Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: spotřebitelská problematika, finanční gramotnost, exekuce dluhy

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 265
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 20.04.2022 08:23
Dobrý den, 16.02.2022 jsem objednal a zaplatil u společnosti RIVALENTI zboží, které mi nebylo doručeno a společnost odmítá vrátit zaplacenou částku. Odkazuje na vyplnění reklamačního e-formuláře, který na mém PC nelze dokončit a na mou poslední výzvu již společnost nereaguje. Jejich formulář je navíc zaměřen pouze na jeden kus reklamovaného zboží, nikoli na větší počet nebo dokonce reklamaci celé objednávky (to situaci komplikuje). Jiný způsob reklamace (např. telefonicky) nerealizují. Chci podat trestní oznámení, před jeho podáním bych chtěl ale vědět, zda je ještě jiná možná smírná cesta, jak společnost donutit ke vrácení finančního obnosu, děkuji.
Odpověď z 20.04.2022 15:52
Vážený pane,

pokud jste za zboží nebo službu zaplatil kartou (nebo PayPalem apod.), obraťte se na svého vydavatele karty a reklamujte transakci kartou z důvodů nedodání zboží a služby. Peníze by se Vám měly vrátit.

Pokud jste platil bankovním převodem a požadujete vrácení kupní ceny, je nejprve nutné odstoupit od smlouvy. Jako spotřebitel tak lze učinit pouhým oznámením o odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. Tato lhůta končí čtrnáct dní po dodání zboží, takže v případě nedodání zboží její běh nekončí. Dáte prodejci dodatečnou přiměřenou lhůtu pro plnění a zároveň ve výzvě uvedete, že lhůta již nebude prodloužena, platí, že marným uplynutím této lhůty jste od smlouvy odstoupili.

Odstoupení od smlouvy je v případě, že prodávající nekomunikuje, vhodné zaslat na jeho adresu písemně, s dokladem o doručení. V případě, že po deseti dnech od odeslání s Vámi nebudou nadále komunikovat, informujte je, že se jedná o trestný čin podvodu, poškozování spotřebitele, příp. krádeže (pokud cena zboží přesahuje 5 000 Kč), a že podáváte podnět na místní příslušnou obchodní inspekci.

Uplatnění reklamace ani odstoupení od smlouvy není podmíněno vyplněním a odesláním formuláře. Formulář je ze strany prodávajícího pouze doporučený způsob oznámení o odstoupení od smlouvy (příp. reklamaci).
Po odstoupení je opět možné zvolit si způsob vymožení dlužné částky. První možností je zahájení mimosoudního řízení vedeném ČOI. Řízení se zahájí vyplněním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na webových stránkách České obchodní inspekce¨¨ https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Druhou možností je soudní cesta.

V každém případě je žádoucí upozornit ČOI na jednání eshopu. ČOI na základě takového podnětu a po jeho prošetření zařadí internetový obchod na seznam rizikových eshopů, který vede na svých internetových stránkách.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 02.03.2022 15:37
Dobry den,
Prosim k radu na koho se obratit :
Firma Kominexpres mi dle dohody vyfakturovala vypracovani revizni zpravy, ktere jsem ji uhradilv prosinci 2021. Od te doby opakovane neuspesne urguji dodani revizni zpravy. Posledni urgence 28.2.2022 kde mi sdelili ze nevi kdy mi budou schopni revizni zpravu dodat.
Kam se mohu v takovem pripade obratit o pomoc ?
Dekuji
Ing. Petr Gdula
Odpověď z 08.03.2022 10:00

Vážený pane,
Z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda již byla revize provedena (a tedy nebyla jen dodána revizní zpráva), či zda revize nebyla provedena vůbec. Stejně tak není jasné, zda byla dohodnuta k provedení revize a dodání revizní zprávy nějaká lhůta.
Vzhledem k výše uvedenému odpovídáme pouze obecně.
Dle našeho názoru v případě, že lhůta byla dohodnuta a revize nebyla vůbec provedena, je možné odstoupit od smlouvy, což znamená i vrácení platby.
Pokud nebyla dohodnuta lhůta, ale z povahy věci je zřejmé, že na pozdním plnění nemáte odůvodněně zájem (revizi byla potřebná k určitému datu), je též možné pokusit se odstoupit od smlouvy.
V případě, že byla provedena revize bez dodání revizní zprávy, je možné zvážit požadavek na slevu.
V každém případě je třeba společnost vyzvat k plnění a v dopise jí stanovit dodatečnou lhůtu s tím, že jinak od smlouvy odstoupíte.
Jinak doporučujeme se s řešením sporu obrátit na Českou obchodní inspekci.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.02.2022 00:25
Dobrý den, 11.11.2021 jsem objednala zboží přes internet, zaplatila převodem z účtu. Zboží nebylo dodané a obchodník stále slibuje vrácení peněz. Jak mám postupovat, abych své peníze dostala zpět. Děkuji, Koblencová
Odpověď z 01.03.2022 11:49
Vážená paní,

pokud jste za zboží nebo službu zaplatili kartou (nebo PayPalem apod.), obraťte se na svého vydavatele karty a reklamujte transakci kartou z důvodů nedodání zboží a služby. Peníze by se Vám měly vrátit.

Pokud jste platila bankovním převodem a požadujete vrácení kupní ceny, je nejprve je nutné odstoupit od smlouvy. Jako spotřebitel tak lze učinit pouhým oznámením o odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. Tato lhůta končí čtrnáct dní po dodání zboží, takže v případě nedodání zboží její běh nekončí. Dáte prodejci dodatečnou přiměřenou lhůtu pro plnění a zároveň ve výzvě uvedete, že lhůta již nebude prodloužena, platí, že marným uplynutím této lhůty jste od smlouvy odstoupili.
Po odstoupení je opět možné zvolit si způsob vymožení dlužné částky, a to buď na základě mimosoudního řízení vedeném ČOI (řízení se zahájí vyplněním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na internetových stránkách České obchodní inspekce), nebo soudní cestou. Jelikož v tomto případě se domáháte vrácení peněžních prostředků, není spor tak zdlouhavý, namísto klasické žaloby na vydání bezdůvodného obohacení je totiž možné podat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Tento způsob je rychlejší a rovněž levnější. Když soud vydá elektronický platební rozkaz, kterým uloží obchodníkovi zaplatit dlužnou částku, může se proti němu obchodník bránit podáním odporu. Tím by bylo zahájeno standardní soudní řízení. Pokud by ani poté nedošlo k dobrovolnému splnění povinnosti, je možné zahájit exekuční řízení.

Pokud byl Váš nákup v e-shopu v hodnotě alespoň 5 tisíc korun, je možné podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V každém případě je žádoucí upozornit ČOI na jednání e-shopu. ČOI na základě takového podnětu a po jeho prošetření zařadí internetový obchod na seznam rizikových e-shopů, který vede na svých internetových stránkách.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 14.09.2021 19:08
Kam se můžu obrátit, když nesouhlasím s vyúčtováním služeb v rámci společenství vlastníků bytových jednotek? Děkuji Anna
Odpověď z 15.09.2021 21:06
Dobrý den, paní Anno,

na základě Vašeho dotazu si Vás dovoluji informovat o tom, že rozúčtování nákladů za služby ve společenství vlastníků jednotek upravuje zákon č. 67/2013 Sb. a dále vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění. V případě, že s vyúčtováním služeb, nesouhlasíte, tak nezbývá nic jiného než vyúčtování reklamovat. Kdy proti vyúčtování můžete podat do 30 dnů ode dne doručení námitky. Námitky uplatňujete u poskytovatele služeb, který bývá uveden nejčastěji v hlavičce vyúčtování. Reklamaci ve formě námitek zasílejte písemně poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou. Na vyřízení námitek proti vyúčtování služeb je pak stanovena lhůta 30 dní počítaná od doručení námitek.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 07.09.2021 15:10
co je to běžné opotřebení u bot, které byly zakoupeny jako celoroční? Obchodník je odmítá reklamovat. Děkuji Klaudie
Odpověď z 08.09.2021 12:03
Dobrý den, paní Klaudie,

obchodník může odmítnout reklamaci pouze ze zákonných důvodů, kdy se záruka dle zákona nevztahuje na poškození věci vlastním zaviněním, běžným opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či z důvodu nevhodného zacházení s obuví.

Mezi běžné opotřebení můžeme zařadit roztrženou patu boty, kterou spotřebitel poškodil zouváním boty přes patu, prošlapané podešve po intenzivním nošení, poškození boty použitím nekvalitního prostředku pečujícím o obuv, nevhodným čištěním bot a péče, popraskání svrchového materiálu aj.

Bohužel mi z Vašeho dotazu není zřejmé, z jakého důvodu a po jak dlouhé době došlo k poškození obuvi, pro které jste se rozhodla uplatnit u prodávajícího reklamaci. Pokud byla obuv reklamována v prvních 6 měsících od jejího převzetí, má se dle ust. § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. Jestliže došlo k prasknutí podrážky nebo koženky na botách po několikatýdenním nošení či jinému poškození obuvi bez cizího přičinění, měla byste trvat na uznání reklamace.

V případě že obchodník reklamaci odmítá, je potřeba vyhotovit znalecký posudek. Pokud znalecký posudek bude hovořit ve váš prospěch, může obchodník ze svého odmítavého postoje ustoupit.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Dotaz z 07.09.2021 08:24
Kde mohu reklamovat srážku z běžného účtu se kterou nesouhlasím? Děkuji Karel
Odpověď z 08.09.2021 13:19
Dobrý den, pane Karle,

reklamaci srážky z běžného účtu, se kterou nesouhlasíte, je nutné uplatnit u předmětné banky, u které máte vedený běžný účet a která srážku provedla. Jako spotřebitel máte právo na odstranění vady či neoprávněné transakce. Způsoby jak podat reklamaci u banky jsou nejčastěji upraveny v tzv. reklamačních řádech, kdy i zde je nutné při uplatnění reklamace dodržet příslušné lhůty. V případě banky činí lhůta dle zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb. 13 měsíců od chvíle, kdy došlo k odepsání prostředků z účtu, nebo kdy jste se o pochybení banky dozvěděl.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 06.09.2021 15:07
Dobrý den, v roce 2020 jsem si zakoupil digestoř. Jelikož probíhala pandemie, tak mi výrobek poslali až po 3 měsících. Zboží bylo zaplaceno v březnu, ale výrobek dorazil až červnu, jaká je reklamační doba? Je to opravdu 24 měsíců, když byl výrobek ne z mojí vůle mohl být zapojen až 3 měsíce od koupě? Děkuji Karel
Odpověď z 07.09.2021 20:37
Dobrý den, pane Karle,

reklamaci digestoře můžete uplatnit v záruční době, která je dlouhá zpravidla 24 měsíců a počíná běžet okamžikem převzetí zboží nikoliv od okamžiku zaplacení zboží.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 06.09.2021 14:58
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Koupila jsem si loni sandále a již jednou jsem je reklamovala. Nyní se mi opět rozlepily, ale v jiném místě než poprvé. Můžu sandále opět reklamovat? Děkuji Alena
Odpověď z 07.09.2021 19:59
Dobrý den, paní Aleno,

ano, Vámi již jednou reklamované sandále, můžete opakovaně reklamovat. Bohužel mi není z Vašeho dotazu zřejmé, kdy došlo ke koupi reklamovaných sandálů. Proto si Vás dovoluji informovat o tom, že reklamace musí být uplatněna během 24 měsíční lhůty od převzetí zboží.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 05.09.2021 15:26
Jak a do kdy můžu reklamovat potraviny? Již několikrát jsem zakoupila maso a i když mi prodavačka tvrdila, že je čerstvé, tak očividně nebylo. Jak můžu dokázat, že maso bylo nekalitní? Děkuji Zdena
Odpověď z 08.09.2021 14:00
Dobrý den, paní Zdeno,

na základě Vašeho dotazu týkajícího se reklamace potravin si Vás dovoluji informovat o následujícím: U věcí, které se rychle kazí (např. lahůdky, pečivo, maso), musí být vyznačena doba, po kterou lze danou věc použít. U ostatních věcí, které se běžným používáním spotřebovávají, musí být vyznačená minimální doba trvanlivosti. Doporučuji proto vytknout zjištěné vady u potravin bez zbytečného odkladu, přestože si výrobky musí uchovat dané vlastnosti po vyznačenou dobu na obale.

Reklamaci uplatníte u prodávajícího, u kterého jste si danou potravinu zakoupila. Pro její uplatnění je nutné předložit účtenku či výpis z účtu, pokud jste v obchodě platili kartou.

V rámci reklamace u zkažených potravin, můžete požadovat výměnu za produkt stejného druhu, nebo v důsledku odstoupení od smlouvy vrácení peněz. Samozřejmě je možné žádat i odstranění vady či slevu z kupní věci.

Kromě reklamace můžete také podat podnět Státní veterinární správě, která je dozorovým orgánem v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Jestliže se jedná o potravinu rostlinného původu, můžete se obrátit na Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 05.09.2021 15:22
Dobrý den, kde mohu rekamovat zboží, které jsem zakoupil v kamenném obchodě a během 2 leté lhůty obchod zkrachoval? Kde mohu uspokojit reklamaci? Děkuji Jiří
Odpověď z 08.09.2021 12:21
Dobrý den, pane Jiří,

reklamace musí být uplatněna během 24 měsíční lhůty od převzetí zboží. Prodejce odpovídá za své závazky, dokud trvá a sám existuje. Jestliže tedy prodejce i přesto, že došlo ke zkrachování kamenného obchodu ve Vašem bydliště, avšak v jiném městě kamenné obchody prodejce nadále existují, zodpovídá za své závazky, a proto můžete reklamovat na adrese dalšího obchodu patřící prodejci či na adrese sídla prodejce. Doporučuji proto prověřit zda prodejce v ČR nadále podniká, zda došlo pouze k uzavření některého z jeho kamenného obchodu či jeho přesunu na jinou adresu. V okamžiku kdy došlo k zániku prodejce a neexistuje žádný právní nástupce, však není možné uplatnit reklamaci.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz