Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 271
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 19.06.2022 12:07
dobrý den, prosím o radu zda mohu zrušit mé bývalé manželce spoluvlastnictví domu který jsem koupil z dědictví. manželka se nijak finančně nepodílela. jsme rozvedeni 8 roků. po dobu manželství zde neměla trvalý pobyt. a doposud nemá. děkuji.
zdeněk cibulka rychnov u nových hradů 161 psč 373 36
Odpověď z 22.06.2022 16:04
Vážený pane,

pokud Vašemu dotazu správně rozumím, tak po rozvodu manželství nedošlo k vypořádání společného jmění manželů, nemovitost tak máte v podílovém spoluvlastnictví Vy a bývalá manželka.

Jednostranným úkonem rozhodně manželce „zrušit spoluvlastnictví“ nelze. Občanský zákoník zná dva způsoby zrušení spoluvlastnictví. Prvním z nich je dohoda spoluvlastníků, druhým pak zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu.

Zrušit a vypořádat spoluvlastnictví můžete předně dohodou s bývalou manželkou. Dohoda podléhá vkladu do katastru nemovitostí. Skutečnost, že jste dům zakoupil za výlučně své peníze, se zohlední ve výši náhrady pro bývalou manželku. Předpokladem samozřejmě je, jako u každé dohody, její souhlas.

Pokud bývalá manželka na dohodu nepřistoupí, můžete dát návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k soudu.

Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví jsou stanoveny v zákoně. Soud tak může věc rozdělit, přikázat ji jednomu ze spoluvlastníků za náhradu nebo věc prodat ve veřejné dražbě a získaný obnos mezi spoluvlastníky rozdělit.

Pokud soud přikáže věc jednomu ze spoluvlastníků, stanovuje přiměřenou výši náhrady. Vychází přitom z obvyklé ceny nemovitosti. Pokud by měl zohlednit prostředky vložené jedním ze spoluvlastníků (Vaše prostředky získané z dědictví), musíte takové vypořádání v návrhu požadovat.

Skutečnost, že bývalá manželka nemá a neměla v domě nahlášený trvalý pobyt, nemá na vlastnické právo vliv.

Vzhledem k předpokládané složitosti věci doporučuji obrátit na advokáta, příp. notáře.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.06.2022 08:45
Dobrý den
Reagují na odpověď ze dne 07.06.2022 10:17 v oblasti pracovní právo.

S body, které jste uvedla jsem obeznámen. Tj podat žalobu na vyklizení, neoprávněné odpojení voda,plyn,el.., neoprávněné vniknutí do bytu v době užívaní bytu s právním důvodem, policie nikoho nevystěhuje.. atd

Ale ve věcí Občanskoprávního řízení se chci vyhnout, z důvody délky řízení a dalšího setrvání nájemníka ( děla potíže i ostatním nájemníkům )
Ve smlouvě je uvedeno, že byt se považuje za předaný v den ukončení nájmu , tj. 30.6.2022 přesně v 24:00 hodin, 00 minut a 00 vteřin a veškeré zanechané movitě věci v bytě, jsou bez dalšího prodlení považovány za věci opuštěné a vlastník bytu má právo je z bytu vyklidit na náklad posledního nájemce daného bytu

Tim to dnem končí jeho oprávněné užívaní bytu a věci k tomu spojené. Právně již byt nesmí užívat a stává se vetřelcem, i když nepáchá trestní čin.

V případě že bych podal žalobu na vyklizení, přiznal bych stav, že byt je skutečné obydlím daného vetřelce a že je chráněn proti zásahům do vyřešení sporu ( stěhovaní, odpojení energii, atd ) a to nechci , nehledě na délku řízení.

Potencionální nový nájemce je s touto situaci obeznámen a rád by od 1.7.2022 podepsal smlouvu na daný byt a následně v případě vstupu do bytu , že by narazil na „vetřelce“ by zavolal na ně policii ČR na základě neoprávněného vniknutí/užívaní a žádal o prokázaní platného právního užívaní a následně sepsání protokolu , popřípadě podal trestněprávní řízení.

Dotaz : č.1 : Je prosím někde právně uvedené , jakým způsobem se považuje byt za předaný ? Co právně určuje že byt fakticky neopustil? Popřípadě z čeho vychází Vaše tvrzení ( Děkují )
Ohledně vašeho prvního odstavce "pokud nájemce byt nepředá a je zřejmé, že byt neopustil, nejste oprávněn do pronajatého bytu vstoupit, ani nájemci vystěhovat z bytu jeho věci či vyměnit zámek. Pokud byste toto učinil, vystavil byste se riziku trestního stíhání pro neoprávněné vniknutí do obydlí jiného. Nájemce se svým setrváním v bytě po platném skončení nájemního vztahu trestného činu nedopouští"...

Dotaz č.2 : Opravdu muže Policie ČR s novým nájemcem řešit neoprávněné vniknutí do bytu ? V případě že se prokáže platnou nájemní a jedinou právně danou smlouvou k danému bytu a bývalému nájemci již skončila právní možnost užívaní bytu a má oznámeni o neprodloužení smlouvy. Z jakého důvodu policie ČR by řešila neoprávněné vniknutí s novým nájemcem a ne s bývalým, který tam nemá nic právně platného a nebyla na něj podaná žádná žaloba, a tím přiznány stav, že i po 30.6.2022 je nadále byt obydlím bývalého nájemníka.

Děkují za odpověď a Vaše informace . ( musí to byt určitě vyčerpávající )

Díky ! Toník
Odpověď z 15.06.2022 14:59
Vážený pane,

k doplňujícím otázkám k odpovědi na Váš dotaz, která byla zveřejněna na stránkách poradny dne 7. 6. 2022, uvádím následující:

K dotazu č. 1

Okamžik, kdy se byt považuje za odevzdaný, je stanoven v § 2292 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení se byt se považuje za odevzdaný v okamžiku, kdy jsou kumulativně splněny následující předpoklady:
• - obdrží-li pronajímatel klíče od bytu,
• - nic pronajímateli nebrání v přístupu do bytu,
• - nic pronajímateli nebrání v užívání bytu.

Pokud není naplněna byť jedna z výše uvedených podmínek, nelze byt považovat za řádně předaný. Do nepředaného bytu nemůže pronajímatel, a ani nový nájemce vstoupit.


K dotazu č. 2

Policie ČR dle našeho názoru, který je uveden již v předešlé odpovědi, nevyřeší situaci na místě. Nanejvýš zahájí úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k bytu, ať již vůči původnímu či novému nájemci.

Upozorňuji, že soudy nemají jednotný náhled na to, zda uplatnění trestní odpovědnosti je podmíněno neúspěšným využitím prostředků civilního práva, tedy (jak bylo též uvedeno v předchozí odpovědi) podáním žaloby na vyklizení bytu.

Pokud Vám odpověď nedostačuje, je třeba se obrátit na advokáta. Upozorňuji, že zřejmě nespadáte do cílové skupiny, které je služba poradny určena, protože jako pronajímatel jste osobou vytvářející zisk. Seznam advokátů naleznete na stránkách České advokátní komory.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 28.05.2022 21:26
Dobry den V minulosti jsem byl poprve zenaty a osvojil si nezrusitelne dite Pak rozvod po te jsem se znovu ozenil a mam dceru. Jsem vazne nemocen a mam jiz omezeny cas Jak mam postupovat ohledne dedictvi abych nepripravil rodinu o majetek v dedictvi Jak vyvazat osvojene dite z dedickeho rizeni Dekuji Fiala
Odpověď z 01.06.2022 16:04
Vážený pane,

K Vašemu dotazu uvádím, že pokud jste osvojil nezletilé dítě, stalo se součástí Vaší rodiny a má tudíž stejná práva jako Vaše pokrevní děti, a to i v oblasti dědických práv.

To znamená, že pokud nenapíšete závět ani neuzavřete dědickou smlouvu, budou všechny Vaše děti (včetně osvojence) dědit v první dědické skupině. V této skupině dědí děti a manželka, a to každý z nich stejným dílem.
S ohledem na skutečnost, že osvojenec má stejné postavení jako Vaše biologické děti, jedná se též o nepominutelného dědice.

Nepominutelný dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, pokud je nezletilý. Zletilý nepominutelný dědic musí dostat nejméně čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu.
Vyloučit nebo zkrátit právo nepominutelného dědice na povinný podíl lze pouze vyděděním, což je možné v případech, že tento
• neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
• neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
• byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
• nebo vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel je oprávněn vydědit i nepominutelného dědice, jenž je zadlužen nebo marnotratný do takové míry, že panuje obava o zachování povinného podílu pro jeho potomky. Zůstavitel tak může učinit pouze tím, že povinný díl odkáže potomkům nepominutelného dědice (tj. svým vnoučatům), a není-li jich, pak potomkům potomků nepominutelného dědice (tj. svým pravnoučatům).

Doporučuji věc řešit s notářem.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 20.04.2022 14:37
Dobrý den, hodlám si pořídit byt v zahraničí. Jsem vdaná, děti nemáme.Prostředky na koupi budou pocházez z : 1/3 dědictví po mé matce ( nespadá do SJM), 1(3 finanční dary od přítele v zahraničí ( většina předaná v hotovosti, nelze doložit) a 1/3 z vlastních úspor ( spadá do SJM). Může manžel v případě rozvodu nárokovat nějaký podíl z bytu, a jaký? Jak by se vypočítal? Peníze z dědictví a dary od přítele investuji a tedy zhodnocují, úspory nikoli.
Odpověď z 20.04.2022 16:17
Vážená paní,

omlouváme se, ale Vaším dotazem se nemůžeme zabývat. Bezplatná právní poradna není oprávněna řešit majetkoprávní problematiku, kromě toho nespadáte ani do cílové skupiny, pro kterou je poradna určena (viz http://poradna.krumlov.cz/w/-310/). Doporučujeme využít služby advokáta.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 01.03.2022 08:55
Dobrý den. Koupila jsem si novou baterii do auta a na místě mi jí vyměnili. Mám jí v autě asi 4 měsíce.
Bohužel mi díky této baterii mi nejede auro.
Technik v servisu zjistil,že závady,které mi vznikly na autě jsou kvůli té baterii.
Dostanu od technika protokol o závadách o opravě vozidla.
Baterii budu reklamovat.
Ale chci se zeptat jestli můžu na základě vadného výrobku,kterým mi vznikla škoda na vozidle přibližně za 12 000 kč,požadovat zaplacení opravy vozidla.
Odpověď z 15.03.2022 10:25

Vážená paní,
k Vašemu dotazu uvádíme, že náhradu škody požadovat lze. Je však třeba prokázat příčinnou souvislost mezi stavem baterie a následnou škodou na autě. Je otázkou, zda bude pro prokázání souvislosti postačovat protokol od technika, potřebovat budete nejspíše znalecký posudek.
Upozorňujeme, že pokud by se jednalo o škodu způsobenou vadou výrobku (baterie), hradí se škoda na věci jen v částce převyšující částku 500 eur.
Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 03.12.2021 15:13
Dobrý den.Bydlím v pronajatém družstevním bytě.Smlouvu mám do konce prosince 2021.A pronajímatelka která žije asi 6 let v cizině ho chce prodat.Proto napsala,že do bytu přijde makléř.Když jsem ji napsala že podle zákona má přijít taky jako pronajímatelka a jelikož je v cizině tak nepřijede tak napsala,že makléř přijde i s policii.Má na to právo?A nehledě k tomuže moje telefonní císlo mu dala bez mého svolení.Má na to právo?Děkuji za odpověď
Odpověď z 08.12.2021 15:26
Vážená paní,
podle občanského zákoníku „V době tří měsíců před skončením nájmu, je-li stranám den skončení nájmu znám, umožní nájemce věci, která má být znovu pronajata, zájemci o nájem přístup k věci v nezbytném rozsahu za účelem prohlídky v přítomnosti nájemce a pronajímatele; pronajímatel oznámí nájemci návštěvu v přiměřené době předem“. Totéž pravidlo (s výjimkou určení doby do konce nájmu) se vztahuje i na případ prodeje bytu. Máte proto povinnost pronajímatelku a zájemce o koupi bytu do bytu pustit, pokud je Vám termín prohlídky sdělen v dostatečném předstihu.
Pronajímatelka nemusí být přítomna osobně v případě, že za ni jedná jiná osoba na základě udělené plné moci, realitní makléř takovou osobou obvykle je. Pokud realitní makléř existenci plné moci doloží, jste povinná mu prohlídku bytu umožnit.
Telefonní číslo v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou je v souladu s ustanovením § 4 písm. a) zákona č. 101/2000Sb. jejím osobním údajem. Správcem nezbytných identifikačních osobních údajů nájemce v souvislosti s nájemní smlouvou je pronajímatel. Pronajímatel ke zpracování údajů nepotřebuje souhlas nájemce, protože důvodem ke zpracování je oprávněný zájem pronajímatele.
Oprávněným zájmem pronajímatele se rozumí uzavření nájemní smlouvy a její další plnění. Domníváme se, že poskytnutí telefonního čísla osobě, která pronajímatelku zastupuje při prodeji bytu, spadá pod „další plnění nájemní smlouvy“, protože přístup do bytu v zákonem předpokládaných případech musí umožnit právě nájemce, a to po předchozím upozornění, což bez znalosti kontaktu možné není.
Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.11.2021 14:02
Zdravím,
Můj dotaz zní, jsem v podnájmu a už 3 dny nefunguje topeni a neteče tepla voda ale snaha majitele nebi mic vidět zatím jen slibuje ale ve finále se nic neděje jak dlouho nás může nechat bez tepla a teplé vody?
Odpověď z 24.11.2021 15:28
Vážený pane,

vady, které se nezahrnují pod běžnou údržbu a drobné opravy, musí nájemce oznámit pronajímateli. Mezi drobné vady patří dle nařízení vlády i „opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení“.
Vadu, která brání běžnému bydlení (a která nespadá do výše uvedených drobných oprav), což je i Vámi uváděné nefunkční topení, musí nájemce nahlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu. To jste učinil. Přesná lhůta k odstranění vad stanovena není (nelze tak přesně uvést, jak dlouho Vás může pronajímatel nechat bez tepla a teplé vody), pronajímatel musí vadu odstranit v „přiměřené době“. Tím je míněna doba, která je pro řešení vady (zjištění příčiny, sjednání řemeslníků apod.) běžná. Pokud tak pronajímatel neučiní, můžete vadu na náklady pronajímatele odstranit sám, nebo můžete požadovat slevu z nájemného po dobu trvání vady. Můžete také vypovědět nájem, jestliže pronajímatel vadu neodstraní ani v dodatečné lhůtě.
Pokud však vady nevznikly řádným užíváním bytu, ale zaviněním jedné strany, musí je odstranit a uhradit ten, kdo je způsobil. Nájemce přitom odpovídá i za poškození způsobené členy jeho domácnosti.
Problematika řešení závad v nájemním bytě je komplexně vysvětlena v článku na webových stránkách organizace dTest https://www.dtest.cz/clanek-7083/jak-na-reseni-zavad-v-najemnim-byte.
Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 11.11.2021 13:11
Dobrý den,
nevím zda píšu s tímhle dotazem píšu na správnou emailovou adresu, ale zkusím to. Jsem student vysoké škole univerzity Palackého v oboru informační technologie. Studuji první ročník, ale obor mě tolik nenadchl, ikdyž jsem v něm poměrně dobrý, rád bych zkusil příští rok jiný obor.
Rád bych se zeptal, zda můj otec bude mít vyživovací povinnost i nadále - při změně oboru, nebo se to bude brát jako prodlužování statusu student.

Předem mockrát děkuji.
Odpověď z 16.11.2021 15:23
Vážený pane,
důvod pro stanovení vyživovací povinnosti vždy vychází z konkrétních okolností, zejména z účelností studia, které je možné považovat za cílevědomou a soustavnou přípravu na budoucí povolání. V praxi se vyživovací povinnost rodičů nevztahuje na tzv. „prodlužováním mládí“, tedy samoúčelné studium, stejně jako na tzv. „studium pro studium“, kdy se osoba vzdělává pouze z důvodu svého zájmu nikoliv z důvodu přípravy na své budoucí povolání. Studium totiž musí naplňovat znaky soustavné a cílevědomé přípravy na budoucí povolání, které by mělo sloužit k prohlubování předchozího vzdělání, na které zpravidla navazuje, resp. mělo by vést k lepším budoucím vyhlídkám na získávání prostředků pro životní potřeby prací. Pokud studium takovéto znaky nenese, nelze po rodiči spravedlivě požadovat, aby za tímto účelem vynakládat své finanční prostředky.
Dle našeho názoru skutečnost, že po prvním ročníku přejdete na studium jiné, neznamená bez dalšího, že se jedná o pouhé samoúčelné studium. Jinak by tomu jistě bylo v případě, že byste tak činil opakovaně.
Přejití na jinou školu by tak nemělo mít na trvání vyživovací povinnosti vašeho otce vliv.

Adéla Kamenská
Dotaz z 25.10.2021 12:53
Dobrý den, chci se zeptat, když jsme se s přítelem rozešli po 3letech, a koupili si postel, kterou zaplatil přítel, a když jsme se rozcházeli, nechtěl ji a teď ji najednou chce, ale když nemá žádný papír o tom, že je postel jeho, a já bych si ji ráda nechala, má nějaké právo mi postel vzít. Děkuji za odpověď, s pozdravem Enn
Odpověď z 29.10.2021 08:09
Vážená paní,

pokud postel platil přítel ze svých prostředků a nebyli jste manželé, je v jeho vlastnictví.

Skutečnost, že k ní "nemá papíry" není rozhodující, účtenka jen jeden z možných důkazů k prokázání vlastnického práva. Konečně, i Vy uznáváte, že přítel postel platil.

Je otázkou, zda Vám ji při rozchodu nedaroval, ale ze sdělení, že "ji při rozchodu nechtěl a teď ji najednou chce" nelze toto dostatečně posoudit.

O sporném vlastnictví může rozhodovat pouze soud. Protože lze jen těžko předpokládat, že byste volili toto řešení, lze jen doporučit, abyste se o vlastnictví dohodli.

Adéla Kamenská
Dotaz z 23.10.2021 17:43
Dobrý den,

Bydlím v obecním bytě na dobu neurčitou a chci se zeptat jestli když se mnou bude bydlet strýc jestly to musím hlásit na bytovém odboru, v nájemní smlouvě mám že ne pokud se jedná o osobu blízkou, je strýc osoba blízká v občanském zákoníku?

Předem děkuji za odpoved

A přeji hezký zbytek dne.
Odpověď z 16.11.2021 11:42
Vážený pane,

podle občanského zákoníku je osobou blízkou v právu občanském příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti), sourozenec a manžel nebo partner (podle zákona o registrovaném partnerství). Dále existují osoby sobě navzájem blízké, což jsou osoby v rodinném či podobném poměru, které by újmu, pokud by ji utrpěl někdo z nich, pociťovaly jako újmu vlastní. Strýc tak není automaticky osobou blízkou, záleží na Vašem vzájemném vztahu.

Určení, zda strýc je či není osobou blízkou je potřebné pro posouzení, zda je vyžadován souhlas pronajímatele s přijetím strýce do domácnosti. Pronajímatel si může nutnost tohoto souhlasu vyhradit v nájemní smlouvě. To nemůžeme posoudit, protože nájemní smlouvu nemáme k dispozici. Na osoby blízké se potřeba souhlasu nevztahuje.

Od souhlasu pronajímatele s přijetím dalšího člena do domácnosti je potřeba odlišit povinnost oznámit zvýšený počet členů v domácnosti, a to bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o osobu blízkou. Důvodem je možnost posouzení, zda počet osob v bytě odpovídá hygienickým normám, stanovení výše záloh za služby spojené s užíváním bytu, atd.

Skutečnost, že u Vás bude bydlet strýc, tak pronajímateli nahlašte, a to neprodleně.Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červenec 2022
     1  2  3 
 9  10 
 13  14  15  16  17 
 19  20  21  22  23  24 
 25  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz