Ochrana spotřebitele - základní info a zajímavé odkazy

Jednou z oblastí, které se dlouhodobě Bezplatná poradna mezi paragrafy věnuje je ochrana spotřebitele. Každý rok má poradna s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR část provozních hodin vyhrazenu právě pro tuto agendu. V této sekci stránek najdete přehled základních informací a odkazů k dané problematice. Více o projektu Bezplatné spotřebitelské poradenství vč. otevíracích hodin poraden najdete například zde.

Zajímavosti z legislativy Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2019

 Česká republika je součástí jednotného trhu již 15 let, ale s nejasnými nebo různorodými pravidly pro spotřebitele se stále můžeme setkat. V současné době jsou nejčastěji skloňovány roaming a geoblocking. Co tato složitá slova znamenají? Již od 15.6. 2017 můžeme volat z mobilu nebo surfovat na internetu v zahraničí v rámci EU, nebo v zemi, v níž žijeme a nepocítíte žádný rozdíl v cenách. Budeme využívat roaming za domácích podmínek. Již se vám tedy nemůže stát, že by vám operátor zpoplatnil roaming v zahraničí, ale pozor je dobré si veškeré informace přes cestou do zahraničí u svého operátora ověřit.
Od 3.12. 2018 je zakázán geoblocking- neboli zeměpisné blokování spotřebitele z jiné země, než je země podnikatele. Češi se tak například už vždy dostanou na e-shop určený zákazníkům v jiné zemi EU, aniž by byli automaticky přesměrováni na verzi webu určenou pouze pro český trh. Účelem směrnice je zamezit neoprávněnému zeměpisnému blokování a dalším formám diskriminace spotřebitele, která je přímo či nepřímo založena na státní příslušnosti nebo místě bydliště zákazníků. Nařízení má za cíl pomoci evropským spotřebitelům při nakupování v e-shopech (služeb a zboží).

Častými dotazy se kterými se v praxi z oblasti spotřebitelství setkáváme je to na co by si měli dávat pozor spotřebitelé z hlediska věku (nebo spíše z hlediska výdělečné činnosti) nebo z místa, kde si spotřebitel službu či výrobek zakoupí. Jedná se o nákupy v ČR nebo zahraničí a formy nákupů (kamenný obchod, domácí prodej, on-line prodej na ulici). Každá spotřebitelská skupina (děti, výdělečně činní a senioři) má svá specifika a některé nekalé praktiky je mohou více či méně ohrozit. Proto bychom se v letošním roce chtěli podrobněji věnovat výše uvedeným skupinám a na našich stránkách se budeme zabývat jejich spotřebitelským chováním a nejčastějšímu chybami a jak jim můžeme předcházet. Budeme se snažit eliminovat „rizikové“ spotřebitelské chování.

O dětském spotřebiteli se dozvíte více informací v následujícím měsíci


ARCHIV


Spotřebitelská problematika

Spotřebitel je (dle občanského zákoníku) každý, kdo nad rámec svého podnikání a výkonu svého povolání uzavře smlouvu s podnikatelem v jakémkoli odvětví. V bezplatné poradně se setkáváme s mnoha problémy, do nichž se spotřebitel dostává. Nejčastěji řešíme problémy, jako jsou reklamace, odstoupení od spotřebitelské smlouvy či prodeje v domácnosti.

Jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, kteří se mnohdy zbytečně dostávají do problémů, jsou starší občané, kteří podlehnou podomním prodejcům, změní (nevýhodně) dodavatele služeb, problémy se ale nevyhýbají v podstatě žádné cílové skupině. I proto pro širší veřejnost i žáky a studenty pořádáme v regionech působnosti pravidelně informačně – vzdělávací akce zaměřené na novinky v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti (více např. ZDE).

V této sekci zveřejňujeme vybrané základní informace k dané problematice, případné novinky či upozornění a odkazy na další potřebné informace či instituce.

Bezplatná poradna mezi §§ upozorňuje na obezřetnost při nákupu on-line

Před nákupen zboží v e-shopech si vždy prověřte důvěryhodnost obchodníka. Prověřte si, jakou zkušenost měli s e-shopem jiní uživatelé, na stránkách si najděte provozovatele obchodu a pokud je to možné, podívejte se do obchodního rejstříku příslušného státu.

Na webových stránkách e-shopu musíte mít přehled o totožnosti daného prodejce, o vlastnostech zboží případně služby, ceny zboží, včetně daní a případných nákladech na dopravu a právu na odstoupení od smlouvy a způsobu uplatnění reklamace.

Česká obchodní inspekce (dále ČOI) informuje ve své tiskové zprávě za rok 2018 o opakujících se nedostatcích v e-shopech. Jedná se to, že prodejci neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, možnosti zboří reklamovat nebo používají klamavé obchodní praktiky. ČOI uložila v roce 2018 za nedostatky, které měli e-shopové obchody celkem 1031 pokut v hodnotě 8 563 000 Kč.

Zdroj

https://evropskyspotrebitel.cz/nakupy-online/caste-otazky-nakup-na-internetu/

https://www.coi.cz/kontroly-v-e-shopech-prokazaly-opakujici-se-nedostatky/


I v roce 2019 funguje poradna s vyhrazenými hodinami pro spotřebitelskou tematiku, a to stejně jako minulý rok na 8 pobočkách v osmi městech několika příhraničních regionů Jihočeského kraje (více ZDE).

Jako doplněk našich poradenských služeb funguje také webová poradna zaměřená na primárně spotřebitelskou problematiku, ale i finanční gramotnost. Více ZDE.

I v roce 2019 pro vás připravujeme besedy s pracovníky poraden. První z nich se pro pacienty Psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře uskuteční 20.5. 2019 a pro širokou veřejnost dne 16.5. 2019 v Kaplici. Další jsou připravovány v Českém Krumlově, Prachaticích i dalších městech příhraničních regionů jižních Čech. Pozvánky najdete s předstihem vždy ZDE.

Spotřebitelské poradny
Na webu Ministerstva průmyslu a obchodu je zveřejněn aktualizovaný seznam spotřebitelských poraden dle krajů. Více zde

Nenechte se oklamat - Věčný kalendář spotřebitele

Na sklonku roku 2017 vydal ICOS Český Krumlov a jeho parnerská organizace KreBul kalendář "Nenechte se oklamat". Věříme, že se stane vítaným průvodcem nejednoho spotřebitele a nenecháte se oklamat. Kalendář je na těchto stránkách k dispozici v PDF, v tištěné podobě je pak zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 

 

Rodinný rozpočet je jednoduchým nástrojem, jak mít finance pod kontrolou.

Výše uvedený Kalendář se v jednotlivých měsícíh věnuje různým spotřebitelským tématům. Jeden měsíc je v této souvislosti ale věnován i rodinnému rozpočtu. Ten by si měl hlídat, mapovat každý, bez ohledu na výši příjmu. Zde ke stažení nabízíme jednoduchého pomocníka v podobě excelovské tabulky. Jesltiže by vám nevyhovoval tento pomocník, v naší brožuře "Průvodce obtížnými situacemi v rodině" pak najdete odkaz na on-line kalkulačku domácího či rodinného rozpočtu.

 

I letos připravuje Bezplatná právní poradna pro spotřebitele řadu besed

V rámci projektu Bezplatné spotřebitelské poradenství každoročně Bezplatná právní poradna připravuje také řadu besed a informačně vzdělávacích akcí. Ty jsou zaměřené na problematiku ochrany spotřebitele či zvyšování finanční gramotnosti. Účastníci se dozvědí o nejčastěji řešených případech v poradnách, získají aktuální informace o novinkách v legislativě i o možnostech, jak a kde mohou využít bezplatné pomoci. V roce 2017 se uskuteční akce zejména na podzim v několika městech, aktuální pozvánky budou uveřejňovány v sekci "Informační akce", zde.

Platí nový zákon o spotřebitelském úvěru

Upozorňujeme, že na sklonku minulého roku vstoupil v platnost zákon o spotřebitelském úvěru, který přinesl řadu změn, o nichž jsme již referovali (např. níže na těchto stránkách). Od roku 2017 mají spotřebitelé zakotvenou v právním řádu větší ochranu než tomu bylo v minulých letech. Souhrn změn najdete například v článku zde.

Novela insolvenčního zákona

Bohužel někteří spotřebitelé se dostávají do velice obtížné situace, kdy nejsou schopni dostát svým závazkům. K 1.7. 2017 začne platit novela insolvenšního zákona (tzv. Osobní bankrot). V tuto chvíli může být spotřebitel v nevýhodné pozici, protože mu můžou ještě stále nabízet různé instituce tzv. Oddlužení, ale to již s novelou nebude tak jednoduché. Proto sledujte a prověřujte instituce, které vám insolvenci nabízejí, abyste nebyli u soudu překvapeni, že nemáte správně sestavený návrh, ale také nemáte žádné peníze, které jste podnikateli zaplatili. V případě, kdy potřebujete poradit, neváhejte se obrátit na některou z našich poboček (kontakty a provozní doby najdete například zde). Více informací můžete najít například v článku zde.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Od letošního roku platí novela zákona o ochraně spotřebitele. Novela přináší spotřebitelům možnost jednoduššího řešení jejich sporů mimosoudní cestou. Česká republika rozdělila řešení spotřebitelských sporů na více institucí. Jde o Českou obchodní inspekci, Finančního arbitra, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Níže jsou vybrány nejdůležitější oblasti, které dotyčné instituce řeší.

 • Česká obchodní inspekce - řeší hlavně špatně označené zboží, zboží neobsahující návod, bezpečnost zboží, poskytnutí nepravdivých informací o zboží nebo službě... Více ZDE.
 • Finanční arbitr - pomáhá řešit spory mimosoudně, může řešit spory pouze mezi spotřebitelem a institucí, která zprostředkovává platební služby, úvěry, životní pojištění, stavební spoření... Více ZDE.
 • Český telekomunikační úřad - řeší spory mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních skužbách a spotřebiteli, řeší řízení o námitkách proti vyřízení reklamace mezi poskytovateli telekomunikací, poštovních skužbách a spotřebiteli. Více ZDE
 • Energetický regulační úřad - řeší spory mezi dodavateli elektrické energie a plynu a spotřebitelem, reklamace stížnosti apod. Více ZDE

  Upozornění: postupujte tak, aby výše uvedené instituce mohly konat. Níže vám z praxe nastiňujeme pár základních bodů, které by měly vést ke zdárné možnosti řešení situace:
  1) přečtu si pečlivě všeobecné podmínky a zjistím, jakým způsobem postupovat při řešení sporu,
  2) zkontaktuji dodavatele služeb či zboží a věc reklamuji nebo odstoupím od smlouvy, pokud to jde,
  3) vyčkám dobu, která je uvedená ve všeobecných podmínkách a pokud podnikatel nezareaguje, obrátím se na relevantní instituce,
  4) zjistím si, jaká z  výše uvedených institucí řeší můj problém a zkontaktuji ji, většina výše uvedených institucí má své pobočky v jednotlivých krajích,
  5) připravím veškeré písemné dokumenty k případu, nejlépe s fotodokumentací a případně svědky,
  6) vše aktivně řeším, v případě potřeby se obrátím co nejdříve na některou z poboček poradny, rádi vám poradíme

Zákon o spotřebitelském úvěru

Od 1. prosince 2016 vstupuje v účinnost nový zákon 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ten přináší řadu změn. Úvěr musí být nyní napsaný takovou formou, aby mu spotřebitel porozuměl, zájemce o úvěr musí být “proklepnut” než vůbec může požádat o finance. Klienti získají zákonem pevně stanovenou lhůtu na rozmyšlenou. Mění se například i podmínky v případě předčasného splacení hypotéky či mimořádných vkladů. Zákon přináší také například zvýšenou ochranu spotřebitelů nakupujících na internetu (v podobě mimosoudního řešení sporů).

Vybrané aspekty změn:

 • Poskytovatel jakéhokoliv spotřebitelského úvěru je nově ze zákona povinen provést detailní posouzení finanční situace klienta, včetně výše příjmů a výdajů klienta, informací o tom, jak splácí či splácel dosavadní dluhy, atd.
 • Klient nově získává informace o celkové nákladovosti úvěru v pevně dané struktuře, takže bude moci nabídky konkurenčních subjektů/bank mezi sebou snadno porovnat. Klient tak přímo uvidí, kolik peněz ve skutečnosti bance za úvěr zaplatí. Jakmile klient obdrží od banky nabídku, má 14 denní dobu na rozmyšlenou, během které ji banka nemůže měnit ani odvolat.
 • Zákon zavádí i výrazné změny v oblasti předčasného splacení či mimořádných splátek u hypotečního úvěru. Pro nově uzavřené hypoteční úvěry a hypoteční úvěry, u kterých po 1. 12. 2016 vyprší tzv. fixace, bude možné bez jakýchkoliv poplatků každý rok splatit až 25 % hypotečního úvěru. Tuto mimořádnou splátku bude možné zaplatit v měsíci před výročím smlouvy.

Upozornění poradny: Podomní prodej – na první podhled nízká cena nemusí být výhodná

V poradně se nezřídka setkáváme se staršími klienty, kteří využijí nabídku podomních prodejců a změní dodavatele služeb (elektřiny, plynu apod.). Na první pohled nízká cena však nemusí být vždy však výhodná. V některých obcích již platí vyhláška o zákazu podomního prodeje, nicméně s fenoménem podomního prodeje se zejména v oblasti změny dodavatele elektřiny a plynu setkáváme v poradně poměrně často.

Lidé si smlouvu podrobně prostudují až po podpisu a zjistí, že není až tak výhodná, jak to původně vypadalo a smlouva obsahuje nečekané změny. V případě problému, upozorňujeme, že čím dříve se klient na poradnu obrátí, tím je řešení jednoduší. V případě změn dodavatele energie lze odstoupit až do 15. dne po zahájení odběru.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontakty a provozní doby našich poboček ZDE.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELSKÉ PROBLEMATIKY UVÁDÍME ZDE.

Kalendář akcí ICOSu:
Říjen 2019
  4  5  6 
 12  13 
 18  19  20 
 25  26  27 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz