Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: spotřebitelská problematika, finanční gramotnost, exekuce dluhy

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 249
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 02.03.2021 17:55
Pokud jsem byl soudem odsouzen k zaplacení za soudní posudekvýše způsobené škody a nemám finanční hotovost v takové výši, mohu žádat o splátkový kalendář
Odpověď z 03.03.2021 09:27
Dobrý den,
jestliže Vám uložil soud povinnost uhradit soudní poplatek popř. náklady soudního řízení a vy se nacházíte v situaci, která Vám neumožňuje jednorázovou úhradu finanční částky můžete soud požádat o splátkový kalendář, kde uvedete důvody žádosti o splátkový kalendář a taky vaše sociální a majetkové poměry.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 24.02.2021 16:12
Zdravím.
Může telefonní operátor vyhlásit neplatnost mých peněz, když je neprovolám do určené doby?
Odpověď z 25.02.2021 15:21
Dobrý den,

většina mobilních operátorů má ve svých obchodních podmínkách napsanou možnost nechat zákazníkům kredit nebo ve stanovených případech ho nechat propadnout. Kdy dle stanoviska Českého telekomunikačního úřadu je možnost propadnutí kreditu některých zákazníků v souladu se zákonem. Tato možnost ale musí být ve smluvních podmínkách dostatečně jasně uvedena. Zákazníci musí být ve smluvních podmínkách mobilních operátorů jasně a srozumitelně upozorněni, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 19.02.2021 17:32
Dobrý den, na stránkách www.lunzo.cz jsem objednal dvě herní konzole.
Jedna je zcela nefunkční ( nebyla nikdy použita, protože byla nefunkční již dodána) a u druhé není český návod.
Internetové stránky vykazují všechny známky klasického e-shopu, pouze na závěr objednávky je v potvrzení všeobecných smluvních podmínek uvedeno že se jedná o zprostředkovatele. Stránky tedy nejsou e-shop, ale pouze galerie, která je zprostredkovatelem různých firem hlavně z Číny. Na stránkách se ovšem o tom nikde nezmiňují pouze v VSP.
Podstata je, že mi firma Lunzo nechce reklamaci uznat s tím, že za kvalitu výrobků neodpovídá, což je uvedeno v VSP.
Chtěl bych poprosit o vysvětlení , zda je tento postoj legální a kdo tedy za kvalitu výrobků nese zodpovědnost.
Děkuji Hnátek Tomáš
Odpověď z 22.02.2021 09:58
Dobrý den,
na základě Vámi uvedených informací se jedná e-shop který je pouze zprostředkovatelem. Jestliže jste byl již při nákupu zboží ve VSP inormován, že se jedná pouze o zprostředkovatele a že nejde o klasický e-shop, ale jen o zprostředkovatelskou činnost, jedná se o legální postup, kdy kupní smlouva bude uzavřena s podnikatelem z jiné země, v tomto případě tedy z Číny, kdy ve vašem případě nelze spoléhat na úspěšné uplatnění práv vyplývajících z českého právního řádu. Pokud jde tedy o reklamaci vad či odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, musíte to uplatnit vůči skutečnému prodejci, nikoli vůči zprostředkovateli.

V případě, že by jste nebyl předem upozorněn, že se jedná o zprostředkovatele a internetové stránky působily napřed jako běžný e-shop a až při uplatnění Vašich práv jakožto spotřebitele se E-shop odvolával na to, že uzavírání kupních smluv pouze zprostředkovává lze hovořit o klamavé obchodní praktice, a také by mohl být daný provozovatel webu pojímán při uplatnění práv jako prodejce, nikoli jen zprostředkovatel.

V případě potřeby se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.


Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 17.02.2021 12:06
dobrý den,reklamoval jsem pokažený telefon.prodejna ho zaslala pro vyjádření oprávnění.přišlo mi že reklamace se neuznává.dpmluvil jsem se telefonicky s prodejcem na opravě na mé náklady.po třech týdnech na můj dotaz mi napsali že jim nebyl stále doručen.co a jak mám dělat po třiceti dnech pokud se neozvou a jaké mám nároky.děkuji
Odpověď z 17.02.2021 13:28
Dobrý den,

dle platné právní úpravy dochází k uplatnění reklamace v okamžiku kdy Váš dopis dorazí prodávajícímu a ten bude mít možnost se s jeho obsahem seznámit. Od této chvíle je možné počítat lhůtu pro uplatnění reklamace. Reklamace se považuje za vyřízenou, i okamžiku kdy vás prodávající či servis informují, že je reklamace vyřízena a jakým způsobem se tak stalo, nejpozději 30. den od uplatnění reklamace a současně musí být zboží prodávajícímu. Na základě Vámi uvedených informací byla vaše reklamace - která byla zamítnuta, vyřízena řádně a včas.
Co se týče doručení zboží, je potřeba aby jste si ověřil u svého dodavatele, zda jim bylo zboží řádně doručeno. Ohledně lhůty ve věci opravy záleží na domluvě a na tom, jak jste se s prodávajícím domluvili. Předpokládám že jste se již s prodávajícím domluvili na výše úplaty za opravu, termín opravy a čas nutný pro opravu.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová


Dotaz z 04.02.2021 16:26
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,v roce 2015 jsem vstoupila do insolvence,kterou jsem ukončila v prosinci 2020.Jeden z exekutorů do insolvence nevstoupil,ale má pohledávku zajištěnou nemovitostí,může tuto nemovitost po ukončení insolvence prodat,nebo se měl přihlásit do insolvence se zajištěnou pohledávkou,Děkuji
Odpověď z 05.02.2021 09:18
Dobrý den,

z Vašeho sdělení mi bohužel není zřejmé, zda se jedná o dluh vzniklý před insolvencí ani zda předmětná exekuce byla zahájena dříve, než nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení. Dololuji si proto informovat, že v průběhu insolvenčního řízení nelze exekuci provádět pouze po dobu, kdy probíhá oddlužení povinného splátkovým kalendářem. Co se tedy Vašeho dotazu týče ohledně možnosti prodeje nemovitosti po skončení insolvence je zde rozhodující jakým způsobem bylo insolvenční řízení skončeno.
Pro bližší informace týkající se Vašeho dotazu proto využijte možnosti telefonické konzultace na čísle: 774.110.124 nebo 380.727.600 či se na poradnu můžete obrátit i na e-mailu: pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobočky-provozni-doba-30/).

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 02.02.2021 14:41
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Pracuji ve zdravotnictví a příspěvek za práci v době covidu 30.000kč .Tuto částku mi exekutor pokrátil je možné mi tuto odměnu od státu zabavit.Děkuji za odpověď
Odpověď z 03.02.2021 09:13
Dobrý den,

výše uvedený příspěvek za práci v době covidu Vám soudní exekutor může zabavit, neboť se nejedná o zákonem nezabavitelné sociální dávky které nelze exekvovat.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 19.01.2021 15:33
Dobrý den, můj známý žil s přítelkyní 4roky, loni se rozešli, a známému byl v listopadu doručen dopis ohledně platebního rozkazu, s tím že ho má uhradit. Jde o to že jeho přítelkyně měla k dispozici úvěrovou kreditní kartu kterou použila, jde o to že karta je psaná na jeho jméno. Co může udělat. Salma
Odpověď z 20.01.2021 11:58
Dobrý den,
jestliže došlo k zneužití kreditní karty vašeho známého, měl se okamžitě obrátit na Policii ČR a kartu zablokovat. Domnívám se totiž, že o čerpání částky z kreditní karty musel být Váš známý již vícekrát v minulosti ze strany banky vyrozuměn. Pokud tak neučinil mohl v okamžiku kdy obdržel platební rozkaz a nesouhlasil s ním podat odpor. Vzhledem k tomu, že tak neučinil zodpovídá za vzniklý dluh, neboť se jedná o dluh vzniklý z úvěrové kreditní karty, již je Váš známý držitelem a proto odpovídá za vzniklý dluh.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 19.01.2021 15:25
Dobry den, měla bych dotaz. Můj bývalý přítel chce po mě uhradit úvěr ve výši 140.000, který je psán na jeho jméno z důvodu toho že jsme se rozešli. Úvěr je z roku 2017, chce po mě podepsat papír, s tím že mu to budu teď hradit ve splátkách. Ale přitom když jsme spolu byli nic takového po mě nechtěl, a nyní mi vyhrožuje trestním oznámenín, když to nepodepisu. Co mohu dělat. Děkuji za odpověď Luisa
Odpověď z 20.01.2021 12:19
Dobrý den,
z obsahu Vašeho sdělení mi není známo jak dlouho jste žili s bývalým přítelem společně v partnerském svazku a k čemu byl finanční obnos z úvěru použit. V případě partnerů každý vždy užívá své výhradní jmění a hodnot z pracovní či jiné výdělečné činnosti i zisku, kdy máte možnost veškeré vaše majetkové vtahy si upravit dohodou. Uvádíte, že dluh čerpal Váš bývalý přítel a nyní chce uhradit vzniklý dluh po Vás. Na základě Vámi uvedených informací, zodpovídá každý z partnerů za své dluhy, kdy druhý partner není povinen je plnit. Pokud tedy není dluh společný, je uspokojení věřitele vždy omezeno pouze na majetek vašeho bývalého partnera a vy nemusíte podepisovat žádný papír o převzetí dluhu, jenž si vzal váš bývalý partner a který využil pouze pro své potřeby.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 01.12.2020 20:48
Dobrý den,
Městský soud zamítl žalobu proti mé osobě a nařídil žalobci do 3 dnů uhradit mé náklady na soudní řízení. Sám jsem žádnou iniciativu o jejich úhradu neučinil. Až po roce jsem vyzval žalobce k úhradě včetně penále z prodlení - žalobce okamžitě náklady uhradil ale penále odmítl hradit se zdůvodněním, že jsem mu nesdělil účet pro jejich zaslání. Ty však mohl zaslat na adresu v rozsudku uvedenou.
Dotaz: mám na penále nárok a pokud ano, jak je vymoci.
Děkuji
Odpověď z 04.12.2020 11:00
Dobrý den,

na základě Vámi poskytnutých informací si Vás dovoluji informovat, že případě náhrady nákladů řízení se nejedná o pohledávky vyplývající ze závazkového vztahu přičemž povinnost dlužníka vznikla dle občanského soudního řádu. Jedná se o tedy o příslušenství pohledávky. Proto nelze ve Vašem případě požadovat po žalobci/dlužníkovi úrok z prodlení pro případ prodlení s placením příslušenství pohledávky.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Dotaz z 14.11.2020 16:39
dobrý den,mám dotaz,když jsou manželé rozvedeni,dítě je svěřeno do péče matce,s otcem se dítě nestýká,otec platí řádně výživné,dítě se s otcem nestýká,dítě neustále jezdí mhd načerno a otci chodí pokuty,ten je nosí na soud,kde se odvolává,kdo to má platit?Děkuji
Odpověď z 16.11.2020 13:00
Dobrý den,

na Váš podobný dotaz již bylo zodpovídáno. Zopakuji tedy, že se domnívám, že za dluhy dětí do 15 let by měli odpovídat zákonní zástupci, tedy hlavně rodiče. Záleží samozřejmě na věku nezletilého dítěte. Jestliže je dítě dostatečně rozumově vyspělé na uzavření přepravní smlouvy s dopravním podnikem, je zároveň dostatečně rozumově vyspělé nést odpovědnost v případě jízdy bez platného jízdního dokladu. Existuje zde tedy možnost žalovat i nezletilé dítě. Bohužel v současné době nelze jednoznačně určit, kdo odpovídá za porušení přepravních podmínek a je třeba vždy zkoumat konkrétní případ individuálně. Jestliže je tedy nezletilé dítě svěřeno do péče matky, měla by být ona informována ve věci jízdy na černo, jakožto zákonný zástupce.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§
Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Duben 2021
    2  3  4 
 5  9  10  11 
 12  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz