Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Ostatní

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 340
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 07.02.2023 09:55
Dobrý den,

Věc se týká neoprávněné fakturace od firmy innogy Energie, s.r.o., za období (níže uveden důvod), kdy uvedená firma převzala můj účet pro odběr plynu z režimu DPI po krachu Bohemia Energy.
Uzavřel jsem tedy smlouvu s touto firmou dne 5.11.2021, kterou jsem ale pro nevýhodné podmínky vypověděl v zákonné lhůtě dne 18.11.2021 (24.11.2021 jsem byl vyzván k uzavření smlouvy s jiným dodavatelem do 15.12.2021). Přesto, že výpověď byla dána v zák.lhůtě, bylo naúčtováno penále 28000,-Kč, které po několika mých námitkách a jednáních bylo stornováno.
Následné jednání s novým dodavatelem ale bylo neúspěšné, takže jsem po cca 14 dnech od výpovědi innogy Energie zahájil nové jednání (telefonicky) o smlouvě opět s innogy Energie. Nedodržováním termínů z jejich strany došlo k neúměrným prodlevám, proto jsem zahájil jednání s E.ON Energie, a.s. a uzavřel s ní smlouvu dne 27.12.2021. Přechod k této firmě ale nebyl umožněn až do 15.3.2022, jelikož innogy uvedla lživý důvod, že jsem podepsal "Dodatek o setrvání u firmy". Žádný takovýto dokument jsem ale neobdržel a podepsat tedy ani nemohl. Za toto období innogy fakturuje 8489,40 Kč. Odmítl jsem fa uhradit s tím, že nemáme žádný vzájemný právně platný smluvní vztah a pokud ano, žádal jsem doložení platné smlouvy s tím, že poté fakturu bezodkladně uhradím. Reklamoval jsem i neoprávněný odklad "přechodu" k novému dodavateli - bez odpovědi. Toto vše jsem žádal opakovaně, ale k tomuto jsem dostával jen upomínky a vyhýbavé odpovědi bez doložení mých dotazů a požadavků. Poslední "akce" bylo předání "Předžalobní upomínky" k vymáhání advokátní kanceláři (podal jsem proti tomu odpor) a to i přes to, že předtím jsem obdržel informaci, že až do vyřešení mé poslední reklamace blokují jakékoli upomínky. Po vysvětlení stavu věci advokátní kancelář upomínku stáhla jako bezpředmětnou (1.8.2022).

Domnívám se, že (po poradě s Právní poradnou d´Testu) firma nemá nárok na fakturaci, jelikož dodávala plyn samovolně bez smlouvy a navíc v období, kdy podvodně uváděla v omyl novou dodavatelskou firmu i mě jako nesmluvního zákazníka. Dle poradny d´Testu je tím naplněn § 1838 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a § 8 výše zmíněného zákona, neboť se jedná o zjevné zneužití práva, a to konkrétně tím, že innogy Energie, s.r.o. blokovala přechod k novému dodavateli, ačkoli sama v uvedeném období neměla k dodávkám nárok.

Prosím tímto o Vaše zhodnocení dané věci a předem děkuji za Vaše vyjádření.

S pozdravem

Radomír Figalla, Poštovní 671, 74213 Studénka-Butovice.
e-mail: f.ano@seznam.cz
mob.: 608 234 500

Odpověď z 13.02.2023 18:54
Vážený pane,
na Váš dotaz jsme odpovídali dne 3. 8. 2022. Z dalších informací, které uvádíte v dalším dotazu k věci, stále nelze postavit najisto, zda právní vztah mezi Vámi a dodavatelem vznikl a jak dlouho trval. Sám uvádíte, že reklamační řízení není dosud ukončeno.

Již v minulé odpovědi jsme Vás upozornili, že v případě pochybností spotřebitele o sjednání smluvního závazku rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo, Energetický regulační úřad, na který jsme Vám doporučili se obrátit.

Bez znalosti toho, zda právní vztah vůbec vznikl, a stejně tak bez znalosti dokladů, nejsme schopni zodpovědně posoudit tak poměrně složitou otázku, zda došlo ze strany dodavatele ke zneužití práva.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 12.05.2022 01:04
Dobrý den,

v únoru získala v ČR licenci k provozování hazardu a sázek společnost Kaizen Gaming CZ Ltd..

Registrovala jsem se u nich a z celkových vkladů 17 tisíc jsem nahrála 99 tisíc, pak přišlo z jejich strany k omezení sázek na 24kč, tak jsem se rozhodla vybrat část peněz, respektivě 80 000kč, přestože píšou že výběry jsou z jejich strany zpracovány do 24 hodin tak já čekám už týden a na online podpoře mě vždy odepíšou že se omlouvají a že to urgentně vyřeší, ale to je každý den stále dokola a stále se nic nezměnilo.

Chtěla bych se tak zeptat, jaké mám možnosti ?

Společnost funguje na webu betano.cz

Děkuji, Beranová
Odpověď z 01.06.2022 16:36
Vážená paní,

doporučuji se především řídit reklamačním řádem společnosti. Pokud neuspějete, obraťte se písemně se stížností na příslušný finanční úřad a současně zašlete její kopii na ministerstvo financí.


Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 30.03.2022 19:38
Dobrý den!
Nevím, obracím-li na správné místo, když ne prosím Vás o správné nasměrování.
Můj problém- na oběd chodím do jídelny Garmet Rožnov pod Radhoštěm. K obědům na talíř přidávají drobnou zeleninovou přízdobu, kterou mně do jídlonosiče odmítají dát. Platíme oba stejně. Tisíc krát jedna Kč je už částka. Mám na přílohu právo a jak ji vymáhat? Vedoucí provozu mě odmítá.
Děkuji
Odpověď z 06.04.2022 14:11
Dobrý den,
se stížností na postup stravovacího zařízení se obraťte na Českou obchodní inspekci.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 18.12.2020 23:18
Dobrý den, chystám se podepsat nájemní smlouvu k bytu, kterou mi zaslal pronajímatel k prostudování. Nicméně píše ve smlouvě o procesu posuzování zda došlo v bytě ke kouření následujícím způsobem:
"Bude-li při skončení nájmu patrné pronajímateli a jedné další, jím určené třetí osobě, že se v předmětu nájmu kouřilo a nájemce přitom neplatil zvýšené nájemné ..., zavazuje se nájemce uhradit při skončení nájmu také náklady na kompletní vymalování ... a odborné vyčištění látkových a kožených materiálů ... ve výši 18.500 Kč, přičemž pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst tuto částku proti složené jistotě a výši takovýchto nákladů ani jejich vynaložení není povinen nájemci specifikovat ani prokazovat."
Chápu-li to dobře, tak stačí, aby nájemce s ještě někým řekli, že se v bytě kouřilo a musím zaplatit 18 500 Kč bez zjevného důkazu. Chtěl bych se tedy zeptat zda-li je toto "ověření" kouření nějak přezkoumatelné, popřípadě jak se mohu bránit v případě, že by došlo k falešnému obvinění o kouření v bytě. Pro úplnost uvádím, že dále ve smlouvě je uvedená rozhodčí doložka s vyloučením řešení sporů z této smlouvy u obecních soudů. Nicméně budu trvat na odstranění této doložky. Dále bych se chtěl zeptat jak dokazování kouření přeformulovat tak, abych nebyl vydán na pospas dvou nosům. Děkuji za radu.
Odpověď z 29.12.2020 08:02
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 18.12.2020 11:17
Dobrý den chtěla bych vás poprosit o radu jedná se o koťata která po dohodě odvezl spolek na ochranu zvířat asi před 14dny. Bylo mi řečeno že mám přednostní právo vzít si pak jednoho zpět a paní že už jsou zamluvené a kdybych je chtěla chce po mě úhradu za benzín očkování atd. Četla jsem práva útulků a tam píšou že do čtyř měsíců si je můžem vzít zpět jako majitelka. Pomozte mi má na to právo? Jsou v dočasné péči u mladých lidí. Děkuji za brzkou odpověď.
Odpověď z 29.12.2020 08:02
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 11.11.2020 22:10
Dobrý den,
obracím se na vas s prosbou o pomoc,Manželka se chce po 40 létech společného života rozvést,jako důvod uvadí nevěru.Žádost o rozvod je podaná a ma proběhnout 7-12-2020 ČB.Její právníčka uvedla důvod,nepřekonatelný odpor a od r.2015.žádné intimnosti.při těchto uvedených důvodech,soudce okamžitě rozvede,Tyto věci se nezakládají na pravdě.Ženu jsem podvedl a příznal jsem se ji,Dohodli jsme se že budeme bydlet ve stejné bytove jednotce,kterou oba vlastníme 1/2.Mám ženu stále rád,a nerad by jsem o ni po tech létech společného života přišel.Prosím o radu jak rozvod oddálit,nebo trvale zrušit.Začínáme spolu komunikovat a věřím,že si najdeme cestu k sobě.Bohužel čas rychle beží,a do jednání zbývá par dnů,


S pozdravem Spurný P
Odpověď z 13.11.2020 11:02
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 06.11.2020 12:17
Dobrý den,
mám takovýto problém. Soused si postavil dům asi v roce 2008 a udělal terénní úpravy s tím že svůj pozemek navýšil asi o metr a moje stodola je na hranici s jeho pozemkem a hlína je navežená i na mojí zdi. Akorát mezi zeď a hlínu dal prolamovanou folii. Ale tento rok jsem já teprve objevila, že mám ve stodole mokrý pruh ode zdi přes stodolu a začínají se mi vysouvat kameny a mezi kameny jsem měla i díry. Zeď jsem si z vnitřku opravila nechala jsem u zdi stružku. A teď když prší,tak včera na třech metrech jsem vybrala 10 kýblů vody
Má s tím třeba co dělat pojišťovna nebo stavební úřad?

Na koho se můžu s tímto obrátit? Děkuji za odpověď
S pozdravem Čičátková Božena
Odpověď z 13.11.2020 11:02
Dobrý den, paní Čičátková,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 26.10.2020 09:06
Jsem měsíc na neschopence se zády,můj zaměstnavatel mě vzkazuje po kolegyni,že doufá,že už od listopadu nastoupim a ukončil neschopenku Má na takovéto jednáni právo?Nikdy jsem dlouho ani často nenarodila,navíc tato neschopnost se mi stala díky práci,zaměstnavatel se tváří,že mi to nevěří!Jsem učitelka MŠ je mi 60 let,už to v práci nedávám!Pracují s tříletými dětmi už 4.rokem,ředitelka mě nechce dát ke starším dětem,ani kdyz jsem ji zdůvodnila,že veškeré nemoci si nosím z práce od dětí.Dekuji za odpověď,s pozdravem Dáša H.
Odpověď z 13.11.2020 11:13
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 25.10.2020 15:54
Dobry den pracuji pres lizinkovou firmu v nemocnici c krumlov a nejsem spokojena z nadrizenym ktery nam lže a šidí sem jen na dohodě o provedeni prace ale uklizim na ryzykovich oddělení a nevim jak se branit proti tomu aby nas sidil.
Odpověď z 13.11.2020 11:13
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 25.10.2020 10:17
Dobrý den,
Pracuji v chráněné dílně, mám invaliditu 3.stupne a chci se zeptat, zda máme jako zaměstnanci této dílny nárok na propustku v případě návštěvy lékaře? Naše paní vedoucí chce, abychom si vše nadělávali, i všechny lékaře, které máme i mimo město a musíme jet na celý den. Většina z nás máme pracovní úvazek na 4,5 a 6 hodin. Děkuji vám za odpověď a pomoc.
Odpověď z 13.11.2020 11:13
Dobrý den,
naše webová poradna zodpovídá pouze dotazy v oblasti spotřebitelství (např. reklamace, odstoupení od smlouvy) a finanční (např. dluhy, exekuce).
Ve vašem případě vám tady nemůžeme prostřednictvím webové poradny odpovědět, využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).
Za bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červen 2023
    2  3  4 
 9  10 
 16  17  18 
 21  22  23  24  25 
 28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz