Naše služby                          

Bezplatná poradna mezi §§

Poradna byla zřízena jako chybějící služba tohoto charakteru v našem regionu v roce 2006. Poradna od počátku poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství v oblastech dluhové a spotřebitelské problematiky, rodinného, pracovního, občanského a správního práva. Poradna je bezplatná a funguje na Českokrumlovsku a Trhosvinensku. Pobočky má v Českém Krumlově, Kaplici, Větřní a Vyšším Brodě a na Trhosvinensku s pobočkami v Trhových Svinech a Nových Hradech. Cílem poradny je podpořit osoby v nepříznivé životní situaci. Poradna funguje na objednání i bez něho.

Služby Bezplatné poradny mezi §§ zahrnují:
- Základní sociální poradenství - poskytování rad a informací
- Odborné sociální poradenství - pomoc s pochopením sociální situace jednotlivce nebo rodiny, provázení jednotlivými fázemi krize, poskytování rad a informací - využívání právních informací,  sestavování dokumentů dle poskytovaných oblastí, případně konzultace se spolupracujícím právníkem

Služba Odborné Sociální poradenství obsahuje dle zákona č. 108/2006 Sb. tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odborné sociální poradenství je poskytováno jako bezplatné poradenství, převážně v těchto oblastech:

  1. Občanské právo - např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika…
  2. Finanční, dluhová a rozpočtová problematika - např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, „osobní bankrot“…
  3. Pracovní právo - např. pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, nárok na dovolenou...
  4. Rodinné právo - např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory…
  5. Správní právo - nesprávné rozhodování úřadů, pracovníků úřadů aj.
  6. Sociální systém – jaké existují dávky pro nízkopříjmové rodiny a jednotlivce
  7. Lidská práva

Oblasti z problematiky, které v poradně sociální pracovníci neřeší: oblast vlastnického práva, kupních smluv a majetkoprávních vztahů.

Poradenství funguje na 6 pobočkách. V Českém Krumlově, Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech a ve městě Vyšší Brod. Část provozních hodin je každoročně vyhrazena na pobočkách pro spotřebitelskou problematiku a poradenství k insolvenčnímu právu. Aktuální otevírací doby najdete v sekci kontakty a provozní doby.


Podmínky poskytování služby najdete například v sekci dokumenty ke stažení, zde.

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2020
  1  4  5  6 
 7  8  9  12  13 
 16  18  20 
 26  27 
    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz