Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: spotřebitelská problematika, finanční gramotnost, exekuce dluhy

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 241
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 01.12.2020 20:48
Dobrý den,
Městský soud zamítl žalobu proti mé osobě a nařídil žalobci do 3 dnů uhradit mé náklady na soudní řízení. Sám jsem žádnou iniciativu o jejich úhradu neučinil. Až po roce jsem vyzval žalobce k úhradě včetně penále z prodlení - žalobce okamžitě náklady uhradil ale penále odmítl hradit se zdůvodněním, že jsem mu nesdělil účet pro jejich zaslání. Ty však mohl zaslat na adresu v rozsudku uvedenou.
Dotaz: mám na penále nárok a pokud ano, jak je vymoci.
Děkuji
Odpověď z 04.12.2020 11:00
Dobrý den,

na základě Vámi poskytnutých informací si Vás dovoluji informovat, že případě náhrady nákladů řízení se nejedná o pohledávky vyplývající ze závazkového vztahu přičemž povinnost dlužníka vznikla dle občanského soudního řádu. Jedná se o tedy o příslušenství pohledávky. Proto nelze ve Vašem případě požadovat po žalobci/dlužníkovi úrok z prodlení pro případ prodlení s placením příslušenství pohledávky.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Dotaz z 14.11.2020 16:39
dobrý den,mám dotaz,když jsou manželé rozvedeni,dítě je svěřeno do péče matce,s otcem se dítě nestýká,otec platí řádně výživné,dítě se s otcem nestýká,dítě neustále jezdí mhd načerno a otci chodí pokuty,ten je nosí na soud,kde se odvolává,kdo to má platit?Děkuji
Odpověď z 16.11.2020 13:00
Dobrý den,

na Váš podobný dotaz již bylo zodpovídáno. Zopakuji tedy, že se domnívám, že za dluhy dětí do 15 let by měli odpovídat zákonní zástupci, tedy hlavně rodiče. Záleží samozřejmě na věku nezletilého dítěte. Jestliže je dítě dostatečně rozumově vyspělé na uzavření přepravní smlouvy s dopravním podnikem, je zároveň dostatečně rozumově vyspělé nést odpovědnost v případě jízdy bez platného jízdního dokladu. Existuje zde tedy možnost žalovat i nezletilé dítě. Bohužel v současné době nelze jednoznačně určit, kdo odpovídá za porušení přepravních podmínek a je třeba vždy zkoumat konkrétní případ individuálně. Jestliže je tedy nezletilé dítě svěřeno do péče matky, měla by být ona informována ve věci jízdy na černo, jakožto zákonný zástupce.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 14.11.2020 08:00
Dobrý den,syn je rozvedený skoro 9 let,dcera byla svěřena do péče matky,dnes je jí 17 let,ale už přes rok nežije s matkou ve společné domácnosti,žije někde v podnájmu v Praze,už vysřídala 2 učební poměry,vždy byla jen asi půl roku,ted nastoupila do dalšího učebního poměru,v pražské MHD jezdí dost často na černo a na adresu syna chodí její pokuty,podotýkám,že se synem se nestýká,nevolá,on o ní skoro nic neví.Syn se odvolává soudně,aby to neplatil,zajímalo by mně,kdo to má platit,jestli matka,která jí má v péči,nebo oba dohromady?Děkuji za odpověd
Odpověď z 16.11.2020 09:10
Dobrý den,

za dluhy vzniklé u dětí do 15 let by měli odpovídat zákonní zástupci, tedy hlavně rodiče. Vzhledem k věku nezletilé dcery si myslím, že by bylo
absurdní, kdyby za jízdu na černo měli být sankcionováni pouze zákonní zástupci. Bohužel však nelze vytvořit objektivní hranici, která by umožnila určit, kdo odpovídá za porušení přepravních podmínek. V daném případě je nutné dbát na zájem dítěte. A proto tedy soudy chrání zájem dítěte tak, že uplatní při jízdě na černo spoluodpovědnost jeho rodičů za vzniklé dluhy. Dle českých soudů je v zájmu dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky, kterým nebude moci dostát. Na základě výše uvedeného si tedy myslím, že rodiče jsou společně a nerozdílně zodpovědní. Jakmile nezletilá dcera dospěje plnoletosti, mohou být vzniklé dluhy v nezletilosti vymáhány po ní soudní cestou a formou exekuce.

Za bezplatnou právní poradnu
Mgr. Markéta KneislováDotaz z 13.11.2020 15:31
dobrý den,syn je rozvedený asi 9 let,dcera byla svěřena matce,dnes je dceři přes 17 let,již několik let ani nebydlí s matkou,bydlí v Praze v podnájmech,má za sebou nástup do již do 3tiho odborného učiliště,se svým otcem se vůbec nestýká,on platí výživné určené soudem.ale dcera často jezdí mhd na černo a adresu udává svého otce,ten chodí na soud s odvoláním/letos to bylo behěm krátké doby 3X/,zajímalo by mně,kdo to má platit,zda matka,která jí má v péči,nebo oba dva děkuji za odpověď
Odpověď z 16.11.2020 09:11
Dobrý den,

domnívám se, že za dluhy dětí do 15 let by měli odpovídat zákonní zástupci, tedy hlavně rodiče. Záleží samozřejmě na věku nezletilého dítěte. Jestliže je dítě dostatečně rozumově vyspělé na uzavření přepravní smlouvy s dopravním podnikem, je zároveň dostatečně rozumově vyspělé nést odpovědnost v případě jízdy bez platného jízdního dokladu. Existuje zde tedy možnost žalovat i nezletilé dítě. Bohužel v současné době nelze jednoznačně určit, kdo odpovídá za porušení přepravních podmínek a je třeba vždy zkoumat konkrétní případ individuálně. Jestliže je tedy nezletilé dítě svěřeno do péče matky, měla by být ona informována ve věci jízdy na černo, jakožto zákonný zástupce.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 13.11.2020 11:15
Dobrý den, byla jsem před nouzovým stavem teď na podzim reklamovat obuv. Prodejce si nechal 30 dní na vyřízení reklamace, ale už je to více jak 30 dní a nikdo se mi neozval. Je reklamační doba prodloužena v rámci nouzového stavu nebo má prodávající postupovat podle občanského zákoníku. Děkuji Eva
Odpověď z 16.11.2020 13:38
Dobrý den,

krizová opatření problematiku uplatňování a vyřizování reklamací specificky neupravují. Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě však účastníci měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, poboček. Podle tiskové zprávy České obchodní inspekce ve věci práv spotřebitelů v době nouzového stavu je posuzováno trvání na vyřizování reklamací spotřebního zboží, které není nepostradatelné, v běžných lhůtách a odstupování od smlouvy v případě, že z důvodu nouzového stavu nemohla být reklamace vyřízena, jakožto jednání v rozporu s dobrými mravy, kterému není přiznána právní ochrana. Více informací týkající se spotřebitelské problematiky v období nouzového stavu naleznete na stránkách České obchodní inspekci. Kontakt najdete na https://www.coi.cz/prava-spotrebitelu-v-dobe-nouzoveho-stavu/

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 04.11.2020 22:25
Dobrý den, již jsem Vas kontaktoval ohledně toho, že měla má bývalá přítelkyně v držení mou kreditní kartu, kterou jsem aktivoval já, ale po dobu co jsme spolu byli, jsem nevěděl, že s kartou nakládá. Není to tak, že by mi kartu zcizila, ale nevěděl jsem že z ní čerpá, a až nyní přišel dopis s tím, že mám uhradit danou částku ve výši 97000 kde byl již vydán platební rozkaz, chci vůči němu podat odpor, ale nevím co zde uvádět do odporu, zdali do toho zahrnout i to, že přítelkyně z toho čerpala a já o tom nevěděl. Děkuji za informaci. Enginel
Odpověď z 06.11.2020 10:08
Pane Engineli, již dvakrát vám kolegyně doporučila se na nás nebo na jiné organizace obrátit. Takto po e-mailové komunikaci se opravdu vaše záležitost nedá řešit. Mohu vám oslat vzorový formulář na odpor, ale nevím kdy vám platebnírozkaz přišel, jestli už nejste po lhůtě a podobně. Prosím kontaktujte bezplatné poradny ve vašem okolí. Kontakt najdete na http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1604653657157_1&zak=&zaok=&sd=odborn%C3%A9+soci%C3%A1ln%C3%AD+poradenstv%C3%AD. Doporučuji se osobně se dostavit, jinak vám po e-mailu nejsme schopni už více poradit. Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Bc. Tereza Valachová
Dotaz z 03.11.2020 09:22
Dobrý den, již jsem k Vám psal ohledně kreditní karty, kterou měla v držení má přítelkyně. Kartu měla přítelkyně u sebe, bez mého vědomí, a platila s ní různé nákupy. Nevěděl jsem že z toho čerpá, jelikož poštu měla na starosti právě ona. A nyní je to soudně vymahano, platební rozkaz a já nevím jak se mohu bránit, když jsem o ničem nevěděl, ale karta je vedena na mě jméno. Enginel
Odpověď z 06.11.2020 10:03
Dobrý den,
jakožto držitel kreditní karty zodpovídáte za vzniklý závazek vůči bance. Domnívám se, že jste musel být o čerpání částky již v minulosti informován a pokud ne bankou, tak jste byl určitě o vzniklém dluhu vyrozuměn na základě podané žaloby na zaplacení, kdy soud rozhodl vydáním platebního rozkazu. Proti vydanému platebnímu rozkazu jste mohl ve stanovené lhůtě podat odpor, kdy by došlo ke zrušení platební rozkazu v plném rozsahu. Nyní jste však povinen dluh uhradit. Jestliže kartu držela vaše přítelkyně neoprávněně, můžete se vůči ní bránit v rámci trestního řízení, kdy se dopustila trestného činu neoprávněným držením platební karty a podvodu.
Dotaz z 01.11.2020 15:28
Dobrý den, má bývalá přítelkyně čerpala z kreditní karty finanční prostředky, a přestala to hradit a mě nyní přišel dopis s tím, že mám uhradit danou částku a to ve výši 97000 i se všemi soudními vylohami. Kartu jsem aktivoval já už v době, kdy jsme spolu žili. Co mám nyní dělat, když jsem si nebyl vědom toho, že z toho přítelkyně čerpala. Máme spolu 4letou dcerku. Karta je psaná na mě, a přítelkyně i komunikovala i s danou společnosti místo mě, přes email. Předem děkuji za odpověď. Enginel
Odpověď z 06.11.2020 09:58
Dobrý den,

na základě Vámi sdělených informacích si Vás dovoluji informovat, že v případě, že je kreditní karta vedena na Vaše jméno jste za vzniklý nedoplatek zodpovědný Vy. Uvádíte, že dluh vznikl na základě kreditní karty, jednalo se tedy ve Vašem případě o platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat? Z Vašeho dotazu mi nadále není zřejmé jakým způsobem a kdy Vaše bývalá partnerka z Vaší kreditní karty čerpala a zda jste již v minulosti při neoprávněném užívání karty tuto neoprávněnou transakci nahlásil. Dále uvádíte, že jste povinen uhradit danou částku i se soudními výlohami, byla tedy již tato pohledávka vymáhána soudně? Na základě Vámi uvedených informacích se proto domnívám, že jste vy jakožto vlastník povinen uhradit závazek vzniklý s užíváním kreditní karty na Vaše jméno a o jejímž čerpání jste musel být již v minulosti informován bankou, která kreditní kartu vydala.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 25.10.2020 10:40
Dobrý den,

Rozhodnutím soudu byla obžalovaná shledána vinou ze spáchání trestného činu „Podvodu“. Soud ji nařídil uhradit mi celou dlužnou částku.

Dotaz:
3 měsíce uběhlo od rozhodnutí, ale odsouzená mi nic nezačala splácet. Jak mám nyní postupovat?

Děkuji za odpověď.

M. Gába

marek.gaba@seznam.cz
603192004
Odpověď z 29.10.2020 09:33
Dobrý den, pane Gábo,

jestliže máte již pravomocný a vykonatelný rozsudek soudu přiznávající Vám úhradu dlužné částky, která k dnešním dni nebyla uhrazena, můžete se obrátit na soudního exekutora a podat návrh na exekuci, který na základě pověření soudu může zahájit exekuční řízení.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 22.10.2020 13:15
Dobrý den, jsem OSVČ a mám exekuce. Z hrubé podnikatelské odměny mi budou zůstávat 2/5, resp. 3/5 hrubého příjmu. Není mi jasné, co to znamená v praxi, jak to bude probíhat? Přijde mi na účet proplacená faktura a exekutor si strhne ty pětiny a zbytek mi na účtu nechá, abych mohl podnikat dále nebo mi obstaví celý účet a nebudu mít k dispozici žádné finanční prostředky? Zaměstnance nemám, tudíž nic na mzdy pro ně mi tam nebude zůstávat. Nebo mi ty pětiny strhne přímo firma, která má proplatit tu fakturu a pošle tu částku exekutorovi? Nikde jsem odpověď na tento můj problém nenašel. Děkuji.
Odpověď z 29.10.2020 09:11
Dobrý den,

bohužel mi z Vašeho dotazu není zřejmé jakým způsobem soudní exekutor exekuci provedl. Vzhledem k tomu, že se Vaše otázky týkají především bankovního účtu předpokládám, že se se jedná o provedení exekuce formou přikázáním pohledávek z účtu. V tomto případě máte právo si jednorázově zažádat u své banky o vyplacení peněžních prostředků do výše dvojnásobku životního minima. Zákaz užívat peněžní prostředky na účtu platí, až do vymožení vymáhané pohledávky a jejího příslušenství, neboť se zde jedná především o uspokojení zájmu věřitelů bez ohledu na Vaše podnikání. Dalším způsobem provedení exekuce je postihnutí podnikatelské odměny ve výši min. 2/5 či 3/5 hrubého příjmu dle druhu pohledávky. Pokud byste tedy neměl dostatečný majetek pro uspokojení dluhů a bylo by v zájmu věřitelům abyste nadále podnikal a mohl tak uhradit veškeré pohledávky vůči nim, doporučuji Vám, se s věřiteli domluvit na splátkovém kalendáři, který by neměl likvidační efekt na Vaše podnikání.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2021
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz