Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 221 - 230 z celkem 271
Strana:    ««  «  20  21  22  23  24  25  26  »  »» 
Dotaz z 17.07.2008 08:31
Dobrý den, s manželem jsme se dohodli na nesporném rozvodu. Manžel mě přesvědčil, že z důvodu, aby mě ochránil, je lepší požádat o zúžení SJM ještě před rozvodem. Důvodem jsou úvěry, které si manžel bral bez mého vědomí. Teď mi občas tvrdí, že v podstatě už nemusí přispívat na domácnost, protože máme rozdělený majetek a že jeho podílení je víceméně dobrovolnou záležitostí. Myslím, že je to nesmysl, protože soud ještě neproběhl, ale přesto necítím 100% jistotu. Prosím o radu. děkuji.
Odpověď z 09.09.2009 17:46
Vážená paní,
je důležité vědět jestli jste si zúžili majetek celý nebo pouze část a to manželovi úvěry. I přes to, že jste si majetek rozdělili a máte to notářsky rozdělené pořád žijete ve společné domácnosti a k rozvodu ještě nedošlo tak máte vzájemnou vyživovací povinnost. Pokud s tím manžel nebude souhlasit doporučuji vám sepsat si dohodu o přispívání na domácnost. Bude to tak pro vás nejlepší.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 17.07.2008 02:07
Prosím o radu:jsem spoluvlastnicí nemovitosti se svým bratrem.Při náhodném nahlédnutí do KN jsem s hrůzou zjistila, že byl na naší nemovitost vydán exekuční příkaz.Tato exekuce je zapsána na LV již 4 roky a je vedena proti 1/2 nemovitosti mého bratra.Naše vlastnická práva k nemovitosti se nám s bratrem nijak neměnila a tak jsme doposud neměli žádný důvod k tomu, abychom se podívali do KN jak to s naším majetkem vypadá.Ten šok z toho, když jsme viděli to slovo exekuce si neumíte představit. A horší bylo, že jsme já ani bratr vůbec netušili jak je to možné, neboť jsme nikdy nedostali ani jeden z nás nějakou obsílku, že bychom někde něco dlužili.A tak jsme začali pátrat a zjistili jsme,že tato exekuce měla být vykonána na jiném majetku.Ještě podotýkám, že celou nemovitost nelze rozdělit na ideální poloviny, takže by byla prodána v dražbě jako celek, tudíž i moje 1/2.Můj bratr má stejné jméno a příjmení jako dlužník.Při zjišťování rodného čísla dlužníka se ale exekutor přehmátl a rodné číslo mého bratra přiřadil k dlužníkovi.Šli jsme ihned s bratrem k soudu,kde s námi byl sepsán protokol,na základě předložených důkazů o tom, že můj bratr není ten, který dluží a aby exekuce byla zastavena.A já bych se chtěla zeptat, zda máme nějaké právo na odškodnění, když bylo zneužito bratrovo r.č. a déle než 4 roky máme bratr i já zápis v KN, že na naší nemovitost je příkaz k exekuci.Nebýt náhody,tak by nám byla prodána celá nemovitost, aniž bychom to vůbec věděli.Děkuji mnohokrát za vaší odpověď.
Odpověď z 09.09.2009 17:46
Vážený pane,
je zřejmé, že v tomto případě exekutor porušil své povinnosti, když při vydání exekučního příkazu nepostupoval s náležitou opatrností. Z tohoto porušení povinností vám vzniká, resp. vašemu bratrovi nárok na náhradu škody, která mu porušením povinnosti exekutora vznikla. Tato škoda se však dovozuje z toho, o kolik se porušením povinnosti exekutora zmenšil majetek vašeho bratra. V tomto případě se domnívám, že majetek vašeho bratra se nijak nezmenšil. Mohl by se zmenšit např. v situaci, kdy chtěl bratr nemovitost prodat a z důvodu neoprávněně nařízené exekuce nemohl nemovitost prodat kupujícímu, který nabídl vysokou částku, kterou již od žádného kupujícího nedostane. Tímto bych chtěl naznačit situace, za kterých se lze domáhat náhrady škody. Měla byste tedy zvážit, zda ve vašem případě lze nějakou škodu dovodit. Dalším možným postupem proti exekutorovi je žaloba na ochranu osobnosti vašeho bratra, ten je oprávněn se u příslušného krajského soudu domáhat svých osobnostních práv v případě, že zásahem exekutora byla snížena jeho čest a důstojnost u ostatních spoluobčanů. V případě, že by toto prokázal, pak by se mohl po exekutorovi domáhat omluvy a v případě, že by byl schopen prokázat vážný zásah do svých osobnostních práv, lze uvažovat i o náhradě nemateriální újmy v penězích. Dalším možným postupem je podání trestního oznámení na exekutora, zde se však domnívám, že třeba k úspěšnosti tohoto trestního oznámení doložit a tvrdit, že postupem exekutora vám vznikla škoda.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 15.07.2008 18:19
Text Vašeho dotazu
Prosím o radu, jsem spoluvlastník nemovitosti, na kterou je vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (na dalšího spoluvlastníka). Mohu nějakým způsobem uplatnit předkupní právo, nebo jak mám postupovat? Již před 3 lety byl zmíněný spoluvlastník exekučně vystěhován z bytu.
Odpověď z 14.09.2009 16:45
Vážený pane,
zde je vaše zákonné předkupní právo zachováno. Budete jako spoluvlastník nemovitosti exekutorským úřadem vyrozuměn o datu konání dražby. Této dražby se budete moci účastnit a uplatnit své předkupní právo. V zásadě by tato dražba měla probíhat tak, že vy byste dražil jako jakákoliv jiná osoba, avšak v případě, že stejnou částku nabídne více osob, bude upřednostněna vaše nabídka jako spoluvlastníka nemovitosti. Doporučoval bych tedy se spojit s exekuční kanceláří a oznámit jí, že o dražbu máte zájem. Exekuční kancelář Vás vyrozumí o konání dražby.
Dotaz z 15.07.2008 17:50
Text Vašeho dotazu
Prosím o radu, jsem spoluvlastník nemovitosti na kterou je nyní vydán exekuční příkaz k prodeji ( na dalšího spoluvlastníka). Jak mám postupovat v případě, že bych ráda uplatnila předkupní právo, z důvodu velmi složitých majetkových vztahů. V současné době není možné realizovat ani běžné opravy. Dohoda není možná a do střechy už teče. Jen pro doplnění uvádím, že před třemi lety byl zmíněný spoluvlastník exekučně vystěhován ze svého bytu pro neplacení nájemného. Děkuji za odpověď
Odpověď z 14.09.2009 16:45
Vážená paní,
zde je vaše zákonné předkupní právo zachováno. Budete jako spoluvlastník nemovitosti exekutorským úřadem vyrozuměna o datu konání dražby. Této dražby se budete moci účastnit a uplatnit své předkupní právo. V zásadě by tato dražba měla probíhat tak, že byste dražila jako jakákoliv jiná osoba, avšak v případě, že stejnou částku nabídne více osob, bude upřednostněna vaše nabídka jako spoluvlastníka nemovitosti. Doporučoval bych tedy se spojit s exekuční kanceláří a oznámit jí, že o dražbu máte zájem. Exekuční kancelář Vás vyrozumí o konání dražby.
Dotaz z 11.07.2008 13:40
Dobrý den,,chtěl jsem se zeptat jestli je možné se s exekutorem domluvit na určitém splácení exekuce?Exekuce je 180 000kč,příjem mám 16 000kč,,a hodnota mého majetku je max.20 000kč,,.mám nejakou možnost?Děkuji za odpověd.
Odpověď z 09.09.2009 17:47
Vážený pane,
je samozřejmě možné se s exekutorem domluvit. Nejlepší je to udělat písemně a navrhnout mu nějakou částku. Pokud máte příjem 16.000,- měsíčně, tak mu navrhněte nějakou přiměřenou částku tak, aby vás výše částky nepřivedla do finančně rizikové situace. Pozor ale na to, exekutor nemusí na váš návrh přistoupit, ale je lepší platit částky menší než žádné. Tak např. když se rozhodnete platit 2.000,- a exekutor vám řekne, že je to málo radši je plaťte.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 03.07.2008 13:27
Dobrý den, krátce před uzavřením manželství jsem nabyl byt. Tento byt financuji formou hypotéky, která je uzavřená pouze na moje jméno a kterou splácím z vlastního účtu. Prosím o radu, může mít manželka nějaký nárok na tento byt?

Většinu vybavení jsme pořídili již v průběhu manželství, avšak pouze z mých prostředků. Tyto případy můžu doložit výpisem plateb z mého účtu. Věci nabité již v manželství by mělo znamenat SJM, avšak pokud se jednalo pouze o moje prostředky, jak by vypořádání vypadalo i v tomto případě?
Děkuji za radu.
Odpověď z 09.09.2009 17:48
Vážený pane,
pokud jste opravdu byt nabyl před manželstvím a můžete to kupní smlouvou dokázat tak manželka na byt jako takový nemá nárok.

Pokud jde o vybavení už je to trochu složitější. Pokud bylo vybavení kupováno v manželství poukazuje se na to, že to bylo ze společných peněz a manželka by měla mít nárok na polovinu. Pokud vy s tím nesouhlasíte, protože jste většinu platil sám nechte rozhodnout soud a upozorněte ho na to, že vy jste se na domácnosti podílel větším dílem. Ale pozor na to, soud bere v potaz, že žena se spíše věnuje domácnosti a dětem a manžel "nosí domů ty peníze". To je pak na zvážení soudu co uzná za vhodné.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 02.07.2008 21:44
Dobrý den, chci se zeptat, v únoru jsem se rozvedl a přestěhoval se k rodičům do panelového domu, kde jim přispívám na nájem. K rodičům jsem se bohužel musel přestěhovat, jelikož už jsem nemohl vydržet každodenní vyhrožování a zastrašování bývalé manželky. Manželka s dětmi okamžitě začala samozřejmě využívat celý dům pro sebe s dětmi. Jedná se o rodinný dům, který byl v SJM a po rozvodu jsme se stali podílovými vlastníky. Užívání domu mám zkodumentováno videokamerou. Můj advokát mi poradil, že mám uplatnit právo na obvyklé nájemné (pouze u manželky, děti jsem vynechal). Bohužel advokátka manželky mě upozornila, že jsem dobrovolně opustil dům a nemám nárok na jakékoliv nájemné. S bývalou manželkou skutečně nemohu bydlet, jelikož mě dokonce i fyzicky napadla a já nehodlám čekat na další incident, nicméně jsem
tedy vlastníkem nemovitosti, kterou nemohu využít. Mohu se nějak bránit popřípadě popostrčit bývalou manželku k prodeji domu, vyrovnání za její bezplatné bydlení v mé polovině domu?
Odpověď z 09.09.2009 17:48
Vážený pane,
v této věci souhlasím s vaším advokátem, že se můžete domáhat po bývalé manželce úhrady za užívání celého domu ve výši obvyklého nájemného. Okolnosti, za kterých jste dům opustil bude sice soud zkoumat, nicméně nejsou nijak právně významné. Můžete spoluvlastnictví k domu vyřešit tím způsobem, že u soudu navrhnete zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání. Soud by zahájil řízení, ve kterém by buď rozhodl o tom, že dům zůstane ve vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků a ten bude povinen zaplatit druhému spoluvlastníku obvyklou cenu jeho spoluvlastnického podílu, případně kdyby nemohl vyplatit druhého spoluvlastníka, pak by dům prodal a výtěžek by mezi spoluvlastníky rozdělil.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 01.07.2008 21:23
Dobrý den, v únoru letošního roku jsem se rozvedl. Máme dvě zletilé děti, které studují na VŠ a na které přispívám 3000,-- Kč měsíčně, na třetí nezletilé přispívám 2.800,--. V SJM máme rodinný dům, který jsme původně chtěli prodat v realitní kanceláři, bohužel manželka se poradila se svojí právní zástupkyní a od prodeje odstoupila. Vyhrožuje mi, že pokud požádám o vypořádání soud nedostanu ani vyndru, protože soud přihlédne k potřebám jejím a dětí. Myslím, že děti, které 70% času tráví na kolejích VŠ, jsou mnou dostatečně zabezpečené. Navíc manželka vlastní 1/4 dalšího rodinného domu, ve kterém je bytová jednotka 2+1. V domě bydlí pouze manželčina matka (otec zemřel, 1/4 dědictví), která navíc
ze zdravotních důvodů teď bydlí u druhé dcery v Ústí n. L.. Sám bydlím v podnájmu v panelovém domě. Může tedy skutečně bývalá manželka mým soudním návrhem na vyrovnání dosáhnout toho, že
z rodinného domu neuvidím ani korunu?
Odpověď z 09.09.2009 17:48
Vážený pane,
vaše manželka dává dohromady dvě odlišné děti. Pokud vám vyhrožuje kvůli dětem, tak ať požádá o zvýšení alimentů a nevyhrožuje vám vypořádáním SJM.
Podle mého názoru máte právo žádat vypořádání SJM, když vy sám osobně žijete v garsonce a bývalá manželka používá rodinný dům.
Soud je nestranný. Alimenty řeší jiný soudce než vypořádání SJM, tak vám manželka nemůže vyhrožovat, jelikož soudci nebudou vědět jak rozhodl ten druhý.
Je to jenom psychologická hra od vaší bývalé ženy. Bylo by nejlepší kdybyste návrh na vypořádání SJM podal sám, aby jste tam napsal co byste si za vypořádání představoval.


Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 30.06.2008 06:56
Dobrý den 10.6 jsem vám psal ohledně koupi rodiného domu jen se chci zeptat jestli mužeme podat žalobu o vystěhováni nejsme totiž zapsáni v katastru a jaký postup ješte zvolit.V realiní kanceláři jsme byli jejich odpověd zněla že to není jejich starost děkuji za radu p.ž
Odpověď z 09.09.2009 17:49
Vážený pane,
v této věci zatím nemůžete podat žalobu na vyklizení nemovitosti, neboť tuto žalobu může podat především vlastník. Dosud je vlastníkem původní majitel, a to z důvodu, že nedošlo zatím ke vkladu vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí. K tomuto vkladu dojde bohužel až poté, co rozhodne soud o tom, zda smlouva, která byla předložena do katastru je platná či není platná. Obávám se, že za tohoto stavu nemáte jinou možnost, než se bránit v řízení o neplatnost smlouvy. Navrhoval bych vám, abyste se pokusili spor co nejvíce urychlit. Jakým způsobem však bez podrobností o soudním sporu, tedy o tom, z jakého důvodu je napadána neplatnost smlouvy, čím je prokazována, atd. se nemohu vyjádřit. Každopádně bych navrhoval obrátit se na odbornou pomoc advokáta, který by měl pomoci klientům vést spor co nejefektivněji a dosáhnout tak požadovaného cíle co nejdříve.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 30.06.2008 05:43
Text Vašeho dotazu:co dělat v případě,že jsem se dostal do situace,kdy platcení mých půjček je nad mé síly (již mně chybí peníze a občas něco nezaplatím).Navíc mám zastaven byt,realitní kanceláři,kde dlužím asi 300 tis,které jsem si od nich půjčil.Pokud to nebudu moci splatit,bude mně náležet alespoň zbylá část peněz za byt,nebo je byt jejich už za tuto částku,když je převeden na ně a já nyní platím bydlení + dluhpřímo jim,ne bytovém družstvu.
Odpověď z 09.09.2009 17:49
Vážený pane,
v dotazu se ptáte, jak řešit situaci v případě, že máte dluh. Z dotazu vyplývá, že dluh máte u realitní kanceláře, které k zajištění zaplacení dluhu převedl zřejmě svá družstevní práva k bytu. Domnívám se, že nelze předpokládat nějakou shovívavost realitní kanceláře. Z tohoto důvodu když by stav zajištění závazku zůstal takový jaký je, tak byste zřejmě o byt přišel. Nedokážu odpovědět, zda by vám realitní kancelář vyplatila částku, která by činila rozdíl mezi dluhem a hodnotou bytu. Toto by záleželo na smlouvě, kterou máte s realitní kanceláří uzavřenou. Obecně mohu uvést, že zajištění pohledávky převodem družstevního podílu k bytu je dosti neobvyklé a je poté otázkou, zda tento převod byl učiněn platně či neplatně. Z tohoto důvodu bych doporučoval, aby smlouvu, na základě které přešla práva družstevního bytu na realitní kancelář, jste nechal přezkoumat advokátem, který by vám poradil, zda je smlouva platná či neplatná a zda byste se tedy u soudu neměl domáhat vyslovení neplatnosti smlouvy, a tedy i rozhodnutí o tom, že jste opět členem družstva.

Za CSS projektové pracoviště ICOS Bc. Tereza Lysoňková

Strana:    ««  «  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červenec 2022
     1  2  3 
 9  10 
 13  14  15  16  17 
 19  20  21  22  23  24 
 25  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz