Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Pracovní právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 152
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 11.10.2022 10:12
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak pokračovat. Nastoupila jsem do nového zaměstnání, tudíž jsem ve zkušební době. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti. Zdravotní stav není dobrý a tudíž se dá předpokládat, že bude pracovní neschopnost trvat. Šéfová mi volala, že bude nucena mi ukončit pracovní poměr, vím, že na to má právo až po 14 dnech. Nevím však jak poté postupovat. Výpověď musí být písemná a co já pak? Mám se i v pracovní neschopnosti nahlásit na ÚP, nebo až po ukončení pracovní neschopnosti. V tuhle chvíli nemohu nastoupit do jiného zaměstnání.

Předem děkuji.
Odpověď z 16.10.2022 11:02
Na úřad práce se nahlásíte až po ukončení pracovní neschopnosti.

Doplňuji, že pokud byla pracovní neschopnost zahájena ještě v průběhu zaměstnání (nebo do 7 dní od skončení pracovního poměru), tak máte nárok na nemocenské dávky i po skončení zaměstnání. V pracovní neschopnosti můžete být až do skončení neschopenky a máte nárok na nemocenské dávky, které vyplácí stát. Po skončení zaměstnání už za vás neplatí zdravotní pojištění zaměstnavatel, po dobu pracovní neschopnosti tak spadáte do kategorie pojišťěnců, za které zdravotní pojištění platí stát. Je tak oznámit potřebné údaje vaší zdravotní pojišťovně (mají na to obvykle na webu příslušný formulář).

Jinak v době pracovní neschopnosti je zaměstnavatel oprávněn ukončit pracovní poměr ve zkušební době, jak správně uvádíte, až po uplynutí 14 dnů (ochranná lhůta). Nejedná se o „klasickou“ výpověď (např. neběží výpovědní lhůta), ale o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, důvod zrušení není třeba uvádět. Oznámení o zrušení pracovního poměru musí mít písemnou formu, pracovní poměr skončí jeho doručením. Pokud by vám bylo zrušení doručeno před uplynutím ochranné lhůty, nebylo by platné.


Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská


Dotaz z 01.06.2022 10:58
Dobrý den
Chtěl bych se informovat ohledně možností vystěhovaní aktuálního nájemníka v mém bytě.

Nájemníkovy končí nájemní smlouva 30.6.2022 na dobu určitou. ( už teď začínají problémy a předpokládám že se nebude chtít vystěhovat )
Nájemníkovy bude doporučeně zaslané oznámení o neprodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou a způsob ukončení nájmu.
Tj. – Označení stran nájemní smlouvy ( pronajímatel , nájemce )
– Oznámení že smlouva ze dne xx se neobnovuje a nebude dále prodloužená a považuje se dne 30.6.2022 v 11:59 hodin za ukončenou.
– Byt užívaný nájemcem se považuje za vyklizený a předaný dne 30.6.2022 v 11:59 hodin, a to i v případě že nebudou pronajímateli předaný klíče od bytu a sepsán předávací protokol bytu.
– Veškeré zanechané movitě věci v bytě, jsou bez dalšího prodlení považovány za věci opuštěné a vlastník bytu má právo je z bytu vyklidit na náklad posledního nájemce daného bytu.
– Do 30.6.2022 v 11:59 hodin proběhne zdokumentovaní ( video, fotografie s časovým údajem ) aktuálních stavu poskytovaných služeb ( voda, elektrika, plyn ) pro vyúčtovaní za dané období xx , které bude vyhotoveno do 31.7.2022.
– Dne 30.6.2022 ve 12:00 hodin bude byt zdokumentovaný ( video, fotografie s časovým údajem ) pro vypracovaní protokolu o stavu předaného bytu a navráceni kauce, který bude vyhotoven do 31.7.2022

A dotaz zní :

– Mohu tedy od 30.6.2022 a 13:00 hodin podepsat novou nájemní smlouvu s jiným nájemcem ( ten by měl byt z logiky věci jediný pravý nájemce ) , který by je mohl ihned vyhodit ze svého nového obydlí ? a pokud ano jakým způsobem.
– Udělá touto cestou policie ČR něco okamžitě? Muže to brát za neoprávněné vniknutí do bytu

Popřípadě muže oprávněně nový nájemce byt užívat , i v případě že starý nájemník neopustil byt ?.. Tj. byt tam sním, vypínat si pojistky, atd.. Protože náklady na energie už platí on ? ..

Děkují za Vaší odpověd Toník
Odpověď z 07.06.2022 10:17
Vážený pane,

pokud nájemce byt nepředá a je zřejmé, že byt neopustil, nejste oprávněn do pronajatého bytu vstoupit, ani nájemci vystěhovat z bytu jeho věci či vyměnit zámek. Pokud byste toto učinil, vystavil byste se riziku trestního stíhání pro neoprávněné vniknutí do obydlí jiného. Nájemce se svým setrváním v bytě po platném skončení nájemního vztahu trestného činu nedopouští.

O vystěhování tak může rozhodnout pouze příslušný soud, na který je třeba se obrátit s žalobou na předání a vyklizení bytu. Žalobou se taktéž může pronajímatel domáhat i pouze předání, pokud je byt vyklizen, ale nepředán.

Teprve po získání pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o povinnosti nájemce byt vyklidit a předat máte možnost předat vykonání této povinnosti exekutorům. Ti nájemci stanoví lhůtu k vyklizení. Jestliže ani přesto ke splnění uložené povinnosti byt vyklidit a předat nedojde, jsou již (exekutoři) oprávněni do bytu vstoupit a vyklidit ji sami.

Za dobu, kdy nájemce byt nadále užívá, máte nárok na náhradu ve výši nájemného, a to až do dne, kdy nájemce byt předá.

Z uvedeného tak vyplývá, že rozhodně nelze považovat byt za předaný a vyklizený v případě, že k tomu ze strany nájemce fakticky nedojde.

Policie ČR nemůže nájemce nijak donutit byt opustit, naopak může řešit Vaše neoprávněné vniknutí do bytu, to samé se vztahuje i na nového nájemce.
Smlouvu s novým nájemcem podepsat můžete, ale je třeba si uvědomit, že na základě uzavřené smlouvy jste povinen umožnit nájemci užívání bytu, což v případě, že byt nebude fakticky volný, nejste schopen.

Co se týče odpojování přívodu elektrické energie, či vody do bytu, tak podle ustálené judikatury byste se i v tomto případě mohl dopouštět trestného činu, stejně tak nový nájemce.

K postupu ohledně věcí nájemce je třeba vyčkat, až si je nájemce převezme. Jestliže se tak nestane, je nutné zaslat nájemci písemnou výzvu s poskytnutím přiměřené lhůty k jejich převzetí, teprve tehdy, pokud je nepřevezme, můžete s těmito věcmi naložit dle svého uvážení (např. je prodat).

Závěrem tak shrnuji, že pokud nájemce byt dobrovolně neopustí, nelze ho „vyhodit“ svépomocí, ale je třeba žalovat vyklizení a předání bytu u příslušného soudu.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská


Dotaz z 24.11.2021 14:07
Dobrý den ,Jde o to že družstvo ma smlouvu s osobou Martinem T. Kterému pronajima staj. V průběhu prepisujeme smlouvu na nás ale uz jsme pronajali boxove uatajeni na nase jméno. Prisla kontrola z živnostenského uradu. Jedna se mi o to jak dale postupovat budeme sjednavat zivnost a najemni smlouva bude na nas v tomhle tydnu. Bohužel nevime co teď kdyz smlouva o ustajeni kone mela byt psana na Martina T., jako provozovatele staji. Jelikož jsme nevedeli ze ustajeni se musi hlasit na živnostenský úřad.A ted nevíme jak postupovat aby následky byli co nejmenší .. Jednoduše smlouva o ustajeni kone mela byt napsana na pronajimatele staje Martina T. Ale napsali jsme ji na sebe.. Coz je podle naseho zjištění podvod.
Odpověď z 01.12.2021 13:38
Vážený pane,
na základě Vašich údajů lze jen těžko poskytnout odpověď. Není jasné, zda se jedná o občanskoprávní problém (uzavření smlouvy k objektu, ke kterému dosud nemáte žádné právo) nebo veřejnoprávní, to znamená, zda k pronájmu boxu je nutné ve Vámi popsaném případě mít živnostenské oprávnění.
Doporučuji proto využít možnost využití telefonické konzultace na čísle 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy), případně na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.11.2021 14:03
Zdravím,
Můj dotaz zní, jsem v podnájmu a už 3 dny nefunguje topeni a neteče tepla voda ale snaha majitele nebi mic vidět zatím jen slibuje ale ve finále se nic neděje jak dlouho nás může nechat bez tepla a teplé vody?
Odpověď z 24.11.2021 15:34
Dotaz zodpovězen níže.
Dotaz z 17.10.2021 16:36
Dobrý den tady Jarek dnes mi dcera řekla že pi mě nechce vyžívne i když studuje vysokou školu prý mi to pošle i písemně jak se mám dál zachovat děkuji za odpověď
Odpověď z 19.10.2021 12:11
Dotaz zodpovězen.

Adéla Kamenská
Dotaz z 26.08.2021 19:36
Srážky že mzdy ( poškozené bočnice)
V pracovní smlouvě není žádný bod o tom, že by mi zaměstnavatel mohl učinit srážku za poškození či ztrátu svěřených věci.
Jediné zminene srážky jsou jak jste psala na zdravotní sociální atd.
Pak je tam psáno, že se mám starat o svěřené věci, udržovat v čistotě atd. Přičemž tam není nic o tom, že by při poškození či ztrátě mohl ztrhnout částku že mzdy.
Jelikož jde o pozici řidič kamionu, se kterým se jezdí po stavbách tak jediná nečistot v autě byla od bot která byla uklizena.
Čištění které údajně nechal udělat ( od bývalých kolegu vím, že nenechal) říká a chce ztrhnout, aby mi uskodil.
Žádné faktury nic nemá a vinu ani písemnou dohodu mi ne prokázal, neukázal a nic sem o tom nepodepsal.
Dekuji
Odpověď z 30.08.2021 12:43
Dobrý den,
dovoluji si Vás ještě opakovaně informovat ve věci poškozené bočnice na obecnou odpovědnost zaměstnance, kterou upravuje zákoník práce. Dle kterého je zaměstnanec odpovědný za vzniklou škodu zaměstnavateli, až do výše 4,5 násobku svého průměrného měsíčního výdělku. Co se týče čištění interiéru kamionu, není zaměstnavatel oprávněn Vám provést srážky, aniž by Vás předem informoval a tuto skutečnost doložil.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 25.08.2021 01:45
Dobrý den,
Pracuji jako řidič kamionu. Se zaměstnavatelem teď končím pracovní poměr.
Jdu za vama pro radu.
Chce mi z výplaty ztrhnout údajně škody které jsem udělal a nechce mi k tomu doložit faktury.
První škoda jsou bočnice ( to se mi opravdu stalo a sem si toho vědom.)
Ale - tato škoda jde uhradit pojistkou ( pojistka na blbost) ale já se dozvěděl, že když mi ji zrizoval při nástupu tak ji ne doplatil, ale z platu mi to ztrhnul čili pojistka je neplatná.
Druhá věc chce mi ztrhnout za údajně vyčištění interieru kamionu a opět nemá fakturu a nejsem si jist, že by to mělo jít za mnou.
Chtel bych tedy vědět zda na to má právo.
Děkuji
Odpověď z 26.08.2021 12:31
Dobrý den,

srážky ze mzdy lze provádět pouze na základě zákoníku práce nebo zvláštního zákona. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli, aby provedl i bez souhlasu zaměstnance z jeho mzdy, jedná se o zákonné srážky - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti; -pojistné na sociální zabezpečení;
- pojistné na všeobecné zdravotní pojištění; - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; - náhradu mzdy nebo platu za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, na niž zaměstnanci právo nevzniklo.

Dohoda k uspokojení závazku zaměstnance není zákoníkem práce zvlášť upravena a slouží jako platební, nikoliv zajišťovací prostředek. Dohodu k uspokojení závazku zaměstnance uzavírá zaměstnavatel a zaměstnanec ve prospěch věřitele a spočívá v tom, že zaměstnavatel ze mzdy zaměstnance provede dohodnutou srážku a sraženou částku poukáže na účet věřitele.

Srážky ze mzdy k náhradě škody (poškozené bočnice) jsou možné jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Kdy o předmětných srážkách musí být zaměstnanec předem informován a musí být prokázáno, že ZL způsobil předmětnou škodu. Bohužel mi není zřejmé z vašeho dotazu, zda jste zaměstnavateli podepisoval odpovědnost za škodu. Co se týká vyčištění interiéru, je rozhodující zda toto ujednání je předmětem uzavřené pracovní smlouvy.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 04.05.2021 10:45
Dobrý den,
zaměstnavatel provádí povinné antig.testování ve firmě, já jsem se rozhodla každý týden navštívit svého obv.lékaře a provést test přímo v ordinaci. To vše v pracovní době, Prosím o informaci, zda mám nárok na náhradu mzdy (lékař)
děkuji
Hrubšíková
Odpověď z 04.05.2021 14:16
Dobrý den, paní Hrubšíková,

o tom zda máte nárok na náhradu mzdy či nikoliv rozhoduje zákon. Na placené pracovní volno má dle aktuální právní úpravy, tj. zákona č. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zaměstnanec nárok, jedná-li se o vyšetření jeho osoby, pracovnělékařskou prohlídku či doprovod blízkého rodinného příslušníka k lékaři. Přičemž pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k Vámi poskytnutým informacím, kdy zaměstnavatel umožnil a zajistil testování zaměstnanců ve firmě, kdy vy jste se však rozhodla k provádění testů u svého obvodního lékaře se proto domnívám, že v tomto případě dochází k překážce v zaměstnání na straně zaměstnance, nikoliv k překážce na straně zaměstnavatele, podle kterých je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci 60 - 100 % z výše průměrné mzdy. Na základě výše uvedeného tedy nemáte nárok na náhradu mzdy.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 13.01.2021 12:42
Dobrý den,
pracoval jsem jako obsluha čerpací stanice, dle smlouvy veden jako THP pracovník.
Zaměstnavatel nám skládal základní mzdu z " minimální mzdy " a pohyblivých osobních prémií.
Chybu vidím v tom, že k výpočtu mzdy nepoužil " zaručenou mzdu", v našem případě alespoň
2.skupiny. Je možné, že rozdíl mezi "minimální " a "zaručenou mzdou" zahrnul do osobních
prémií ? Nebo mě a ostatní zaměstnance " šidil " ? Pokud ano, mohu uniklou částku vymáhat?

V roce 2020 min.mzda 14600,- 2.skupina 16100,-
2019 -"- 13350,- 2.skupina 14740,-
2018 -"- 12200,- 2.skupina 13500,-

Ve firmě jsem pracoval 2,5 roku ( červen 2018 - říjen 2020 )
Děkuji, s pozdravem Jan Dolanský


Jan Dolanský, K.Chocholy 24, 370 05 České Budějovice
Odpověď z 15.01.2021 10:01
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 06.01.2021 10:28
Dobrý den, mám pracovní smlouvu u zaměstnavatele na dobu určitou již 3x zopakovanou a tudíž bych měl k datu posledního prodloužení zkončit nebo dostat smlouvu na dobu určitou!Jenže smlouva mi končí dnem 31.1.2021 a já jsem momentálně v pracovní neschopnosti, která bude zřejmě trvat déle (problém s páteří při nošení těžkých břemen v práci).Zaměstnavatel by měl uvědomit o konci nebo pokračování pracovního poměru!Když tak ale neučiní a já budu v pracovní neschopnosti i po datu ukončení pracovní smlouvy automaticky se přechází na pracovní poměr na dobu neurčitou? Děkuji za odpovědˇ
Odpověď z 06.01.2021 10:45
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2023
      
 2  3  4  6  7  8 
 11  13  14  15 
 17  18  20  21  22 
 25  27  28  29 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz