16:17
Vážená paní,
váš dotaz je velmi složitý a pro mě bohužel trochu nepochopitelný. Nevím jaké jsou nařízené exekuce a na co je exekuce nařízena. Vždy se taková situace, kterou máte vy řeší společně s dalšími majiteli bytů. Jako společenství vlastníků můžete řešit dluh na fondu oprav opět exekucí. Byla by nejlepší exekuce a případná dražba daného bytu, ale musíte řešit situaci komplexně. Proto vám doporučuji osobně zkontaktovat naší poradnu nebo Občanskou poradnu ve vašem okolí. Seznam najdete na www.obcanskeporadny.cz nebo Sdružení nájemníků.
Za CSS Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 20.09.2010 07:13
Dobry den,ziji s matkou v byte,byt jsem pred sesti lety odkoupil do OV bez vecneho bremene,matka ma u me trvaly pobyt.Nyni ma vlastni byt v jine casti Prahy,ale nechce v nem bydlet,jak mam postupovat aby odesla,domluvou to bohuzel nejde,diky za odpoved
Odpověď z 20.09.2010 16:01
Vážený pane,
podle občanského zákoníku máte jako vlastník bytu právo na ochranu proti tomu, kdo do Vašeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje.
Trvalé bydliště Vaší matku neopravňuje k tomu, aby v bytě bydlela bez Vašeho souhlasu. I když jste jí jednou souhlas dal, můžete ho odvolat.
Pokud se s matkou opravdu nelze dohodnout, tak Vám nezbývá nic jiného než celou záležitost předat soudu.
Zde prokazatelně prohlásíte, že již nechcete, aby s Vámi matka nadále obývala Váš byt a matka se bude muset vystěhovat na základě rozhodnutí soudu. Situace se řeší žalobou na soudní vystěhování, kdy náklady hradíte vy ve výši 1.000,- Kč za soudní kolek, ale jelikož matka soud prokazatelně prohraje, bude muset uhradit všechny náklady, které vám se soudem vzniknou. Pokud ona má svůj vlastní byt soud jasně přivolí k soudnímu vystěhování. Za CSS Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz