Přehled projektů a financování Bezplatné poradny mezi paragrafy 

 

Základní chod bezplatné poradny je každoročně spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihočeského kraje (dotace na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.).

 • Spolufinancování poradny je dále pravidelně podporováno městem Český Krumlov v rámci dotačního systému města, obdobně pak například městem Kaplice, Větřní či Sdružením Růže, které sdružuje města a obce na Trhosvinensku.
 • V oblasti spotřebitelské na chod poradny přispívá od roku 2012 v rámci svého dotačního programu i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
 • Zahájení provozu poradny bylo v letech 2005 a 2006 podpořeno prostřednictvím Evropské komise (DG Education and Culture), následný rozvoj poradny pak byl podpořen prostřednictvím EU v rámci programu NROS Transition Facility, grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. 
 • Rozšíření služeb poradny v regionu Trhosvinenska a Kaplicka je v posledních letech podpořeno z prostředků evropských fondů (evropský sociální fond) prostřednictvím MPSV ČR a MAS Růže a Pomalší. 

Z realizovaných projektů:

 • Rozšíření služeb poradny na Kaplicku (2020 - 2022) - podpořeno MAS Pomalší, MPSV ČR z prostředků OPZ
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2021) - podpořeno MPO ČR
 • Bezplatná poradna mezi paragrafy - odborné sociální poradenství (2021) - účelová dotace MPSV a Jihočeského kraje na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zároveň zařazené do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (1.235.000,- + dodatek 43.660,-). Celkové náklady na zajištění služby činí cca 2 mil. Kč (dále spolufinancováno zejména Jihočeským krajem, městem Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Sdružením Růže a z prostředků evropských fondů).    
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2020) - podpořeno MPO ČR
 • Bezplatná poradna mezi paragrafy - odborné sociální poradenství (2020) - účelová dotace MPSV a Jihočeského kraje na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zároveň zařazené do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (972.000,-). Celkové náklady na zajištění služby činí cca 1,7 mil. Kč (dále spolufinancováno zejména Jihočeským krajem, městem Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Sdružením Růže a z prostředků evropských fondů).    
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2019) - podpořeno MPO ČR
 • Rozšíření služeb poradny na Trhosvinensku (2018 - 2021) - podpořeno MAS Sdružení Růže, MPSV ČR z prostředků OPZ
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2018) - podpořeno MPO ČR
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2017) - podpořeno MPO ČR 
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2016) - podpořeno MPO ČR
 • Bezplatné spotřebitelské poradenství (2015) - podporováno pravidelně od roku 2012 MPO ČR
 • Máte právo na svá práva (2009 - 2010) - podpořeno z tvz. norských fondů
 • Prolomit to půjde (2007 - 2008) - podpořeno prostřednictvím Evropské unie v rámci programu NROS Transition Facility

Podrobnější informace o dalších projektech a financování poradny můžete najít také vždy ve výročních zprávách ICOS.

     

 


 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Říjen 2022
      1  2 
 4  7  8  9 
 11  14  15  16 
 18  21  23 
 25 
      
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz