Jak služba funguje                           

Naše poradna je sociální službou registrovanou dle zákona o sociálních službách. Pracují zde sociální pracovníci, kteří mají zkušenosti s odborným sociálním poradenstvím, s právními aspekty řešených oblastí a s dostatečnou praxí. V naší službě nepracují v přímé práci s uživateli advokáti, s právníky však naše služba úzce spolupracuje.

Rady a informace poskytujeme diskrétně, ale nejsme zbaveni ohlašující povinnosti, tzn. dozvíme-li se o spáchání trestného činu jsme povinni tuto skutečnost hlásit.

V základním poradenství (nejde-li o nadstandartní služby v rámci specifických projektů) nedoprovázíme uživatele na úřady, k soudu, nezastupujeme u soudu.

1) uživatel (zájemce o službu) zkontaktuje poradnu a dojedná si schůzku se sociálním pracovníkem, případně je možné využít klientské hodiny určené pro neobjednané. Na poradu je možné se obrátit osobně v provozních hodinách, telefonicky i e-mailem - viz. kontakty.

2) sociální pracovník zprostředkovává základní sociální a právní informace tak, že jednodušší případy řeší ihned poskytnutím informací nebo sepsáním potřebného dokumentu.

3) pokud jde o složitější případ, sociální pracovník klienta vyslechne, získá potřebné informace, převezme materiály a případ řeší ve spolupráci s právníkem, ve lhůtě 7-14 dní sdělí sociální pracovník klientovi vyjádření a vysvětlí možné postupy řešení...

 

Kontakty poradny zde.

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Duben 2021
    2  3  4 
 5  9  10  11 
 12  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz