Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: spotřebitelská problematika, finanční gramotnost, exekuce dluhy

 Odpovědi 11 - 20 z celkem 283
Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  »  »» 
Dotaz z 30.10.2022 11:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Koupila jsem si kalhoty, ale ty se po dvou měsících běžného nošení rozpadly. Šla jsem je reklamovat a v obchodě mi sdělili, že se podle nich jedná o běžné opotřebení a reklamaci mi neuznali. Kam se mohu obrátit o pomoc? Nelíbí se mi jejich přístup, kalhoty byly docela drahé a měly by vydržet více jak 2 měsíce. D2kuji za odpověď Klára
Odpověď z 13.12.2022 12:17
Pokud prodávající reklamaci zamítne, můžete se obrátit na soudního znalce, který posoudí, zda vada skutečně vznikla nešetrným zacházením – nepředpokládám, že po dvou měsících nošení by se mohlo jednat o běžné opotřebení.

V prvních 6 měsících jste ve výhodě vy. Předpokládá se, že zboží bylo vadné už na začátku, a prodejce tak musí prokázat, že tomu tak nebylo – rozhodně nestačí, aby to pouze tvrdil, obvyklý je znalecký posudek. Jestliže tak neučiní (tedy neprokáže, že zboží nebylo vadné od počátku), lze namítat nevyřízení reklamace řádně v zákonné 30denní lhůtě a od smlouvy odstoupit.

Zamítnutí reklamace lze pak následně řešit soudně nebo mimosoudně, prostřednictvím České obchodní inspekce. Jedná se bezplatnou formu řešení sporu, která by měla být rychlejší než klasické soudní řízení a probíhá převážně písemnou formou. Návrh lze podat vyplněním formuláře na stránkách ČOI.

K návrhu je vždy nutné přiložit doklady o skutečnosti, že se vám spor nepovedlo vyřešit přímo s obchodníkem, a stejně tak další písemnosti prokazující skutečnosti, které tvrdíte. Jedná se obvykle o kopii paragonu, potvrzení objednávky zboží, kopii reklamačního protokolu, kopii protokolu o vyřízení či zamítnutí reklamace, příp. další doklady o jiné komunikaci ve věci reklamace.

Nevýhodou mimosoudního řešení sporu je, že k dohodě nelze prodejce nijak nutit a plnění je založeno na dobrovolnosti. Výsledkem je tak písemná či ústní dohoda mezi spotřebitelem a prodejcem, ale pokud ji prodejce částečně nebo zcela nesplní, nezbývá než se obrátit na soud.

Protože nepředpokládám, že byste chtěla věc řešit soudně, doporučuji obrátit se právě na ČOI, případně ještě jednou navštívit prodejce a na skutečnost, že se máte v úmyslu na ČOI obrátit, ho upozornit.

V případě nejasností můžete naši poradnu kontaktovat telefonicky.


Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 29.10.2022 14:51
Dobrý den, prosím vás je v pořádku, když na tržišti nevidím cenu výrobku? Je mi hloupé se ptát kolik to stojí. Děkuji Mrázková
Odpověď z 13.12.2022 12:18
Vážená paní,

podle §12 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

V praxi se jedná buď o cenovku přímo u jednotlivého zboží nebo o přístupný ceník.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 28.10.2022 14:46
Dobrý večer, jak můžu reklamovat zboží v zahraničí? Koupila jsem si šaty z e-shopu, ale když chci zboří vrátit, musím ho poslat na PO BOX do zahraničí na své náklady. Kdo má hradit náklady do zahraničí? Děkuji Klouzalová
Odpověď z 13.12.2022 12:16
Vážená paní,

v případě, že bude reklamace uznána jako důvodná, má prodávající povinnost proplatit vám poštovné spojené s reklamací (§ 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme vám se v případě nevyřešení situace obrátit na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci. Můžete tak učinit prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz. ESC bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 26.10.2022 14:44
Dobrý den, prosím vás jak se můžu bránit, když mi pořád volá nějaký pán, který mi nabízí kloubní výživu. Já musím mít pevný telefon jsem už stará, ale vadí mi že mi stále někdo volá. Děkuji Nováková
Odpověď z 13.12.2022 12:18
Vážená paní,

V první řadě je třeba volajícímu důrazně sdělit, že o nabídku nemáte zájem a že si již nepřejete být dále kontaktována a hovor rychle ukončit.

V případě, že i nadále budete nevyžádanými telefonáty obtěžována, můžete se obrátit i na Českou obchodní inspekci. Nevyžádané telefonáty jsou totiž agresivní obchodní praktikou ve smyslu §5a zákona o ochraně spotřebitele. Podle tohoto zákona jsou obchodní praktiky vždy považovány za agresivní, pokud podnikatel opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky
prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku. Česká obchodní inspekce pak může za tyto praktiky udělit pokutu až 5000000 korun.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.10.2022 16:26
Dobrý den, moje rodiče mají exekuce. Já jsem si založila účet sama u banky kde není potřeba souhlas rodičů. (nejsem plnoletá) Na účet který jsem si založila před pár dny si dávám své našetřené peníze a nechám si tam posílat peníze z brigády. Je riziko, že mi exekutor zablokuje můj nový účet?
Odpověď z 12.10.2022 14:27
Exekutor by Váš účet zablokovat neměl, protože se nejedná o účet povinného. Problém by mohl nastat pouze v případě, že by rodič postižený exekucí měl k tomuto účtu dispoziční právo, což z Vašeho dotazu nevyplývá.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 03.10.2022 12:43
jsem důchodce,na svůj důchod mám exekuci,nyní jsem se provdala mám hlásit změnu stavu OSSZ,a exekutorům?s manželem máme sepsanou smlovu o maještkovém režimu
Odpověď z 05.10.2022 14:47
Vážená paní,
Dluhy vzniklé před manželstvím do společného jmění nespadají. Dle našeho názoru tak není třeba exekutorům změnu stavu oznamovat.
Pokud máte uzavřenou předmanželskou smlouvu, nezapomeňte požádat o její registraci do seznamu listin o manželském majetkovém režimu, jinak bude smlouva vůči věřitelům, a tedy i vůči exekutorovi, neúčinná.
České správě sociálního zabezpečení není třeba změnu ohlašovat, protože tento údaj zjistí z centrální evidence, na kterou je napojena.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.09.2022 12:27
dobrý den vlastním polovinu domku polovinu bývalá manželka která zde nebydlí asi 8 roků po rozvodu.
nikdy zde nebyla přihlášena k trvalému pobytu tj.i před rozvodem
žiju s přítelkyní a chtěl bych jí darovat můj podíl vlastnictví
moje přítelkyně ještě než jsme se poznali má ale exekuci
spadal by tento dar pod exekuci děkuji za odpověď
Odpověď z 27.09.2022 13:16
Dobrý den,

ano, pokud je na Vaši přítelkyni vedena exekuce, může exekutor k vymožení pohledávky vydat příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí, které dlužník nabyl v průběhu exekuce. Prodat v exekuci lze i podíl na nemovitosti.
To, zda exekutor tuto možnost využije, záleží i na výši dluhu a účelnosti vymáhání jinými způsoby.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 21.09.2022 14:10
Dobrý den,

u CK jsem si přes internet vybral zájezd a uhradil celou uvedou
cenu zájezdu. Dle propozic jsem měl po zaplacení obdržet Cestovní smlouvu. Místo Cestovní smlouvy jsem však našel ze strany CK požadavek na uhrazení doplatku tj. dodatečné navýšení ceny zájezdu. Obrátil jsem se na CK a tam mi bylo sděleno, že hotel, který jsem si objednal a zaplatil, navýšil ceny a CK pouze reaguje na požadavek hotelu. Dle sdělení CK jsem měl potvrzenou pouze rezervaci zájezdu, nikoli potvrzenou Cestovní smlouvu, a proto jsme povinen bud doplatit požadované navýšení nebo odstoupit od rezervace.
Je tento postup správný? Mohu požadovat vrácení částky, která se rovná dodatečnému navýšení?

Děkuji

Ing. Pohanka
Odpověď z 27.09.2022 12:43
Vážený pane,
Pro posouzení věci je zásadní najisto vědět, zda byla či nebyla uzavřena cestovní smlouva. Uzavřít smlouvu totiž lze i zakliknutím pole „závazná objednávka“ v online rezervačním systému, či jiným výslovným souhlasem zákazníka s nabídkou kanceláře zachyceným v emailové či jiné komunikaci. Z Vašeho dotazu sice vyplývá, že cestovní smlouvu obdržíte až po zaplacení zájezdu, ale tento postup není obvyklý; obvyklé je hradit po rezervaci zálohu a po uzavření smlouvy doplatit zbytek.
Možnost zvýšení ceny po uzavření smlouvy upravuje občanský zákoník. Cestovní kancelář může jednostranně zvýšit cenu zájezdu, kterou si s klientem v cestovní smlouvě dohodla. Základní podmínkou pro možnost zvýšit cenu zájezdu je skutečnost, že v cestovní smlouvě je tato možnost mezi smluvními stranami výslovně dohodnuta. Ve smlouvě musí být zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu.
V cestovní smlouvě tak lze dohodnout, že cenu zájezdu lze zvýšit do 21 dne před zahájením zájezdu, a to jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou
v ceně zájezdu, nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený výčet je konečný a úplný, jiné důvody pro zvýšení ceny zájezdu dohodnuté ve smlouvě by způsobili neplatnost takové cestovní smlouvy, a to pro její rozpor se zákonem.

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu. V tomto případě je na cestovní kanceláři prokázat splnění této podmínky, aby mohla nárokovat uhrazení částky zvýšení ceny zájezdu.
Navrhne-li cestovní kancelář v souladu s výše uvedenými pravidly zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, můžete tento návrh přijmout, nebo můžete odstoupit od smlouvy. Cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Cestovní kancelář má dále povinnost vás informovat o důsledcích, které byste nesli, pokud byste se v určené lhůtě nevyjádřili. Typicky by se nevyjádření pokládalo za váš souhlas s navrženou změnou smlouvy.
Odstoupíte-li od smlouvy v určené lhůtě, cestovní kancelář má povinnost nejpozději do 14 dnů vrátit veškeré přijaté finanční prostředky. V tomto případě nebudete povinni žádné storno poplatky.
V případě, že smlouva byla uzavřena a zvýšení ceny nespadá pod možnosti uvedené v občanském zákoníku (zvýšení ceny hotelu navýšení ceny neumožňuje), bylo by teoreticky možné plnění smlouvy ze strany cestovní kanceláře právně vymáhat.
Výše uvedené se vztahuje k možnosti, že k uzavření smlouvy přeci jen došlo, a to jiným způsobem než podpisem písemné smlouvy.
Pokud však skutečně k uzavření smlouvy nedošlo, a Vy jste zaplatil zálohu pouze ve výši původní ceny, měla by Vám cestovní kancelář celou platbu vrátit.
Pokud jste zaplatil i požadované navýšení (před uzavřením smlouvy), akceptoval jste dle našeho názoru změněnou nabídku cestovní kanceláře a rozdíl mezi původní a zvýšenou cenou tak požadovat nemůžete.
Upozorňuji, že naše odpověď je pouze obecná, protože neznáme obchodní podmínky konkrétní cestovní kanceláře, způsob rezervace, a ani obsah korespondence, která mezi Vámi a cestovní kanceláří proběhla.


Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 20.04.2022 08:23
Dobrý den, 16.02.2022 jsem objednal a zaplatil u společnosti RIVALENTI zboží, které mi nebylo doručeno a společnost odmítá vrátit zaplacenou částku. Odkazuje na vyplnění reklamačního e-formuláře, který na mém PC nelze dokončit a na mou poslední výzvu již společnost nereaguje. Jejich formulář je navíc zaměřen pouze na jeden kus reklamovaného zboží, nikoli na větší počet nebo dokonce reklamaci celé objednávky (to situaci komplikuje). Jiný způsob reklamace (např. telefonicky) nerealizují. Chci podat trestní oznámení, před jeho podáním bych chtěl ale vědět, zda je ještě jiná možná smírná cesta, jak společnost donutit ke vrácení finančního obnosu, děkuji.
Odpověď z 20.04.2022 15:52
Vážený pane,

pokud jste za zboží nebo službu zaplatil kartou (nebo PayPalem apod.), obraťte se na svého vydavatele karty a reklamujte transakci kartou z důvodů nedodání zboží a služby. Peníze by se Vám měly vrátit.

Pokud jste platil bankovním převodem a požadujete vrácení kupní ceny, je nejprve nutné odstoupit od smlouvy. Jako spotřebitel tak lze učinit pouhým oznámením o odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. Tato lhůta končí čtrnáct dní po dodání zboží, takže v případě nedodání zboží její běh nekončí. Dáte prodejci dodatečnou přiměřenou lhůtu pro plnění a zároveň ve výzvě uvedete, že lhůta již nebude prodloužena, platí, že marným uplynutím této lhůty jste od smlouvy odstoupili.

Odstoupení od smlouvy je v případě, že prodávající nekomunikuje, vhodné zaslat na jeho adresu písemně, s dokladem o doručení. V případě, že po deseti dnech od odeslání s Vámi nebudou nadále komunikovat, informujte je, že se jedná o trestný čin podvodu, poškozování spotřebitele, příp. krádeže (pokud cena zboží přesahuje 5 000 Kč), a že podáváte podnět na místní příslušnou obchodní inspekci.

Uplatnění reklamace ani odstoupení od smlouvy není podmíněno vyplněním a odesláním formuláře. Formulář je ze strany prodávajícího pouze doporučený způsob oznámení o odstoupení od smlouvy (příp. reklamaci).
Po odstoupení je opět možné zvolit si způsob vymožení dlužné částky. První možností je zahájení mimosoudního řízení vedeném ČOI. Řízení se zahájí vyplněním návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na webových stránkách České obchodní inspekce¨¨ https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Druhou možností je soudní cesta.

V každém případě je žádoucí upozornit ČOI na jednání eshopu. ČOI na základě takového podnětu a po jeho prošetření zařadí internetový obchod na seznam rizikových eshopů, který vede na svých internetových stránkách.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 02.03.2022 15:37
Dobry den,
Prosim k radu na koho se obratit :
Firma Kominexpres mi dle dohody vyfakturovala vypracovani revizni zpravy, ktere jsem ji uhradilv prosinci 2021. Od te doby opakovane neuspesne urguji dodani revizni zpravy. Posledni urgence 28.2.2022 kde mi sdelili ze nevi kdy mi budou schopni revizni zpravu dodat.
Kam se mohu v takovem pripade obratit o pomoc ?
Dekuji
Ing. Petr Gdula
Odpověď z 08.03.2022 10:00

Vážený pane,
Z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda již byla revize provedena (a tedy nebyla jen dodána revizní zpráva), či zda revize nebyla provedena vůbec. Stejně tak není jasné, zda byla dohodnuta k provedení revize a dodání revizní zprávy nějaká lhůta.
Vzhledem k výše uvedenému odpovídáme pouze obecně.
Dle našeho názoru v případě, že lhůta byla dohodnuta a revize nebyla vůbec provedena, je možné odstoupit od smlouvy, což znamená i vrácení platby.
Pokud nebyla dohodnuta lhůta, ale z povahy věci je zřejmé, že na pozdním plnění nemáte odůvodněně zájem (revizi byla potřebná k určitému datu), je též možné pokusit se odstoupit od smlouvy.
V případě, že byla provedena revize bez dodání revizní zprávy, je možné zvážit požadavek na slevu.
V každém případě je třeba společnost vyzvat k plnění a v dopise jí stanovit dodatečnou lhůtu s tím, že jinak od smlouvy odstoupíte.
Jinak doporučujeme se s řešením sporu obrátit na Českou obchodní inspekci.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská

Strana:    ««  «  1  2  3  4  5  6  7  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz