Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 259
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 22.03.2021 07:59
Dobrý den,
má otázka se týká žádosti o rozvod. Návrh na rozvod podávám já s tím, že manžel mi tento návrh podepíše. Chtěla jsem se zeptat, v kolika vyhotoveních je třeba návrh poslat soudu (ve vzorech je většinou uvedeno dvojmo) a jestli je třeba naše podpisy úředně ověřovat (pokud ano, jestli v každém vyhotovení - dvojmo)?
Děkuji
Monika
Odpověď z 22.03.2021 09:02
Dobrý den,

návrh na rozvod je nutno podat k soudu ve dvou kopií. K návrhu na rozvod manželství přiložte kopii oddacího listu, popřípadě rodného listu společného nezletilého dítěte. Připojte také návrh na úpravu porozvodové péče o dítě ve třech vyhotovení a návrh na vypořádání majetkových poměrů ve dvou vyhotovení. Podpisy obou manželů, musí být na návrhu úředně ověřeny. Ověření podpisů je možné zajistit na pobočkách České pošty, městské či obecním úřadu nebo u notáře. Pokud možno na obou kopií. Bez souhlasu a ověřeného podpisu druhého manžela nemůže rozvod manželství dohodou vůbec úspěšně proběhnout.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 02.03.2021 12:00
Dobrý den, chci se zeptat. Máme s přítelem situaci kdy jsme vyhráli aukci družstevního bytu takže přítelovi bude ručit jeho otec jinou nemovitostí. Finanční poradkyně řekla že je nesmysl aby ten byt byl napsaný na oba a vzápětí jsem se dozvěděla, že u družstevního bytu muže být napsán pouze jeden vlastník, tudíž to bude přítel když mu ručí jeho otec. Ale mezi přítelem a mnou si chceme uzavřít smlouvu o tom, že hypotéku budeme splácet napůl i když vlastník bude on. Chci se zeptat co a jak do smlouvy zahrnout čemu se vyhnout či jak to popřípadě řešit kdyby došlo na rozchod a vyrovnání.
Odpověď z 02.03.2021 14:54
Dobrý den,

co se hypotéky týče můžete požádat o společnou hypotéku pro partnery, kdy společně budete mít vyšší bonitu, a tak dosáhnete na větší půjčku a pravděpodobně i na nižší úrok. V případě rozchodu bývá u partnerských půjček nejčastějším řešením nechat hypotéku i nemovitost jednomu partnerovi a druhého vyplatit.

V případě, že by veškeré závazky převzal pouze jeden z Vás (Váš partner), je vhodné si sepsat smlouvu, která bude řešit vaší konkrétní situaci. V okamžiku, kdy hypotéku oficiálně splácí pouze jeden z partnerů a druhý mu na ni přispívá, totiž hrozí, že Vás při rozchodu oficiální dlužník (Váš partner) odmítne jakkoliv vyplatit.

Vzhledem k Vašemu případu a v souvislosti s tím, že naše Bezplatná poradna mezi §§ neřeší oblast vlastnických práv, smluv a majetkoprávních vztahů Vám proto doporučuji obrátit se přímo na advokáta.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 22.02.2021 16:47
Dobrý den,

plánuji spolubydlení s rodiči v rodinném domě. Jedná se o dva oddělené byty, z nichž jeden jsem nově zrekonstruoval. Zajištuji právě přepis energií a věci podobné. Všude vyžadují smlouvu o nájmu/pronájmu. Jak toto řešit? Je vhodné si sepsat nájemní smlouvu? Nájem bude "zadarmo", ale ovšem, že se o veškeré výdaje budeme nějakým způsobem mimopapírově dělit..
Odpověď z 23.02.2021 14:28
Dobrý den,

v nájemní smlouvě musí být vyjádřeno, že pronajímatel přenechává nájemci byt k užívání za úplatu. Pokud by byl byt dáván k užívání bezúplatně, nejednalo by se o nájem bytu, ale o jiný právní vztah. Výše nájemného být ve smlouvě uvedena nemusí, pokud by nájemné ve smlouvě nebylo uvedeno byl byste jako nájemce povinen pronajímateli platit nájemné v takzvané obvyklé výši stanovenou znaleckým posudkem či nejméně třemi srovnatelnými nájemnými v dané lokalitě za obdobný nájem bytu.
Do smlouvy je rovněž vhodné uvést, za jaké období se nájemné platí. Jestliže to stanoveno není, má se za to, že je to jeden měsíc.
Nájemné může být placeno i formou nepeněžitého plnění, jeho výše však musí být ve smlouvě vyjádřena finanční částkou. Vzhledem k výše uvedenému by mohlo nepeněžité nájemné spočívat i v rekonstrukci bytu.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 16.02.2021 04:27
Dobrý den. Zdědil jsem po zemřelém otci družstevní byt (tedy podíl na družstvu). Otec zemřel v srpnu 2019 a od té doby zde žila a byla hlášena jen jeho družka Věra. Byt jsem zdědil v lednu 2021(dědictví nabylo v lednu právní moci) a na družstvu mi řekli, že Věra neplatila nájem od prosince 2019 a vznikl tam dluh na nájmu. Hlášena tam byla až do toho ledna 2021. Na družstvu mi řekli, že všechny dluhy jdou za mnou prestože v době otcovy smrti zde žádné nebyly a od té doby jsem s tím bytem neměl nic společného do té doby, než jsem ho zdědil a ten samý den Věru odhlásil z bytu. Správce družstva argumentoval tím, že je zákonem dáno, že za mnou jako novým majitelem jdou jakékoliv dluhy na nájmu od doby úmrtí mého otce. Chci se zeptat, jestli je tomu tak a musím ten dluh uhradit já, nebo jestli jdou dluhy za Věrou, která tam jako jediná byla hlášená a byt vlastnilo samotné družstvo. Děkuji za odpověď, Vágner.
Odpověď z 17.02.2021 11:47
Dobrý den, pane Vágnere,

na základě Vámi uvedených informací se domnívám, že se ve vašem případě jedná o družstevní vlastnictví, dle kterého byt nevlastníte, ale vlastníte členská práva v družstvu, ke kterým náleží právo užívání konkrétní bytové jednotky. Ve Vašem případě je tedy rozhodující, kdo uzavřel v rozhodném období nájemní smlouvu s bytovým družstvem a kdo má právo družstevní byt užívat. Vy jakožto dědic vlastníte pouze družstevní podíl s nímž je spojeno právo nájmu k družstevnímu bytu a tím Vám vzniká povinnost hradit nájem a poplatek do fondu oprav. Pokud by paní Věra uzavřela nájemní smlouvu s bytovým družstvem měly by jít pohledávky týkající se nájemného za ní. A vy by jste měl hradit min. fond oprav. Pokud však nedošlo k žádnému nájemnímu vztahu jste za vzniklé dluhy zodpovědný vy jakožto vlastník družstevního podílu. Vždy záleží na smlouvě a stanových družstva.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 02.02.2021 11:43
sepsání závěti
Odpověď z 02.02.2021 14:51
Dobrý den,

Bezplatná poradna mezi §§ nesepisuje závěť. Dovoluji si Vás proto tímto informovat, že si závět může každý sepsat sám. Podmínkou je však sepsání závěti vlastní rukou a následně vlastnoruční podpis. Doporučuji Vám se obrátit na notáře a sepsat závět formou notářského zápisu, který dohlídne na to aby závět byla jasná, stručná a srozumitelná. Dále dohlídne na to aby byla závět sepsaná dle Vaší vůle a v souladu s platnými právními normami. Notářsky sepsána závěť může být poté uložena u notáře, kdy předejdete k její ztrátě popř. můžete závěť uložit na bezpečné místo, které sdělíte důvěryhodné osobě. Bez závěti totiž dojde v případě smrti zákonem stanovená posloupnost dědických tříd. Další výhodou sepsání závěti u notáře je, že pokud uložíte svojí závět u notáře tak bude uvedena v Centrální evidenci závětí a notář, jenž bude projednávat dědické řízení se o ní automaticky dozví.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 24.01.2021 10:59
Může spoluvlastník prodat svůj podíl spoluvlastníkovi bez vědomí ostatních spoluvlastníků ?
Děkuji za odpověď
Josef Dytrt
Odpověď z 25.01.2021 11:30
Dobrý den, pane Dytrt,

od 01.07.2020 mohou spoluvlastníci se svým podílem volně disponovat, aniž by jej museli předem nabízet ostatním spoluvlastníkům. Výše zmíněné se však netýká situace, kdy spoluvlastnictví vzniklo na základě právní skutečnosti mimo vůli spoluvlastníků, založeném např. pořízením pro případ smrti, na základě dědictví . V tomto případě je předkupní zákonné právo spoluvlastníků omezeno lhůtou 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.
Podle aktuálního právního řádu se zrušení zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí od 1.7.2020 vztahuje na zákonný nárok na předkupní právo, nikoliv na samotný převod. Jestliže vznikl nárok na uplatnění předkupního práva před dnem 1.7.2020 je v této konkrétní situaci předkupní právo stále účinné.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 16.12.2020 11:01
Dobrý den. Jak mám ukončit alimenty? Dcera na kterou doposud platím výživné (bydlí u matky, my jsme s matkou nikdy společně nežili) od roku 2014 studuje VŠ. Jak mám zjistit, jak je na tom ve škole. Na můj dotaz škola odpověděla, že bez souhlasu slečny nic neřeknou. Má nárok na alimenty po ukončení VŠ? Nebo mezi magisterským a doktorským studiem, pokud rok vynechala? Mám nárok na vrácení alimentů, pokud požádám soud na ukončení a vrácení alimentů? Děkuji za informaci.
Odpověď z 17.12.2020 14:05
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 11.12.2020 20:55
Dobrý den, občas slýchávám, že např. po úmrtí manžela náleží právoplatným dědicům mimo jiné část rodinného domu, který měl ve společném vlastnictví s manželkou (vdovou) a ta může být "nucena" dědice vyplatit, na což nemusí mít dostatek peněz. Chci se zeptat, zda-li může manžel již během svého života, např. při zhoršení zdravotního stavu, přepsat svůj podíl na rodinném domku na manželku a jak to případně provést. Nemám na mysli vydědění dětí, které by nakonec o svůj podíl nepřišly, ale o ochranu vdovy. Děkuji Pavel Procházka
Odpověď z 14.12.2020 07:51
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 25.11.2020 13:39
Dd,tchyne s tchánem darovali veškerý majetek jen sestře.Tchan je po mrtvici, špatně mluvi,neumi čist a psát taky ne.Muzu napadnout darovaci smlouvu, i když je to uz na katastru.Bylo to v SJM,nechápu asi sfalšovali tchánuv podpis,nebo asi ani nejak tchána donutili aniž by měl povedomi co dělá.dekuji
Odpověď z 26.11.2020 08:07
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 13.11.2020 11:17
Dobrý den, minulý týden mě doma navštívil podomní prodejce. Nic jsem nezakoupila a nepodepsala, ale chtěla jsem se zeptat jak mám postupovat, když vím, že máme ve městě vyhlášku o zákazu podomního prodeje, mám to někam hlásit? Děkuji Kateřina
Odpověď z 16.11.2020 11:28
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Dále si Vás dovoluji informovat, že v případě, že došlo k porušení vyhlášky obce/města, je vhodné aby jste o této skutečnosti informovala příslušný úřad, který vyhlášku vydal.

Za bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Duben 2021
    2  3  4 
 5  9  10  11 
 12  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz