Poslání, cíle a principy služby           

 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním poradny je bezplatně, nestraně a individuálně hledat účinná řešení a pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se zvyšovat samostatnost a informovanosti lidí ohrožených sociálním vyloučením. Usilujeme o to, aby uživatelé zvýšili své právní vědomí a orientaci v problému a tím zvýšili možnost svou situaci řešit.

CÍL SLUŽBY

Podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohly svou situaci řešit sami za pomoci odborného poradce, a to prostřednictvím rad, informací, emoční podpory a případné další pomoci. 

PRINCIPY SLUŽBY

  • Bezplatnost - služby poradny jsou bezplatné. 
  • Diskrétnost - informace, které se sociální pracovníci od klientů dozvědí, nebudou bez souhlasu nikomu předávány. 
  • Individuální přístup - s každým uživatelem se pracuje na principu jedinečnosti, dodržujeme individuální tempo a možností uživatelů služby.
  • Nestrannost - služba je poskytována všem lidem pro něž je služba určena bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, apod.  
  • Nezávislost - poradna poskytuje služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které službu finančně podporují nebo dotují.  

 

Služba je poskytována a registrována dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 jako odborné sociální poradenství.

Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2022
      1  2 
 4  5  6  7  8  9 
 11  12  14  15  16 
 21  22 
 26  28  29 
      
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz