Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 250
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 08.09.2020 17:00
Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu ohledně bytu a sociálních dávek.
Jedná se o to, že chci odejít od přítele. Mám 14 měsíčního syna a pobírám rodičovský příspěvek.
Mám na sebe psaný byt, který pronajímám a to mi platí hypotéku, tudíž z toho nemám žádný peníz.
Nicméně na sociálce mi oznámili, že i přesto oni to berou(nájemné z bytu) jako můj příjem a tudíž nemám nárok na žádné dávky.

Jako jediná možnost připadá v úvahu, že byt daruji svému bratrovi, abych nebyla vedena na katastru jako majitelka.
Chci se zeptat, když teď daruji byt bratrovi, jestli pak za ty cca 2 roky, to může zase darovat on mě nazpátek a jaké další kroky jsou s tím spojeny..budeme oba platit daň z příjmu atd..?

Děkuji za Vaši odpověď.

Hezký den

Jana Frídová

email: fridovaj@seznam.cz
Odpověď z 10.09.2020 14:33
Dobrý den, paní Frídová,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová - sociální pracovnice
Dotaz z 27.10.2010 09:37
Dobrý den, kvůli manželově alkoholismu jsem se přestěhovala s dcerou do obecního bytu k rodičům před více než 4 lety. Současně jsme si přihlásily trvalé bydliště k nim. Rozvádíme se již dva roky, a dodnes rozvod není uzavřený. Na bytovém odboru nás odmítli napsat jako nájemníky, jsme napsané jen na služby. Pokud rodiče zemřou, mám právo na bydlení v tomto bytě? Nemám kam jinam jít. Děkuji za odpověď. Kopalová
Odpověď z 02.11.2010 14:12
Paní Kopalová,
ve vašem případě záleží na dalším rozhodnutí příslušného městského nebo obecního úřadu. Pokud je majitelem úřad, nemusí vám následně novou smlouvu sepisovat, protože nájem přechází na vás po smrti rodičů, žila-li jste s nimi alespoň rok před smrtí. Ale doporučuji situaci řešit s úřadem, aby o tomto věděl.
Za ICOs Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 05.10.2010 22:44
Mám nájemní smlouvu na dobu určitou od městského úřadu,která se mi každé3 měsíce obnovuje na další3 měsíce.Dostala jsem smlouvu od1.7.2010 do 30.9.2010 a každý měsíc po celý rok jsem jsem hradila nájemné a služby s tím spojené včas a řádně.Až nyní jsem zaplatila nájemné a služby30.9.2010,kdy mi končila smlouva.jinak jsem v prodlení nebyla za celý rok a rada se rozhodla mi smlouvu neprodloužit s tím,že platba na jejich účet přišla 4.10.2010.Tak jsem se chtěla zeptat jestli platí datum odeslání a nebo přijetí na jejich účet a jestli mají právo mi smlouvu neprodloužit a nebo jestli mě mohou vystěhovat bez náhrady na byt i se17cti letým synem,který se ještě učí.Byla bych Vám vděčná za brzkou odpověd,jelikož si nevím rady. Děkuji
Odpověď z 08.10.2010 12:25
Vážená paní,
peníze za nájemné musí být opravdu na účtu nejpozději do konce měsíce pokud tak máte v nájemní smlouvě. Datum přijetí musí být shodný s datem, který máte ve smlouvě a nezáleží jestli jste vy nezapříčinila zpoždění v bance. Rada obce může opravdu neprodloužit nájem z tohoto důvodu. Pokud nejde domluva z obcí o prodloužení nájmu a vy byste tam uvedla důvody, že jste platila řádně a podobně, máte asi jedinou šanci zkusit situaci řešit přes soud a argumentovat tím, že odmítnutí prodloužení nájemního vztahu z důvodu o 4 dny zpožděné platby je v rozporu s dobrými mravy. Důležité, že dluh na nájmu byl pouze 4 denní a jen ve výši jednoho nájmu, ale asi se bude muset situace řešit přes soud. Proto doporučuji obrátit se na naši poradnu případně na občanskou poradnu ve vašem okolí adresu najdete na www.obcanskeporadny.cz.
Za CSS Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 23.06.2010 10:54
Dobrý den,chtěl by jsem poradit s problémem.Bydlíme v nájmu (rodiný dům),pronajímatelem je zemědělské družstvo.Nájemní smlouva je na dobu neučitou,jsme dva důchodci.V družstvu vlastníme podíl(podle odpracovaných let),někteří členové představenstva chtějí tyto podíly odkoupit,aby měli při hlasování většinu.Chtěli bychom svůj podíl prodat,ale máme strach aby nás nevyhodili z bytu.Děkuji D.
Odpověď z 29.06.2010 20:01
Pane Dóšo,
dost často se stává, že majitel nemovitosti ať už je to soukromá osoba nebo družstvo se snaží vyřešit situaci co nejrychleji. I ve vašm případě se mi to tak jeví. Je jasné, že odtatní podílníci mají právo prodat svůj družstevní podíl, ale pro vás je důležité, že máte nájemní smlouvu na dobu neurčitou. V případě, že by se změnil majitel nemovitosti, zůstává pro vás platná nájemní smlouva, kterou nyní máte. To abyste s manželkou přišli o bydlení by mohl nový majitel docílit jen prostřednictvím soudu. A to žalobou na výpověď z nájmu. Soud rozhoduje jestli je výpověď z nájmu oprávněná či nikoli. Výpověď z nájmu se řeší dle občanského zákona, ve kterém jsou jasně vyjmenované důvody výpovědi. Proto když tyto důvody nesplňujete, není důvod k výpovědi.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 14.06.2010 16:46
Soused téměř každou sobotu a v nedeli od 6 hod do min. 18 hod. jezdí po zahradě s bagrem a vytrhává křoviny, které pak spaluje. Např. začal se spalováním tento pátek /11.6., pálil celou noc i v sobotu a opěv celou noc, oheň neuhasil a tak čoudil až do bouřky, která ho konečně uhasila. O víkendech nemám klid, a při 35°C jsem kvůli kouři vůbec nemohla otevřít okno. Co mám dělat? Existuje na to nějaký předpis? děkuji za radu a pomoc.
E. Wallmüllerová
Odpověď z 15.06.2010 13:29
Paní Wallmüllerová,
dle § 127 občanského zákoníku jde ve vašem případě o tzv. sousedské spory - vlastník pozemku či stavby se domáhá ochrany proti vlastníku sousedícího pozemku či stavby, proti výkonu jeho vlastnického práva, které nad míru přiměřenou poměrům zasahuje do vlastnictví jiného vlastníka. Tyto neoprávněné zásahy do vlastnických práv jiných vlastníků nemovitostí jsou označovány jako IMISE – vlastník nesmí nad míru přiměřenou obtěžovat jiného hlukem, prachem, popílkem, kouřem, parami, plyny, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a také nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době (doba mimo období vegetačního klidu), odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.
Jelikož váš soused ohrožuje nejenom vás imisemi, obraťte se proto na místně příslušný obecní úřad, v jehož obvodu k narušení pokojného stavu došlo. Správní orgán je povinen vše prošetřit a vydat rozhodnutí. Je důležité na tomto místě upozornit, že navrhovatel, pokud požaduje uvědomění o výsledku šetření – musí o to písemně či ústně požádat do 30 dnů od podání oznámení, ve kterém je sděleno, že došlo k narušení pokojného stavu. Tím, že se někdo domáhá svého práva prostřednictvím správního orgánu, není dotčeno právo domáhat se ochrany svých práv rovněž u soudu. Právní ochrana poskytovaná správními orgány je pouze předběžná, nicméně pokud se žádný z účastníků neobrátí se svým návrhem k soudu, je toto rozhodnutí konečné. Pokud by v téže věci rozhodoval soud, není nijak vázán rozhodnutím orgánu státní správy. Hlavní funkcí rozhodnutí OSP je, aby byl mezi dotčenými osobami zajištěn pořádek a klid, v rámci rychlého a flexibilního řízení, které umožňuje obratem reagovat na vzniklou situaci. Cílem jednání OSP není detailní zkoumání právního stavu a zjišťování, co je a co není v dané situaci po právu, ale OSP se zaměřuje především na Ochranu posledního pokojného stavu, který zde byl a neřeší zda tento poslední pokojný stav byl v souladu s právem či nikoliv. Pokud se vám nebude líbit rozhodnutí OSP, budete se muset obrátit na soud.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 11.06.2010 09:36
Dobrý den, před třemi měsíci jsem si nechal do automobilu zabudovat alternativni palivo LPG. Již po montáži se dostavily problémy a to formou přehřívání motoru. Když jsem se vrátil do servisu, kde byla montáž provedena, bylo mi řečeno, že ze strany plynu se o žádnou závadu nejedná. Že bude problém na straně motoru. S tímto jsem tedy dojel do jiného servisu, kde mi prověřili celý motor a na nic nepřišli jen mi vypsali fakturu za poskytnute služby. Po návratu k servisu, který provedl montáž LPG mne stále přesvědčovali, že na straně plynu ta závada býti nemůže. Až na naléháni mi tento plyn odpojili. Motor se jeví úplně bez závad a vůbec se nepřehřívá. Co nyní mohu dělat? Mohu po tomto servisu vymáhat proplacení faktury ze servisu kde mi kontrolovali motor? A případnou opravu u nich musím zaplatit a nebo by měla být zdarma. A pokud se problém nevyřeší mohu po tomto servisu žádat uvedení stavu vozidla do stavu před montáží LPG a žádat po nich celou částku zpátky. Děkuji za odpověď
Odpověď z 15.06.2010 13:17
Vážený pane,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Dotaz z 09.06.2010 11:28
Text Vašeho dotazuDobrý den,bydlím v panelovém domě kde obec pomohla vybudovat čapí hnízdo na tomto paneláku.Mám balkon pod jeho hnízdem.O úklid se nikdo nestará,jen my nájemníci.Chtěla bych aby hnízdo bylo odstraněno,jelikož chci svůj balkon plně využívat.Teď jsme v takové situaci,že se měl náš panelák opravit,firma postavila lešení ,rozbombardovala balkony a vážení ekologové zakázali ve stavbě pokračovat.A co my ,nemůžeme používat balkon,nemůžeme ani otevřít okno ,z důvodu úrazu.Mám malé děti.Jaká máme práva my co tu bydlíme.Musíme opravdu čekat až naše čapí rodinka odletí???Předem děkuji za odpověď
Odpověď z 15.06.2010 12:57
Vážená paní,
nastalou situaci byste měli jako nájemníci jednotlivě nebo za celý panelový dům řešit na příslušném orgánu životního prostředí, s největší pravděpodobností městského úřadu. Podat podnět k okamžitému řešení a to z důvodu, porušování práv majitelů popřípadě nájemníků nemovitosti. Pokud nebude na toto městský úřad reagovat můžete se obrátit na krajský úřad o přešetření. Bohužel půjde ve velké míře o papírování, které ale musíte řešit.
Práva nájemníků případně majitelů nemovitosti by měla být chráněna stejně jako práva té čapí rodiny.
Za ICOs Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 07.06.2010 11:13
Dobrý den,vlastním živnostenský list a chtěla bych na 3 měsíce z důvodu nedostatku klientů v letním období pozastavit živnost,je to vůbec možné?Nemusím to prý učinit na živnost,úřadě,ale stací se zaregistrovat na úřadě práce.Mám nárok na podporu a musím vyplňovat žádost o zprostředkování zaměstnání,když se chci v září vrátit k podnikání?Děkuji za odpověď.
Odpověď z 07.06.2010 15:57
Vážená paní,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 04.06.2010 18:13
Text Vašeho dotazu
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na právní záležitosti ohledně pronájmu rodinného domu.
Pronajímám dům, bohužel, opomněla jsem na povinnost platit z pronájmu daň, což bych ráda napravila. (dříve než tak učiní nájemce).Dočetla jsem se,že nájemce je k tomu dokonce povinen,vždy k 15.2. každého rojku, což sám nájemce nikdy neučinil.Jaké sankce plynou pro něj a pro mě? Z jeho strany se jedná o vědomou činnost,sám pronajímá byty a hrozí mu udání ale od jiného člověka-vyřízování účtů-bere finanční úřad i anonymní ohlášení, popř. hlášení za dobu 3 let? Moc děkuji za odpověď.Tresťanská
Odpověď z 07.06.2010 09:16
Paní Tresťanská,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 01.06.2010 16:33
Dobrý den ,chtěla bych se vás zeptat jak mám postupovat .
Stala se nám taková věc ,že můj manžel byl s mým bratrem v auto bazaru ale můj bratr neměl u sebe opčanský průkaz tak manžela poprosil jestly by jsi auto nenapsal na sebe . Jelikož bratr koupil auto a můj manžel souhlasil jen s tím než pojedou domů tak v úřední dny zajdou přepsat auto na mého bratra.Musím podotknout bylo to v pátek kdy koupili to auto .Tak že počítal jsme s tím že v Pondělí dorazí ale on to auto prodal a neřekl nám to tak jsme to nevěděli.Mezitím ten pán ,který auto koupil ho stačil i nabourat ale nevlastnil ŘP a auto bylo psané na manžela tak tím pádem přišla policie ČR za mým manželem .My jsme mu to všechno vysvětlily a policista nám zdělil že to asi bude na tom dotyčném co to auto naboural že jsme s obliga.Jenže k dneštnímu dni nám přišlo že se má manžel dostavit k soudu prosím co a jak máme postupovat dál moc Vám děkuji za vaší odpověď s Pozdravem Gajdošovi
Odpověď z 15.06.2010 11:44
Paní Gajdošová,
ve vašem případě by měl manžel okamžitě podat trestní oznámení na bratra, jelikož se na vás s největší pravděpodobností dopustil podvodu. Obávám se, že jelikož nebylo ještě auto přepsané na člověka, který způsobil autonehodu, může být váš manžel popotahován jako ten, kdo bude muset řešit náhradu škody. To budete muset řešit přes soud. Doporučuji se obrátit na naši poradnu či jakoukoli poradnu ve vašem okolí. Informace najdete na www.obcanskeporadny.cz.
Za ICOS Český Krumlov ,o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2020
  1  4  5  6 
 7  8  9  12  13 
 16  18  20 
 26  27 
    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz