Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 280
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 31.10.2022 11:12
Dobrý den, šla jsem reklamovat sandále, které nebyly podle mě nikterak ušpiněné. Byly běžně nošené i prané, ale vypadaly asi špinavě. Prodavačka mi sdělila, že mi boty nevyreklamuje, protože jsou špinavé a oni takové boty vzít nemohou, ale já jsem je již čistila, ale v obchodě mi je nechtějí vzít. Co mám prosím dělat? Děkuji Magda
Odpověď z 06.11.2022 11:14
Znečištění není zákonným důvodem pro zamítnutí reklamace. Míněno je znečištění, odpovídající tomu, že obuv byla běžným způsobem užívána. V případě opravdu závažného znečištění (třeba skvrny od krve, nános bláta) je však přiměřené, aby prodejce požadoval k předání zboží vyčištěné.

Doporučuji tak zanést obuv k reklamaci znovu a požadovat sepsání reklamačního protokolu.

V případě, že reklamace nebude vyřízena, je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Více o reklamaci obuvi lze zjistit např. na stránkách https://www.obuvzona.cz/text/blog/n/213.reklamace-obuvi-jak-postupovat?gclid=EAIaIQobChMI2vaBiqWZ-wIVgeh3Ch0kBgqwEAAYAiAAEgIB6fD_BwE


Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 11.10.2022 12:12
dobrý den prosím o radu
vlastním polovinu nemovitosti
druhou polovinu nemovitosti vlastní moje bývalá manželka
jsme rozvedeni 8 roků má svůj vlastní byt
mohu moji polovinu této nemovitosti převést na cizí osobu ?
Odpověď z 15.10.2022 11:19
Ano, svůj podíl můžete bez dalšího prodat. Předkupní právo se v tomto případě neuplatní.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 10.10.2022 07:55
Dobrý den, mám 3 děti, 2 z prvního manželství a jedno z druhého manželství. Tyto děti jsou vlastní, nebo nevlastní sourozenzi? Chtěla jsem se zeptat, jestli po synovi z 2. manželství, který nemá žádné potomky, dědí dcera z 1. manželství? děkuji za odpověď Benešová
Ještě prosím jeden dotaz
Když převedu RD na syna (budu mít věcné břemeno) a on se dostane do exekuce, může mě někdo vystěhovat z RD?
děkuji Benešová
Odpověď z 15.10.2022 10:44
Vážená paní,

nevlastní sourozenec je osoba, která nemá s ostatními sourozenci společného ani jednoho rodiče. Pokud mají děti stejnou matku, jedná se o sourozence vlastní.

Dědění ze zákona, tedy dědění v případě, že není pořízena závěť, upravuje občanský zákoník takto:

• První třída – dědí děti a manžel/ka rovným dílem. Pokud dítě nedědí, jeho právo připadá jeho potencionálním potomkům. Pokud zemřelý nemá děti, dědictví se řídí dle druhé třídy.
• Druhá třída – dědí manžel, rodiče zůstavitele a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí, pečovaly
o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Manžel nebo manželka má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud partner zemřelého nebyl jeho manželem/manželkou, nemohou dědit sami ve druhé dědické třídě – pokud není jiný dědic, dědí až ve třetí třídě.
• Třetí třída – dědí rovným dílem sourozenci a osoby, které se zemřelým sdílely domácnost alespoň rok před jeho smrtí, nebo které pečovaly
o společnou domácnost nebo byly na zemřelého odkázány výživou.
U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti (ale ne na vnoučata).

Ve vašem případě by tak po synovi z druhého manželství, pokud by neměl děti ani manželku a nesepsal závěť, dědili rodiče. Pokud by nedědili rodiče, dědili by jeho sourozenci, tedy i vaše dcera z prvního manželství.

Na druhý dotaz nelze odpovědět jednoznačně. O tom, zda věcné břemeno váznoucí na nemovité věci rozhoduje soud nebo exekutor. Pokud jsou podmínky pro zánik tohoto práva splněny (§ 336a odst. 2 občanského soudního řádu), uvede exekutor ve výroku usnesení o ceně, že nemovitá věc není zatížena touto závadou, a rozhodne, zda tato závada zaniká s náhradou nebo bez náhrady.

Podmínkou pro rozhodnutí o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni je skutečnost, že věcné břemeno je zcela nepřiměřené výhodě oprávněného, a zároveň toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě. Konkrétně to např. znamená, že byste užívala významnou část domu bez toho, abyste cokoli hradila či prováděla údržbu a opravy, a zároveň by takto zatížená nemovitost nebyla prodejná, protože nabyvatel by ji nemohl užívat.

Lze tak konstatovat, že v případě výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti je možné, že o bydlení přijdete.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská.

.

Dotaz z 28.09.2022 21:57
Dobrý den, jak to chodí v případě, že si třeba jeden z manželů vezme hypoteku pouze na sebe, nemovitost bude pouze jeho. Jak je to pak v případě, že hypo přestane splácet? Půjde banka se splácenim i tak po druhém z manželů nebo ne? Děkuji za odpověď
Odpověď z 07.09.2022 12:31
Hypotéku si může vzít jeden z manželů pouze v případě, že notářským zápisem dojde k zúžení společného jmění manželů. Z notářského zápisu musí vyplývat, že nemovitost bude ve výlučném vlastnictví toho manžela, který o hypotéku žádá.

V případě, že by manžel hypotéku nesplácel, nenastupuje povinnost druhého manžela splácet, protože nemovitost ani hypotéka nejsou součástí společného jmění manželů.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská


Nejdříve tedy musí mít manzel vyřízené zúžení majetku a pak až žádat o hypotéku nebo musim nejprve podepsat souhlas, že si manzel hypotéku bude brát?Děkuji za odpověď
Odpověď z 05.10.2022 15:46
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jaký souhlas máte na mysli. Jak je již uvedeno v předchozí odpovědi, bez zúžení společného jmění manžel hypotéku nezíská.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská.


Dotaz z 20.09.2022 15:39
Dobrý den,
v panelovém domě máme nainstalované kamery
(chodby, výtah, kolem domu), každý kdo v domě bydlí má přístup k live záznamu v TV. Například kvůli zlodějům a tak dále.
Doslechla jsem se, že jedna osoba mě vyloženě na kamerách vyhledává a točí si to na své zařízení.
Je to nějak trestné? Je mi to nepříjemné procházet tudy každý den s tímto vědomím.
Děkuji předem za odpověď

S pozdravem
Veronika
Odpověď z 22.09.2022 07:55
Vážená paní,
z Vašeho dotazu vyplývá, že v domě dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů už tím, že k záznamům má přístup příliš široce vymezený okruh osob.
Odkazuji na bod 13 stanovisko č. 1/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů, dle kterého, cituji, „Je nutno určit úzký okruh osob, jež mají k zařízení přístup a jimž jediným jsou známa hesla, dále vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat (většinou jen případy podezření z konkrétní trestné činnosti či přestupku a škody na majetku) a stanovit kompetence a postup, jak s nimi mohou nakládat včetně způsobu a dokumentování předání části záznamu dalším osobám (orgánům činným v trestním řízení, obecní policii, pojišťovně). Všechny přístupy k záznamům a operace s kamerovými záznamy musí být evidovány („logovány“), aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu do záznamů nahlížel. Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům (a manipulace s nimi) mimo stanovený bezpečnostní režim, bez důvodu prověření konkrétního incidentu, je deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů pod pokutou až 5 mil Kč“.
Pokud věc nevyřešíte s SVJ, doporučuji se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Celé stanovisko je dostupné na https://www.sousede.cz/magazin/clanek/kamerovy-system-v-dome-svj-bd/203.

JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 28.08.2022 14:05
Dobrý den, jak to chodí v případě, že si třeba jeden z manželů vezme hypoteku pouze na sebe, nemovitost bude pouze jeho. Jak je to pak v případě, že hypo přestane splácet? Půjde banka se splácenim i tak po druhém z manželů nebo ne? Děkuji za odpověď
Odpověď z 07.09.2022 12:31
Hypotéku si může vzít jeden z manželů pouze v případě, že notářským zápisem dojde k zúžení společného jmění manželů. Z notářského zápisu musí vyplývat, že nemovitost bude ve výlučném vlastnictví toho manžela, který o hypotéku žádá.

V případě, že by manžel hypotéku nesplácel, nenastupuje povinnost druhého manžela splácet, protože nemovitost ani hypotéka nejsou součástí společného jmění manželů.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 01.08.2022 22:10
Dobrý den, jsem v reklamačním řízení s firmou innogy Energie s.r.o., kvůli faktuování odběru plynu v období 18.11.2021 - 15.3.2022. Od října 2021 jsme byli postiženi krachující firmou Bohemia Energy a přešel tak do režimu DPI. Dne 5.11.2021 jsem uzavřel smlouvu s innogy Energie, kterou jsem ale z důvodu nevýhodnosti v zákonné lhůtě 14 dnů (18.11.2021) vypověděl. Od té doby nemám s touto firmou žádný smluvní vztah. Přesto mi byla zaslána výzva k úhradě smluvní pokuty 28.000,-Kč za neoprávněnou výpověď. Dosáhl jsem ale zdlouhavou korespondencí její storno. S novým dodavatelem energií jsem uzavřel smlouvu 27.12.2021, přesto ale původní dodavatel povolil přechod až 15.3.2022 se lživým zdůvodněním, že jsem údajně "podepsal dodatek smlouvy o setrvání", přitom nic takového neproběhlo. Nadále ale žádá úhradu faktury za dodávku plynu 8.489,40 Kč. Žádal jsem opakovaně o doložení smluvního podkladu k faktuře, ale firma se vyhýbá jakékoliv zmínce o smlouvě a odpovědi k mému dotazu a dokonce přes adv.kancelář zaslala Předžalobní upomínku.
Můj dotaz: má firma právo vyžadovat úhradu faktury i přesto, že nemáme žádný smluvní/právní vztah? Jsem povinen danou fakturaci uhradit a to i za vyšší tarif než s novým dodavatelem? (žádal jsem o převod spotřeby za dané období na nového dodavatele).
Děkuji za trpělivost při seznámení se s problémem a předem děkuji za odpověď.

Radomír Figalla, Poštovní 671, 74213 Studénka
e-mail: r.figalla@seznam.cz
tel.: 608234500
Odpověď z 03.08.2022 16:12
Vážený pane,

z Vámi uvedených skutečností soudím, že společnost Innogy Energie byla Vaším dodavatelem poslední instance (DPI). Dne 5. 11. 2021 jste s ní uzavřel řádnou smlouvu o dodávce plynu, od které jste následně odstoupil. Předpokládám tak, že po odstoupení jste se stal zákazníkem společnosti opět v režimu DPI. Smluvní vztah se u tohoto režimu nepředpokládá.

Pokud jste dne 27. 12. 2021 uzavřel smlouvu s jiným dodavatelem, nelze z toho bez dalšího usuzovat, že od tohoto dne jste odebíral plyn od tohoto dodavatele. Mezi datem uzavření smlouvy a realizací dodávky je časový odstup, datum zahájení dodávky by mělo být uvedeno ve smlouvě. Bez doložení podkladů tak není možné posoudit, od jakého data měl energii dodávat nový dodavatel, resp. do kdy byla dodavatelem Innogy Energie.

K nutnosti doložení smlouvy o dodávce obecně uvádím, že do 1. 1. 2022 nebyla povinná písemná forma smlouvy. Společnost však musí prokázat, že smlouva byla opravdu sjednána (například prostřednictvím záznamu telefonického hovoru). Jak jsem však výše uvedla, předpokládám, že Vám byl plyn opět dodáván v režimu DPI, tento režim smluvní vztah nevyžaduje.
Otázka tak je, na základě čeho Vám byl po vypovězení smlouvy dne 18. 11. 2021 plyn dodáván. Tedy zda opět v režimu DPI, nebo na základě jiné skutečnosti, což z Vámi uvedených údajů jednoznačně zjistit nelze. Toto zjištění je přitom zásadní pro posouzení povinnosti zaplatit předmětnou fakturu.

Doporučuji proto obrátit se na Energetický regulační úřad (https://www.eru.cz/), který v případě pochybností spotřebitele o sjednání smluvního závazku rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.

Problém s námi dále můžete konzultovat mimo webovou poradnu, a to přímo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Je možné dohodnout i elektronické zaslání podkladů.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 15.07.2022 07:32
Dobrý den, obracim se na vás, jelikož si neumíme pomocí a okolností nás vedou ke dnu . S partnerem jsme se přistěhovali do domu jeho otce roce 2018,majitel domu partnerův otec bydlí na vesnici a tehdy když sme sem přišli tak tady nebyl splachovací WC,nebyla kuchyně normální komín ,elektřina tahaná prodlužovaky obývali jsme jen jednu místnost jeho otec druhou. Nakolik je starej a je mu už dneska 70 let , že když si barák budeme rekonstruovat tak zůstane stejně nám mimů partnerový. Barák se za 4 roky práce udělal do stádia že se pomnenili okna udělali pokoje podkroví se dokončuje je už napůl obyvatelný s tím že tchanovy SME nechali vlastně celou spodní půlku a udělal se mu tam obývák,ložnice, kuchyně a sprcha s Wc vše co se dělalo bylo na naše náklady partner s ním ped tejdnem mluvil aby to oficiálně přepsal a mi mohli dělat úpravy které je nutno oznámit úřadu ,došlo mezi nima k hádce jelikož když došlo na téma barák a přepis a teď to vypadá že se může stát že se budeme odtud stěhovat ale vše skutečně vše v tom domě i na domě je naše za naše peniaze a našima rukama prosím o radu co můžeme udělat nejake účtenky má partner uložené v šuplíku ale ne na všechno děkuji s pozdravem Pavučková
Odpověď z 20.07.2022 15:42
Vážená paní,
investicí do cizí nemovitosti došlo na straně vlastníka nemovitosti, tedy partnerova otce, k bezdůvodnému obohacení.
Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný bez právního důvodu nebo na základě právního důvodu, který odpadl.
Určení, o jaký typ bezdůvodného obohacení se jedná, je podstatné pro určení běhu promlčecí doby, to znamená doby, ve které můžete svůj nárok uplatnit u soudu.
Podle ustálené rozhodovací praxe „může dostatečný právní důvod investice na věc (nemovitost) třetí osoby představovat kupř. i neformální (ústní) příslib budoucího převodu nemovitosti, jenž odpadne, jakmile vlastník příslib odvolá, popř. kdy odmítne nemovitost prodat, či vytvoří takový stav, z něhož je zřejmé, že koupě již nebude realizován“.

Z Vámi uvedených skutečností usuzuji, že jste se s otcem partnera ústně dohodli, že nemovitost zrekonstruujete s tím, že následně přejde do vlastnictví partnera. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení na základě právního důvodu, který odpadl. Promlčecí lhůta by tak počala běžet ode dne, kdy partnerův otec oznámil, že nemovitost nepřevede, resp. ode dne, kdy jste přestali dům společně užívat.
Ke způsobu určení výše bezdůvodného obohacení je třeba si uvědomit, že není podstatná výše částky, kterou jste do oprav vložili, ale celkové zhodnocení nemovitosti. To v praxi znamená, že se (obvykle znaleckým posudkem) určí hodnota nemovitosti před rekonstrukcí a hodnota po rekonstrukci. Podstatné je tak prokázání stavu před rekonstrukcí a dále prokázání skutečnosti, že veškeré náklady jste hradila spolu s partnerem. Chybějící účtenky by tak neměly představovat zásadnější problém.
Závěrem uvádím, že odpověď je pouze obecná, pokud byste chtěli věc skutečně takto řešit, doporučuji obrátit se na advokáta.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 24.06.2022 14:54
Dobrý den, potřebuji poradit. Rodiče bývalého přítele, mu během našeho vztahu a společného soužití na můj účet posílali různé finanční obnosy na živobytí, na vybavení bytu apod. jelikož jsou na něho vedené exekuce a svůj účet nevlastní. V době kdy nepracoval a poté i když pracoval, tak po srážkách ze mzdy mu nezbývalo na základní věci. Tyto prostředky jsem mu předávala. Bydlel u mě v pronajatém bytě a přispěl mi polovinou na kauci bytu, pak na nájem a jídlo, některé měsíce jsem ovšem platila vše jen ze svých zdrojů. Jelikož má závislost na pervitinu a alkoholu, vztah se po čase začal rozpadat, po tom co mě opakovaně napadl pod vlivem drog nebo alkoholu, nepracoval, odcizil mojí platební kartu, ze které pak mi vybral peníze, kradl mi peníze co jsem měla různě schované doma, po výhružkách likvidací kdy mě fyzicky napadal byl z bytu odveden Policií a bylo mu sděleno, že své věci si z mého bytu může poté odvézt za asistence Policie, tak, aby nedošlo k dalšímu napadání. Této možnosti dosud nevyužil, tak po několika týdnech jsem mu jeho osobní věci na své náklady poslala balíkem a jeho rodinou zakoupené vybavení bytu si měl odvézt, ale dosud tak neučinil! Nyní mě intenzivně atakuje a slovně uráží jeho rodina s tím, že veškeré peníze poslané na můj účet chtějí vrátit a uhradit i zařízení do bytu, které zaplatili. Prý mají známé právníky a vyhrožují mi soudem, když jim vše okamžitě nezaplatím. Jaké mám možnosti se bránit? Děkuji za odpověď. Novotná
Odpověď z 07.07.2022 12:30
Vážená paní,

z poskytnutých údajů usuzuji, že se ze strany rodičů vašeho bývalého partnera jednalo o peněžitý dar, zaslaný po vzájemné dohodě na Váš účet. Není jasné, zda byl dar rodičů určen výlučně synovi, nebo i Vám, např. na pořízení věcí do společné domácnosti.

Dle výkladu soudů platí, že pokud byla darovaná peněžitá částka darována tak, že obdarovaný souhlasil s jejím poukázáním na bankovní účet, lze toto považovat za odevzdání a převzetí předmětu, irelevantní přitom je skutečnost, že obdarovaný nemá k bankovnímu účtu dispoziční oprávnění, jelikož šlo o účet třetí osoby.

Rodiče tak mohli synovi s jeho souhlasem darovat finanční prostředky převodem na Váš účet, účet byl pouze dohodnuté platební místo. Protože tento způsob předání (zaslání na Váš účet), rodiče i přítel zřejmě shodně zvolili, lze usuzovat, že mu byl dar předán resp. nelze bez dalšího dovozovat, že si dar nepřevzal.

Z výše uvedeného také vyplývá, že finanční dar zaslaný na Váš účet by měl právo vymáhat přítel jako obdarovaný, nikoli jeho rodiče. To samé se vztahuje i k věcem za takto darované peníze pořízeným.

Za současné situace doporučuji napsat rodičům přítele, že vůči nim žádné závazky nemáte, zaslané částky jste jejich synovi předávala. Zařízení zakoupené za darované peníze považujete za jeho majetek s tím, že si předmětné věci může vyzvednout.

V případě, že by rodiče skutečně podali žalobu k soudu, doporučuji obrátit se na advokáta.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 19.06.2022 12:07
dobrý den, prosím o radu zda mohu zrušit mé bývalé manželce spoluvlastnictví domu který jsem koupil z dědictví. manželka se nijak finančně nepodílela. jsme rozvedeni 8 roků. po dobu manželství zde neměla trvalý pobyt. a doposud nemá. děkuji.
zdeněk cibulka rychnov u nových hradů 161 psč 373 36
Odpověď z 22.06.2022 16:04
Vážený pane,

pokud Vašemu dotazu správně rozumím, tak po rozvodu manželství nedošlo k vypořádání společného jmění manželů, nemovitost tak máte v podílovém spoluvlastnictví Vy a bývalá manželka.

Jednostranným úkonem rozhodně manželce „zrušit spoluvlastnictví“ nelze. Občanský zákoník zná dva způsoby zrušení spoluvlastnictví. Prvním z nich je dohoda spoluvlastníků, druhým pak zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu.

Zrušit a vypořádat spoluvlastnictví můžete předně dohodou s bývalou manželkou. Dohoda podléhá vkladu do katastru nemovitostí. Skutečnost, že jste dům zakoupil za výlučně své peníze, se zohlední ve výši náhrady pro bývalou manželku. Předpokladem samozřejmě je, jako u každé dohody, její souhlas.

Pokud bývalá manželka na dohodu nepřistoupí, můžete dát návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k soudu.

Způsoby vypořádání podílového spoluvlastnictví jsou stanoveny v zákoně. Soud tak může věc rozdělit, přikázat ji jednomu ze spoluvlastníků za náhradu nebo věc prodat ve veřejné dražbě a získaný obnos mezi spoluvlastníky rozdělit.

Pokud soud přikáže věc jednomu ze spoluvlastníků, stanovuje přiměřenou výši náhrady. Vychází přitom z obvyklé ceny nemovitosti. Pokud by měl zohlednit prostředky vložené jedním ze spoluvlastníků (Vaše prostředky získané z dědictví), musíte takové vypořádání v návrhu požadovat.

Skutečnost, že bývalá manželka nemá a neměla v domě nahlášený trvalý pobyt, nemá na vlastnické právo vliv.

Vzhledem k předpokládané složitosti věci doporučuji obrátit na advokáta, příp. notáře.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Prosinec 2022
    2  3  4 
 6  9  10  11 
 13  16  17  18 
 20  22  23 
 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz