Jak služba funguje                           

 

Naše poradna je sociální službou registrovanou dle zákona o sociálních službách. Pracují zde sociální pracovníci, kteří mají zkušenosti s odborným sociálním poradenstvím a dostatečnou praxí. V naší službě nepracují v přímé práci s uživateli advokáti. 

Rady a informace poskytujeme diskrétně, ale nejsme zbaveni ohlašující povinnosti, tzn. dozvíme-li se o spáchání trestného činu jsme povinni tuto skutečnost hlásit.

V základním poradenství (nejde o nadstandartní služby v rámci specifických projektů) nedoprovázíme uživatele na úřady, k soudu, nezastupujeme u soudu.

 

1) uživatel (zájemce o službu) zkontaktuje poradnu a dojedná si schůzku se sociálním pracovníkem, případně je možné využít klientské hodiny určené pro neobjednané. Na poradu je možné se obrátit osobně v provozních hodinách, telefonicky i e-mailem - viz. kontakty.

2) sociální pracovník zprostředkovává základní sociální a právní informace tak, že jednodušší případy řeší ihned poskytnutím informací nebo sepsáním potřebného dokumentu.

3) pokud jde o složitější případ, sociální pracovník klienta vyslechne, získá potřebné informace, převezme materiály a případ řeší ve spolupráci s právníkem, ve lhůtě 7-14 dní sdělí sociální pracovník klientovi vyjádření a vysvětlí možné postupy řešení...

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2020
  1  4  5  6 
 7  8  9  12  13 
 16  18  20 
 26  27 
    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz