Ochrana spotřebitele - základní info a zajímavé odkazy


Jednou z oblastí, které se dlouhodobě Bezplatná poradna mezi paragrafy věnuje je ochrana spotřebitele. Každý rok má poradna s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR část provozních hodin vyhrazenu právě pro tuto agendu.
V této sekci stránek najdete přehled základních informací a odkazů k dané problematice. Více o projektu Bezplatné spotřebitelské poradenství vč. otevíracích hodin poraden najdete například zde.

Spotřebitelská problematika

Spotřebitel je (dle občanského zákoníku) každý, kdo nad rámec svého podnikání a výkonu svého povolání uzavře smlouvu s podnikatelem v jakémkoli odvětví. V bezplatné poradně se setkáváme s mnoha problémy, do nichž se spotřebitel dostává. Nejčastěji řešíme problémy, jako jsou reklamace, odstoupení od spotřebitelské smlouvy či prodeje v domácnosti.

Jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, kteří se mnohdy zbytečně dostávají do problémů, jsou starší občané, kteří podlehnou podomním prodejcům, změní (nevýhodně) dodavatele služeb, problémy se ale nevyhýbají v podstatě žádné cílové skupině. I proto pro širší veřejnost i žáky a studenty pořádáme v regionech působnosti pravidelně informačně – vzdělávací akce zaměřené na novinky v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti (více např. ZDE).

V této sekci zveřejňujeme vybrané základní informace k dané problematice, případné novinky či upozornění a odkazy na další potřebné informace či instituce.

rok 2023

Přestože řada obcí  podomní prodej na svém území zakázala, s nekalými praktikami prodejců se poradna setkává stále. Nekalé praktiky některých prodejců dopadají na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel jako jsou senioři a proto si poradna připravila souhrn pravidel proti nekalým praktikám v oblasti energetice podle Energetického regulačního úřadu.

Dne 21.06.2023 vláda schválila novelu energetického zákona umožňující vznik energetických společenství a sdílení vyrobené elektřiny.Bližší informace naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-novelu--ktera-umozni-zakladat-energeticka-spolecenstvi-a-sdileni-vyrobene-elektriny--275055/

Od počátku roku 2023 přinesla novela občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele řadu novinek

v oblasti uzavírání smluv po telefonu slevových akcí nebo zveřejňování uživatelských recenzí. Díky novele zákona o ochraně spotřebitele účinné od 06.01.2023 získali spotřebitelé větší ochranu svých práv. Bližší informace ke stažení zde.

2022

Bezplatné poradny mají i v roce 2021 část hodin vyhrazených pro občany, kteří potřebují poradit v oblasti spotřebitelství

I v roce 2022 funguje poradna s vyhrazenými hodinami pro spotřebitelskou tematiku (reklamace, odstoupení od smlouvy, nekalé praktiky prodejců,....), a to stejně na pobočkách v sedmi městech několika příhraničních regionů Jihočeského kraje - více ZDE.

Jako doplněk našich poradenských služeb funguje také webová poradna zaměřená na i spotřebitelskou problematiku. Více ZDE.
10.1.2022

rok 2021

Bezplatné poradny mají i v roce 2021 část hodin vyhrazených pro občany, kteří potřebují poradit v oblasti spotřebitelství

I v roce 2021 funguje poradna s vyhrazenými hodinami pro spotřebitelskou tematiku (reklamace, odstoupení od smlouvy, nekalé praktiky prodejců,....), a to stejně na pobočkách v sedmi městech několika příhraničních regionů Jihočeského kraje (více ZDE).

Jako doplněk našich poradenských služeb funguje také webová poradna zaměřená na primárně spotřebitelskou problematiku, ale i finanční gramotnost. Více ZDE.
15.1.2021

Bezplatná poradna se stále setkává s nekalými praktikami podomních prodejců

Více informací v přiložené tiskové zprávě.

19.3.2021

Besedy s pracovníky poraden

Řada tradičních besed s pracovníky poraden na témata spotřebitelská a finanční proběhne i letos, v souvislosti s epidemií koronaviru však až v druhé polovině roku. Přes léto pro vás  přichystáme několik setkání, která se uskuteční Prachaticích, Větřní a Českém Krumlově. Pozvánky zveřejníme v září 2021.

Pozvánky na akce najdete v sekci Informačně vzdělávací aktivity poradny. Srdečně zveme.

4.5.2021 

Průvodce pro spotřebitele

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo nový informační systém, který poskytne radu při řešení spotřebitelského systému, poskytne kontakty na příslušné organizace či instituce.
Obsahuje informace o systémech, které se zabývají nebezpečnými výrobky, poradí jak postupovat v různých spotřebitelských životních situacích.

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE NA WEBU MPO


1.7.2021 

 

Vyšlo další vydání Zpravodaje Krumlov - na straně 4 i k tématu spotřebitelství, tentokrát o distančních smlouvách

20.9.2021

 

Šance pro dlužníky - milostivé léto

Více info v aktualitách poradny.

11.10.2021

Evaluace projektu Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2021

Koncem roku jsme dokončili Evaluaci projektu Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2021. Vedle statistických údajů zde najdete i několik příkladů z praxe poraden.  

30.12.2021

rok 2020

Bezplatné poradny mají i v roce 2020 část hodin vyhrazených pro občany, kteří potřebují poradit v oblasti spotřebitelství

I v roce 2020 funguje poradna s vyhrazenými hodinami pro spotřebitelskou tematiku (reklamace, odstoupení od smlouvy, nekalé praktiky prodejců,....), a to stejně jako minulý rok na pobočkách v osmi městech několika příhraničních regionů Jihočeského kraje (více ZDE).

Jako doplněk našich poradenských služeb funguje také webová poradna zaměřená na primárně spotřebitelskou problematiku, ale i finanční gramotnost. Více ZDE.
10.1.2020

Besedy s pracovníky poraden

Řada tradičních besed s pracovníky poraden na témata spotřebitelská a finanční musela být v souvislosti s epidemií koronaviru letos rušena. Přes léto jsme pro vás ale přichystali několik setkání, která se uskuteční Prachaticích, Větřní a Českém Krumlově. První z nich již 10. září 2020 v Prachaticích.

Pozvánky na akce najdete v sekci Informačně vzdělávací aktivity poradny. Srdečně zveme.

28.8.2020 

Podomní prodej
Podomní prodej představuje prodej zboží či poskytování služeb ve formě podomního někdy pouličního prodeje, uskutečňujícího se mimo obchodní prostory podnikatele a na základě vůle podnikatele. Jedná se o legitimní způsob prodeje, přičemž velmi často dochází k nedodržení zákonem stanovených požadavků. Nejčastěji dochází ze strany prodejce k neposkytnutí dostatečného množství informací o nabízeních službách a jejích podmínkách. Některá města mají vyhláškou zakázána podomní prodej, čímž by se měl tento prodej omezit, ale přes to se často objevují případy podepsaných a nevýhodných spotřebitelských smluv. Nejčastěji se podomním prodejem mění  dodavatelské smlouvy na dodávky energií či pojistné smlouvy.

Další vydání periodoka Zpravodaj, který vydává provozovatel Bezplatné poradny ICOS Český Krumlov se věnuje i problematice podomního prodeje. Text najdete na straně 5 zpravodaje. Níže v souboru je pak info doplněné o další informace.  

Energetický regulační úřad spotřebitelům poskytuje ochranu na energetickém trhu, kdy pomáhá řešit problémy týkající se sporů tzv. podomního prodeje elektřiny a plynu, problematiky nepřehledných a obsahově nejasných smluv, smluv uzavřených mimo prostory obvyklé podnikání, odstoupením od takovýchto smluv, obchodních podmínek či vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu. Spotřebitel může požádat ERÚ o radu, zprostředkování dohody či svojí situaci řešit formou mimosoudního řešení sporu. V případě potřeby se můžete na Energetický regulační úřad obrátit korespondenčně na adresu: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, elektronicky na E-mail: podatelna@eru.cz, telefonicky na Tel. 564 578 666 či osobně v sídle ERÚ.

Reklamace v době nouzového stavu
Současná krizová opatření související s šířením onemocnění COVID-19 problematiku uplatňování a vyřizování reklamací neupravují. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. U reklamace v době nouzového stavu je důležité, aby účastníci smluvního vztahu jednali s ohledem na svůj zdravotní stav. Dále je žádoucí u reklamace postupovat vždy ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k současné situaci, která může způsobit uzavření provozu prodejce. U prodejce lze reklamovat zboží, u kterého vyprší dvouletá lhůta na uplatnění práv z vadného plnění či se jedná o zboží nezbytně potřebné pro spotřebitele. V obou případech by měl spotřebitel kontaktovat prodejce telefonicky či e-mailem a domluvit si s ním, jak zboží k reklamaci předá, zda prostřednictvím zásilkové služby či České pošty. Jestliže prodejce nereaguje na telefonáty ani e-mail, je nutné odeslat na sídlo prodávajícího písemnou reklamaci společně s reklamovaným zbožím.

V době nouzového stavu se můžete obracet na naše poradny i v rámci spotřebitelské problematiky.

Od 18.3. jsou naše pobočky pro osobní konzultace uzavřené, ale každý pracovní den se na naše pobočky můžete obrátit telefonicky v době od 8.00-16.00 na telefonním čísle 774 110 124. I v této době budeme zodpovídat dotazy ohledně spotřebitelských dotazů. Může se jednat například o problémy s cestovními kancelářemi, odstoupení od smlouvy při nákupech na internetu nebo sporů při reklamaci zboží. Obrátit se na nás můžete samozřejmě i prostřednictvím e-mailu či webové poradny na těchto stránkách. V případě nezbytného osobního setkání je i toto možné ale pouze po individuální domluvě a při dodržení hygienických opatřeních.  
20.3.2020

Storno dovolené.
V současné době se na naše poradny nejčastěji obracejí klienti, kteří potřebují řešit možné storno své letní dovolené. Pokud jste již s cestovní kanceláří začali jednat a bojíte se, že s vámi nebude CK jednat právně, doporučujeme sledovat stránky České obchodní inspekce nebo Ministerstva místního rozvoje. Tam najdete aktualizovaná stanoviska, která vám pomohou při řešení storno poplatků vaší dovolené.
https://mmr.cz/getmedia/d1fbd36b-ac74-4053-91b3-70d94536a25f/prava-zajezdy-covid-19_aktualizace_03062020.aspx
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/vsechna-opatreni-a-pomoc-mmr-pri-pandemii-covid-19/cestovani-v-dobe-koronaviru

20.4.2020

Stále častěji se na nás obracejí klienti s dotazy na vouchery svých zrušených dovolených. MMR ČR vydalo stanovisko, podle kterého by se měly chovat všechny cestovní kanceláře: „U zájezdů s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 může zákazník požádat cestovní kancelář o vrácení zaplaceného odstupného formou poukazu".
Žádost musí zákazník podat do 3 měsíců od zániku původní smlouvy o zájezdu (tj. do 3 měsíců od odstoupení od smlouvy). Cestovní kancelář nemusí touto formou vrátit celé odstupné, musí však vrátit minimálně 10 % z něj. Poukaz je platný 12 měsíců.“ Žádost musí, ale podat kupující, CK nemusí být v tomto bodu aktivní. Pokud kupující neučiní své podání včas, nemusí na voucher CK reagovat. Vzor odstoupení od zájezdu bez uvedeného zájezdu se zaplacením odstupného (využití voucheru) naleznete zde:
https://www.mmr.cz/cs/caste-dotazy/nouzovy-stav-v-cr-caste-dotazy-k-zakoupenym-zajez/kdy-lze-pozadat-o-vraceni-casti-odstupneho-formou

21.4. 2020

11. 5. 2020 - Pobočky poraden se znovuotevírají i pro osobní setkávání s klienty
Od dnešního dne se můžete opět osobně obracet na naši poradnu se spotřebitelskými problémy. Během nouzového stavu jsme nejčastěji řešili storno poplatky dovolených, jednání cestovních kanceláří, odstoupení od spotřebitelských smluv, které byly uzavřeny před nouzovým stavem a reklamace, které byly započaté v rámci nouzového stavu a nebyly ukončené. Vláda svými aktualizovanými nařízeními dala najevo, jak je ochrana spotřebitele důležitá. Dovolené, které mohou být uskutečněny po ukončení nouzového stavu, řeší i stanoviska Ministerstva místního rozvoje a České obchodní inspekce. Ty můžete najít na jejich internetových stránkách. Tato stanoviska jsou často aktualizována a doplňována.
Pokud se budete chtít obrátit na jiné spotřebitelské poradny (bližší vašeho bydliště) najdete je např. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/

11.5. 2020

Bezplatná poradna mezi §§ upozorňuje na obezřetnost při nákupu on-line
Před nákupen zboží v e-shopech si vždy prověřte důvěryhodnost obchodníka. Prověřte si, jakou zkušenost měli s e-shopem jiní uživatelé, na stránkách si najděte provozovatele obchodu a pokud je to možné, podívejte se do obchodního rejstříku příslušného státu.
Na webových stránkách e-shopu musíte mít přehled o totožnosti daného prodejce, o vlastnostech zboží případně služby, ceny zboží, včetně daní a případných nákladech na dopravu a právu na odstoupení od smlouvy a způsobu uplatnění reklamace.
Česká obchodní inspekce (dále ČOI) informuje ve své tiskové zprávě za rok 2018 o opakujících se nedostatcích v e-shopech. Jedná se to, že prodejci neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, možnosti zboří reklamovat nebo používají klamavé obchodní praktiky. ČOI uložila v roce 2018 za nedostatky, které měli e-shopové obchody celkem 1031 pokut v hodnotě 8 563 000 Kč.
Zdroj
https://evropskyspotrebitel.cz/nakupy-online/caste-otazky-nakup-na-internetu/
https://www.coi.cz/kontroly-v-e-shopech-prokazaly-opakujici-se-nedostatky/

20.8.2020

 

rok 2019

Bezplatné poradny mají i v roce 2019 část hodin vyhrazené pro spotřebitelskou tematiku

I v roce 2019 funguje poradna s vyhrazenými hodinami pro spotřebitelskou tematiku, a to stejně jako minulý rok na 8 pobočkách v osmi městech několika příhraničních regionů Jihočeského kraje (více ZDE).

Jako doplněk našich poradenských služeb funguje také webová poradna zaměřená na primárně spotřebitelskou problematiku, ale i finanční gramotnost. Více ZDE.

10.1.2019

Další spotřebitelské poradny v ČR

Na webu Ministerstva průmyslu a obchodu je zveřejněn aktualizovaný seznam dalších spotřebitelských poraden v ČR k 31.7.2019. Více zde

20.8.2019

Poradna pro vás připravuje řadu besed

Každoročně Bezplatná poradna mezi paragrafy pořádá řadu besed s pracovníky bezplatných poraden.

Akce jsou zaměřeny na příklady z praxe poraden, zodpovídání dotazů účastníků, témata mohou být uzpůsobena požadavků a přání, součástí akcí je samozřejmě možnost následných individuálních řešení problémů,…

Besedy a info akce jsou ve spolupráci s obcemi zaměřeny jednak na zájemce z řad veřejnosti, jsou pořádány i ve školách a poradna zajišťuje akce i v psychiatrické léčebně Červený Dvůr.

V Českém Krumlově, Prachaticích i dalších městech příhraničních regionů jižních Čech.

Pozvánky na akce najdete vždy ZDE.

1.5.2019

 

Nenechte se oklamat - Věčný kalendář spotřebitele v aktualizované podobě

Na sklonku roku 2017 vydal ICOS Český Krumlov a jeho partnerská organizace KreBul kalendář "Nenechte se oklamat". Veškerý náklad kalendáře zaměřený na spotřebitelské informace však byl prakticky ihned rozebrán. Koncem roku 2019 jsme tak celý kalendář vydali v trochu aktualizované podobě znovu v nákladů 1000 ks. V tištěné podobě je kalendář zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s. a jeho Bezplatné poradny mezi paragrafy.  


 20.12.2019

 

Zákon o spotřebitelském úvěru

Od 1. prosince 2016 vstoupil v účinnost nový zákon 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ten přináší řadu změn. Spotřebitelé mají zakotvenou v právním řádu větší ochranu než tomu bylo v minulých letech. Základní souhrn změn uvádíme dále (najdete jej také například v článku zde). Úvěr musí být nyní napsaný takovou formou, aby mu spotřebitel porozuměl, zájemce o úvěr musí být “proklepnut” než vůbec může požádat o finance. Klienti získají zákonem pevně stanovenou lhůtu na rozmyšlenou. Mění se například i podmínky v případě předčasného splacení hypotéky či mimořádných vkladů. Zákon přináší také například zvýšenou ochranu spotřebitelů nakupujících na internetu (v podobě mimosoudního řešení sporů).

Vybrané aspekty změn:

§  Poskytovatel jakéhokoliv spotřebitelského úvěru je nově ze zákona povinen provést detailní posouzení finanční situace klienta, včetně výše příjmů a výdajů klienta, informací o tom, jak splácí či splácel dosavadní dluhy, atd.

§  Klient nově získává informace o celkové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře, takže bude moci nabídky konkurenčních subjektů/bank mezi sebou snadno porovnat. Klient tak přímo uvidí, kolik peněz ve skutečnosti bance za úvěr zaplatí. Jakmile klient obdrží od banky nabídku, má 14 denní dobu na rozmyšlenou, během které ji banka nemůže měnit ani odvolat.

§  Zákon zavádí i výrazné změny v oblasti předčasného splacení či mimořádných splátek u hypotečního úvěru. Pro nově uzavřené hypoteční úvěry a hypoteční úvěry, u kterých po 1. 12. 2016 vyprší tzv. fixace, bude možné bez jakýchkoliv poplatků každý rok splatit až 25 % hypotečního úvěru. Tuto mimořádnou splátku bude možné zaplatit v měsíci před výročím smlouvy.

 

Novela insolvenčního zákona

Bohužel někteří spotřebitelé se dostávají do velice obtížné situace, kdy nejsou schopni dostát svým závazkům. K 1.7. 2017 začala platit novela insolvenšního zákona (tzv. Osobní bankrot), tzv. oddlužovací služby již nemohou lidem nabízet nejrůznější pochybní zprostředkovatelé. V polovině roku 2019 pak vstoupila v platnost další novela.

Bezplatná právní poradna mezi paragrafy patří mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR akreditované subjekty, které mají oprávnění podávat za klienty návrhy na povolení oddlužení.

V případě, kdy potřebujete poradit, neváhejte se obrátit na některou z našich poboček (kontakty a provozní doby najdete například zde). Více informací můžete najít například v článku zde.

10.7.2017, aktualizace 20.8.2019

Rodinný rozpočet je jednoduchým nástrojem, jak mít finance pod kontrolou

Výše uvedený Kalendář se v jednotlivých měsícíh věnuje různým spotřebitelským tématům. Jeden měsíc je v této souvislosti ale věnován i rodinnému rozpočtu. Ten by si měl hlídat, mapovat každý, bez ohledu na výši příjmu. Zde ke stažení nabízíme jednoduchého pomocníka v podobě excelovské tabulky. Jesltiže by vám nevyhovoval tento pomocník, v naší brožuře "Průvodce obtížnými situacemi v rodině" pak najdete odkaz na on-line kalkulačku domácího či rodinného rozpočtu.

 

červenec 2017

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Od letošního roku platí novela zákona o ochraně spotřebitele. Novela přináší spotřebitelům možnost jednoduššího řešení jejich sporů mimosoudní cestou. Česká republika rozdělila řešení spotřebitelských sporů na více institucí. Jde o Českou obchodní inspekci, Finančního arbitra, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Níže jsou vybrány nejdůležitější oblasti, které dotyčné instituce řeší.

§  Česká obchodní inspekce - řeší hlavně špatně označené zboží, zboží neobsahující návod, bezpečnost zboží, poskytnutí nepravdivých informací o zboží nebo službě... Více ZDE.

§  Finanční arbitr - pomáhá řešit spory mimosoudně, může řešit spory pouze mezi spotřebitelem a institucí, která zprostředkovává platební služby, úvěry, životní pojištění, stavební spoření... Více ZDE.

§  Český telekomunikační úřad - řeší spory mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních skužbách a spotřebiteli, řeší řízení o námitkách proti vyřízení reklamace mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních skužbách a spotřebiteli. Více ZDE

§  Energetický regulační úřad - řeší spory mezi dodavateli elektrické energie a plynu a spotřebitelem, reklamace stížnosti apod. Více ZDE

Upozornění: postupujte tak, aby výše uvedené instituce mohly konat. Níže vám z praxe nastiňujeme pár základních bodů, které by měly vést ke zdárné možnosti řešení situace:
1) přečtu si pečlivě všeobecné podmínky a zjistím, jakým způsobem postupovat při řešení sporu,
2) zkontaktuji dodavatele služeb či zboží a věc reklamuji nebo odstoupím od smlouvy, pokud to jde,
3) vyčkám dobu, která je uvedená ve všeobecných podmínkách a pokud podnikatel nezareaguje, obrátím se na relevantní instituce,
4) zjistím si, jaká z  výše uvedených institucí řeší můj problém a zkontaktuji ji, většina výše uvedených institucí má své pobočky v jednotlivých krajích,
5) připravím veškeré písemné dokumenty k případu, nejlépe s fotodokumentací a případně svědky,
6) vše aktivně řeším, v případě potřeby se obrátím co nejdříve na některou z poboček poradny, rádi vám poradíme

červen 2017

Upozornění poradny: Podomní prodej – na první podhled nízká cena nemusí být výhodná

V poradně se nezřídka setkáváme se staršími klienty, kteří využijí nabídku podomních prodejců a změní dodavatele služeb (elektřiny, plynu apod.). Na první pohled nízká cena však nemusí být vždy však výhodná. V některých obcích již platí vyhláška o zákazu podomního prodeje, nicméně s fenoménem podomního prodeje se zejména v oblasti změny dodavatele elektřiny a plynu setkáváme v poradně poměrně často.

Lidé si smlouvu podrobně prostudují až po podpisu a zjistí, že není až tak výhodná, jak to původně vypadalo a smlouva obsahuje nečekané změny. V případě problému, upozorňujeme, že čím dříve se klient na poradnu obrátí, tím je řešení jednoduší. V případě změn dodavatele energie lze odstoupit až do 15. dne po zahájení odběru.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontakty a provozní doby našich poboček ZDE.

 

Zajímavosti z legislativy v roce 2019

Bezplatné spotřebitelské poradenství

Česká republika je součástí evropského jednotného trhu již 15 let, ale s nejasnými nebo různorodými pravidly pro spotřebitele se samozřejmě stále setkáváme. Jedním z nejčastěji skloňovaných slov jsou roaming a geoblocking. Již od 15.6. 2017 můžeme volat z mobilu nebo surfovat na internetu v zahraničí v rámci EU, nebo v zemi, v níž žijeme a nepocítíte žádný rozdíl v cenách. Využíváte tedy roaming za domácích podmínek. Již se vám tedy nemůže stát, že by vám operátor zpoplatnil roaming v zahraničí. Od 3.12. 2018 je zakázán geoblocking - neboli zeměpisné blokování spotřebitele z jiné země, než je země podnikatele. Češi se tak například už vždy dostanou na e-shop určený zákazníkům v jiné zemi EU, aniž by byli automaticky přesměrováni na verzi webu určenou pouze pro český trh. Účelem směrnice je zamezit neoprávněnému zeměpisnému blokování a dalším formám diskriminace spotřebitele, která je přímo či nepřímo založena na státní příslušnosti nebo místě bydliště zákazníků.

20.2.2019

Senioři, dospělí i děti - problémy spotřebitelů se nevyhýbají žádné skupině obyvatel

V praxi v oblasti spotřebitelství se setkáváme z nejrůznějšími problémy, na poradny se obrací jak mladší, tak starší lidé (spotřebitelé). Cirka 1/4 klientů poradny tvoří senioři. Ti jsou obzvláště zranitelní a nezřídka právě na ně se zaměřují nekalí prodejci/nabízeči "výhodných" služeb. Nemálo (dospělých) klientů se na poradny obrací s problémy ohledně eshopů. V rámci akcí na školách se pak setkáváme i s žáky, studenty. Každá z těchto skupin má z hlediska spotřebitele (a spotřebitelských rizik svá specifika) a některé nekalé praktiky je ohrožují více. Letos tedy na této stránce postupně nastíníme některá z úskalí spotřebitelů, chyb či nástinu jejich eliminace, s rozdělením dle výše uvedených (věkových) skupin.

15.3. 2019

Pár informací k dětskému spotřebiteli

Děti jsou vděčnou cílovou skupinou výrobců i prodejců, kteří na ně zaměřují své výrobky i reklamu. Děti jsou jako spotřebitelé samozřejmě velmi zranitelní.Starší děti jsou zahlcováni reklamami na služby a zboží na internetu. Malé děti mohou být ohroženy nekvalitními výrobky, na které upozorňují některé spotřebitelské weby:
https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/10835/nekvalitni-zbozi
https://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://www.potravinynapranyri.cz/
Rodiče musí dávat pozor nejen na nekvalitní suroviny a potraviny, ale i na dětské zboží - hlavně hračky. Existují však webové stránky, které nekvalitní zboří a služby sledují:
https://skolaspotrebitele.cz/prehled-nebezpecnych-vyrobku-prosinec-3/
https://www.dtest.cz/nebezpecne-vyrobky
https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/

15.5. 2019

 

 

Jak reklamovat a nepohořet

„Je až zarážející kolik chyb dělají lidé, spotřebitelé při reklamaci“, říká Irena Šimečková z Bezplatné poradny mezi §§ a dodává: „Často si spotřebitel myslí, že může zboží či službu reklamovat kdykoli a okamžitě požadovat vrácení peněz. Někdy může jít o banální případy, jindy, například v případě seniorů, se ale setkáváme se situacemi, které dostávají klienty
do svízelných životních situací“
.  Reklamace tvroří největší skupinu dotazů v oblasti spotřebitelství v našich poradnách. Text níže proto ukazuje některé z chyb při reklamacích.

V kamenném obchodě jsem si koupil telefon, jeho koupi jsem si rozmyslel a chci ho ve lhůtě do 14 dnů vrátit. Je povinen mi prodejce vrátit peníze?
NENÍ. V případě, kdy je zboží zakoupené v kamenném obchodě, není prodejce povinen vrátit peníze. To lze jen v případě, že je zboží zakoupené přes internet, telefon = smlouva je uzavřena na dálku.

Koupila jsem si boty a po měsíci jsem je šla reklamovat. Prodejce mi reklamaci odmítl a zdůvodnil to tím, že jde o špatně používanou obuv (baler

Kalendář akcí ICOSu:
Listopad 2023
   3  4  5 
 6  10  11  12 
 17  18  19 
 24  25  26 
 27    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz