Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Správní právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 11
Strana:    1  2  »  »» 
Dotaz z 27.10.2023 14:05
Dobrý den, dostala jsem pokutu dva tisíce a příkaz že jsem vynna. Urážela jsem městskou policii. Ráda bych se odvolala myslíte že to má smysl.
Odpověď z 31.10.2023 14:31
Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jste obdržela příkaz na místě (tzv. blokovou pokutu) nebo příkaz.
Předpokládám, že jste obdržela příkaz, což je rozhodnutí ve zkráceném řízení. Proti příkazu se nepodává odvolání, ale odpor, a to ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazu (podívejte se na poučení na konci příkazu). Podáním odporu se příkaz zruší a následuje běžné řízení o přestupku.
Pokud jste obdržela příkaz na místě (blokovou pokutu), tak odpor podat nemůžete. Podpisem příkazového bloku jste vyslovila souhlas se zjištěným stavem věci i výší pokuty, a tím se vzdala práva podat odpor. V tomto případě lze provést pouze přezkum z moci úřední. K zahájení přezkumného řízení můžete dát podnět.

Zda má smysl podávat odpor nelze bez znalosti případu posoudit.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 10.03.2023 08:40
Dobrý den,
Jsem důchodce (66). Byly mi zaslány písemné výzvy vymahačskou společností italského provozovatele dálnic Autostrade k údajně neuhrazenému dálničnímu mýtnému. Bez jakéhokoli důkazu/doložení je po mé osobě po třech letech požadována úhrada mýtného, respektive jeho dílčí části. Tohoto jsem se nedopustil, nechápu požadavek už vzhledem k tomu, že opuštění automatické mýtné brány bez úhrady plné částky mýtného za daný úsek není možné. Nelze mou vinu ani prokázat, když toto nenastalo. Zaslal jsem jim své odmítavé stanovisko, které však bylo ignorováno. Jak je možné se bránit? Děkuji za reakci a názor. Můj mail: jsi.jsi@email.cz.
Odpověď z 10.03.2023 13:19
Na Váš dotaz nejsme schopni dostatečným způsobem zodpovědět, poskytujeme základní poradenství v mezích českého právního řádu. V této věci doporučuji obrátit se na některého italského advokáta, pří. Českého advokáta, který se na zahraničí specializuje, protože možné administrativní nebo právní důsledky závisí na vnitrostátním právu země, kde nebyl poplatek zaplacen.

Obecně však k věci uvádím, že neuhrazené mýtné je možné uhradit nejpozději do 15 dnů od projetí nezaplaceného úseku. Po uplynutí lhůty se k dlužné částce připočítávají správní poplatky. Z dotazu nevyplývá, zda je po vás požadováno pouze údajně nezaplacené mýtné, či zda je částka navýšena o zmiňované poplatky.

Pokud uvádíte, že bez zaplacení nelze mýtnou bránu opustit, tak upozorňuji, že k takové situaci dojít může, např. v důsledku poruchy mýtné brány. Ani tato skutečnost Vás nezbavuje povinnosti mýtné dodatečně uhradit.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak jste se bránil, zejména zda jste doložil důkazy potvrzující, že jste zaplatil. Po takové době jistě nelze předpokládat, že byste měl k dispozici lístek, ale v případě platby kartou lze doložit výpis z účtu.

Váš další postup se bude odvíjet i od postupu vymahatele. Nerozumím zcela, co je míněno tím, že Vaše vysvětlení bylo ignorováno. Pokud to znamená, že se vymahatel již neozval, tak je možné, že Vaše námitky akceptoval a věcí již není třeba se dále zabývat.

Závěrem přikládám odkaz na stránky, kde se shodným problémem zabývají.

https://www.30kmh.cz/index.php?PHPSESSID=1pbqhkv8s202h8tcuiuoan5cas&topic=12208.15

https://www.rehurek.cz/centrum/qa-italie-2021.htmlZa Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská.
Dotaz z 23.02.2021 09:44
Dobrý den, náš problémový soused si nechal firmou nainstalovat kamery kolem celého domu. Udělal to po té, co on sám jeho sousedovi zničil stromy, které lehce zasahovaly nad jeho plot, což řešila i policie a nejen to. Zřejmě se bál odvety. Kamery má nastavené na naše okna i vjezd, zabírají i bazén našeho souseda, okna pokoje jeho dcery, prostě neustále vidí, co my všichni zrovna děláme. Synovi souseda přes plot nadával, že ho viděl, jak mu koukal do oken (popsáno mou verzí, jeho použít nemohu), což svědčí o tom, že nás kamerami sleduje . Prosím jen o radu, kam se obrátit, sním se mluvit nedá. At si je tam nechá, jde mi jen o to, aby nesnímal naše soukromí, jestli musí mít povolení, nevím jaký model má, jestli má i noční vidění a třeba i záznam Děkuji
Odpověď z 23.02.2021 16:10
Dobrý den,

k používání kamery snímající jiné osoby musí mít Váš soused vážný důvod a to především ochranu vlastního majetku či osob pohybujících se v prostoru jeho nemovitostí. Kamerou přitom může snímat vlastní nemovitost a přiměřeně také její hranici, např. okrajové části okolních přilehlých zahrad, polí či veřejných komunikací (tedy místo, odkud vyhází útok na chráněné zájmy). Pořizování záznamů mimo vlastní soukromý pozemek, resp. na jeho hranici, by se mělo dít pouze v závažných případech a v minimální nezbytné míře, zcela jistě bez rozsáhlých záznamů veřejných komunikací či záběru okolních domů (zvláště oken obydlí, vstupů do domů, bazénů apod.).

Používá-li Váš soused kameru nevhodně, v rozporu s výše uvedenými pravidly, dopouští se přestupku proti občanskému soužití podle zákona o některých přestupcích č. 251/2016. Nepatřičné jednání souseda je proto třeba oznámit příslušné obci a mělo by být projednáno tzv. komisí k projednání přestupků.

Chcete-li dosáhnout rychlé změny chování souseda, příp. okamžitého odstranění kamery, obraťte se s návrhem požadovaného opatření na soud, pokud se sousedem nelze dohodnout.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 29.03.2010 18:52
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Bydlíme s mým manželem, který je cizí státní příslušnosti, v panelákovém bytě. Jednou při návratu domů nás soused, který bylí v přízemí slovně napadl. Bezdůvodně nás osočil ze strhnutí papíru, na kterém byla výzva o zákazu kouření na chodbě a před vchodem. Urážel nás a vyhrožoval manželovi fyzickým násilím. Tuto skutečnost jsme následující den ohlásili na policii, následně se sousedem proběhlo přestupkové řízení, kde v náš prospěch vypovídala svědkyně, která vše pozorovala dveřním kukátkem vedlejšího bytu. O výsledku přestupkového řízení jsme nebyli informováni. Mám na tuto informaci nárok? Jelikož zřejmě nebyl s výrokem komise spokojen, reagoval na to tak, že ještě v den konání přestupkového řízení na nás podal trestní oznámení, týkající se poškozování cizí věci a omezení domovní svobody. Na policii uvedl, že jsme ho v den konfliktu fyzicky napadli a měli způsobit škodu na jeho vstupních dveřích tím, že jsme ve chvíli, kdy chtěl zavřít dveře vložili nohu mezi dveře a prah. Pak jsme měli na dveře bouchat a tlačit do nich (tak podle něj vznikla prasklina na jeho dveřích). Samozřejmě se toto obvinění nezakládá na pravdě. Soused pro toto své tvrzení nemá žádné svědky, jenom skutečnost, že na jeho dveřích je opravdu prasklina, která tam mohla vzniknout kdykoli. Policie toto nepravdivé obvinění vyšetřuje. Můžete nám poradit, jak se máme proti tomuto nespravedlivému obvinění bez přímých důkazů a svědků bránit?(jediný svědek vypovídal v náš prospěch) Tímto nepravdivým obviněním se soused bránil už u přestupkové komise. Může státní zástupce na základě výše uvedených skutečností tento případ předat k soudnímu projednání? Jelikož s manželem musíme odcestovat do zahraničí a do ČR se vrátíme až koncem roku, po tuto dobu nemohu vyzvedávat doporučenou poštu. Proběhne soud nebo přestupkové řízení v naší nepřítomnosti? V případě, že přece jen proběhne soudní řízení, bude naši stranu v naší nepřítomnosti někdo zastupovat? Jak nebo čím mám prokázat, že jsem v zahraničí (jedná se o zemi EU)?
Děkuji moc za Vaši odpověď!
Odpověď z 08.04.2010 11:46
Dobrý den,
Obracím se na Vás v souvislosti s vaším dotazem. Ptáte se, zda máte nárok vědět o výsledku přestupkového řízení. Z Vašeho dotazu jasně nevyplývá, zda situaci řešil obecní úřad nebo Policie ČR. Domnívám se, že podnět řešil místně příslušný obecní úřad. Jak uvádí Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, pokud chcete o být o výsledcích přestupkového řízení seznámená je nutné o to požádat písemně či ústně v průběhu 30 dnů ode dne, kdy byl podnět správnímu úřadu doručen.
Druhý dotaz se týká nespravedlivého obvinění bez přímých důkazů a svědků a jak se proti tomu bránit. Trestní oznámení, které na Vás podal Váš soused, je trestným činem dle paragrafu 228 z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění. Státní zástupce předá obžalobu k soudu. Od soudu dostanete oznámení o návrhu obžaloby a dále předvolání. Tyto dokumenty Vám budou doručeny na adresu, kterou jste uvedla. Je důležité obeznámit policii s novou kontaktní adresou. Při jednání před soudem doporučuji vysvětlit celou situaci tak, jak jste pospala v dotazu. Soud, pokud nemá hmatatelné důkazy prokazující Vaší vinu, nemůže vznést obvinění. Na Vaši otázku, zda proběhne soud nebo přestupkové řízení ve Vaší nepřítomnosti, Vám sděluji, že přestupkové řízení i soud může proběhnout bez Vaší přítomnosti, ale předejte tomu, pokud uvedete polici správnou kontaktní adresu a písemnosti si budete vyzvedávat.
Přeji Vám štěstí při řešení Vaší situace.
odpověděla Pavla Varechová
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 15.02.2010 19:36
Text Vašeho dotazu dobry den mam dotaz asi před 4roky mi spravni uřad socialniho zabespečeni nařidil navraceni socialnich davek ktere jsem s rodinou pobiral dva roky. častka 167500kč tuto častku splacim stale 2000kč měsične.žadal jsem o obnovu řizeni ale marně.mam jěště nějakou možnost na znovu projednani po takove době je možne podat žalobu nebo stižnost na spravni organ.děkuji moc za odpověd
Odpověď z 22.02.2010 12:58
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 12.01.2010 22:06
Text Vašeho dotazu DOBRÝ DEN,V ZÁŘI JSEM BYL NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NAPADENÝ,RODIČEM A DĚDOU JEDNOHO KLUKA,NA ŠKOLE DĚLÁM JAKO ZODPOVĚDNÝ ZA CHOD ML.FOTBALISTU.TEN PŘIPAD ZAPSALA POLICIE KTERÁ TO DALA NA VYŠETŘOVÁNÍ JAKO PŘESTUPEK NA NARODNÍ VÝBOR A PANÍ TO VYŠETŘOVALA,NAVRHLA SMÍR A JÁ UVEDL ŽE JAKOŽTO NAVRHOVATEL JSEM SOUHLASIL A PŘIPAD BYL UZAVŘEN,ŽÁDAL JSEM O ZÁPIS Z VYŠETŘOVÁNÍ ALE NEMÁM PRÝ PRÁVO A NEDÁVA SE TO.JÁ TO ŽÁDAL Z DŮVODU ŽE NĚKTEŘÍ SE PTAJÍ JAK TO DOPADLO A TI CO MĚ NAPADLI ŽE JE POMLOUVÁM.MÁM PRÁVO CHTÍT ZÁPIS O VYŠETŘOVÁNÍ.DĚKUJÍ ZA ODPOVĚD,ZODPOVĚDNÁ PANÍ MI ZDĚLILA ŽE BYCH MOHL TOTO ZNEUŽIT PROSÍM O ODPOVĚD NA EMAIL SALLYMIREK@SEZNAM.CZ
Odpověď z 18.01.2010 10:43
Dobrý den, vážený pane,
ptáte se, zda máte právo požadovat zápis z vyšetřování. Nejprve bych ráda ujasnila některé pojmy. Vyšetřování bylo vedeno Policií a tudíž pokud si přejete získat nějaké informace z vyšetřování, měl byste požádat Policii o možnost nahlédnutí do Vašeho spisu. Policie celou situaci zhodnotila jako přestupek nikoli jako trestný čin a věc proto postoupila Městskému úřadu, předpokládám Správnímu odboru. Správní odbor většinou vyslechne účastníky řízení a rozhodne o trestu, popřípadě jako ve Vašem případě dojde ke smíru. Vy jako účastník řízení máte právo nahlédnout do spisu na Správním odboru, vypsat si některé údaje či informace či požádat pracovníky odboru o možnost pořízení kopie. Pokud by Vám tedy zodpovědná paní nechtěla umožnit přístup k Vašemu spisu, máte možnost podat na ni stížnost u jejího nadřízeného.
Doufám, že jsem vše vysvětlila jasně a dostatečně a přeji Vám mnoho úspěchů v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 14.10.2009 20:46
Dobrý den, ráda bych učinila dotaz za moji mamku.
Dnem 30.7 ji končila podpůrčí doba nemocenské (1rok). V tento den vyplnila žádost o prodložení nemocenské po uplynutí podpůrčí doby a podala ji na příslušném úřadě. Současně navštívila lékaře a požádala o prodloužení pracovní neschopnosti. Lékař (zástup) ukončil neschopnost ke dni 29.7. Dne 31.7 podala výpověď v zaměstnání ze zdravotních důvodů, protože nebyla schopná práci vykonávat.Od 1.8 je vedená na úřadu práce. Dne 6.8. žádala o částečný invalidní důchod - nebyl uznán. Od 12.8 do 2.9 na své vlastní náklady se léčila v rehabilitační klinice. S lékařkou se současně řešil i jiný zdravotní problém, kvůli kterému v blízké době podstoupí mamka operaci. Není proto možné žádat o práci na pracovním úřadě. Obdržela od PSSZ zamítavé rozhodnutí o prodloužení podpůrčí doby. Jaké má nyní možnosti aby nezůstala bez prostředků, když vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ji nikdo nezaměstná. Zvažujeme odvolání ale nevím jaké máme šance. Děkuji za odpověď L.H.
Odpověď z 19.10.2009 15:20
Dobrý den,
Omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.

Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Dotaz z 06.02.2009 14:23
Text Vašeho dotazu Zdravím a děkuji za odpoved na dotaz ze 4.2.2007 v16.57 hod.Od roku 1995 mam jen samé peroblémy,kdy se mi stal úraz na pravé ruce,amputace palec ukazovák,prostředník,zůstal mi jen malíček a prsteník a jsem od narození pravák.zdr.komise m i přiznala plný důchod na jeden rok pak mi dali čéstečný až do dnešní doby a napsali,že již nemusím ke komisi vůbec,což nechápu,jelikož se dlouhodobě léčím s vys.krev.tlakem a honba za prací,kterou nemohu sehnat mi zdraví nepřidá.Múj praktický lékař mi nechtěl napsat ani potvrzení poté.co jsem si práci sehnala ale hroznou pro mou ruku,že mohu pracovat na méně hodin.Nemohu ani všecko napsat,bylo by to na týden.Tu kartu,kterou si chci vyžádat je má invalidní a na CSSZ mi ji nechtějí vydat v loni,když jsem ji vyžadovala se najednou ztratila.Ydé se mi tedy divné,když jste mi napsali,že si ji mohu vyžédat u svého praktického lékaře.Prosí Vás tedy moc ještě jednou o odpověd´.Moc Vám děkuji i za Váš čas a jsem s pozdravem Marie
Odpověď z 09.09.2009 14:59
Vážená Marie,
pokud vám OSSZ sdělila, že ztratili vaši zdravotní kartu, musíte tuto situaci řešit s ředitelem OSSZ. Je mi divné že vaši situaci také neřeší váš ošetřující lékař, protože i jemu musí dokumentace chybět. Další možnost je oslovit vaši zdravotní pojišťovnu, aby vám sdělili jaké mají dokumenty ohledně vaší zdravotní karty. Oni budou mít spíše výpisi léčení či zákroků, ale toto je jediné co mě napadá jak vaši situaci řešit.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 05.02.2009 11:41

má počet dětí vliv na výši přiznání částky plného invalidního
důchoduText Vašeho dotazu
Odpověď z 09.09.2009 15:00
Vážený-á, počet dětí nemá vliv na výši invalidního důchodu. Podmínky pro nárok a výši ID najdete v zákoně č. 155/1995 Sb. §38-40.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 15.12.2008 20:39
dobrý den, prosím můžete mi poradit jak správně sepsat odvolání proti rozhodnutí dávky na péči o osobu blízkou , nikdy jsem to nevypisovala, poradíte mi s tím děkuji
Odpověď z 09.09.2009 15:34
Vážená paní,
důležité je aby v odvolání bylo:
jednací číslo, kdy jste dané rozhodnutí o odejmutí dávky dostala, kdo vám je vydal a v jaké věci a konkrétně vyplané proč s rozohdnutím nesouhlasíte a v čem spatřujete potřebnost daného příspěvku na péči. Toto vše adresovat na požadovanou adresu, kterou máte v rozhodnutí a nesmíte propásnout lhůtu, kterou máte ale také v rozohdnutí napsanou.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    1  2  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Listopad 2023
   3  4  5 
 6  10  11  12 
 17  18  19 
 24  25  26 
 27    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz