STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽBY

Přestože se pro vás snažíme naše služby poskytovat co nejlépe, může se stát, že jste s poskytnutou službou nebyl/a spokojen/a. V případě, že se tak stalo, můžete využít možnosti k podání stížnosti. Věříme, že tak přispějete k tomu, aby s našimi službami bylo spokojeno co nejvíce z vás.

Každá vaše stížnost bude pečlivě projednána.

V případě, že nechcete či nemůžete ihned řešit váš problém podáním oficiální stížnosti, využijte kontaktů uvedených například zde.


Pravidla pro podávání stížností

Zájemce či uživatel může z důvodu nespokojenosti s poskytnutou sociální službou či jednáním pracovníka služby podat stížnost nadřízené osobě či úřadu. Rovněž si však může stěžovat přímo danému pracovníkovi na jím poskytnutou službu či jednání a ten se pokusí, bude-li to možné, vyjít uživateli vstříc.

Stěžovatel má možnost podat stížnost:

Písemně

  • na adresu zřizovatele: ICOS Český Krumlov, 5. května 251, 381 01 Český Krumlov
  • vhozením své stížnosti do schránky ICOS umístěné ve 2. patře budovy před vstupem do kanceláří (na zábradlí vedle schodů).
  • předáním písemné stížnosti zaměstnancům ICOS, kteří stížnost předají kontaktnímu pracovníku pro příjem stížností.

Elektrickou poštou

Je možné podat stížnost i anonymně. Každá stížnost bude evidována a projednána.


Kontaktní pracovníci pro příjem stížností:

Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka, tel.: 774 137 676

Tomáš Zunt, ředitel, tel.: 728 151 008

e-mail: icos@krumlov.cz

Nezapomeňte prosím ve své stížnosti uvádět co nejkonkrétnější informace, včetně datumů apod. Děkujeme.

Postup zpracování stížnosti:

Každá stížnost je evidována v knize stížností. Každé stížnosti je přiděleno číslo, aby tak mohla být evidována i anonymní stížnost. Zapíše se datum, téma stížnosti, kdo stížnost obdržel, datum odpovědi a řešení/náprava situace.

Stížnost posuzuje komise složená z členů vedení ICOS o.p.s. včetně nezávislé osoby z řad člena(členů správní rady). Na základě usnesení vydá komise vyjádření a případně zajistí nápravné opatření. A to nejdéle do 14 dnů. Pokud není stížnost vyřízena do 14 dnů (pouze z výjimečných důvodů), komise písemně informuje stěžovatele o důvodech a oznámí datum vyřízení stížnosti.

Stěžovateli je vyjádření sděleno písemně, a to způsobem, aby adresátovi byla srozumitelná. Pakliže byla stížnost podána anonymně, bude po projednání na zvážení komise, jak se stížností naloží (v opodstatněných případech bude odpověď vyvěšena na nástěnce v čekárně ICOS - 5. května 251, Český Krumlov) nebo na webových stránkách poskytovatele. Stěžovateli sice nevzniká právní nárok na nápravu, pro nás je však důležité uvědomit stěžovatele i o tom, pokud náprava nemohla být sjednána a z jakých důvodů.

Stížnost není důvodem k ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany organizace.

Stěžovatel si může pro podání stížnosti zvolit svého zástupe (fyzická či právnická osoba). Pokud není tato osoba zmocněna písemně, je o tom vždy vhodné uvědomit stěžovatele (pro případ že osoba přijde bez stěžovatele a nemá písemnou plnou moc).

Pokud bude stěžovatel nespokojen s vyjádřením komise, může se obrátit na Krajský úřad Jihočeského v Českých Budějovicích (registrační úřad ve věci sociálních služeb) či Úřad ombudsmana:

Krajský úřad v Českých Budějovicích
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Vedoucí odboru Mgr. Pavla Doubková
Tel.: 386 720 600
B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Veřejný ochránce práv
JUDr. Stanislav Křeček
Údolní 39
602 00 Brno
Tel.: 542 542 888
e-mail.: podatelna@ochrance.cz

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz