Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Pracovní právo

 Odpovědi 81 - 90 z celkem 150
Strana:    ««  «  6  7  8  9  10  11  12  »  »» 
Dotaz z 15.10.2009 13:25
Dobrý den,
mám zaměstane se smlouvou na dobu neurčitou vykonávajíci zednické práce, donesl potvrzení od doktora, že tyto práce nemůže vykonávat,při propuštění , musím mu vyplatit odstupné, nebo ho propustit bez nároků na odstupné.Děkuji za odpověď
Odpověď z 21.10.2009 14:12
Vážený pane,Vážený pane,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 14.10.2009 13:20
ext Vašeho dotazu Má právo zaměstnavatel strhávat zaměstnanci pracujícím v nepřetržitém provozu,jednu hodinu,z dvanácti hodinové směny,když je na pracovišti sám a nemá možnost si na oběd nebo svačinu zajít.Jelikož ho nemá kdo zastoupit.Jadná se o strážní službu.
Odpověď z 21.10.2009 13:57
Vážený pane,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.
Váš dotaz je dost zajímavý a pokud nejste jediný zaměstnanec se kterým se takto zachází tak se bohužel nemůže jednat ani diskriminaci.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 14.10.2009 13:16
ext Vašeho dotazu Má právo zaměstnavatel strhávat zaměstnanci pracujícím v nepřetržitém provozu,jednu hodinu,z dvanácti hodinové směny,když je na pracovišti sám a nemá možnost si na oběd nebo svačinu zajít.Jelikož ho nemá kdo zastoupit.Jadná se o strážní službu.
Odpověď z 19.10.2009 15:19
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz, který se týká pracovního práva a započítávání přestávky na oddech při nepřetržitém pracovním režimu.
Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech. Tato doba musí trvat nejméně 30 minut.
Pokud jde o práci, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.
Na druhé straně je pouze na zaměstnavateli, zda rozhodne, zda je možné čerpat přestávku s přerušením. Pak je Vám povinen stanovit časový úsek, kdy budete čerpat přestávku na oddech a v tomto čase nejste povinen pracovat či se zdržovat na pracovišti. Tento úsek si musíte vykazovat v pracovním výkazu - pak se do pracovní doby nezapočítává.

Doporučila bych Vám se obrátit na Vašeho zaměstnavatele (nejlépe: - personální oddělení) a toto si ujasnit. Pokud ve Vaší organizaci fungují odbory, je možné obrátit se na zaměstnavatele jejich prostřednictvím.

Přeji mnoho úspěchů v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 13.10.2009 18:44
Dobrý den, moje firma mne propustila od února na pracovní ůřad, kde jsem byl veden po dobu 8 měsíců do 30.září.Od 1.října jsem měl podle předem uzavřené smlouvy nasoupit znovu do svého původního zaměstnání. Mezitím po dobu těch 8 měsíců co jsem byl veden na Ú.P.jsem rovněž vykonával práci na pracovní dohodu u jiné podobné firmy.(do částky 4000 Kč). V září jsem onemocněl a neschopný práce jsem byl veden do půlky října. Úřad práce se mnou skončil k 30.září na základě, že mám uzavřenu pracovnísmlouvu od 1.10. Jenže firma mne vezme do práce, až skončím s nemocenskou a napíše mi novou prac. smlouvu od data, kdy skončím s maroděním. Kdo mi ale uhradí pojištění a sociální za těch asi 14 dní z října, co nikam nepatřím a na ůřadě práce už mne prý nemohou dále vést. Děkuji Vám.
Odpověď z 14.10.2009 09:04
Vážený pane,Vážený pane,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.
Váš dotaz je dost zajímavý a myslím, si, že by vám na něj měli odpovědět ua OSSZ v příslušném "okresním" městě.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Dotaz z 08.10.2009 23:42
Dobrý den,
můj zaměstnavatel (banka) stále zvyšuje požadavky na plnění plánu, který je již prakticky stanovován tak, že není v našich silách ho splnit. Z přehledů vidíme, že plní pouze mizivé procento zaměstnanců. Nyní je nám vyhrožováno, že pokud např. dvě období po sobě nesplníme dané ukazatele, budou zasílány dopisy, ve kterých bude stanoven termín nápravy a poté výpovědi. Jak se na tuto skutečnost připravit - jaké si již předem opatřit podklady a důkazy, že nebylo v našich silách plnit plánované úkoly. Nechceme se s tímto stavem smířit, protože¨je to nejen demotivující, ale přímo likvidační. Děkuji za případnou radu
Odpověď z 26.10.2009 08:10
Vážený/á,
pokud víte, že jsou podmínky nastaveny natolik vysoko, že je nemůže žádný ze zaměstnanců splnit měli byste se obrátit na ispektorát práce, kde by měli vaše podněty prošetřit. Bohužel pokud jsou takto nastaveny podmínky pro všechny zaměstnance je obrana proti takovému zacházrní dost složitá. Problamatika předem připravených podkladů je dle mého názoru komplikovaná a možná i zbytečná, spíše doporučuji schovávejte si všechny e-maily či úkoly ve kterých vás zaměstnavatel vybízí ke spnění velkého poštu úkolů. Nahrávejte si rozhovory, zkuste nebýt se zaměstnavatelem sami, abyste měli svědky.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 08.10.2009 16:05
Text Vašeho dotazu Momentálně jsem bez práce.Ozvala jsem se na nabídku práce ze stránek úřadu práce Hodonín. Jednalo se o administrativní práci pro občanské sdružení.Když jsem si telefonicky domlouva pohovor, mezi řečí mi personalista řekl,abych k pohovoru přinesla 2100 Kč. Prý na úhradu školení,jako kauci. Až proběhne školení, uzavřou prý se mnou smlouvu a peníze mi vrátí.Je takový postup legální nebo jde o podvod?
Odpověď z 19.10.2009 15:50
Dobrý den!

Je možné, že toto sdělení (o kauci 2100,-) obdrželi všichni uchazeči, přičemž tato kauce bude vybrána jen od toho, který toto výběrové řízení vyhraje. Mohlo dojít k nedorozumění mezi Vámi a personalistou.

Zda jde o podvod, nemohu posoudit. Mohu Vám však doporučit, nahlédnout do obchodního rejstříku, zda Vámi zmiňovaná společnost je evidována v rejstříku, eventuelně mohu doporučit informovat se u Krajského soudu. Je také možné se informovat na Vámi zmiňovaném úřadu práce, zda společnost znají nebo zda s ní mají nějakou zkušenost.

Kdyby tedy bylo vše v pořádku a navíc jste byla přijata a zaměstnavatel by po Vás požadoval tuto kauci, bylo by na místě chtít od zaměstnavatele písemné potvrzení (prohlášení, dohodu...) o tom, k čemu je tato suma určena a jak s ní bude naloženo v případě, že odejdete ve zkušební době, případně dáte výpověď a nebo v práci zůstanete (jestli bude kauce vrácena).

V případě dalších dotazů je možné se touto cestou dotazovat znovu pouze pokud by se Váš dotaz skutečně týkal diskriminace či porušování lidských práv. V případě, že by se o toto nejednalo, můžete se obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 05.10.2009 13:05
Dobrý den,
dovoluji si Vás poprosit o radu.Dnes mi zaměstnavatel předložil smlouvu o ukončení pracovního poměru dle §55 nebo dohodu z mé strany.
Prý jsem poškodil firmu po stránce obchodní a vynášel informace.Ukázali mi email o kterém si myslím,že jde o podvrh a je vykonstruován vůči mé osobnosti.Bylo v něm uvedeno, že jsem schopen nabídnout lepší a rychlejší dodávky zboží než firma ve které pracujia lépe organizovat požadované zakázky v České republice.Já si na 99,9% nepamatuji,že bych někdy tento email poslal,ani ve své meilové schránky nic nemám.Co vím,že jsem odeslal svému příteli jen cenu nakupovaných dílců - plechů,aby mi následně vyhotovil oficiální nabídku a pokud by proběhl obchod,at na mě nezapomene.
Celé roky jsem ve firmě pracoval a žil pro ni.Důvod - hrubé porušení pracovní kázně.
Pry jsem dával informace 3 osobě,což jsem nikdy neprovedl.Nikdy jsem nenabízel nebyl spojený s firmou,která by byla konkurenční.
Nikdy jsem nezaslal nikam,žádnou oficiální cenu, která by měla za následek nějaké konkurenční jednání s nějakou firmou.
a) v případě,že bych někdy napsal daný email, jako důkaz O MÉ VINNĚ???může být u soudu použit proti mne???JelikoŽ,si nejsem 100%jistý VLIVEM PSYCHYCKÉHO NÁTLAKU.
NEBO MÁM RADĚJI POKUD TO PŮJDE UZAVŘÍT DOHODU, a raději odejít bez řečí ale také s tím,že jsem mohl někdy něco takového provést:(((Děkuji
Odpověď z 08.10.2009 14:24
Vážený pane,
hrubé porušení pracovní kázně je opravdu důvodem k výpovědi. Pokud si myslíte, že jste nikdy nenapsal e-mail, který by mohl zvýhodnit konkurenci, tak můžete do dvou měsíců od ukončení pracovního poměru podat na příslušný soud žalobu na neplatnost výpovědi. Jelikož je toto záležitost opravdu specifická doporučuji obrátit se se sepsáním žaloby či osobní konzultací na odborníky, buď advokáta nebo na poradnu. § 55 ZP vám totiž může uškodit i na úřadu práce. Proto by pro vás bylo opravdu nejlepší kdybyste se osobně obrátil na odborníky.
Za ICOS Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 23.09.2009 11:39
Dobrý den moc prosím o radu a pomoc.Ve zkušební době jsem podala výpověď z pp k 31.5.2009(jelikož jsem musela odvádět práci i za spolupracující,která si chodila do práce odpočinout-jedná se o práci velmi náročnou-práce na pile),důvod proč jsem tak učinila jsem konzultovala s jedním se zaměstnavatelů.Při vstupní prohlídce mne lékař vystavil PN K 29.5.2009 a ta stále trvá,nyní čekám na ČID.Žena druhého majitele (účetní) mne vzkázala 9.9.2009 po manželovi(pracuje u stejné firmy),že mne dává výpověď k 31.8.2009 a až ukončím PN,ať si příjdu pro zápočtový list,přitom byla obeznámena,že jsem 5.8.2009 žádala o prodloužení podpůrčí doby ta trvala do 19.8.2009.)Dne 15.9.2009 jsem měla posudkovou komisy.prodloužení do 19.11.2009 a žádost o ČID).Jelikož zaměstnavatel po celou dobu PN se mnou nekomunikuje,můj zdravotní stav se zhoršil po takovém jednání ze strany p.účetní.Ta mne vyplatila nemocenskou do 19.8.2009 a proplatila dovolenou do 31.8.2009.Moc prosím o pomoc a radu,jak mám postupovat a bránit se.Jednají se mnou jak s prašivým psem.Děkuji za laskavost.V.K.
Odpověď z 02.10.2009 15:35
Paní V.K.,
váš případ je dost komplikovaný proto vám doporučuji navštívit poradnu osobně. Můžete se obrátit na naši poradnu při ICOS Český Krumlov,o.s. a nebo se podívejte na www.obcanskeporadny.cz a tam jsou všechny poradny v České republice. Bohužel ve vašem dotazu bylo tolik informací s datumů, že se v tom nemohu orientovat, proto vám nejsem schopna plnohodnotně odpovědět.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 22.09.2009 08:44
Dobrý den,prosím o radu.Byla jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti,podpůrčí doba mi končila 14.9.2009,k tomu jsem si vyřizovala částečný invalidní důchod,který mi začal platit 7.9.2009.a v důsledku mého zdravotního stavu nemůžu vykonávat zejména tyto práce:tahání těžkých břemen,práci ve vynucených polohách atd.. 15.9.2009 jsem měla nastoupit do práce a tam mi po telefonu můj oblastní,řek,že si mám vybrat dovolenou a pak mi ukončí pracovní poměr z důvodů,že nemá pro mě práci,kvůli změně mého zdravotního stavu,jsem zástupce vedoucí,ale mé místo je obsazené a jako prodavačku mě nevezme i když jsem mu řekla,že bych to zkusila.Tím prosím o radu a pomoc,na co mám nárok,jak ukončit pracovní poměr a co můžu čekat...Děkuji za Vaši jakoukoliv odpověd
Odpověď z 29.09.2009 23:19
Dobrý den, vážená paní,
obracíte se na poradnu s dotazem na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele kvůli Vaší změněné pracovní schopnosti.
Dle zákoníku práce § 52 odst. e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, může mu zaměstnavatel dát výpověď. Pokud tedy zaměstnavatel bude Váš stav považovat za takový, že nejste schopna již vykonávat svou předchozí pozici (musí podloženo lékařskou zprávou, posudkem), může Vám vypovědět smlouvu. Výpovědní doba je stanovena jednotně v minimální délce 2 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem 2. měsíce. Výpověď musí být písemná a pouze ze zákonných důvodů. Ze zákona vám náleží odstupné ve výši trojnásobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku. Částka ale může být i vyšší, záleží především na vaší pracovní anebo kolektivní smlouvě. Nepleťte si ovšem výpověď s dohodou. Dohodu o ukončení pracovního poměru můžete podepsat, ale měla byste v ní mít přiznané odstupné. Pečlivě si každý dokument od zaměstnavatele pročtěte předtím, než jej budete podepisovat.
Doufám, že jsem vše vysvětlila jasně a dostatečně a přeji Vám mnoho úspěchů v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 17.09.2009 19:24
Vážená právní poradno, obracím se na Vás s dotazem z oblasti pracovního práva. Zajímalo by mě, zda musím svého zaměstnavatele informovat o dalším pracovním poměru, který bych si sjednala u dalšího zaměstnavatele. Konkrétně jde o to, že pracuji jako všeobecná sestra u lůžka v pracovním poměru v rozsahu úvazku 1,0 a měla bych zájem o další úvazek v rozsahu 0,5, kde bych vykonávala stejnou činnost., ale u jiného zaměstnavatele. Zajímalo by mě, jestli potřebuji souhlas dosavadního zaměstnavatele k uzavření smlouvy o dalším pracovním poměru. Pokud mi můžete poradit, byla bych Vám velice vděčná. S pozdravem Langerová J. Zn. SPĚCHÁ
Odpověď z 24.09.2009 16:00
Omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.

Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.
Strana:    ««  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz