Ochrana spotřebitele - zajímavosti

Jednou z oblastí, které se dlouhodobě Bezplatná poradna mezi §§ věnuje je ochrana spotřebitele. Základní informace k dané problematice jsou uvedeny zde, v této sekci pak zveřejňujeme a postupně doplňujeme zajímavé odkazy na další informace.

V roce 2019 jsme se rozhodli uvádět zajímavé články a témata se kterými se často v praxi setkáváme. Dnes to je téma datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti.

Co znamená datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti?
Mnozí z nás si jistě řeknou, jaká je mezi těmito daty odlišnost. V následujícím článku se dozvíte hlavní rozdíl. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (viz. http://www.szpi.gov.cz/clanek/datum-minimalni-trvanlivosti-a-datum-pouzitelnosti.aspx)

Datum použitelnosti – je uváděn slovy: „spotřebuje do …“ Uvádí se v pořadí – den, měsíc a rok. Výrobce musí na obal doplnit údaje o podmínkách uchování, které musí být dodrženy. Doba použitelnosti se užívá u potravin, jenž podléhají rychlé zkáze, a z tohoto důvodu musí být rychle spotřebovány. Jedná se např. o jogurty a další mléčné výrobky, ryby, chlazenou drůbež aj.
Datum minimální trvanlivosti – se uvádí slovy: „minimální trvanlivost do …“ Obsahuje-li datum uvedení dne a v ostatních případech minimální trvanlivost do konce, se pak připojí vlastní datum nebo odkaz na místo, kde je datum uveden na etiketě obalu. V případě potřeby se tyto údaje doplní údajem o nezbytných podmínkách pro uchování, jejich dodržení umožní zajistit uvedenou trvanlivost. Datum minimální trvanlivost se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadu den, měsíc a rok. Tímto datem se označují potraviny, které se rychle nekazí a to např. konzervy, nápoje, těstoviny, čokoláda aj. Po ukončení data minimální trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.


Proto je důležité tato data rozlišovat a i potraviny se dají reklamovat. Na to bychom jako spotřebitelé neměli zapomínat.


Dalšími tématy, kterými se budeme věnovat, bude reklamace a nákup dovolených.
 

Vybrané organizace na ochranu spotřebitele:

 • Bezplatná poradna mezi §§ a její pobočky – 7 poboček v příhraničních regionech jižních Čech – poradenství v různých oblastech práva, vč. spotřebitelské problematiky. Kontakty a provozní doba ZDE.
 • Asociace občanských poraden – desítky poraden zapojené do projektu na ochranu spotřebitele v ČR. Více ZDE.
 • d-Test - kompletní servis pro spotřebitele. Více ZDE
 • Sdružení českých spotřebitelů (SČS) - spousta informací a rad od nejdéle působící  spotřebitelské organizace v ČR. Více na www.konzument.cz, ZDE
 • Další kontakty na vybrané spotřebitelské organizace najdete například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ZDE.

Vybrané další instituce, které se zabývají ochranou spotřebitele:

 • Spotřebitelský ombudsman - na kontaktních místech na Živnostenských úřadech nabízí za spolupráce s neziskovými organizacemi pomoc při řešení spotřebitelských práv. Základní informace například na stránkách MPO ČR, ZDE.  Bližší informace ke spotřebitelskému ombudsmanovi v Jihočeském kraji pak ZDE
 • Veřejný ochránce práv (ochrana spotřebitele) - obecně chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Základní informace k ochraně spotřebitele, ZDE.
 • Česká obchodní inspekce - pomáhá řešit mimosoudní spory, řeší hlavně špatně označené zboží, zboží neobsahující návod, bezpečnost zboží, poskytnutí nepravdivých informací o zboží nebo službě... Více ZDE.
 • Finanční arbitr - pomáhá řešit mimosoudní spory, může řešit spory pouze mezi spotřebitelem a institucí, která zprostředkovává platební služby, úvěry, životní pojištění, stavební spoření... Více ZDE.
 • Český telekomunikační úřad - pomáhá řešit mimosoudní spory, řeší spory mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních službách a spotřebiteli, řeší řízení o námitkách proti vyřízení reklamace mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních službách a spotřebiteli. Více ZDE
 • Energetický regulační úřad - pomáhá řešit mimosoudní spory, řeší spory mezi dodavateli elektrické energie a plynu a spotřebitelem, reklamace stížnosti apod. Více ZDE
 • Evropské spotřebitelské centrum ČR - informace o právech spotřebitelů, pomoc ve sporech s podnikateli z jiných zemí EU, více ZDE.

Vybraná legislativa:

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - základní informace o zákonné úpravě včetně textu zákona na stránkách MPO ČR, ZDE.
 • Další právní předpisy z oblasti ochrany spotřebitele, např. ZDE

Další zajímavé odkazy:

 • Informace pro spotřebitele na stránkách MPO ČR, ZDE.
 • Průvodce pro seniory na stránkách konzument.cz, ZDE.
 • Vybrané články ke spotřebitelské problematice z Asociace obrany spotřebitelů, ZDE.
 • Škola spotřebitele - přehledné informace a rady od organizace GLE, o.p.s., ZDE.
 • Přehled publikací k finanční gramotnosti od Generation Europe, ZDE.
Kalendář akcí ICOSu:
Listopad 2019
     1  2  3 
 9 
 16  17 
 22  23  24 
 26  27  29  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz