Naše služby                          

Bezplatná poradna mezi §§

Poradna funguje od roku 2006 (původně pod názvem Bezplatná právní poradna). Poradna je registrována jako sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby poskytujeme bezplatně.  

Fungujeme na Českokrumlovsku, Kaplicku a Trhosvinensku. Pomáháme lidem v tíživých a nepříznivých životních situacích.   

Služby Bezplatné poradny mezi §§ zahrnují:
- Základní a odborné sociální poradenství

Poskytujeme informace a rady k řešení nepříznivé sociální situace. V rámci odborného poradenství pomáháme s pochopením sociální situace, provázíme jednotlivými fázemi krize, poskytujeme rady a informace v právní oblastí, sestavujeme dokumenty dle poskytovaných oblastí a případně konzultujeme případy se spolupracujícím právníkem.

Odborné poradenství je poskytováno v následujících oblastech:

  1. Občanské právo - např. nájem a pronájem, sousedské spory, spotřebitelská problematika…
  2. Dluhová, finanční problematika - např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, osobní bankrot, …
  3. Insolvenční právo - pomáháme s oddlužením, sepisujeme insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení. V rámci nadstavbových služeb poradny jsme oprávněni podávat návrhy na oddlužení (jsme akreditovaným poskytovatelem služeb pro oblast oddlužení).
  4. Pracovní právo - např. pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, nemoci z povolání, náhrady škod,...
  5. Rodinné právo - např. vztahy mezi rodiči a dětmi, rozvodové a porozvodové spory, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, ...
  6. Správní právo - nesprávné rozhodování úřadů, pracovníků úřadů aj.
  7. Sociální systém – pomáháme s orientací v sociálním a dávkovém systému, s žádostmi na příslušné dávky,...  
  8. Lidská práva

Oblasti, které v poradně neřešíme: oblast vlastnického práva, kupních smluv či majetkoprávních vztahů. Nesepisujeme pracovněprávní dokumenty. Nezastupujeme před soudy ani v řízení.

Služba Odborné sociální poradenství obsahuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Část provozních hodin máme vyhrazenu na pobočkách pro spotřebitelskou problematiku a poradenství k insolvenčnímu právu. Aktuální otevírací doby najdete v sekci kontakty a provozní doby.

 


Podmínky a popis poskytování služby najdete například v sekci dokumenty ke stažení, zde.

Kontakty zde.

Bezplatná právní poradna funguje a je registrována jako sociální služba (odborné sociální poradenství) dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Veškeré její služby jsou bezplatné.

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz