Komu je služba určena                      

Primárně všem občanům v nepříznivé sociální situaci z regionu Českokrumlovska, Kaplicka (obce na území ORP Český Krumlov a Kaplice) a regionu Trhové Sviny (obce ORP Trhové Sviny). Na poradnu se ale mohou obracet i lidé z ostatních regionů Jihočeského kraje, jestliže nemohou využít obdobnou službu v blízkosti svého bydliště. 

Nepříznivá sociální situace:

  • situace, kdy si lidé z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové sociální situace, sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo z jiných závažných důvodů, nemohou lidé uspokojit životní potřeby a nemohou řešit vzniklou situaci. To znamená např. lidé pobírající sociální dávky, nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním postižením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy samoživitelky, lidé v životní krizi ...)

Cílová skupina: osoby, které se dostali do tíživé životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami ani s podporou rodiny či známých

Cílovou skupinou nejsou: právnické osoby (neziskové organizace, spolky, společenství vlastníků), subjekty, jejichž cílem je vytvářet zisk a osoba, která je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek, osoba, která je fyzicky nebo verbálně agresivní, osoba, která není schopna se domluvit bez tlumočníka.  

Služba není určena lidem, kteří požadují

·          komerční služby (např. daňové,  investiční)

·          odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců

·          sociální péči nebo stanovení sociálních dávek

·          finanční hotovost

Poskytovatel může odmítnout poskytnout službu, pokud

·         neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu cílové skupiny služby - v daném případě sociální pracovník uvede důvod odmítnutí a současně mu doporučí vhodnější službu a to s ohledem na požadavky zájemce.

·         nemá dostatečnou kapacitu

·         osoba žádá o poskytnutí sociální služby a poskytovatel mu vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodů porušování povinností

Kontakty poradny

Kalendář akcí ICOSu:
Duben 2021
    2  3  4 
 5  9  10  11 
 12  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz