Jak služba funguje

Základní informace pro zájemce o službu


Bezplatná poradna mezi paragrafy je sociální službou registrovanou dle zákona o sociálních službách.
Naše služby jsou tedy pro klienty zajišťovány bezplatně.

Poradna má několik poboček v regionu Českokrumlovsko, Kaplicko a Trhosvinensko (pobočky a jejich otevírací hodiny zde).

Poskytujeme odborné sociální a základní právní poradenství v nejrůznějších oblastech pro osoby v tíživé sociální životní situaci (více zde). Naše služby můžete využít i anonymně. 

Přímo v poradnách jsou pro vás k dispozici sociální pracovníci, kteří mají zkušenosti a praxi s odborným sociálním poradenstvím, s právními aspekty řešených oblastí, případně někteří mají i právní vzdělání. V běžně v přímé práci s uživateli nepracují právníci, advokáti, s právníky však naše služba úzce spolupracuje.

Rady a informace poskytujeme diskrétně, nejsme ale zbaveni ohlašující povinnosti, tzn. dozvíme-li se o spáchání trestného činu jsme povinni tuto skutečnost hlásit.

V rámci poradenství (nejde-li o nadstandartní služby v rámci konkrétních projektů) nedoprovázíme běžně uživatele na úřady, soudy, nezastupujeme u soudu.

Jak postupovat?

  1. Zájemce o službu (uživatel) zkontaktuje poradnu a dojedná si schůzku se sociálním pracovníkem, případně je možné využít klientské hodiny určené pro neobjednané.
    Na poradu je možné se obrátit osobně v provozních hodinách, telefonicky i e-mailem - viz kontakty níže. Doporučujeme se dopředu objednat, jinak nemůžeme vždy zaručit, že vás stihneme obsloužit.
  2. Při první schůzce je společně s pracovníkem poradny definován konkrétní klientův
    problém a cíl. Se zájemcem o službu je uzavřena ústní smlouva o poskytnutí služby, vždy např. u jednorázových, krátkodobých a anonymních konzultací. Pokud klient požádá a za stanovených podmínek (viz níže odkaz na podmínky poskytování služby) je s ním sepsána i smlouva písemná.
  3. Sociální pracovník zprostředkovává základní informace tak, že jednodušší případy řeší ihned poskytnutím informací nebo sepsáním potřebného dokumentu.
  4. Pokud jde o složitější případ, sociální pracovník klienta vyslechne, získá potřebné informace, převezme materiály a případ řeší (i ve spolupráci s právníkem). Ve lhůtě 7-14 dní sdělí sociální pracovník klientovi vyjádření a vysvětlí možné postupy řešení...

Kontakty a provozní doba všech poboček poradny zde.

Podrobné podmínky a popis poskytování služby je uveden v sekci
dokumenty poradny

Přestože se naše služby snažíme zajišťovat co nejkvalitněji, je pro nás důležitá vaše zpětná vazba. Když budete mít chuť a čas, prosíme vás o vyplnění jednoduchého dotazníčku, který najdete v našich pobočkách. I dotazník může být vyplněn zcela anonymně. V případě, že nejste se službou spokojeni, můžete samozřejmě podat stížnost (pravidla pro podávání stížností najdete například zde).

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz