Přehled projektů a financování bezplatné poradny mezi paragrafy 

Na tomto místě nabízíme výběr realizovaných projektů ICOS souvisejících s bezplatnou poradnou mezi paragrafy (dříve bezplatnou právní poradnou), včetně jejího financování.

Základní chod poradny je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihočeského kraje (dotace na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.). Spolufinancování poradny je podporováno i prostředky z měst a obcí, zejména městem Český Krumlov v rámci grantového systému města, obdobně pak například městem Kaplice, Větřní či Sdružením Růže, které sdružuje města a obce na Trhosvinensku.

Vedle výše uvedených zdrojů však poradna realizuje i další projekty podpořené z jiných zdrojů. V oblasti spotřebitelské a finanční na chod poradny přispívá od roku 2012 v rámci svého dotačního programu i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zahájení služby bezplatného právního poradenství bylo v letech 2005 a 2006 podpořeno prostřednictvím Evropské komise (DG Education and Culture), v letech 2007 až 2008 byla poradna podpořena prostřednictvím Evropské unie v rámci programu NROS Transition Facility 2005, v letech 2009 a 2010 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Příklady realizovaných nadstavbových projektů:

Podrobnější informace o dalších projektech a financování poradny můžete najít také vždy ve výročních zprávách ICOS.

 


 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Říjen 2020
    2  3  4 
 9  10  11 
 13  15  16  17  18 
 19  20  22  23  24  25 
 26  27  29  30  31  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz