OCHRANA SPOTŘEBITELE - ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Vybrané organizace na ochranu spotřebitele:

 • Bezplatná poradna mezi §§ a její pobočky – 7 poboček v příhraničních regionech jižních Čech – poradenství v různých oblastech práva, vč. spotřebitelské problematiky. Kontakty a provozní doba ZDE.
 • Asociace občanských poraden – desítky poraden zapojené do projektu na ochranu spotřebitele v ČR. Více ZDE.
 • d-Test - kompletní servis pro spotřebitele. Více ZDE
 • Sdružení českých spotřebitelů (SČS) - spousta informací a rad od nejdéle působící  spotřebitelské organizace v ČR. Více na www.konzument.cz, ZDE
 • Další kontakty na vybrané spotřebitelské organizace najdete například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ZDE.

Vybrané další instituce, které se zabývají ochranou spotřebitele:

 • Spotřebitelský ombudsman - na kontaktních místech na Živnostenských úřadech nabízí za spolupráce s neziskovými organizacemi pomoc při řešení spotřebitelských práv. Základní informace například na stránkách MPO ČR, ZDE.  Bližší informace ke spotřebitelskému ombudsmanovi v Jihočeském kraji pak ZDE
 • Veřejný ochránce práv (ochrana spotřebitele) - obecně chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Základní informace k ochraně spotřebitele, ZDE.
 • Česká obchodní inspekce - pomáhá řešit mimosoudní spory, řeší hlavně špatně označené zboží, zboží neobsahující návod, bezpečnost zboží, poskytnutí nepravdivých informací o zboží nebo službě... Více ZDE.
 • Finanční arbitr - pomáhá řešit mimosoudní spory, může řešit spory pouze mezi spotřebitelem a institucí, která zprostředkovává platební služby, úvěry, životní pojištění, stavební spoření... Více ZDE.
 • Český telekomunikační úřad - pomáhá řešit mimosoudní spory, řeší spory mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních službách a spotřebiteli, řeší řízení o námitkách proti vyřízení reklamace mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních službách a spotřebiteli. Více ZDE
 • Energetický regulační úřad - pomáhá řešit mimosoudní spory, řeší spory mezi dodavateli elektrické energie a plynu a spotřebitelem, reklamace stížnosti apod. Více ZDE
 • Evropské spotřebitelské centrum ČR - informace o právech spotřebitelů, pomoc ve sporech s podnikateli z jiných zemí EU, více ZDE.

Vybraná legislativa:

 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů - základní informace o zákonné úpravě včetně textu zákona na stránkách MPO ČR, ZDE.
 • Další právní předpisy z oblasti ochrany spotřebitele, např. ZDE

Další zajímavé odkazy:

 • Průvodce pro spotřebitele na webu MPO, ZDE
 • Průvodce pro seniory na stránkách konzument.cz, ZDE.
 • Vybrané články ke spotřebitelské problematice z Asociace obrany spotřebitelů, ZDE.
 • Škola spotřebitele - přehledné informace a rady od organizace GLE, o.p.s., ZDE.
 • Přehled publikací k finanční gramotnosti od Generation Europe, ZDE.
Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz